Byla eA-1996-662/2020
Dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hantera“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hantera“ skundą atsakovams Aplinkos apsaugos agentūrai, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai dėl raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Hantera“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2018 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. (26)-A4-7742) (toliau – ir 2018 m. rugsėjo 21 d. raštas); 2) panaikinti Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ir Direkcija) 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr. (2)-S-368-(1.9) (toliau – ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštas); 3) įpareigoti Direkciją pritarti leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimui; 4) įpareigoti Aplinkos apsaugos agentūrą išduoti leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu dėl leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo (atnaujinimo), laikant gyvūnus žemės sklypuose, kurių kadastriniai numeriai Nr. 7853/0002:10, Nr. 7853/0002:28 ir Nr. 7853/0002:29, esančiuose adresu Paplinkšės k., Telšių r. (toliau – ir žemės sklypai). Agentūra skundžiamu raštu atsisakė išduoti (atnaujinti) leidimus, kadangi Direkcija 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštu nepritarė leidimų išdavimui.

93.

10Dar 2007 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas išdavė Arvidui Čėsnai leidimą Nr. 83 „Aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti“. Šio leidimo pagrindu, Arvidas Čėsna žemės sklypuose įrengė aptvarą laukiniams gyvūnams (aptverta 8,95 ha miško), Telšių rajono savivaldybės administracija 2007 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A1-1119 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miško aptvare“, uždraudė fizinių asmenų lankymąsi įrengtame laukinių gyvūnų laikymo aptvare 8,95 ha žemės sklypuose.

114.

12Arvidui Čėsnai 2009 m. liepos 3 d. buvo išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus: taurieji elniai, danieliai, stirnos, muflonai, Dovydo elniai. Laukinių gyvūnų laikymo tikslas – veisimas, eksponavimas, prekyba ir atrankinė medžioklė, o 2010 m. kovo 3 d. buvo išduotas leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus: taurieji elniai, danieliai, stirnos, muflonai, Dovydo elniai, Sibiro ožiai, šernai, sraigtaragiai ožiai. Laukinių gyvūnų laikymo tikslas – veisimas, eksponavimas, prekyba ir atrankinė medžioklė. Leidimas buvo išduotas neterminuotam laikui.

135.

14Arvidas Čėsna žemės sklypus, kuriuose buvo įrengti laukinių gyvūnų aptvarai pardavė Edmundui Rapalui, o jis 2012 m. spalio 24 d. juos pardavė UAB „Hantera“. Šiuo metu pareiškėjas yra ir žemės sklypų, kuriuose yra aptvaras savininkas, ir visų Arvido Čėsnos turėtų laukinių gyvūnų savininkas.

156.

16Aplinkos apsaugos agentūros direktorius 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. AV-258 (toliau – ir Įsakymas Nr. AV-258) panaikino Arvidui Čėsnai išduotą 2010 m. kovo 10 d. leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus dėl atsiradusio afrikinio kiaulių maro protrūkio. Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus buvo išduotas ne kiekvienai gyvūnų rūšiai atskirai, o bendrai penkioms laukinių gyvūnų rūšims. Minėtame agentūros direktoriaus įsakyme nedetalizuota, kokioms gyvūnų rūšims naikinamas leidimas (nebuvo išskirta, kad naikinamas leidimas laikyti tik šernus) ir leidimas buvo panaikintas visoms gyvūnų rūšims. Panaikinus leidimą visiems gyvūnams, leidimas įrengti aptvarą nebuvo panaikintas, jame esantys žvėrys negalėjo būti paleidžiami į laisvę, todėl liko aptvare.

177.

18Kadangi pasikeitė leidimų išdavimo tvarka, atsirado nuostatos, kad leidimas išduodamas kiekvienai žvėrių rūšiai atskirai, pareiškėjas teigė, kad panaikinus 2010 m. kovo 3 d. leidimą, turėjo būti išduoti (atnaujinti) leidimai tame pačiame 2007 metais statytame aptvare toliau laikyti laukinius gyvūnus. Po Agentūros direktoriaus įsakymo dėl leidimo panaikinimo pareiškėjas ne kartą kreipėsi į Agentūrą su prašymais išduoti (atnaujinti) leidimą, nes faktiškai gyvūnai tebėra tame pačiame aptvare. Prašant išduoti (atnaujinti) leidimus, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, derindama leidimo išdavimo sąlygas, nurodydavo, kokius darbus būtina atlikti ir kokius aptvaro trūkumus būtina ištaisyti, norint gauti leidimą. Tačiau net ir padarius nurodomus pakeitimus ir ištaisius aptvaro trūkumus, Direkcija nepritarė leidimų laikyti laukinius gyvūnus išdavimui. Be to, leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus panaikintas ne dėl pažeidimų, o dėl afrikinio kiaulių maro paplitimo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

198.

20Nuo pat Agentūros direktorius įsakymo Nr. AV-258 priėmimo pareiškėjas aktyviai siekia gauti leidimą ir toliau laikyti laukinius gyvūnus kiekvienai gyvūnų rūšiai atskirai. Tris kartus kreiptasi į Agentūrą, visus kartus buvo parengti leidimų projektai, tačiau negavus Direkcijos pritarimo, jie nebuvo išduoti. Kaskart yra nurodomos vis kitos nepritarimo priežastys. Direkcijos 2015 m. lapkričio 3 d. rašte nurodoma ištaisyti aptvaro teritorijos ribas. Ištaisęs trūkumus pareiškėjas kreipėsi į Telšių rajono savivaldybės administraciją dėl draudimo lankytis valstybinio miško ribose, Telšių rajono savivaldybės direktorius 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-731 uždraudė fizinių asmenų laikymąsi laukinių gyvūnų laikymo aptvaro teritorijoje.

219.

22Vėl buvo prašyta išduoti leidimus laikyti laukinius žvėris, tačiau Direkcija 2017 m. birželio 1 d. raštu Nr. (2)-S-245-(19) nepritarė leidimų išdavimui, nes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punktu, gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama įrengti laukinių žvėrių aptvarus, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytais atvejais. Gyvūnų laikymas yra viena iš UAB „Hantera“ veiklų, pareiškėjas turi įsipareigojimus įvairioms institucijoms veiklos vykdymo laikotarpiu. Į aptvarus ir žvėris investuotos didelės piniginės lėšos, gyvūnai yra deklaruoti, leidimų išdavimas yra ne naujai veiklai, o tęstinei.

2310.

24Pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu dėl leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo (atnaujinimo). Kadangi prašymuose nurodomi žemės sklypai yra Plinkšių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje, Agentūra kreipėsi į Direkciją prašydama pateikti informaciją dėl pritarimo išduoti leidimus nurodomoje teritorijoje, tačiau Direkcija ginčijamu 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštu nepritarė leidimų išdavimui, nurodė, kad pritardama ar nepritardama leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus projektui atsižvelgia į Aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 patvirtintų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 16 punkto reikalavimus. Pagal šių taisyklių 16.1 papunktį vertinama ar aptvaro ar voljero vietos ir medžiagų pasirinkimas neprieštarauja valstybinio parko apsaugos reglamentui, kitiems veiklą teritorijoje reglamentuojantiems dokumentams. Nors Direkcija ir nurodė šią reglamentaciją, tačiau prieš surašant nepritarimą jokio patikrinimo dėl aptvaro atitikimo nustatytiems reikalavimams neatliko. Taigi Direkcija, spręsdama dėl leidimo išdavimo, negalėjo vadovautis Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punktu, nes įrengti aptvaro nereikia, jis yra įrengtas 2007 metais ir egzistuoja iki šiol. Direkcija turėjo įvertinti aptvaro atitikimą teisės aktams ir nesant pažeidimų aptvaro įrengime, negalėjo nepritarti laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje leidimo išdavimui.

2511.

26Pareiškėjas neprašo įrengti aptvaro jam nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose, nes aptvarai yra įrengti 2007 metais pagal išduotą leidimą aptvarui ir šis leidimas nėra panaikintas, yra prašoma išduoti (atnaujinti) leidimus laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje. Direkcija nurodė, kad šiuo metu yra rengiami Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planai ir laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje vietos nėra numatytos. Tačiau pareiškėjas yra susipažinęs su Plinkšių kraštovaizdžio draustinio planu-brėžiniu, kuriame matyti, kad esamo aptvaro teritorijoje yra ženklas, žymintis laukinių gyvūnų aptvarą.

2712.

28Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo jį atmesti.

2913.

30Agentūra paaiškino, jog pareiškėjas siekė gauti atnaujintą 2010 m. kovo 3 d. leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, išduotą A. Čėsnai, tačiau prie prašymo nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys jo teisę veikti fizinio asmens vardu. Prašymą turi teikti įgaliotas atstovas, pateikdamas atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Sklypai UAB „Hantera“ nuosavybe tapo tik 2012 metais. Taip pat Agentūra pažymėjo, jog Agentūros direktoriaus įsakymas Nr. AV-258 nebuvo apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka. Įsakymo teisinis pagrindas nurodomas Taisyklių 23.4 punktas, numatantis, kad leidimų galiojimas panaikinamas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, dėl kurios išplitimo rizikos aktualioje teritorijoje negalėtų būti laikomi tam tikrų rūšių laukiniai gyvūnai. Taisyklės neapibrėžia procedūros, suteikiančios teisę leidimų galiojimą panaikinti tik iš dalies. 2010 m. kovo 3 d. leidimo išdavimo metu galiojusios Taisyklės nenumatė pareigos atsakingai institucijai išduoti atskirą leidimą kiekvienai laukinių gyvūnų rūšiai, toks reikalavimas Taisyklių 10 punkte įtvirtintas 2014 metais. Įsigaliojus Taisyklių pakeitimams, asmuo turi nustatyta tvarka kreiptis į Agentūrą su prašymais kiekvienai gyvūnų rūšiai ir papildomais dokumentais (jei kokia nors informacija yra pasikeitusi) dėl naujų leidimų išdavimo. Tokius prašymus fizinis asmuo Agentūrai teikė 2015 m. spalio 20 d., todėl tai patvirtina, kad jam buvo žinoma būtina procedūra siekiant gauti leidimus aktualioje teritorijoje laikyti nelaisvėje kitas gyvūnų rūšis.

3114.

32Gavusi 2010 m. kovo 3 d. leidimo turėtojo 2015 m. spalio 20 d. prašymą dėl kitų laukinių gyvūnų rūšių, nei šernai, laikymo nelaisvėje Direkcija 2015 m. lapkričio 3 d. raštu pateikė duomenis, kad laukiniai gyvūnai laikomi nelaisvėje ne tik sklypuose Nr. 7853/0002:10, Nr. 7853/0002:28 ir Nr. 7853/0002:29, bet ir kituose sklypuose, kuriuose teisė laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus 2010 metais nebuvo suteikta, kad aptverta miško žemė ir nepateiktas savivaldybės administracijos sprendimas apriboti fizinių asmenų lankymąsi tuose miško plotuose, kad netinkamai, sužalojant medžius įrengta tvora, kad įrengus aptvarus, neįmanoma praeiti Plinkšių ežero pakrantės apsaugos juosta ir taip ribojamas vandens telkinių ir saugomų kraštovaizdžio objektų lankymas. Tokie faktiniai duomenys apie pažeidimus laikant nelaisvėje gyvūnus pagal 2010 metų leidimą ir toliau tęsiant šią veiklą po leidimo panaikinimo, lemtų, kad būtų atkurtos teisės asmeniui realiai pažeidusiam aplinkos apsaugos reikalavimus ir tokie veiksmai sukurtų prieštarą Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 7 straipsnio 4 daliai, numatančiai, kad leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu nesilaikoma Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei Taisyklių 23.1 p. reikalavimų. Asmenys, kurių leidimai panaikinami Taisyklių 23.1 punkte nustatytu pagrindu dėl nustatytų aplinkosauginių pažeidimų turi teisę gauti naujus leidimus, tačiau šiuos leidimus turi gauti laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, galiojančių prašymų pateikimo metu.

3315.

34Agentūra, nagrinėdama 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymą, iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas) gavo informaciją dėl administracinių teisės pažeidimų procedūrų, vykdytų 2015 metais, 2017 metais ir vykdomų 2018 metais, dėl neteisėto gyvūnų laikymo aktualioje teritorijoje. Agentūra, atsižvelgdama į su pareiškėjo 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymu pateiktus duomenis, 2018 m. rugpjūčio 29 d. kreipėsi į Direkciją, prašydama pateikti informaciją dėl pritarimo išduoti leidimus. Direkcijos raštas dėl pareiškėjai taikomų administracinio poveikio priemonių su pridėtais dokumentais gautas 2018 m. rugpjūčio 31 d., kartu informuojama, kad nepritariama laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje Plinkšių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.

3516.

36Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime į skundą prašo jį atmesti.

3717.

38Direkcija paaiškino, kad 2015 m. spalio 29 d. atliko Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio dalies patikrinimą, kurio metu patikrinus pareiškėjo žemės sklypuose įrengtą aptvarą, buvo nustatyta: 1) apie 1,89 ha ploto minėto aptvaro įrengta valstybės įmonei „Telšių miškų urėdija“ priklausančiuose valstybinių miškų sklypuose; 2) įrengiant aptvarus privačiuose ir valstybinių miškų sklypuose vielinis aptvarų tinklas ištemptas tarp medžių, arba prikaltas tiesiog prie medžių, daug kur įaugęs į medžius, taip sužalota nemaža dalis medžių; 3) neįmanoma praeiti Plinkšių ežero pakrante, nes palei pat aptvarus telkšo gilūs, pilni vandens grioviai. Direkcija 2015 m. lapkričio 3 d. raštu informavo Agentūrą, kad tik pašalinus minėtus pažeidimus būtų galima svarstyti dėl pritarimo leidimui. Gavusi šį raštą Agentūra 2015 m. lapkričio 6 d. raštu informavo A. Čėsną apie atsisakymą išduoti leidimą, bei nurodydama, kad turi pašalinti šiuos pažeidimus.

3918.

40UAB „Hantera“ 2016 m. rugpjūčio 17 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu išduoti leidimą laikyti nelaisvėje gyvūnus. Direkcija, išnagrinėjusi Agentūros pateiktus dokumentus, nustatė, kad visuose sklypuose į planuojamus įrengti aptvarus patenka pakrantės apsaugos juosta, todėl nepritarė leidimo išdavimui. Direkcija nurodo, kad nagrinėjant vėlesnius pareiškėjo prašymus Agentūrai du kartus buvo pateiktas Telšių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-731 patvirtintas planas su įrengto aptvaro schema. Ant schemos pažymėtos tvoros ribos iš esmės skiriasi, nors abiem atvejais nurodomas tas pats apie 28,16 ha plotas, taigi pareiškėjas sąmoningai ketino suklaidinti Agentūrą ir Direkciją

4119.

42UAB „Hantera“ 2017 m. gegužės 8 d. dar kartą kreipėsi į Agentūrą, o Direkcija nagrinėdama Agentūros pateiktą prašymą nustatė, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d. pasikeitė Saugomų teritorijų įstatymas ir šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punkte buvo įtvirtinta nuostata, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama įrengti laukinių žvėrių aptvarus ir kitus stacionarius medžioklės įrenginius, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytus atvejus, todėl Direkcija informavo apie nepritarimą.

4320.

44Jau 2015 metais pareiškėjo sklype buvo nustatyta eilė pažeidimų įrengiant aptvarą. Buvo teikiami nepilni ir klaidingi duomenys, kurie institucijoms trukdė priimti sprendimus. Dėl pareiškėjo sąmoningo netinkamo veikimo, pažeidimų šalinimo vilkinimo, leidimo derinimas ir išdavimas užtruko, buvo pakeistas reglamentavimas, kuris imperatyviai uždraudė laukinių žvėrių aptvarų įrengimą.

45II.

4621.

47Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

4822.

49Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų, be kita ko, nustatė, kad pareiškėjui pagal 2012 m. spalio 24 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2244 nuosavybės teise priklauso 13,24 ha žemės ūkio paskirties sklypas, unikalus Nr. 7853-0002-0010, su statiniais, esantis Telšių r. sav., Gabūnavos sen., Paplinkšės k. 3, 11,52 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas unikalus Nr. 7853-0002-0029, esantis Telšių r. sav., Gabūnavos sen., Paplinkšės k., ir 3,4 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas unikalus Nr. 7853-0002-0028, esantis Telšių r. sav., Gabūnavos sen., Paplinkšės k.; minėtuose sklypuose jų buvusiam savininkui A. Čėsnai 2007 m. liepos 27 d. buvo išduotas iki 2012 m. liepos 27 d. galiojęs leidimas Nr. 83 13,24 ha ploto aptvarui, voljerui ar kitam statiniui įrengti, 2009 m. liepos 3 d. A. Čėsnai buvo išduotas leidimas aptvare neterminuotai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (taurieji elniai, danieliai, muflonai, Dovydo elniai, stirnos); o 2010 m. kovo 3 d. išduotas leidimas neterminuotai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (taurieji elniai, danieliai, muflonai, Dovydo elniai, stirnos, šernai, Sibiro ožiai, sraigtaragiai ožiai); leidimuose nurodytas laukinių gyvūnų laikymo tikslas – veisimas, eksponavimas, prekyba ir atrankinė medžioklė; Agentūros direktoriaus 2015 m. rugsėjo 29 įsakymu Nr. AV-258, vadovaujantis Taisyklių 23.4 ir 24 punktais, A. Čėsnai 2010 m. kovo 3 d. išduotas leidimas buvo panaikintas; panaikinus leidimą (dėl atsiradusio afrikinio kiaulių maro protrūkio aptvare negalint laikyti šernų) aptvaras liko, o jame esantys kitų rūšių laukiniai gyvūnai ir toliau buvo jame laikomi.

5023.

51Teismas pažymėjo, jog Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. AV-258 nei A. Čėsna, nei pareiškėjas, kuriam nuo 2012 m. spalio 24 d. priklausė žemės sklypai su juose įrengtu aptvaru, neskundė. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nurodė, kad, bylos duomenimis, A. Čėsna (2015 metais), o 2015–2018 metais ir UAB „Hantera“ prašymais kreipėsi į Agentūrą prašydami išduoti leidimus aptvare laikyti laukinius gyvūnus, tačiau nustačius, jog įrengiant aptvarą buvo pažeisti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai ir nepritarus leidimų išdavimui, leidimai nebuvo išduoti, šių sprendimų pareiškėjas neskundė.

5224.

53Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymu su prie jo pridedamais dokumentais kreipėsi į Agentūrą prašydamas išduoti atnaujintą leidimą laukinių gyvūnų aptvaro išsaugojimui ir pateikdamas prašymus išduoti leidimus žemės sklypuose unikalus Nr. 7853-0002-0010, Nr. 7853-0002-0029, Nr. 7853-0002-0028, Telšių r. sav., Gabūnavos sen., Paplinkšės k., 21,42 ha aptvare laikyti nelaisvėje tauriuosius elnius, danielius, muflonus, Dovydo elnius; Agentūra kreipėsi į Direkciją prašydama: 1) pagal Taisyklių 16 punktą pateikti informaciją dėl pritarimo išduoti leidimus nurodomoje teritorijoje, dėl siūlomų leidimų išdavimo sąlygų ar motyvuotą atsakymą, kodėl leidimas neturi būti išduotas; 2) pagal kompetenciją įvertinti pareiškėjo prašymo dėl esamo aptvaro duomenis, pateikti turimus duomenis gautus pagal vykdant saugomos teritorijos priežiūrą, dokumentų, patvirtinančių administracinio poveikio priemonių taikymą, kopijas, taip pat informuoti, ar realiai buvo ištaisyti teisės aktų pažeidimai, apie kuriuos Direkcija informavo Agentūrą 2016 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. (2)-s-447(10-12) ir 2015 m. lapkričio 3 d. rašto Nr. (3)-S-582-(10.12) 2 ir 3 punktuose; Direkcija 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Agentūrai nurodė, kad nuo 2017 m. gegužės 2 d. pasikeitė dalis Saugomų teritorijų įstatymo straipsnių, tarp jų ir reglamentuojančių laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje draustiniuose; pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punktą draudžiama įrengti laukinių žvėrių aptvarus ir kitus stacionarius medžioklės įrenginius, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose numatytus atvejus; rengiami Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planai, tačiau laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje vietos nėra numatytos; rašte pažymėta, jog Šiaulių RAAD 2017 m. rugsėjo 26 d. informavo Direkciją, kad UAB „Hantera“ direktorei taikytos administracinio poveikio priemonės, duotas privalomasis nurodymas panaikinti bendrovei nuosavybės teise priklausantį laukinių gyvūnų aptvarą ir laikomus gyvūnus perduoti asmenims, turintiems leidimą ir sąlygas jiems laikyti; bus taikomos administracinio poveikio priemonės už privalomo nurodymo nevykdymą ir surašomas pakartotinis nurodymas.

5425.

55Teismas nustatė, kad Agentūra ginčijamu raštu atsisakė išduoti (atnaujinti) leidimus, nurodydama, jog pareiškėjas teikdamas prašymą atnaujinti fiziniam asmeniui A. Čėsnai išduotus leidimus nepateikė dokumentų patvirtinančių teisę veikti šio asmens vardu. Pasisakydama dėl 2010 m. kovo 3 d. išduoto leidimo panaikinimo, Agentūra pažymėjo, jog įsakymas Nr. AV-258 nebuvo apskųstas, fizinis asmuo buvo informuotas, kad, atsižvelgus į 2014 metais įsigaliojusius Taisyklių 10 punkto pakeitimus, įpareigojančius kiekvienai laukinių gyvūnų rūšiai išduoti atskirą leidimą, asmuo turi kreiptis į Agentūrą su prašymu dėl naujų leidimų išdavimo. Nors įsakymu Nr. AV-258 2010 m. kovo 3 d. išduoto leidimo galiojimas panaikintas nurodant Taisyklių 23.4 punktą, tačiau Taisyklių 23.1 punktas numato, kad leidimo galiojimas panaikinamas, jei pažeidžiamos bendrosios ar papildomos sąlygos ir neįvykdomas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomasis nurodymas pašalinti pažeidimus. Direkcijos 2015 m. lapkričio 3 d. raštu pateikti duomenys dėl aplinkosauginių pažeidimų aktualioje teritorijoje, Direkcija 2018 m. rugpjūčio 31 d. pakartotinai nurodė, jog nepritaria laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje Plinkšių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje; pagal parengtą Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planą numatoma, kad sklypai ir toliau pateks į Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio teritoriją.

5626.

57Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 7 straipsniu, Taisyklių 9, 10, 16, 17 ir 23 punktais, kuriuose nustatytos sąlygos asmenims, norintiems voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose laikyti laukinius gyvūnus, taip pat leidimų išdavimo tvarka, leidimų suderinimas su kitomis institucijomis, jų panaikinimo pagrindai.

5827.

59Teismas pažymėjo, jog Taisyklės nenumato savarankiškos procedūros panaikintų leidimų atnaujinimui, todėl šie prašymai nagrinėjami ta pačia tvarka, kaip ir prašymai išduoti leidimus.

6028.

61Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad dėl afrikinio kiaulių maro panaikinus leidimą, kuriame nedetalizuotos gyvūnų rūšys, turėjo būti išduoti (atnaujinti) leidimai tame pačiame 2007 metais statytame aptvare toliau laikyti kitų rūšių laukinius gyvūnus. Teismas pažymėjo, jog 2010 m. kovo 10 d. leidimas buvo išduotas ne kiekvienai gyvūnų rūšiai atskirai, o bendrai kelioms laukinių gyvūnų rūšims. Šio leidimo išdavimo metu galiojusios Taisyklės nenumatė pareigos atsakingai institucijai išduoti atskirą leidimą kiekvienai laukinių gyvūnų rūšiai. Įsigaliojus Taisyklių pakeitimams (nuo 2014 metų), tesimo vertinimu, asmenys, kuriems išduoti leidimai, turėjo pareigą nustatyta tvarka kreiptis į Agentūrą su prašymais dėl leidimų kiekvienai gyvūnų rūšiai išdavimo. Pareiškėjas 2012 m. spalio 24 d. pirkimo–pardavimo sutartimi įgijęs žemės sklypus su įrengtais aptvarais ir juose laikomais gyvūnais, neturėjo jai išduoto leidimo laikyti gyvūnus ir taip pat turėjo pareigą kreiptis dėl šių leidimų išdavimo.

6229.

63Teismo vertinimu, pareiškėjas pagrįstai nurodė, jog aptvaras gyvūnams laikyti buvo įrengtas dar 2007 metais, tačiau, ir Laukinės gyvūnijos įstatymas, ir Taisyklės įpareigojo leidimus turinčius asmenis laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir numatė, jog jų nesilaikant leidimai laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus panaikinami (Įstatymo 7 str. 4 d.). Įvertinęs bylos duomenis, kurie, teismo vertinimu patvirtino, jog įrengiant aptvarus buvo pažeisti Saugomų teritorijų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, nustatęs, jog 2019 m. kovo 26 d. Draustinio būklės vertinimo akte Nr. K1-5-(2.1K) taip pat konstatuota, jog pietinėje ežero pakrantėje kadastriniuose sklypuose Nr. 7853-0002-0010 ir Nr.7853-0002-0029 aptvaras įrengtas nesilaikant aplinkos apsaugos reikalavimų, teismas konstatavo, jog pareiškėjas ankstesniais laikotarpiais, taip pat teikdamas 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymą išduoti (atnaujinti) leidimus nebuvo pašalinęs visų konstatuotų pažeidimų (aptvaras įrengtas Plinkšių ežero vandens apsaugos juostoje, nėra galimybės praeiti pakrante, kai kuriose vietose aptvaras pritvirtintas prie augančių medžių), todėl ginčijamais raštais Direkcija pagrįstai nepritarė leidimų išdavimui, o Agentūra pagrįstai atsisakė leidimus išduoti.

6430.

65Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, pareiškėjo prašymo nagrinėjimo procedūrą, Teismas darė išvadą, kad ginčijamame Agentūros 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendime ir Direkcijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte dėl pareiškėjo prašymo išduoti (atnaujinti) leidimus nagrinėjimo motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, jame argumentuotai nurodyta, kodėl atsisakoma išduoti leidimus, procedūrinių pažeidimų, sudarančių pagrindą naikinti skundžiamus aktus, nenustatyta. Teismo vertinimu, skundžiami aktai yra motyvuoti, pagrįsti nustatytais faktiniais duomenimis ir išsamūs, todėl nebuvo pagrindo jų naikinti.

6631.

67Teismas nurodė, kad proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėstė daugiau argumentų, tačiau nutarė dėl jų nepasisakyti, nes jie, teismo vertinimu, neturėjo esminės įtakos galutinei teismo išvadai

68III.

6932.

70Pareiškėjas UAB „Hantera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7133.

72Pareiškėjas pažymi, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalies ir 52 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes bylos nagrinėjimo metu (teismo posėdžio metu) pareiškėjui norint pateikti paaiškinimus vienu iš byloje nagrinėjamų klausimų, bylą nagrinėjantis teismas to pareiškėjui padaryt neleido, nurodant, kad teismui pareiškėjo paaiškinimai nėra įdomūs. Taip teismas šioje byloje pažeidė pareiškėjo procesines teises, parodė savo poziciją dėl bylos išnagrinėjimo rezultato, nevaržė atsakovų procesinių teisių įgyvendinimo.

7334.

74Atsakovai, netenkindami pareiškėjo prašymo dėl leidimų laikyti gyvūnus išdavimo nevertino aplinkybės, kad Taisyklių 11.3 punkte nurodytas nebaigtinis gyvūnų, kuriems laikyti nėra išduodamas leidimas, sąrašas, be kita ko, elniai, jakai, avys, lamos ir kt.

7535.

76Viešojo administravimo subjektas turi pareigą savo raštus motyvuoti ir pagrįsti faktiniais duomenimis, todėl tuo atveju, jei tam tikroms gyvūnų rūšims apskritai nebuvo reikalingas leidimas juos laikyti, tą jie turėjo nurodyti pareiškėjui teikiamuose dokumentuose (skundžiamuose Agentūros ir Direkcijos raštuose) išaiškinant, kurioms gyvūnų rūšims leidimas neišduodamas dėl tariamų įstatymų pažeidimų, o kurioms neišduodamas, kadangi įstatymas nenumato išdavimo pagrindo. Tai reiškia, jog pareiškėjui prašant išduoti leidimą dėl tauriųjų elnių, danielių, stirnų, muflonų, Dovydo elnių, Sibiro ožių, šernų ir straigtaragių ožių laikymo atsakovas turėjo įvertinti šių gyvūnų atitiktį Taisyklių 11.3 punktui. Taurusis elnias ir Dovydo elnias, kurie bendriniu žodžiu vadinami elniais, patenka į Taisyklių 11.3 punkte nurodytą rūšį „elnias", taip pat, pvz., muflonui, kuris priskiriamas kalninių avinų genčiai, taip pat turi būt taikoma Taisyklių 11.3 punkte nurodyta rūšis „avis“, kadangi muflonas priklauso tai pačiai genčiai, kaip ir avis.

7736.

78Teismas išvardijo eilę trūkumų, kurie užkirto kelią pareiškėjui gauti leidimą laikyti laukinius gyvūnus, po to nurodė, kad pareiškėjas dalį trūkumų pašalino, ir koncentravosi į 4 neva neištaisytus trūkumus, t. y. pareiškėjas, įgijęs nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą su aptvaru, turėjo savarankiškai kreiptis dėl leidimų gyvūnams laikyt išdavimo; aptvaras laukiniams gyvūnams laikyti yra įrengtas Plinkšių ežero vandens apsaugos juostoje; nėra galimybės praeiti pakrante; kai kuriuose vietose aptvaras pritvirtintas prie augančių medžių.

7937.

80Leidimas laikyti gyvūnus buvo susietas su konkrečiu nekilnojamuoju turtu. Pasikeitus turto savininkui, naujasis savininkas, nebūdamas administravimo subjektu, prašymą teikia tokį, kokį jam atrodo teisinga pateikti, tačiau atsakovai, būdami profesionalūs administravimo subjektai, akivaizdžiai suprato pareiškėjo tikslus ir poreikį, t. y. įgyti (nepriklausomai nuo to, ar jie atnaujinami, ar išduodami nauji) leidimus. Aptvaras buvo pastatytas pagal išduotą leidimą ir gyvūnams laikyti buvo išduoti papildomi leidimai, todėl akivaizdu, kad pasikeitus aptvaro savininkui, su aptvaru susiję leidimai turi išlaikyti tęstinumą, nepriklausomai nuo pateikto prašymo formos, didžiausią dėmesį kreipiant į tikruosius šalių ketinimus.

8138.

82Pareiškėjas, šalindamas atsakovų nustatytus trūkumus, perstatė aptvaro tvorą tokiu atstumu nuo vandens telkinio, jog būtų nepažeidžiama vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta. Vandens telkinio pakrantės apsaugos juostai nustatyti yra būtina pirmiau nustatyti kranto linijos vietą, o kranto linija skaičiuojama nuo vandens telkinio vandens ir sausumos sąlyčio taško. Tačiau vandens telkinyje vyksta užakimo procesas. Tai reiškia, jog dabartinis vandens ir sausumos sąlyčio taškas yra nebe toje pačioje vietoje, kurioje buvo, kai Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atliko kadastrinius matavimus (pareiškėjo duomenimis, paskutiniai matavimai atlikti 2011 metais). Taigi aptvaro tvorą perkėlus toliau nuo kranto (sumažinant aptvaro plotą), buvo dar papildomai padidintas aptvaro atstumas iki vandens telkinio kranto linijos, t. y. buvo užtikrinta, kad aptvaras laukiniams gyvūnams laikyti nebūtų įrengtas Plinkšių ežero vandens apsaugos juostoje ir taip pat buvo sudaryta galimybė praeiti pakrante. Šalinant tvoros įrengimo trūkumus, buvo atsižvelgta ir į aptvaro tvoros tvirtinimą ne prie augančių medžių. Pareiškėjas, siekdamas pagrįsti savo teiginius, teikia Žemės sklypo planą su įrengto aptvaro schema ir įrengto aptvaro fotonuotraukas.

8339.

84Kai pareiškėjas perkėlė aptvaro tvorą, jis kreipėsi į Direkciją su prašymu atlikti perkeltos tvoros patikrinimą, tačiau atsakovas šio prašymo nenagrinėjo, o ginčijamame 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte nurodė, kad nėra tikslinga tikrinti, ar laukinių gyvūnų laikymui skirti aptvarai įrengti nepažeidžiant pakrantės apsaugos juostų reikalavimų. Taip pat Direkcija, atsisakydama įvertinti aptvaro tvoros perkėlimą, klaidino teismą ir teikė šioje administracinėje byloje seną ir neaktualią bei faktinės tikrovės neatitinkančią informaciją, tokiais neaktualiais duomenimis rėmėsi ir jų pagrindu darė nepagrįstas išvadas, kurių tikrumo, teisingumo ir pagrįstumo teismas netyrė ir neįvertino.

8540.

86Apelianto teigimu, atsakovas formuoja ir išreiškia nuoseklią poziciją neišduoti pareiškėjui leidimo laikyti gyvūnus nepriklausomai nuo aplinkybių, t. y. atsakovui nustačius trūkumus ir pareiškėjui juos ištaisius, nustatomi nauji trūkumai, o ištaisius šiuos pastaruosius trūkumus, apskritai atsisakoma tikrinti faktinę situaciją ir atitikimą teisės normų reikalavimams.

8741.

88Atsakovams teismui teikiant klaidingą informaciją, o teismui užkirtus teisę pareiškėjui pasisakyti visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais, dalyvauti įrodymų tyrime, buvo netinkamai ištirti bylos įrodymai ir netinkamai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios leidimų gyvūnams laikyti išdavimo tvarką ir pagrindą, kas lėmė neteisėto ir nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą.

8942.

90Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

9143.

92Agentūra paaiškino, kad apeliantas pasinaudojo visomis ABTĮ 52 straipsnio 2 dalyje nurodytomis procesinėmis teisėmis. UAB „Hantera“ atstovas teismo posėdžio metu pasisakė visais su nagrinėjama byla susijusiais klausimais, teikė paaiškinimus ir įrodymus, teikė klausimus bylos šalims, pasinaudojo teise kviesti liudytoją, uždavė klausimus liudytojui. Byloje nėra jokių faktinių duomenų ir Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad teismo posėdžio metu jam buvo neleista pasisakyti ar buvo pažeistos jo procesinės teisės. Teisėjo vadovavimas procesui nereiškia išankstinės pozicijos nagrinėjamoje byloje turėjimo ar prioriteto vienai iš ginčo šalių suteikimo, o tokio vadovavimo tikslas yra dėti pastangas, kad būtų teisingai išnagrinėta byla.

9344.

94Dėl pareiškėjo argumento, kad nebuvo įvertintas Taisyklių 11.3 punkte nurodytas nebaigtinis naminių ir domestikuotų gyvūnų, kuriuos laikant, veisiant nereikia turėti leidimo, sąrašas, Agentūra nurodo, jog ABTĮ nuostatos įtvirtina ribotą apeliaciją. Pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui neginčijo Agentūros 2018 m. rugsėjo 21 d. rašto teisėtumo ir pagrįstumo tuo pagrindu, kad jame neįvertinta nurodytų gyvūnų atitiktis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių 11.3 papunkčiui. Šios aplinkybės yra naujos, skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas dėl jų nepasisakė, todėl apeliacinės instancijos teisme jie negali būti nagrinėjami.

9545.

96Agentūra pakartoja faktines aplinkybes, susijusias su pareiškėjo prašymų dėl leidimų laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje išdavimo nagrinėjimu Agentūroje ir Direkcijoje, bei akcentuoja, jog pagal rengiamus Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planus laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje vietos nėra numatytos. Aptvaras yra įrengtas pagal 2007 m. liepos 27 d. Arvidui Čėsnai išduotą leidimą Nr. 83 aptvarui įrengti, išduoto leidimo aptvarui įrengti galiojimo terminas buvo nustatytas 5 metams.

9746.

98Nors pareiškėjas dalį pažeidimų, kurie buvo fiksuoti dar 2015 metais, yra pašalinęs, tačiau priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, pietinėje ežero pakrantėje kadastriniuose ginčo sklypuose vis dar yra įrengtas aptvaras vandens apsaugos juostoje, tvora užtverta iki pat ežero pakrantės, nėra galimybės praeiti pakrante, aptvaro tvoros vielinis tinklas kai kuriose vietose pritvirtintas prie ten augančių medžių. Agentūra, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi Taisyklių nuostatomis, atsižvelgė į Direkcijos ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo pateiktus faktinius duomenis, kad rengiamą Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų projektus pareiškėjui priklausantys žemės sklypai pateks į kraštovaizdžio draustinio teritoriją, atsižvelgė į tai, kad pareiškėjas toliau tęsia teisės aktus pažeidžiančią veiklą po leidimo panaikinimo, nebuvo pašalinti visi kompetetingų institucijų užfiksuoti pažeidimai.

9947.

100Teismas, ištyręs visus šalių pateiktus įrodymus byloje, šalių paaiškinimus teismo posėdžio metu, pagrįstai nustatė, kad Agentūros 2018 m. rugsėjo 21 d. raštas yra teisėtas ir pagrįstas, pirmosios instancijos teismo sprendimas taip yra pagrįstas ir motyvuotas, jo naikinti nėra pagrindo.

10148.

102Atsakovas Direkcija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

10349.

104Dėl apeliacinio skundo teiginių, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė proceso teisės normas, Direkcija teigia, jog buvo užtikrintos visos pareiškėjo ir atsakovo teisės, numatytos ABTĮ. Pareiškėjas bei atsakovai galėjo teikti savo prašymus, paaiškinimus, nušalinimus, užduoti proceso dalyviams klausimus bei gauti į juos atsakymus. Pareiškėjas nesinaudojo savo teise reikšti nušalinimus teismo sudėčiai visą teismo procesą.

10550.

106Direkcija, vadovaudamasi Taisyklių 16 punkte įtvirtinta jos kompetencija, neprivalėjo ir neprivalo vertinti, ar pareiškėjo prašyme nurodytos gyvūnų rūšys priskirtinos minėtų taisyklių 11.3 punkte nurodytiems gyvūnams. Laukinis gyvūnas – laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi stadijos individas. Taisyklių 11.3 punkte yra išvardintos konkrečios gyvūnų rūšys, o ne gyvūnų gentys, kurių laikymui leidimai yra neišduodami. Todėl pareiškėjo prašymuose nurodytos gyvūnų rūšys priskiriamos laukinių gyvūnų rūšims, kurių laikymui leidimai yra privalomi.

10751.

108Direkcija pakartoja argumentus, kad nagrinėdama pareiškėjo pateiktus prašymus dėl leidimo laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje išdavimo ir patikrinusi, kaip to reikalaujama Taisyklėse, esamą situaciją, jau 2015 metais nustatė aplinkos apsaugos pažeidimus, patikrinimų rezultatai įteikti pareiškėjo atstovui ir nėra apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

10952.

110Įsigaliojus Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimams, tapo draudžiama gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose įrengti laukinių žvėrių aptvarus ir kitus stacionarius medžioklės įrenginius, išskyrus gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatuose nustatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad Plinkšių kraštovaizdžio draustinio nuostatų nėra, nėra numatytų ir atvejų, kada šiame draustinyje gali būti įrengiami laukinių žvėrių aptvarai. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas buvo priimtas sprendimas netikrinti, ar laukinių gyvūnų laikymui skirti aptvarai įrengti nepažeidžiant pakrantės apsaugos juostos reikalavimų. Toks patikrinimas (netikrinimas) iš esmės neturėjo ir neturi jokios įtakos sprendimų nepritarti aptvarų įrengimui, nes laukinių žvėrių aptvarų įrengimą imperatyviai draudžia Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatos. Pareiškėjo teiginiai, kad teismas buvo klaidinamas teikiant įrodymus, nepagrįsti.

111Teisėjų kolegija

konstatuoja:

112IV.

11353.

114Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. (26)-A4-7742, kuriuo atsisakyta išduoti (atnaujinti) laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus Paplinkšės k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav., esančiuose žemės sklypuose (kadastriniai Nr. 7853/0002:10, Nr. 7853/0002:28 ir Nr. 7853/0002:29) ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašto Nr.(2)-S-368-(1.9), kuriuo nepritarta laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje Plinkšių valstybinio kraštovaizdžio draustinyje, teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimų atlikti veiksmus.

11554.

116Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo UAB „Hantera“ skundą atmetė. Teismas sprendime pažymėjo, kad įvertinęs pašymo išduoti leidimus nagrinėjimo procedūrą, jos nagrinėjimo metu nustatytas faktines aplinkybes dėl konstatuotų pažeidimų, taip pat priimtų sprendimų atsisakyti išduoti leidimus atitikimą teisės aktų nuostatoms, daro išvadą, kad pareiškėjo ginčijamame Agentūros 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendime Nr. (26)-A4-7742 ir Direkcijos 2018 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. (2)-S-368-(1.9) dėl pareiškėjos prašymo išduoti (atnaujinti) leidimus nagrinėjimo motyvų išdėstymas yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, jame argumentuotai nurodyta, kodėl atsisakoma išduoti leidimus. Nenustatyta, kad nagrinėjant prašymą buvo padaryti kokie nors procedūriniai pažeidimai, kurie būtų pagrindas pripažinti neteisėtu ginčijamą Agentūros sprendimą ir Direkcijos raštą, jie taip pat yra motyvuoti, pagrįsti nustatytais faktiniais duomenimis ir išsamūs, todėl nėra pagrindo jų naikinti pareiškėjos nurodytais argumentais.

11755.

118UAB "Hantera" su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo jį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, jog teismas pažeidė administracinio proceso teisės normas, t. y. neužtkrino pareiškėjo teisių (ABTĮ 52 straipsnio 1 ir 2 dalys), o tai lėmė netinkamą bylos įrodymų ištyrimą ir materialinių teisės normų pritaikymą, kas lėmė neteisėto ir nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą, be to, teismas buvo šališkas.

11956.

120Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje, todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

12157.

122Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija), Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo (2010 m. birželio 22 d. įstaymo Nr. XI-920 redakcija) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 patvirtintos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių nuostatos. Minėtų teisės aktų normos išsamiai aptartos pirmosios instancijos teismo sprendime, todėl apeliacinės instancijos teismas šiame sprendime jų nebekartoja.

12358.

124Ginčui aktualių Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų atstovybės ir filialai (toliau – Asmenys), norintys voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose laikyti laukinius gyvūnus (išskyrus atvejus nurodytus Taisyklių 11 punkte), privalo gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (toliau – Leidimas) (Taisyklių 1 priedas). Tų pačių Taisyklių 10 punkte reglamentuota, jog Leidimą išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA). Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Kiekvienai numatomai laikyti nelaisvėje laukinių gyvūnų rūšiai išduodamas atskiras leidimas. Pagal taisyklių 16 punktą, jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti valstybinio rezervato buferinės apsaugos zonoje, valstybiniame parke ar draustinyje ar jų buferinės apsaugos zonose, biosferos rezervate ar biosferos poligone, atkuriamajame sklype arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (toliau – saugoma teritorija), AAA, prieš išduodama Leidimą, turi suderinti Leidimo sąlygas su atitinkamos saugomos teritorijos direkcija (kai saugoma teritorija neturi direkcijos – su ta direkcija, kuriai ji yra priskirta pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 103V „Dėl nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms“ nustatytą nacionalinių saugomų teritorijų ir „Natura 2000“ tinklo teritorijų paskirstymą saugomų teritorijų direkcijoms). AAA per 5 darbo dienas nuo Asmens prašymo išduoti Leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos raštu kreipiasi į šios saugomos teritorijos direkciją dėl Leidimo išdavimo ir sąlygų. Saugomos teritorijos direkcija per 5 darbo dienas nuo AAA kreipimosi pateikia informaciją (raštu arba el. paštu dėl pritarimo išduoti Leidimą, dėl Leidimo išdavimo sąlygų arba pateikia motyvuotą atsakymą, dėl kokių priežasčių Leidimas negali būti išduotas. Saugomos teritorijos direkcija, pritardama (nepritardama) Leidimo išdavimui, atsižvelgia į tai: ar aptvaro ar voljero vietos ir medžiagų pasirinkimas neprieštarauja valstybinio parko apsaugos reglamentui, kitiems veiklą teritorijoje reglamentuojantiems dokumentams (16.1 punktas); ar aptvaro ar voljero įrengimo vietoje nėra saugomų augalų rūšių augaviečių ar saugomų gyvūnų rūšių veisimosi ar maitinimosi vietų (16.2 punktas); ar įrengiant aptvarą ar voljerą nebus užtvertos vandens telkinių pakrantės ir bus užtikrinta asmenų teisė laisvai praeiti vandens telkinių pakrančių apsaugos juostomis (16.3 punktas); ar įrengiant aptvarą ar voljerą nebus užtverti keliai ir priėjimai prie vandens telkinių, rekreacinių teritorijų, kitų saugomoje teritorijoje lankytinų objektų (16.4 punktas).

12559.

126Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56 straipsnio 6 dalis įtvirtina, jog teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 56 straipsnio 6 dalies taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

12760.

128Byloje surinkti įrodymai rodo, kad UAB "Hantera" teikdama 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymą visų anksčiau nustatytų pažeidimų nepašalino. Draustinio būklės vertinimo 2019 m. kovo 26 d. akto Nr. K1-5-(2.1K) dalyje "Pastebėti draustinio nuostatų ir kiti pažeidimai" nurodyta, kad pietinėje ežero pakrantėje sklypuose (kadastriniai Nr. 7853/0002:0029 ir Nr.7853/0002:0010) įrengtas aptvaras <...>, aptvaras yra vandens apsaugos juostoje, tvora užtverta iki pat ežero pakrantės, nėra galimybės praeiti pakrante, aptvaro tvoros vielinis tinklas kai kuriose vietose pritvirtintas prie ten augančių medžių. Šiuos faktus patvirtina prie akto pridėtos fotonuotraukos. Be to, šių aplinkybių nepaneigė ir teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas A. Čėsna. Taigi UAB Hantera" prašymo išduoti (atnaujinti) leidimus laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje pateikimo metu (2018 m. rugpjūčio 8 d.) ir vėliau (2019 m. kovo 22 d.) nebuvo pašalinusi visų konstatuotų pažeidimų, todėl Direkcija pagrįstai atsisakė derinti leidimą laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje.

12961.

130Taisyklių 17 punkte reglamentuota, jog gavusi teritorinės VMVT ir saugomos teritorijos direkcijos (jeigu reikia) informaciją, AAA per 10 darbo dienų išduoda Leidimą arba atsisako išduoti Leidimą, jeigu teritorinė VMVT pateikia informaciją apie teritorijos netinkamumą laikyti planuojamus laukinius gyvūnus dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurioms gali būti imlūs planuojami laikyti laukiniai gyvūnai, židinių buvimą šioje teritorijoje ir (arba) saugomos teritorijos direkcija nepritaria Leidimo išdavimui. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą neišduoti Leidimo, nurodant motyvus, informuojamas raštu arba elektroniniu paštu. Nustačius, kad Direkcija nepritaria leidimams išduoti (atnaujinti) laikyti laukinius gyvūnus nelaisveje, Aplinkos apsaugos agentūra pagrįstai atsisakė juos išduoti pareiškėjui UAB "Hantera".

13162.

132Išnagrinėjus apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kuriomis iš esmės pareiškėjas deklaratyviai teigia, kad teismas buvo šališkas, konstatuotina, jog pareiškėjas nepagrindė teisėjų šališkumo tiek subjektyviuoju, tiek objektyviuoju aspektu. Teismo (teisėjų) jurisdikcinė veikla, kurios išorinė išraiškos forma – atskirų procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimų priėmimas, negali savaime būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas. Be to, pareiškėjo atstovė bylą nagrinėjusiai pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegijai nušalinimo nereiškė. Dėl to nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjo skundą išnagrinėjo ir sprendimą priėmė šališkas, neobjektyvus teismas.

13363.

134Pareiškėjas apeliacinį skundą taip pat grindžia Taisyklių 11.3 punktu, t. y. aplinkybe, kuri nebuvo nurodyta skunde pirmosios instancijos teismui. ABTĮ 134 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad pareiškėjas apeliacinės instancijos teisme iš esmės neturi teisės keisti ar pildyti savo skundo reikalavimo ir jo pagrindo ta apimtimi, kuria skundas buvo priimtas nagrinėti pirmosios instancijos teisme, bei taip išplėsti ginčo, išnagrinėto pirmosios instancijos teisme, ribas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1041-261/2016 ir kt.). Kitoks ABTĮ 134 straipsnio 6 dalies aiškinimas nesudarytų prielaidų sąžiningo proceso užtikrinimui, kitai proceso šaliai sukurtų teisinį netikrumą ir neaiškumą. Vadovaudamasi ABTĮ 134 straipsnio 6 dalimi ir minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teisėjų kolegija pareiškėjo apeliaciniame skunde anksčiu nurodytos naujos aplinkybės nenagrinėja.

13564.

136Nereikšmingi apeliacinio skundo argumentai, susiję su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. N756-1051/2010 (skirtingos bylų faktinės aplinkybės).

13765.

138UAB "Hanetera" apeliaciniame skunde prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo apeliacinis skundas netenkinamas, t. y. sprendimas priimtas ne jo naudai, tai nėra jokio pagrindo priteisti ir bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

13966.

140Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus bei nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, tuo tarpu pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai niekaip nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

141Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

142Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hantera“ apeliacinį skundą atmesti.

143Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

144Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Hantera“... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Agentūrą... 9. 3.... 10. Dar 2007 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių... 11. 4.... 12. Arvidui Čėsnai 2009 m. liepos 3 d. buvo išduotas leidimas laikyti... 13. 5.... 14. Arvidas Čėsna žemės sklypus, kuriuose buvo įrengti laukinių gyvūnų... 15. 6.... 16. Aplinkos apsaugos agentūros direktorius 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.... 17. 7.... 18. Kadangi pasikeitė leidimų išdavimo tvarka, atsirado nuostatos, kad leidimas... 19. 8.... 20. Nuo pat Agentūros direktorius įsakymo Nr. AV-258 priėmimo pareiškėjas... 21. 9.... 22. Vėl buvo prašyta išduoti leidimus laikyti laukinius žvėris, tačiau... 23. 10.... 24. Pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu dėl... 25. 11.... 26. Pareiškėjas neprašo įrengti aptvaro jam nuosavybės teise priklausančiuose... 27. 12.... 28. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą... 29. 13.... 30. Agentūra paaiškino, jog pareiškėjas siekė gauti atnaujintą 2010 m. kovo 3... 31. 14.... 32. Gavusi 2010 m. kovo 3 d. leidimo turėtojo 2015 m. spalio 20 d. prašymą dėl... 33. 15.... 34. Agentūra, nagrinėdama 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymą, iš Aplinkos... 35. 16.... 36. Atsakovas Žemaitijos nacionalinio parko direkcija atsiliepime į skundą... 37. 17.... 38. Direkcija paaiškino, kad 2015 m. spalio 29 d. atliko Plinkšių valstybinio... 39. 18.... 40. UAB „Hantera“ 2016 m. rugpjūčio 17 d. kreipėsi į Agentūrą su prašymu... 41. 19.... 42. UAB „Hantera“ 2017 m. gegužės 8 d. dar kartą kreipėsi į Agentūrą, o... 43. 20.... 44. Jau 2015 metais pareiškėjo sklype buvo nustatyta eilė pažeidimų įrengiant... 45. II.... 46. 21.... 47. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu... 48. 22.... 49. Teismas iš byloje esančių rašytinių įrodymų, be kita ko, nustatė, kad... 50. 23.... 51. Teismas pažymėjo, jog Agentūros direktoriaus įsakymo Nr. AV-258 nei A.... 52. 24.... 53. Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymu su... 54. 25.... 55. Teismas nustatė, kad Agentūra ginčijamu raštu atsisakė išduoti... 56. 26.... 57. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 7... 58. 27.... 59. Teismas pažymėjo, jog Taisyklės nenumato savarankiškos procedūros... 60. 28.... 61. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad dėl afrikinio kiaulių maro... 62. 29.... 63. Teismo vertinimu, pareiškėjas pagrįstai nurodė, jog aptvaras gyvūnams... 64. 30.... 65. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, pareiškėjo prašymo nagrinėjimo... 66. 31.... 67. Teismas nurodė, kad proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėstė... 68. III.... 69. 32.... 70. Pareiškėjas UAB „Hantera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 71. 33.... 72. Pareiškėjas pažymi, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas... 73. 34.... 74. Atsakovai, netenkindami pareiškėjo prašymo dėl leidimų laikyti gyvūnus... 75. 35.... 76. Viešojo administravimo subjektas turi pareigą savo raštus motyvuoti ir... 77. 36.... 78. Teismas išvardijo eilę trūkumų, kurie užkirto kelią pareiškėjui gauti... 79. 37.... 80. Leidimas laikyti gyvūnus buvo susietas su konkrečiu nekilnojamuoju turtu.... 81. 38.... 82. Pareiškėjas, šalindamas atsakovų nustatytus trūkumus, perstatė aptvaro... 83. 39.... 84. Kai pareiškėjas perkėlė aptvaro tvorą, jis kreipėsi į Direkciją su... 85. 40.... 86. Apelianto teigimu, atsakovas formuoja ir išreiškia nuoseklią poziciją... 87. 41.... 88. Atsakovams teismui teikiant klaidingą informaciją, o teismui užkirtus teisę... 89. 42.... 90. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį... 91. 43.... 92. Agentūra paaiškino, kad apeliantas pasinaudojo visomis ABTĮ 52 straipsnio 2... 93. 44.... 94. Dėl pareiškėjo argumento, kad nebuvo įvertintas Taisyklių 11.3 punkte... 95. 45.... 96. Agentūra pakartoja faktines aplinkybes, susijusias su pareiškėjo prašymų... 97. 46.... 98. Nors pareiškėjas dalį pažeidimų, kurie buvo fiksuoti dar 2015 metais, yra... 99. 47.... 100. Teismas, ištyręs visus šalių pateiktus įrodymus byloje, šalių... 101. 48.... 102. Atsakovas Direkcija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį... 103. 49.... 104. Dėl apeliacinio skundo teiginių, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė... 105. 50.... 106. Direkcija, vadovaudamasi Taisyklių 16 punkte įtvirtinta jos kompetencija,... 107. 51.... 108. Direkcija pakartoja argumentus, kad nagrinėdama pareiškėjo pateiktus... 109. 52.... 110. Įsigaliojus Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimams, tapo draudžiama... 111. Teisėjų kolegija... 112. IV.... 113. 53.... 114. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2018 m.... 115. 54.... 116. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo UAB „Hantera“ skundą atmetė.... 117. 55.... 118. UAB "Hantera" su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio... 119. 56.... 120. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo... 121. 57.... 122. Ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų... 123. 58.... 124. Ginčui aktualių Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad fiziniai ar juridiniai... 125. 59.... 126. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 127. 60.... 128. Byloje surinkti įrodymai rodo, kad UAB "Hantera" teikdama 2018 m. rugpjūčio... 129. 61.... 130. Taisyklių 17 punkte reglamentuota, jog gavusi teritorinės VMVT ir saugomos... 131. 62.... 132. Išnagrinėjus apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kuriomis iš esmės... 133. 63.... 134. Pareiškėjas apeliacinį skundą taip pat grindžia Taisyklių 11.3 punktu, t.... 135. 64.... 136. Nereikšmingi apeliacinio skundo argumentai, susiję su Lietuvos vyriausiojo... 137. 65.... 138. UAB "Hanetera" apeliaciniame skunde prašo priteisti patirtas bylinėjimosi... 139. 66.... 140. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 141. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 142. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Hantera“ apeliacinį skundą... 143. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą... 144. Nutartis neskundžiama....