Byla 1-1056-1060/2018
Dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje A. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimęs (duomenys neskelbtini), Prienų r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta (duomenys neskelbtini), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, neteistas

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Gitanos Kaupės pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje A. R., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Prienų r. sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, neteistas,

3kaltinamas padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

4Teismas

Nustatė

5A. R. šeimos nariui sukėlė fizinį skausmą, o būtent: 2018 m. rugsėjo 15 d. apie 4.25 val. gyvenamojo namo, esančio ( - ), kambaryje, apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu neblaiviai sugyventinei J. N., su kuria bendrai gyvena neįregistravęs santuokos, tyčia du kartus delnu sudavė į veidą ir vieną kartą įspyrė, tokiu būdu smurtaudamas šeimos nariui – sugyventinei J. N. sukėlė fizinį skausmą, t. y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalyje.

6Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. R. pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir parodė, kad nusikalstamos veikos padarymo metu buvo neblaivus. 2018 m. rugsėjo 14 d. su sugyventine J. N., namuose, esančiuose ( - ), vartojo alkoholį. Kartu buvo sugyventinės draugė B. A.. Naktį apie 4.00 val., susipyko su sugyventine dėl kaimynės, kuri nėjo namo. Konflikto metu susistumdė su sugyventine, gali būti, kad sudavė jai ranka ar koja. Tiksliai neprisimena įvykio aplinkybių, nes buvo neblaivus. Policijai paskambino B. A.. Gailisi dėl tokio savo elgesio, nenorėjo užgauti sugyventinės (b. l. 46).

7Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji J. N. parodė, kad apie 14 metų gyvena kartu su sugyventiniu A. R., jam priklausančioje sodyboje, esančioje ( - ). Su A. R. konfliktai vyksta kai išgeria alkoholio. 2018 m. rugsėjo 14 d. po pietų, pas juos atėjo kaimynė B. A., kuri atsinešė alaus. Visi iki vėlumos alkoholį gėrė. Nakties metu, kuri valanda buvo nežino, A. R. pradėjo vyti kaimynę B. A. namo. Ji užstojo kaimynę, pasakė, kad ji gali likti miegoti pas juos. A. R. nesutiko ir jie abu susibarė. Konflikto metu A. R. rankos delnu jai sudavė du smūgius į veidą ir spyrė koja į kairės kojos šlaunį. Dėl suduotų smūgių suskaudo veidą bei koją. Koją skaudėjo dar kurį laiką. Sužalojimai nepadaryti, todėl pas teismo medicinos ekspertus vykti atsisakė, pas medikus nesikreipė. A. R. suduodamas smūgius sukėlė jai fizinį skausmą. Kaltinamasis jos atsiprašė, abu susitaikė. B. A. iškvietė policiją norėdama pagąsdinti A. R.. Pretenzijų A. R. neturi, civilinio ieškinio byloje nereiškia (b. l. 20-21).

8Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo visiško prisipažinimo, nukentėjusios parodymų, įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga:

92018 m. rugsėjo 15 d. tarnybinis pranešimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kuriame nurodyta, jog 2018 m. rugsėjo 15 d. apie 4.25 val. gyvenamojo namo, esančio ( - ), kambaryje kilus konfliktui tarp sugyventinių A. R. ir J. N., A. R. sudavė rankos delnu du kratus į veidą ir vieną kartą įspyrė koja sugyventinei J. N.. A. R. nustatytas 1,45 promilių girtumas, o J. N. – 1,38 promilių girtumas (b. l. 4);

102018 m. rugsėjo 15 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad įvykio vieta yra ( - ), esantis gyvenamas namas (b. l. 7-8);

112018 m. rugsėjo 15 d. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo, kuriame nurodyta, kad apie įvykį pranešė B. A.. Smurtą patyrusi J. N., gyvenanti ( - ), paaiškino, kad jai gulint lovoje sugyventinis A. R. sudavė du smūgius delnu į veidą ir įspyrė į koją, dėl to ji jautė fizinį skausmą (b. l. 13-16).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –BPK) 20 straipsnio reikalavimais, išnagrinėjęs ir įvertinęs baudžiamosios bylos medžiagą, konstatuoja, kad kaltinamojo A. R. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje, visiškai įrodyta.

13Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir tam, kas mušdamas arba kitaip smurtaudamas nežymiai sužalojo savo šeimos narį arba sukėlė jam fizinį skausmą.

14Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. R. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kad konflikto su sugyventine metu tyčia nukentėjusiajai J. N. du kartus delnu sudavė į veidą ir vieną kartą įspyrė į koją. Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dėl kaltinamojo veiksmų ji juto fizinį skausmą.

15Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu. Teismas konstatuoja, kad yra BPK 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymą baudžiamajame įstatyme gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, bylos aplinkybės yra aiškios, teismas konstatuoja, kad A. R. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, ir proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi ir jos dydžiu (b. l. 52-55, 56, 57). Civilinio ieškinio nukentėjusioji nereiškė, dėl prokurorės sprendimo užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu neprieštaravo (b. l. 58).

16Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos tokios aplinkybės reikšmę. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, ne mažiau svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes (padaryto nusikaltimo pavojingumą, kaltės formą ir rūšį, nusikaltimo padarymo motyvus, tikslus ir stadiją, kaltininko asmenybę ir kt.).

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamojo A. R. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir šios aplinkybės turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

18Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas. Teismas atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamąjį: A. R. baustas administracine tvarka (b. l. 33-37), psichiatrinio ar narkologinio gydymo įskaitoje neįregistruotas (b. l. 29), niekur nedirba (b. l. 32), registruotas Darbo biržoje (b. l. 31). Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmės rūšį – 9 mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant kaltinamąjį per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį.

19Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. R. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam A. R. paskirta bausmė mažinama vienu trečdaliu.

20Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į paskiros bausmės laiką įskaitomas A. R. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. 6.20 val. iki 2018 m. rugsėjo 16 d. 7.15 val. (dvi paros) (b. l. 41-42, 43).

21Teismas paskiria kaltinamajam A. R. vieną BK IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 722 straipsnis).

22Kaltinamajam A. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 50-51) paliekama galioti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

24A. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir skirti jam 9 (devynių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. R. paskirti galutinę bausmę – 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laikotarpį neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 722 straipsniu, kaltinamąjį A. R. pareigoti per 4 (keturių) mėnesių terminą nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos sudalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

27Įskaityti į paskirtos bausmės laiką A. R. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. 6.20 val. iki 2018 m. rugsėjo 16 d. 7.15 val., prilyginant vieną laikino sulaikymo parą šešioms viešųjų darbų valandoms (iš viso 12 val.).

28Palikti galioti A. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

29Įteikti kaltinamajam A. R. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

30Išaiškinti kaltinamajam A. R. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.

31Išaiškinti A. R., kad:

32Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

33Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

34Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

35Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

36Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. kaltinamas padaręs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2... 4. Teismas... 5. A. R. šeimos nariui sukėlė fizinį skausmą, o būtent: 2018 m. rugsėjo 15... 6. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. R. pripažino padaręs jam... 7. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta nukentėjusioji J. N. parodė, kad apie 14... 8. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo... 9. 2018 m. rugsėjo 15 d. tarnybinis pranešimas dėl ikiteisminio tyrimo... 10. 2018 m. rugsėjo 15 d. įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame... 11. 2018 m. rugsėjo 15 d. tarnybiniu pranešimu dėl galimo smurto artimoje... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 13. Pagal BK 140 straipsnio 2 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir... 14. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis A. R. visiškai pripažino... 15. Prokurorė siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 16. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo asmeniui,... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 18. Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 19. Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis A. R. prisipažino... 20. Vadovaujantis BK 65 straipsniu, 66 straipsniu, į paskiros bausmės laiką... 21. Teismas paskiria kaltinamajam A. R. vieną BK IX skyriuje numatytą... 22. Kaltinamajam A. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 24. A. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 722 straipsniu,... 27. Įskaityti į paskirtos bausmės laiką A. R. laikinajame sulaikyme išbūtą... 28. Palikti galioti A. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 29. Įteikti kaltinamajam A. R. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą,... 30. Išaiškinti kaltinamajam A. R. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.... 31. Išaiškinti A. R., kad:... 32. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 33. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 34. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą... 35. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 36. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....