Byla 2-945-867/2014
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, sekretoriaujant J. S., dalyvaujant pareiškėjai T. R. ir jos atstovui advokatui G. L., viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos T. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Turto bankui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėja pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, unikalus Nr.( - ), plane pažymėtą 1A1ž (bendras plotas 100,63 m2), su priestatu plane žymimu 1a1ž (bendras plotas 2,76m2) bei priklausinius ūkinį pastatą, plane žymimą 2I1, lauko rūsį plane žymimą 3I1p, esančius ( - ) Klaipėdos r. Nurodė, kad nuo 1994m. gyvena šiame name ir jį atvirai bei nepertraukiamai valdo iki pat šiol. Į šį namą su šeima ji persikėlė gyventi pagal 1994-02-28 tarp jos sutuoktinio K. R. ir Agluonėnų apylinkės viršaitės pasirašytą sutartį.

3Iš pateiktos 1994-02-28 tarp pareiškėjos sutuoktinio K. R. ir Agluonėnų apylinkės viršaitės pasirašytos sutarties nustatyta, kad jos sutuoktiniui Agluonėnų apylinkės viršaitė perdavė saugoti mirusios T. Ū. pastatus - gyvenamąjį namą, tvarką su daržine, esančius ( - ), nuo 1994-02-28, kol atsiras teisėtas paveldėtojas.

4Teismo iniciatyva buvo užklaustas Klaipėdos rajono trečiojo notarų biuras dėl informacijos pateikimo apie tai ar yra užvesta paveldėjimo byla po T. Ū. mirties ir buvo gautas atsakymas, kad 1994-11-22 Klaipėdos rajono notarų biuras išdavė paveldėjimo liudijimą T. Ū. seseriai G. S., o pareiškimą dėl palikimo priėmimo pateikė ir paveldėjimo dokumentus tvarkė įgaliotas asmuo V. S.. Paveldėjimo teisės liudijime nurodyta, kad T. Ū. pastatai priklausė pagal 1994-10-27 Klaipėdos rajono valdybos potvarkį Nr.623v ir Klaipėdos TVIPP biuro išduotą pažymėjimą 1994-11-16 Nr.6-022404 (022404).

52014-11-13 teismo posėdžio metu pareiškėja pateikė atsisakymą nuo pareiškimo ir nurodė, kad jai yra žinomos civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės.

6Pareiškėjos atstovas taip pat palaikė pareiškėjos atsisakymą nuo pareiškimo ir prašė jį tenkinti. Pareiškėjos atstovas nurodė, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kad yra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas po T. Ū. mirties atsisako nuo pareiškimo ir prašo susidariusias bylinėjimosi išlaidas padengti esant galimybei iš sumokėto grąžintino žyminio mokesčio.

7Pareiškėjos atsisakymas nuo pareiškimo priimamas, kadangi nenustatytos aplinkybės, kad atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d.).

8Kadangi pareiškėja atsisakė nuo pareiškimo ir atsisakymą teismas priėmė yra pagrindas civilinę bylą nutraukti (LR CPK 293 str. 4 p.).

9Pareiškėjai posėdžio metu išaiškintos procesinės pareiškimo atsisakymo pasekmės, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, negalima (LR CPK 294 str. 2 d.).

10Pareiškėja pateikdama pareiškimą 2013-01-22 AB Swedbank mokėjimo nurodymu sumokėjo 143,00 Lt žyminį mokestį, todėl yra pagrindas grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 107,25Lt žyminio mokesčio. Tačiau įvertinus, kad byloje yra susidariusių 68,26Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ir esant pareiškėjos prašymui pašto išlaidas išskaičiuoti iš sumokėto ir grąžintino žyminio mokesčio, yra pagrindas pareiškėjai grąžinti ne 107,25Lt, o iš gražintinos 107,25Lt sumos atimti 68,26 Lt, išlaidų, susidariusių už procesinių dokumentų įteikimą ir grąžinti 38,99 Lt, pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (LR CPK 87str. 2d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 293 str. 4 p., teismas

Nutarė

12priimti pareiškėjos T. R. atsisakymą nuo pareiškimo suinteresuotiems asmenims Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Turto bankui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir civilinę bylą Nr. 2-945-867/2014 nutraukti.

13Grąžinti pareiškėjai T. R., a.k( - ) 38,99Lt (11,00EUR) žyminio mokesčio (žyminis mokestis sumokėtas 2013-01-22 AB Swedbank mokėjimo nurodymu, įmokėta suma 143,00 Lt, mokėjimo užduotis ZA71118), pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai