Byla 2S-809-619/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (atsakovo) AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl laidavimo sutarties sąlygų pakeitimo (modifikavimo), tretieji asmenys R. U., M. J., M. J., BUAB „Remuva“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimas“, BUAB „Bendra idėja“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Admivita“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti 2006 m. rugsėjo 11 d. Laidavimo sutarties Nr. 2031, sudarytos tarp AB DNB banko ir R. J., 1.1 punktą jį papildant ir išdėstant tokiu būdu: „1.1. Šia sutartimi Laiduotojas prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, bankui, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai skolininko prievoles pagal Kreditavimo sutartį tik po to, kai bus realizuotas skolininko įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymui bankui įkeistas turtas. Bankas įgyja teisę reikalauti iš Laiduotojo prievolės įvykdymo tik po to, kai bus realizuotas Bankui įkeistas skolininkui nuosavybės teise priklausantis turtas. Visi laiduotojo įsipareigojimai bankui pagal sutartį ir visos banko teisės į laiduotoją pagal sutartį atsiras tik po skolininko turto, kuri įkeistas bankui užtikrinant skolininko įsipareigojimų bankui pagal kreditavimo sutartį įvykdymą, realizavimo“.

4Pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo ar nutarties šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti AB DNB bankui, ir/ar jo įgaliotiems asmenims atlikti bet kokius veiksmus ir imtis bet kokių priemonių, susijusių su BUAB „Bendra idėja“ skolos iš R. J., reikalavimu, priteisimu ir išieškojimu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartimi ieškovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo AB DNB banko atžvilgiu tenkino iš dalies, uždraudė atsakovui AB DNB bankui iki teismo sprendimo ar nutarties šioje byloje įsiteisėjimo atlikti bet kokius veiksmus ir imtis bet kokių priemonių, susijusių su BUAB „Bendra idėja“ skolos išieškojimu iš R. J., likusioje dalyje prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ginčo laidavimo sutartimi ieškovas yra įsipareigojęs atsakovui atsakyti visu savo turtu, ginčo laikotarpiu atsakovui perėmus turtą ir jį realizavus, t.y. perdavus tretiesiems asmenims, tikėtina, kad tokiu būdu būtų apsunkintas galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas AB DNB bankas prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1157-643/2011 panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios nėra susijusios ginčo dalyku ir niekaip neįtakoja galimo šioje byloje ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo. Pirmosios instancijos teismas uždraudė atsakovui imtis veiksmų, susijusių su BUAB „Bendra idėja“ skolos iš ieškovo išieškojimu, tačiau bankas neatlieka jokių skolos iš ieškovo R. J. išieškojimo veiksmų ir byloje nėra jokių įrodymų, kad bankas vykdytų ieškovo atžvilgiu kokius nors išieškojimo veiksmus. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad bankas vykdytų jo atžvilgiu kokius nors vykdymo veiksmus.
  2. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu, t.y. nėra jokio ryšio tarp ieškininio reikalavimo pakeisti ieškovo su banku sudarytos laidavimo sutarties sąlygas ir skolos išieškojimo.
  3. Skundžiama nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą, nes ja nustatyti apribojimai be teisinio pagrindo varžo atsakovo teises.
  4. Pirmosios instancijos teismas turėjo bent preliminariai įsitikinti, ar ieškinio reikalavimas preliminariai galėtų būti tenkinamas. Nagrinėjamu atveju matyti, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškinio pagrįstumo preliminaraus vertinimo neatliko. Preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą, matyti, kad ieškinio reikalavimas modifikuoti su banku sudarytos laidavimo sutarties sąlygas, vienašališkai be banko sutikimo keičiant ieškovo solidariąją atsakomybę prieš banką už skolos grąžinimą į subsidiariąją, prieštarauja CK normoms, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutarties Nr. 3K-7-364/2010 precedentui, todėl yra nepagrįstas.

9Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą teismo prašo atsakovo AB DNB banko atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1157-643/2012 palikti nepakeistą. Nurodo, kad Kauno apygardos teismui atsakovas yra pareiškęs ieškinį dėl BUAB „Bendra idėja“ skolos solidariai iš R. J., M. J. ir R. U. priteisimo. Šioje byloje atsakovas ieškinį grindžia su minėtais asmenimis sudarytomis laidavimo sutartimis. Tuo atveju, jei dar nepasibaigus šios bylos nagrinėjimui bus patenkinti AB DNB banko reikalavimai pagal laidavimo sutartį, galimai teigiamas ieškovo atžvilgiu sprendimas šioje byloje būtų apsunkintas arba padarytas neįmanomu, kadangi ieškovo turtas, kurį jis siekia apsaugoti pareikšdamas ieškinį šioje byloje, būtų realizuotas vykdant teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012. Tai, kad atsakovas šiuo metu neatlieka aktyvių išieškojimo veiksmų ieškovo atžvilgiu, nepaneigia objektyviai egzistuojančios galimybės, jog tokie veiksmai būtų nedelsiant pradėti patenkinus atsakovo ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012. Reikalavimų minėtoje byloje pareiškimas savaime pagrindžia atsakovo kryptingą siekį išieškoti reikalaujamas sumas iš ieškovui priklausančio turto. Pažymi tai, kad atsakovo kreditoriniai reikalavimai BUAB „Bendra idėja“ bankroto byloje yra 1.027.190,47 Lt dydžio. Tokio pat dydžio reikalavimai yra pareikšti ieškovui, M. J. ir R. U. kaip laiduotojams civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012. Teismų praktikoje net žymiai mažesnio dydžio iš fizinio asmens prašomos priteisti sumos apibūdinamos kaip didelės bet kuriam Lietuvos gyventojui. Pažymi tai, kad atsakovo kreditorinių reikalavimų įvykdymas Vilniaus apygardos teismo 2009m. liepos 13 d. nutartimi iškeltoje BUAB „Bendra idėja“ bankroto byloje yra užtikrintas BUAB Bendra idėja“ 1.020.000 Lt vertės nekilnojamojo turto, kurio vertė nustatyta į bylą su ieškiniu pateiktoje 2011 m. rugsėjo 20 d. Turto vertės nustatymo pažymoje, pakeitimu. Tai patvirtina, kad didžioji dalis AB DNB banko reikalavimų bus patenkinti iš įkeisto turto vertės, todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra varžomi ar iš esmės pažeidžiami atsakovo reikalavimai.

10Trečiasis asmuo M. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo AB DNB banko atskirąjį skundą atmesti bei palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-02 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1157-643/2012 nepakeistą. Nurodo, kad M. J. nežinojo apie savo sutuoktinio R. J. su atsakovu sudarytą 2006 m. rugsėjo 11 d. laidavimo sutartį Nr. 2031, ši sutartis buvo sudaryta be jos sutikimo. Esant tokioms aplinkybėms akivaizdu, kad tol, kol nebus išspręstas laidavimo sutarties pakeitimo klausimas nagrinėjamoje byloje, bet kokie atsakovo veiksmai, nukreipti į R. J. turtą, turi būti apriboti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjamoje byloje būtų itin apsunkintos šių teisių gynybos galimybės.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atsakovo atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

14Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiantiems tikslams. Viena iš įstatyme nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose ar imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Nagrinėjamu atveju ieškovas R. J. pareikštu ieškiniu siekia pakeisti 206 m. rugsėjo 11 d. Laidavimo sutarties Nr. 2031, sudarytos tarp AB DNB banko, ir R. J., 1.1. punktą jį papildant ir išdėstant tokiu būdu: „1.1. Šia sutartimi Laiduotojas prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, bankui, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai skolininko prievoles pagal kreditavimo sutartį po to, kai bus realizuotas skolininko įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymui bankui įkeistas skolininkui nuosavybės teise priklausantis turtas. Visi laiduotojo įsipareigojimai bankui pagal sutartį ir visos banko teisės į laiduotoją pagal sutartį atsiras tik po skolininko turto, kuris įkeistas bankui užtikrinant skolininko įsipareigojimų bankui pagal kreditavimo sutartį įvykdymą, realizavimo“. Taigi pareikštu ieškiniu ieškovas siekia modifikuoti sutartinius santykius numatant sąlygą, kad pirmiausiai būtų realizuotas skolininko turtas, kuris įkeistas bankui užtikrinant skolininko įsipareigojimų bankui pagal kreditavimo sutartį, įvykdymą, ir tik realizavus minėtą turtą kreditoriui atsirastų visos teisės į laiduotoją pagal laidavimo sutartį. Tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovas prašo iki teismo sprendimo ar nutarties šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti AB DNB bankui ir/ar jo įgaliotiems asmenims atlikti bet kokius veiksmus ir imtis bet kokių priemonių, susijusių su BUAB „Bendra idėja“ skolos iš R. J. reikalavimu, priteisimu ir išieškojimu.

15Teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad byloje nėra jokių objektyvių duomenų, jog nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Iš Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams R. U., R. J. ir M. J. dėl skolos priteisimo (tretieji asmenys BUAB „Bendra idėja“ ir BUAB „Remuva“), kuriuo ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakvų 297.494,92 eurų (1.027.190,46 Lt) negrąžinto kredito (kartu su palūkanomis ir delspinigiais), 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė yra ta, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo atsiųstą civilinę bylą Nr. 2-1157-643/2012 pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl laidavimo sutarties pakeitimo (modifikavimo) (tretieji asmenys R. U., M. J., BUAB „Remuva“, BUAB „Bendra idėja“ bei M. J.) prijungė prie minėtos Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-859-527/2012 pagal ieškovo AB DNB banko ieškinį atsakovams R. U., R. J. ir M. J. dėl skolos priteisimo bei atsakovo R. U. priešieškinį AB DNB bankui dėl laidavimo sutarties pakeitimo (modifikavimo) (tretieji asmenys pagal ieškinį: BUAB „Bendra idėja“, BUAB „Remuva“ ir M. J.), paliekant bendrą civilinių sujungtų bylų Nr. 2-859-527/2012. Šia nutartimi nuspręsta atsakovo R. J. reikalavimai dėl laidavimo sutarties pakeitimo (modifikavimo) laikyti priešieškinio reikalavimais ir juos nagrinėti kartu su AB DNB banko ir R. U. pareikštais reikalavimais civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012.

16Pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas grindžia tuo, kad tuo atveju jei dar nepasibaigus šios civilinės nagrinėjimui bus patenkinti AB DNB banko reikalavimai pagal laidavimo sutartį civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012 galimai teigiamas ieškovo atžvilgiu sprendimas šioje byloje būtų apsunkintas arba padarytas neįmanomu, kadangi ieškovo turtas, kurį jis siekia apsaugoti pareikšdamas ieškinį šioje byloje, būtų realizuotas vykdant teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012. Teismas, kompleksiškai įvertinęs nurodytą susidariusią faktinę situaciją, sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymui neegzistuoja, kadangi minėtos civilinės bylos yra sujungtos, t.y. AB DNB banko reikalavimai dėl skolos pagal laidavimo sutartis priteisimo ir R. J. reikalavimai dėl sutarties sąlygų pakeitimo (modifikavimo) bus išnagrinėti kartu. Tai reiškia, kad išieškojimas ar bet kokie veiksmai, susiję su skolos išieškojimu iš laiduotojo R. J., būtų galimi tik esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. 2-859-527/2012, o kadangi toje pačioje byloje bus išspręstas ir R. J. reikalavimas dėl sutarties sąlygų pakeitimo (modifikavimo), šiuo konkrečiu atveju nėra tikslingas ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas.

17Teismas, įvertinęs laikinųjų apsaugos priemonių ir pareikštų reikalavimų sujungtose bylose pobūdį ir mastą, sprendžia, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal susidariusią faktinę situaciją nebus pažeidžiamas ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros principas. Taip pat aptariamoje situacijoje nėra nustatyta jokių objektyvių aplinkybių, galinčių pagrįsti būtinumą taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutarties dalis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo R. J. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Kita nutarties dalis paliktina nepakeista.

19Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

21I. R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas R. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pakeisti 2006 m.... 4. Pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartimi ieškovo R.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas AB DNB bankas prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės... 9. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą teismo prašo atsakovo AB DNB... 10. Trečiasis asmuo M. J. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo AB... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 14. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad byloje nėra jokių... 16. Pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovas grindžia... 17. Teismas, įvertinęs laikinųjų apsaugos priemonių ir pareikštų... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo 2012 m. sausio 2 d.... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 20. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutarties dalį, kuria... 21. I. R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti....