Byla e2YT-6215-676/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys,

2rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjų D. K. ir E. K. prašymą, dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuotas asmuo Nordea Bank AB Lietuvos skyrius,

Nustatė

3pareiškėjai prašo nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, (įrašo Nr. ( - )), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo palikti pavardes: pareiškėjai – V., pareiškėjui – K., bei patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

4Prašymas tenkintinas (CK 3.51 str., 3.53 str. 1 d., 2 d.).

5Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai santuoką sudarė ( - ) Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, (įrašo Nr. ( - )), sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo nurodytos V., K.. Pareiškėjai turi kreditorinių įsipareigojimų, kreditorius Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, apie pareiškėjų santuokos nutraukimą bei pateiktą sutartį informuotas tinkamai (CK 3.126 str. 2 d., CPK 382 str. 5 d.). Nordea Bank AB Lietuvos skyrius atsiliepime į prašymą nurodo, jog neprieštarauja, kad teismas patvirtintų pareiškėjų 2017-03-09 sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutuoktiniai turi nepilnametį sūnų A. K., gim. ( - ). Nuo pareiškėjų santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, termino susitaikyti neprašo, abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs. Kadangi sutuoktiniai negyvena santuokinio gyvenimo ir nebegalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi santuokinį gyvenimą, teismas daro išvadą, kad santuoka tarp pareiškėjų faktiškai iširo, todėl nutrauktina (CK 3.51 str.).

6Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, kadangi ji neprieštarauja viešajai tvarkai, iš esmės nepažeidžia pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų (CK 3.53 str.).

7Vadovaudamasis CPK 541 str., teismas

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9D. K., a.k. ( - ) ir E. K., a.k. ( - ) santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, (įrašo Nr. ( - )), nutraukti.

10Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliekamos pavardės pareiškėjui – K., pareiškėjai – V..

11Patvirtinti pareiškėjų D. K. ir E. K. 2017-03-09 sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

121. Banko sąskaitose ar ne banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvieno iš pareiškėjų valdomos piniginės lėšos lieka to pareiškėjo asmenine nuosavybe, kurio vardu yra atidaryta banko sąskaita ir/ar išduota banko kortelė, ir/ar faktiškai valdomos ne banko sąskaitose esančios lėšos.

132. Kiekvienai iš šalių atitenka jai priklausantys asmeninio naudojimo daiktai, namų apyvokos daiktai, baldai bei drabužiai, kurie pasidalinti taikiai.

143. Sutartyje numatytas bendrosios sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto padalinimo būdas atitinka pareiškėjų tikrąją valią ir neprieštarauja jų interesams.

154. Šalys patvirtina, kad yra darbingos, jų gaunamos pajamos ir (ar) turimas turtas yra pakankami visiškai save išlaikyti, todėl išlaikymo viena iš kitos nereikalauja.

165. Šalys susitaria, kad nepilnamečio vaiko - A. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su motina E. K..

176. D. K. savo nepilnamečiui vaikui A. K., gimusiam ( - ), išlaikymui moka po 200,00 EUR (du šimtus eurų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo priėmimo dienos, t.y. nuo 2017-04-04, iki vaiko pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, pinigus pervedant į motinos asmeninę sąskaitą kas mėnesį 14 (keturioliktą) mėnesio dieną už einamąjį mėnesį. Vaiko išlaikymui skirtas lėšas uzufrukto teise pavedama tvarkyti motinai E. K..

187. Šalys susitaria nustatyti šią bendravimo su sūnumi A. K. tvarką : sūnaus A. K. pusę vasaros atostogų ir pusę švenčių dienų, sūnus praleidžia su tėvu, prieš 7 dienas informuodamas raštu nepilnamečio vaiko motiną (SMS arba ei. pašų.); tėvas D. K. savo atostogų metu, paima sūnų A. K. pirmą atostogų dieną nuo 10.00 val. iš jo gyvenamosios vietos ir parveža į jo gyvenamąją vietą paskutinę atostogų dieną iki 17.00 val. Apie atostogų laiką E. K. praneša raštu (SMS arba el. paštu) ne vėliau kaip prieš savaitę iki atostogų pradžios; sūnaus A. K. gimtadienius - tikrą gimimo dieną, tėvai praleidžia rotacijos principu: poriniai metai - su motina, neporiniai - su tėvu; šventes sūnus A. K. taip pat leidžia su tėvais šiuo rotacijos principu: Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos (16.00-20.00 val.): poriniais - bendraus su tėvu, neporiniais - su motina; Gruodžio 31 d.- Sausio l d.: neporiniais - bendraus su tėvu, poriniais - su motina; tėvas D. K. turi teisę pasiimti sūnų kas antrą savaitgalį, sūnų parveždamas į sūnaus gyvenamąją vietą ne vėliau nei iki sekmadienio 21 valandos. Vieną kartą tėvas D. K. pasiima vaiką iš gyvenamosios vietos ir parveža j jo gyvenamąją vietą, kitą kartą D. K. pasiima vaiką iš jo gyvenamosios vietos, o E. K. paima iš D. K. gyvenamosios vietos ir parsiveža į savo gyvenamąją vietą.

198. Atsižvelgiant į tai, jog nuolatinė sūnaus A. K. gyvenamoji vieta nustatoma su motina, aukščiau nurodytų tėvo susitikimo su sūnumi A. K. datos, gali būti keičiamos atsižvelgiant į tėvo D. K. buvimą Lietuvoje ir/ar komandiruotes (darbą) užsienio šalyje.

209. Šalys susitaria, kad D. K. lieka asmeniškai atsakingas ir vykdo įsipareigojimus pagal kredito sutartį sudarytą su kreditoriumi Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, E. K. nėra atsakinga už šio įsipareigojimo įvykdymą.

2110. D. K. asmeninės nuosavybės teise lieka: 45,88 kv. m. bendro ploto butas, unikalus Nr.( - ), esantis ( - ), įregistravimo pagrindas 2012-01-17 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 520, vidutinė rinkos vertė – 30410,00 EUR; transporto priemonė: SUBARU FORESTER, valst. Nr. ( - ) VIN ( - ), įregistravimo valdytojo vardu data: 2014-09-06, vidutinė rinkos vertė – 10000,00 EUR.

2211. E. K. asmeninės nuosavybės teise lieka: transporto priemonė TOYOTA COROLLA, valst. Nr. ( - ) VIN ( - ), įregistravimo valdytojo vardu data: 2012-03-13, vidutinė rinkos vertė – 6500,00 EUR.

2312. Santuokos metu pareiškėjai patvirtina, kad transporto priemonių, vertybinių popierių ir kito registruotino turto daugiau neįgijo.

2413. Šalys susitaria, kad D. K. įsipareigoja sumokėti E. K. 7000,00 EUR už jam po santuokos nutraukimo atitenkančią didesnę turto dalį. Kompensacijos sumą D. K. išmokės per 6 mėnesius nuo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos.

25Šalims išaiškintina, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

26Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys,... 2. rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjų 3. pareiškėjai prašo nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Klaipėdos m.... 4. Prašymas tenkintinas (CK 3.51 str., 3.53 str. 1 d., 2 d.).... 5. Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai santuoką sudarė ( - )... 6. Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, kadangi ji... 7. Vadovaudamasis CPK 541 str., teismas... 8. prašymą tenkinti.... 9. D. K., a.k. ( - ) ir 10. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliekamos pavardės pareiškėjui 11. Patvirtinti pareiškėjų D. K. ir E.... 12. 1. Banko sąskaitose ar ne banko įstaigose esančios ir faktiškai kiekvieno... 13. 2. Kiekvienai iš šalių atitenka jai priklausantys asmeninio naudojimo... 14. 3. Sutartyje numatytas bendrosios sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio... 15. 4. Šalys patvirtina, kad yra darbingos, jų gaunamos pajamos ir (ar) turimas... 16. 5. Šalys susitaria, kad nepilnamečio vaiko - A. K., gim.... 17. 6. D. K. savo nepilnamečiui vaikui 18. 7. Šalys susitaria nustatyti šią bendravimo su sūnumi 19. 8. Atsižvelgiant į tai, jog nuolatinė sūnaus A. K.... 20. 9. Šalys susitaria, kad D. K. lieka asmeniškai... 21. 10. D. K. asmeninės nuosavybės teise lieka: 45,88 kv. m.... 22. 11. E. K. asmeninės nuosavybės teise lieka: transporto... 23. 12. Santuokos metu pareiškėjai patvirtina, kad transporto priemonių,... 24. 13. Šalys susitaria, kad D. K. įsipareigoja sumokėti 25. Šalims išaiškintina, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę... 26. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...