Byla 2-999-301/2011
Dėl materialinio išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais P. M. ieškinį atsakovui K. M. dėl išlaikymo pilnametei priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei , dalyvaujant ieškovei J. M., trečiajam asmeniui P. M., institucijos duodančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Gintautui Pajaujui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovui K. M., trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais P. M., institucijai duodančiai išvadą byloje – Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais P. M. ieškinį atsakovui K. M. dėl išlaikymo pilnametei priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė prašo ieškinį, remiantis CK 3.196 str., 1 d. 1 p., 2 d., 3.174 str., tenkinti: 1) priteisti iš atsakovo K. M. nepilnamečiams vaikams dukrai P. M., gim. 1993-02-19, ir sūnui D. M., gim. 2004-05-14, periodinėmis išmokomis po 300 Lt kiekvienam kas mėnesį, mokant nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki vaikų pilnametystės, nustatant J. M. uzufrukto teisę į juos; 2) priteisti išlaikymo įsiskolinimą 14 400 Lt dydžio (36 x 200 Lt x 2 vaikai); 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, jog su atsakovu santuoka nenutraukta. Atsakovas jau ketveri metai gyvena atskirai, prie vaikų išlaikymo neprisideda nuo 2008-01-20. Ieškovė dirba UAB „Ogirat“, jos mėnesinės pajamos sudaro darbo užmokestis 800 Lt ir invalidumas – 256 Lt. Dukra mokosi vienuoliktoje klasėje, sūnus lanko darželį, nemokamo maitinimo vaikai negauna. Vaikų poreikiams patenkinti reikalinga po 600 Lt. Ieškinyje nurodė, jog kas mėnesį kiekvienam vaikui reikia po: 300 Lt maistui, 80 Lt drabužiams, batams, sporto prekėms, 50 Lt vaistams, vitaminams, maisto papildams, 100 Lt komunaliniams patarnavimams, 130 Lt mokestis už darželį, 50 Lt higienos priemonėms, 50 Lt kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms, žaislams. Realiai dukrai mėnesiui 80 Lt drabužiams neužtenka. Atsakovas jos duomenimis turėjo įmonę – parduotuvę, bet šiuo metu veiklą sustabdęs, iš kokių pajamų jis gyvena nežino.

4Ieškovė ieškinį grindžia: b.l. 4 – santuokos liudijimu, b.l. 5 - P. M. gimimo liudijimu, b.l. 6 – D. M. gimimo liudijimu, b.l. 7 – pažyma apie šeimos sudėtį, b.l. 8 - pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas pajamas, b.l. 9 – neįgaliojo pažymėjimu, b.l. 10 – medicininiu pažymėjimu, b.l. 11 – medicininiu pažymėjimu, b.l. 12 – VĮ Registrų centro pažyma, b.l. 13-14 – VĮ „Regitra“ pažymomis.

5Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais P. M. prašė ieškovės (motinos) ieškinį tenkinti, taip pat jos kaip trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį atsakovui tenkinti, tai yra: priteisti jai po 300 lt. nuo pilnametystės sukakties dienos – 2011-02-19 iki vidurinės mokyklos baigimo, tai yra iki 2010-07-17.

6Atsakovas, kuriam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ( b.l.72) į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, atsiliepimas negautas.

7Institucijos duodančios išvadą , Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus, atstovo nuomone ieškinys tenkintinas.

8Ieškinys ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinys tenkintini iš dalies .

9Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės . Jei tėvai savo noru neteikia vaikui išlaikymo, tai išlaikymas iš tėvų priteisiamas priverstinai ( CK 3.192 straipsnio 1 dalis ) .

10Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam , doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikų vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes ( Konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalys ) . Analogiškai nacionalinėje teisėje – CK 3.192 straipsnio 2 dalyje – nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas . Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį tiekiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2005-01-26 nutartis civilinėje byloje R. B. v. M. U., Nr. 3K3-3-36/2005 ).

11Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Kartu, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo ( CK 3.3 straipsnio 1 dalis ) , kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien minimalių ( fiziologinių ) poreikių tenkinimu ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S. , Nr. 3K-3- 259/2004 ) . Dėl to, jeigu tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas ir turi būti priteisiamas . Teismų praktikoje pripažįstama, kad abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje D. K. v. T. K., Nr. 3K-3- 286/2004; 2004-11-03 nutartis civilinėje byloje A. N. v. A. N., bylos Nr. 3K-3-583/2004 ) . Išlaikymo dydis pirmiausia siejamas su protingais vaiko poreikiais, o pastaruosius lemia jo gabumai ir polinkiai . Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymui, laisvalaikiui ir kt. ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2005-01-26 nutartis civilinėje byloje R. B. v. M. U., Nr. 3K3-3-36/2005 ).

12Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ( CK 3.192 str. 1 d. ) . Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas ( CK 3.192 str. 2 d. ) . Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai ( CK 3.192 str. 3 d. ) .

13Iš šalių aiškinimų , bylos duomenų ( b.l. 5, 6 – gimimo liudijimai ) seka, kad atsakovas yra ieškovės dukros P. M., gim. 1993-02-19, ir sūnaus D. M., gim. 2004-05-14, , tėvas, o abu vaikaigyvena su ieškove, kuri jais rūpinasi (b.l.7) .

14Iš šalių aiškinimo seka, kad atsakovas nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nuo 2008-01-20.

15Iš ieškovės, trečiojo asmens aiškinimų nustatyta, kiekvieno vaiko poreikių patenkinimui mėnesiui reikalinga 600 Lt. suma. O būtent: 300 Lt maistui, 80 Lt drabužiams, batams, sporto prekėms, 50 Lt vaistams, vitaminams, maisto papildams, 100 Lt komunaliniams patarnavimams, 130 Lt mokestis už darželį, 50 Lt higienos priemonėms, 50 Lt kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms, žaislams.

16Bylos duomenys ( b.l. 8- UAB „Augerata“ pažyma apie ieškovės 700 lt. dydžio mėnesinį darbo užmokestį, b.l.9 – neįgaliojo pažymėjimas, b.l. 73 - mokama 256 lt. dydžio netekto darbingumo pensija ) liudija kokia dalimi prie vaikų išlaikymo prisideda ieškovė .

17Iš bylos duomenų ( b.l. 35, 36) nustatyta, kad atsakovas nuo 2010-07-21 dirba K. M. prekybos įmonėje ( IĮ savininkas, TŪB, KŪB tikrasis narus nuo 2010-07-01, o nuo 2009-01-01 iki 2010-06-30 buvo savarankiškai dirbantis asmuo nuo 2009 m. K. M. prekybos įmonėje). Iš teismo išreikalautos 2009 m. metinės pelno mokesčio deklaracijos (b.l.68-70) seka, kad atsakovas turėjo tik 25 040 lt. nuostolio, o už 2008, 2009, 2010 metus pajamų ir tutro deklaracijų neteikė (b.l.67). Nekilnojamojo turto ( b.l. 12), indėlių (b.l.37-44, 50) bei automobilių (b.l.14) atsakovas neturi.

18Atsižvelgiant į materialinės teisės normų taikymo ir aiškinimo praktiką bei nustatytas faktines aplinkybes, siekiant užtikrinti nepilnamečių vaikų poreikių tenkinimą bei būtinų vystymosi ir išsilavinimo sąlygų sudarymą, išlaikymas nepilnamečiams vaikams iš atsakovo priteisiamas periodinėmis išmokomis po 195 lt. kiekvienam vaikui kas mėnesį iki vaikų pilnametystės ( CK 3.192 str.,3.196 str.1d.1 p., 3.200 str., 3. 208 str.) .

19Iš atsakovo priteisiamas ir išlaikymo įsiskolinimas . Remiantis CK 3.200 straipsniu išlaikymas turi būti priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Tokią teisę atsakovo nepilnametis vaikas pagal kilmę įgijo nuo jo gimimo dienos ( CK 3.137 straipsnio 1 dalis, 3 dalis) . Pagal CK 3.192 straipsnio 1 dalį tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t. y. nuo vaikų gimimo dienos. Byloje nustatyta, kad atsakovas, būdamas vaikų tėvu (pagal kilmę), pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nevykdė nuo 2008-01-20 , todėl iš jo, remiantis CK 3.200 straipsniu, priteisiamas išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2008-02-11 iki pareiškimo padavimo dienos , tai yra iki 2011-02-11, po 195 lt. kas mėnesį , viso po 7020 lt. kiekvienam vaikui atskirai ( 36 mėn. x 195 lt. ) ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 01 07 nutartis civilinėje byloje A. Č. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-23/2004 ; Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 10 07 konsultacija ) .

20Dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais P. M. ieškinio

21Išlaikymą teismas priteisia kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, yra ne vyresnis negu 24 metų ( CK 3.194 str. 3 d. – 2004 11 26 red. Nr. IX-2571 ) .

22Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs vienodą CK 3.194 straipsnio 3 dalies taikymo praktiką po Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimo priėmimo, kuriame pripažinta, kad CK 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti iš tėvų (arba vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui. Taigi jeigu teismas nustato būtinumą ir galimybę išlaikymui (paramai) teikti, tai pagal CK 3.194 straipsnio 3 dalį reiškia, kad tėvai turi pareigą remti savo pilnamečius vaikus, kurie mokosi vidurinių, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24 metų amžiaus.

23Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 7 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.194 str. 3 d. atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vidurinis išsilavinimas paprastai įgyjamas moksleiviui jau tapus pilnamečiam (18 metų), akivaizdu, kad tėvai turi pareigą materialiai išlaikyti vaiką tol, kol baigsis laikas, per kurį moksleivis, sąžiningai ir pažangiai mokydamasis, gali įgyti vidurinį išsilavinimą. Tokia tėvų pareiga kildintina ne tik iš įstatymų, bet ir iš tėvų ar vaikų ryšių vertingumo konstitucinio įtvirtinimo, atviros, teisingos, darnios ir pilietinės visuomenės siekio, valstybės socialinės orientacijos.

24Atsižvelgus į nurodytame Konstitucinio Teismo nutarime išdėstytus išaiškinimus, Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotoje teismų praktikoje pripažinta, kad, įstatymų leidėjui išreiškus valią dėl išlaikymo teikimo pilnamečiams vaikams, tokį išlaikymą teismas gali priteisti konkrečioje byloje kiekvienu atveju įvertinęs šiam klausimui spręsti svarbias aplinkybes, nes paramos būtinumo sąvoka yra vertinamoji (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2007).

25Remiantis Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimu ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota teismų praktika išskiriamos sąlygas, kurioms esant teismas gali priteisti išlaikymą pilnamečiams vaikams pagal CK 3.194 straipsnio 3 dalį, o būtent : sunki vaikų turtinė padėtis; tėvai turi turėti galimybių išlaikymui teikti; negalima iš esmės pabloginti paramą teikiančių tėvų ir kitų šeimos narių turtinės padėties; išlaikymo priteisimas turi nedaryti esminės žalos jį teikiantiems tėvams ar kitiems asmenims; priteistą paramą turi būti įmanoma įvykdyti; tėvams patiems turi būti nereikalinga parama, globa ir pan.; paramos reikalingas pilnametis vaikas turi būti išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti mokytis reikalingomis lėšomis ir kt.. Kadangi paramos būtinumo sąvoka yra vertinamoji, todėl apie tai teismas sprendžia, įvertinęs byloje surinktus įrodymus apie vaiko turtą ir pajamas ( stipendiją, darbo užmokestį už nuolatinį ar sezoninį darbą, pašalpas ir pan. ) bei poreikius ( mokestį už mokslą, gyvenamosios vietos nuomos mokestį, išlaidas už komunalinius patarnavimus, mokslo priemonių įsigijimui reikalingas lėšas, maisto, aprangos įsigijimo ir kitokias būtinąsias išlaidas ., Nustatant paramos būtinumą ir vaiko išlaikymo dydį, teismas taip pat atsižvelgia į tėvų turtinę padėtį ( CK 3.192 str. 2 d. ). Išlaikymo pareiga tarp tėvų paskirstoma proporcingai jų turtinei padėčiai ( CK 3.192 str. 3 d. ) .

26Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų seka, kad tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais P. M. 2011-02-19 tapo pilnamete. Tačiau ji mokosi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos III Ė klasėje ir 2012-07 baigs gimnazijos IV klasę (b.l.58 – pažyma apie mokymąsi). Tretysis asmuo su savarankiškai reikalavimais gyvena su motina (ieškove) ir nepilnamečiu broliu. Jokių pajamų gimnazijos moksleivė neturi. Bylos duomenys (b.l.8, 9, 73) liudija, kokio dydžio paramą jai kaip pilnametei gimnazijos vidurinio ugdymo programos moksleivei teikia ieškovė (motina).

27Bylos duomenys liudija, kad tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais P. M. vidurinio ugdymo programą (12) klasę baigs 2012-07 (b.l.58) Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais mėnesio išlaidas sudaro 600 Lt. . O būtent:: 300 Lt maistui, 80 Lt drabužiams, batams, sporto prekėms, 50 Lt vaistams, vitaminams, maisto papildams, 100 Lt komunaliniams patarnavimams, 50 Lt higienos priemonėms, 50 Lt kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms. Tokiu būdu atsakovo pilnametei dukrai Paulai reikalinga 600 lt. dydžio mėnesinė materialinė parama . Įvertinus aukščiau aptartus pilnamečio vaiko poreikius, tėvų pajamas ir turtą bei vadovaujantis CK 1.5 str. 4 d. įtvirtintais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, spręstina kad trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais P. M., nurodytos kiekvieno mėnesio išlaidos mokslo priemonėms, asmens higienai, maistui, aprangai, avalynei, gyvenamajam būstui, laisvalaikiui, fiziniam ir protiniam lavinimuisi yra protingos ir būtinos. Remiantis aukščiau išdėstytu ir atsižvelgus į abiejų tėvų turtinę padėtį išlaikymas iš atsakovo trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais P. M. priteisiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis - tai yra po 195 litus kas mėnesį ( CK 3.194 str. 3 d.) kol ji (dukra Paula) mokysis vidurinės mokyklos dieniniame skyriuje ir bus ne vyresnė negu 24 metų .

28Iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos.

29Minėta, kad, kadangi ieškovei antrinę teisinę pagalbą teikusi advokatė Vilija Jurčikonienė teismo posėdžiuose nedalyvavo , iš atsakovo valstybei priteisiamos tik antrinės teisinės pagalbos išlaidos už procesinių dokumentų rengimą - 240 lt. (b.l.66), o už advokatės atstovavimą nurodyta suma nepriteisiama.

30Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str., 270 str., 150 str.

Nutarė

31Ieškinį ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais P. M. ieškinį tenkinti iš dalies.

32Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( - ) 7020 ( septynis tūkstančius dvidešimt ) litų išlaikymo įsiskolinimo dukrai P. M., gim., už laikotarpį nuo 2008-02-11 iki pareiškimo padavimo dienos , tai yra iki 2011-02-11, priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkys J. M., a.k. ( - )

33Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( - ) 7020 ( septynis tūkstančius dvidešimt ) litų išlaikymo įsiskolinimo sūnui D. M., gim., už laikotarpį nuo 2008-02-11 iki pareiškimo padavimo dienos , tai yra iki 2011-02-11, priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkys J. M., a.k. ( - )

34Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( - ) dukrai P. M., gim. 1993-02-19, ir sūnui D. M., gim., materialinį išlaikymą mokant periodinėmis išmokomis po 195 ( vieną šimtą devyniasdešimt penkis) litus kas mėnesį pradedant skaičiuoti nuo ieškinio padavimo dienos – 2011 m. vasario 11 d. (2011-02-11) iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkys J. M., a.k. ( - )

35Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( - ) trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais P. M., gim., materialinį išlaikymą mokant periodinėmis išmokomis po 195 (vieną šimtą devyniasdešimt penkis) litus kas mėnesį nuo 2011-02-19 iki P. M. mokysis vidurinės mokyklos dieniniame skyriuje ir bus ne vyresnė negu 24 metų.

36Likusioje dalyje ieškovės ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškininių reikalavimų netenkinti.

37Panaikinti šio teismo 2011 m. vasario 17d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – laikinąjį išlaikymą.

38Priteisti iš atsakovo K. M. valstybės naudai : 140,40 lt. (vieną šimtą keturiasdešimt litų 40 cnt.) žyminio mokesčio ir 18,60 lt. ( aštuoniolika litų 60 cnt. ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu , sumokant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM , į.k. 188659752, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660 , bei 240 (du šimtai keturiasdešimt) litų antrinės teisinės pagalbos išlaidų už procesinių dokumentų rengimą atlyginimo, sumokant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM , į.k. 188659752, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5630.

39Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė Klimienė,... 2. Ieškovė prašo ieškinį, remiantis CK 3.196 str., 1 d. 1 p., 2 d., 3.174... 3. Nurodė, jog su atsakovu santuoka nenutraukta. Atsakovas jau ketveri metai... 4. Ieškovė ieškinį grindžia: b.l. 4 – santuokos liudijimu, b.l. 5 - 5. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais P. M.... 6. Atsakovas, kuriam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ( b.l.72)... 7. Institucijos duodančios išvadą , Marijampolės savivaldybės administracijos... 8. Ieškinys ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinys... 9. Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš... 10. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija numato... 11. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės... 12. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ( CK 3.192... 13. Iš šalių aiškinimų , bylos duomenų ( b.l. 5, 6 – gimimo liudijimai )... 14. Iš šalių aiškinimo seka, kad atsakovas nevykdo pareigos materialiai... 15. Iš ieškovės, trečiojo asmens aiškinimų nustatyta, kiekvieno vaiko... 16. Bylos duomenys ( b.l. 8- UAB „Augerata“ pažyma apie ieškovės 700 lt.... 17. Iš bylos duomenų ( b.l. 35, 36) nustatyta, kad atsakovas nuo 2010-07-21 dirba... 18. Atsižvelgiant į materialinės teisės normų taikymo ir aiškinimo praktiką... 19. Iš atsakovo priteisiamas ir išlaikymo įsiskolinimas . Remiantis CK 3.200... 20. Dėl trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais P.... 21. Išlaikymą teismas priteisia kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus... 22. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs vienodą CK 3.194 straipsnio... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 7 d. nutarime... 24. Atsižvelgus į nurodytame Konstitucinio Teismo nutarime išdėstytus... 25. Remiantis Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarimu ir Lietuvos... 26. Iš šalių aiškinimų, bylos duomenų seka, kad tretysis asmuo su... 27. Bylos duomenys liudija, kad tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais 28. Iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos.... 29. Minėta, kad, kadangi ieškovei antrinę teisinę pagalbą teikusi advokatė... 30. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str.,... 31. Ieškinį ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais 32. Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( -... 33. Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( -... 34. Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( -... 35. Priteisti iš atsakovo K. M., a.k. ( -... 36. Likusioje dalyje ieškovės ir trečiojo asmens su savarankiškais... 37. Panaikinti šio teismo 2011 m. vasario 17d. nutartimi taikytą laikinąją... 38. Priteisti iš atsakovo K. M. valstybės naudai : 140,40... 39. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...