Byla 2-5156-235/2014
Dėl skolos už nuomą ir komunalines paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Alsunga“ ieškinį atsakovams UAB „Mariami“ ir M. G. dėl skolos už nuomą ir komunalines paslaugas priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas teismo prašo ieškovo naudai iš atsakovų solidariai priteisti 42 778,99 Lt skolos, 6499,70 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2010-10-05 ieškovas ir atsakovas UAB „Mariami“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. N-2010/10/05-01 (toliau – ir sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį negyvenamąsias patalpas, esančias Naugarduko g. 41, Vilniuje, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį ir kitus mokėjimus, taip pat naudotis patalpomis pagal jų paskirtį ir sutarties sąlygas. Tvirtina, kad atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų mokėti patalpų nuomos mokestį, taip pat mokėti mokesčius už komunalines paslaugas. Teigia, kad per visą nuomos mokestį ieškovas nėra apmokėjęs nei vienos ieškovo už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas jam išrašytos PVM sąskaitos-faktūros.

5Atsakovui UAB „Mariami“ procesiniai dokumentai buvo įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka. Atsakovei M. G. procesiniai dokumentai ieškinyje nurodytu adresu (( - )) nebuvo įteikti. Jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresas sutampa su nurodytuoju ieškinyje. Taip pat atsakovei procesiniai dokumentai neįteikti ir darbovietės adresu (( - )). Atsakovai teismo nurodytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

8Nustatyta, kad 2010-10-05 ieškovas ir atsakovas UAB „Mariami“ sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. N-2010/10/05-01, pagal kurios 1.1 punktą ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui pastato, esančio Naugarduko g. 41, Vilnius, negyvenamąsias patalpas, laikinai 5 metų terminui už užmokestį valdyti ir naudotis, o atsakovas įsipareigojo valdyti ir naudotis patalpomis sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka, ir mokėti nuomos mokestį sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Pagal sutarties 8.1 straipsnį atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui kas mėnesį 4 250 Lt dydžio nuomos mokestį. Vadovaujantis sutarties 8.4 punktu, atsakovas privalo kas mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą ir ją pateikti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo nuompinigius sumokėti į ieškovo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo iš ieškovo dienos. Remiantis sutarties 8.5 punktu, atsakovas įsipareigojo mokėti visus nustatyto dydžio mokesčius už patalpose faktiškai sunaudotą šilumą, šilumos energiją, vandenį, telefonines paslaugas ir kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamų organizacijų arba ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras bei apskaitos prietaisų parodymus (b. l. 77-83). Patalpos atsakovui naudotis buvo perduotos 2010-10-06, tai patvirtina negyvenamųjų patalpų perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 85). Ieškovas atsakovui išrašė šias PVM sąskaitas-faktūras: 2011-04-06 Nr. 01374 4235 Lt sumai, 2011-04-29 Nr. 01385 534,17 Lt sumai, 2011-05-06 Nr. 01398 4235 Lt sumai, 2011-05-31 Nr. 01410 955,14 Lt sumai, 2011-06-06 Nr. 01422 3630 Lt sumai, 2011-06-30 Nr. 01432 89 Lt sumai, 2011-07-08 Nr. 01445 3630 Lt sumai, 2011-07-29 Nr. 01454 1379,98 Lt sumai, 2011-07-29 Nr. 01454 A 247,60 Lt sumai, 2011-08-08 Nr. 01467 Nr. 3630 Lt sumai, 2011-08-31 Nr. 01477 525,58 Lt sumai, 2011-08-31 Nr. 01478 870,18 Lt sumai, 2011-08-06 Nr. 01491 3630 Lt sumai, 2011-08-06 Nr. 01492 1815 Lt sumai, 2011-09-30 Nr. 01501 460,79 Lt sumai, 2011-09-30 Nr. 01502 667,96 Lt sumai, 2011-10-06 Nr. 01515 3630 Lt sumai, 2011-10-06 Nr. 01516 1815 Lt sumai, 2011-10-28 Nr. 01525 553,44 Lt sumai, 2011-10-28 Nr. 01526 573,07 Lt sumai, 2011-11-07 Nr. 01539 1815 Lt sumai, 2011-11-30 Nr. 01548 767,10 Lt sumai, 2011-12-05 Nr. 01561 1815 Lt sumai, 2011-12-30 Nr. 01570 672,35 Lt sumai, 2012-01-31 Nr. 01591 742,67 Lt sumai (b. l. 86-110). Tai patvirtina ir ieškovo pažyma apie atsakovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (b. l. 111). Byloje duomenų apie tai, kad šios PVM sąskaitos-faktūros būtų apmokėtos, nėra. 2011-10-28 ieškovo iniciatyva sutartis buvo nutraukta ir atsakovas grąžino patalpas ieškovui, ką patvirtina 2011-10-28 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo aktas bei perdavimo-priėmimo aktas (b. l. 112-113).

9Pažymėtina, kad 2011-10-06 ieškovas ir atsakovė M. G. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovė prisiėmė įsipareigojimus ta pačia apimti atsakyti atsakovo UAB „Mariami“ kreditoriui UAB „Alsunga“ tuo atveju, jeigu atsakovas neįvykdys savo prievolės pagal nuomos sutartį (b. l. 115). Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.81 straipsnis įtvirtina, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis.

10CK 6.189 straipsnis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Taigi šalys, sudariusios sutartį, privalo laikytis sutarties sąlygų ir jas tinkamai vykdyti. Remiantis CK 6.477 straipsnio 1 dalimi, pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai nesilaikė sutarties sąlygų ir jų tinkamai nevykdė, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistina 42 778,99 Lt skola.

11CK 6.261 straipsnyje reglamentuota, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalį palūkanų, kuria skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Remiantis nurodytomis įstatymo normomis, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 6 499,70 Lt palūkanos (palūkanų paskaičiavimas b. l. 114).

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-08-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos 2 083,36 Lt bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1 478,36 Lt žyminis mokestis (b. l. 4, 76) ir 605 Lt už advokato suteiktą pagalbą (b. l. 7). Kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos ieškovas nepateikė.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovo UAB „Alsunga“, juridinio asmens kodas 121697824, naudai iš atsakovų UAB „Mariami“, juridinio asmens kodas 300960665, ir M. G., a.k. ( - ) solidariai 42 778,99 Lt (keturiasdešimt du tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt aštuonis Lt 99 ct) skolą, 6 499,70 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt devynis Lt 70 ct) palūkanas, 6 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-08-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 2 083,36 Lt (du tūkstančius aštuoniasdešimt tris Lt 36 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovai turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai