Byla 2S-998-260/2012

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. D. ir A. D. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-1132-435/2012 pagal ieškovų G. D. ir A. D. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Tez tour“ ir Civilinės aviacijos administracijai, tretieji asmenys – UAB „Small Planet Airlines“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, V. K., dėl nutarimo panaikinimo ir žalos atlyginimo priteisimo, kuria atsisakyta priimti ieškovų patikslintą ieškinį, ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2011-10-06 iškelta civilinė byla pagal ieškovų G. D. ir A. D. ieškinį atsakovui UAB „Tez tour“, trečiasis asmuo - UAB „Small Planet Airlines“ dėl žalos atlyginimo priteisimo.

32011-12-27 ieškovai G. D. ir A. D. pateikė teismui patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Tez tour“ ir Civilinės aviacijos administracijai, tretieji asmenys - UAB „Small Planet Airlines“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, V. K., dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir žalos atlyginimo priteisimo.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi ieškovų G. D. ir A. D. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Tez tour“ ir Civilinės aviacijos administracijai, tretieji asmenys - UAB „Small Planet Airlines“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, V. K., dėl nutarimo panaikinimo ir žalos atlyginimo priteisimo atsisakė priimti.

5Teismas nustatė, kad ieškovai patikslintu ieškinio reikalavimu prašo atnaujinti terminą patikslintam ieškiniui dėl Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje NR. 69 ATN-1 panaikinimo ir panaikinti Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje NR. 69 ATN-1. Teismas nurodė, kad skundas dėl šio reikalavimo turi būti paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną), todėl reikalavimas dėl administracinio teisės pažeidimo nutarimo panaikinimo Kauno miesto apylinkės teismui neteismingas.

6Atskiruoju skundu (b.l. 85-87) ieškovai G. D. ir A. D. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį ir perduoti patikslinto ieškinio priėmimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino patikslintame ieškinyje išdėstytų motyvų dėl reikalavimo, kuriuo prašoma panaikinti skundžiamą nutarimą. Parengiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teismas priėmė Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 69 ATN-1. Šis nutarimas buvo teikiamas, kaip įrodymas, kad ieškovai negalėjo išvykti nustatytu laiku dėl ypatingų aplinkybių. Ieškinio pagrindiniai reikalavimai yra priteisti tam tikrą pinigų sumą už atsiradusią atsakovo veiksmais padarytą žalą ir tiesiogiai siejasi su skundžiamo nutarimo teisėtumu, todėl pripažintina, kad visi patikslinto ieškinio reikalavimai siejasi tarpusavyje. Speciali teisėjų kolegija klausimams dėl rūšinio teismingumo spręsti yra suformavusi teisminę praktiką, kad jeigu civilinėje byloje vienas iš reikalavimų yra administracinio teisinio pobūdžio, jis išsprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjant civilinę bylą. Pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovų reikalavimai dėl žalos atlyginimo yra jau priimti pirmosios instancijos teismo, o reikalavimas panaikinti nutarimą yra išvestinas, siejamas su trečiojo asmens užimta pozicija šioje civilinėje byloje ir pateiktu nutarimu, kaip įrodymu nurodytiems nesutikimo į ieškinį atsikirtimams pareikšti.Pirmosios instancijos teismas privalėjo priimti patikslintą ieškinį, kadangi teismui priėmus pradinį ieškinį ir neneigiant, kad papildytas reikalavimas siejasi su pradiniais reikalavimais, įstatymas imperatyvia forma numato teismui pareigą priimti visus kitus reikalavimus. Nagrinėjant tarpusavyje susietus reikalavimus, jokia Civilinio proceso kodekso ar kito įstatymo nuostata nekelia ieškovui reikalavimo laikytis skirtingos reikalavimų pateikimo tvarkos. Be to nuo 2011-01-01 tokie nutarimai yra skundžiami apylinkių teismams, todėl teismas negalėjo atsisakyti priimti patikslintą ieškinį nurodydamas, kad ginčas dėl nutarimo neteismingas šiam teismui, kadangi šis teismas įstatymu yra įpareigotas nagrinėti tokio pobūdžio ginčus.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Small Planet Airlines“ (b.l. 101-103) prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad civilinio proceso tvarka nagrinėjamos bylos turi būti atskirtos nuo administracinių bylų ir nagrinėjamos pagal skirtingas proceso taisykles, todėl teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti patikslintą ieškinį, kuriame buvo keliamas papildomas administracinio pobūdžio klausimas, susijęs su asmenimis, kurie nėra nei pirminio ieškinio šalys, nei proceso dalyviai.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Tez tour“ prašo ieškovų atskirąjį skundą atmesti (b.l. 106-108). Nurodo, kad patikslintu ieškiniu ieškovai pakeitė ieškinio dalyką, t.y. įtraukė papildomą reikalavimą, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –CPK) 141 straipsnio 4 dalį nutartis, kuria teismas atsisako tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama. Be to ieškovai neturi teisės pateikti skundo dėl 2011 m. gruodžio 1 d. Civilinės aviacijos administracijos priimto nutarimo. Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 291 straipsnį apskųsti ATPK 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų organų (pareigūnų) nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose apylinkės teismui gali asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusysis (ar atstovai). Civilinės aviacijos administracijos nagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje ieškovai nėra nei vienas iš subjektų, turinčių teisę skųsti tokį nutarimą - nei institucija, priėmusi nutarimą (Civilinės aviacijos administracija), nei asmuo, dėl kurio nutarimas yra priimtas (V. K.), nei nukentėjusysis (administracinio teisės pažeidimo byloje ieškovai nėra nurodyti kaip nukentėjusieji). Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų patikslintą ieškinį, nurodydamas, kad toks reikalavimas nėra priskirtinas civilinėms byloms ir nenagrinėtinas pagal teritorinį teismingumą. Priskirtinumas suprantamas kaip teisės normomis nustatyta institucijų kompetencija nagrinėti vienokio ar kitokio pobūdžio ginčus (kokiai institucijai priklauso nagrinėti bylą), o taip pat priskirtinumas nusako, kokio proceso tvarka nagrinėtina byla. Ieškovai skundžia 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimą, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje, remdamiesi CPK normomis, tačiau toks reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su administracinio teisės pažeidimo byla, su administracinės teisės normų reguliuojamais santykiais, todėl turi būti nagrinėjamas pagal ATPK nuostatas ir nustatyta tvarka. Todėl toks ieškovų reikalavimas nenagrinėtinas CPK nustatyta tvarka. Pagal ATPK 219 straipsnį nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose gali būti apskųsti apylinkės teismui, skundas paduodamas per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusi organą (pareigūną). Pagal ATPK 281 straipsnio 1 dalį administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama pagal jo padarymo vietą. Skundas dėl 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimo turi būti paduotas per Civilinės aviacijos administraciją, bet ne tiesiogiai teismui, ir ne Kauno miesto apylinkės teismui, bet Vilniaus miesto 3-ajam apylinkės teismui. Todėl Kauno miesto apylinkės teismas pagrįstai atsisakė priimti skundą, kuris pareikštas ne tik per netinkamą subjektą (Civilinės aviacijos administraciją), bet ir pažeidžiant teritorinį teismingumą.

9Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. atmestinas.

10Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti ieškovų G. D. ir A. D. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Tez tour“ ir Civilinės aviacijos administracijai, tretieji asmenys - UAB „Small Planet Airlines“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, VĮ „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“, V. K., dėl nutarimo panaikinimo kaip neteismingą Kauno miesto apylinkės teismui.

11Ieškovai patikslintu ieškiniu prašė panaikinti Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimą, priimtą administracinio teisės pažeidimo byloje. Pažymėtina, jog nutarimai, priimti administracinio teisės pažeidimo bylose, skundžiami ir nagrinėjami ATPK nustatyta tvarka. Teismui, nagrinėjančiam civilinio pobūdžio ginčą, nutarimas, priimtas administracinio teisės pažeidimo byloje, gali turėti tik prejudicinę reikšmę. ATPK nustatyta tvarka Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. gruodžio 1 d. nutarimas galėjo būti skundžiamas paduodant skundą Civilinės aviacijos administracijai per 20 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos (ATPK 292 straipsnis, 293 straipsnis). Civilinės aviacijos administracijai nesutinkant su skundu, nutarimo teisėtumo klausimas toliau galėjo būti nagrinėjamas apylinkės teisme pagal pažeidimo padarymo vietą.

12Apeliantai nepagrįstai teigia, jog reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir reikalavimas panaikinti nutarimą yra glaudžiai susiję, todėl turėtų būti nagrinėjami kartu. Kaip jau buvo nurodyta, nutarimai, priimti administracinio teisės pažeidimo bylose, skundžiami ir nagrinėjami ATPK nustatyta tvarka, o ne CPK numatyta tvarka. Ieškovų reikalavimas panaikinti nutarimą nėra administracinio teisinio pobūdžio, todėl nėra priskirtinas ir administracinių teismų kompetencijai ir vadovaujantis absorbcijos principu išnagrinėtas civilinėje byloje.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu, teismas

Nutarė

14atskirąjį skundą atmesti.

15Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai