Byla 2-2047-104/2013
Dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo BUAB „Hermio projektai“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui N. K., atsakovo atstovei advokatei V. N., trečiojo asmens atstovui A. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo BUAB „Hermio projektai“),

Nustatė

2ieškovas UAB „Kauno keliai“ ieškiniu atsakovui AB SEB bankui prašo ieškovo naudai iš atsakovo priteisti 412 187,31 Lt sumą ir 8,99 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Hermio projektai“ 2008-12-04 ir 2008-12-09 sudarė rangos sutartis, pagal kurias ieškovas įsipareigojo atlikti asfaltavimo darbus Kauno rajono Jonučių miestelyje ir Jonučių II k. Kauno raj., o UAB „Hermio projektai“ už juos sumokėti.

42008m. gruodžio 12d. UAB "Kauno keliai", UAB "Hermio projektai" bei AB SEB bankas sudarė trišali Susitarimą Nr. 0308124/64 kuriuo šalys susitarė:

51. Kai UAB "Kauno keliai" atliks asfaltavimo darbus (aikštelių ir akligatvio įrengimas) objekte - 11 (vienuolikos) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, esančiame Jonučių II k., Kauno raj., už atliktus darbus išrašys PVM sąskaitą-faktūrą ir su Kredito gavėju UAB "Hermio projektai" pasirašys darbų priėmimo-perdavimo aktą, Kredito gavėjas, įvykdęs 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais) visas išankstines bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygas įsipareigoja kiekvieną mėnesj po darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius, pateikti Bankui mokėjimo nurodymus, kuriuose bus nurodyta išmokėti kredito dalį, skirtą atsiskaitymui su Bendrove - po 30 proc. nuo atliktų darbų vertės (bet ne daugiau kaip 412.187,31 Lt), kredito lėšas pervedantį Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią SEB banke.

62. Bankas, gavęs Kredito gavėjo mokėjimo nurodymą pervesti kredito lėšas į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią SEB banke, įsipareigoja kredito lėšas pervesti į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, tik esant Kredito gavėjo įvykdytoms 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais) visoms išankstinėms bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygoms.

7Ieškovas teigia, kad sudarydamos Susitarimą, jo šalys susitarė, jog esant tam tikroms sąlygoms atsakovas AB SEB bankas įsipareigoja pervesti kredito lėšas į UAB „Kauno keliai" atsiskaitomąją sąskaitą, t.y. pagal trečiojo asmens mokėjimo nurodymus atsiskaityti su ieškovu už Sutarties 1 bei Sutarties 2 pagrindu atliktus darbus. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis Susitarimo nuostatomis, sąlygos, kurioms esant atsiranda atitinkama AB SEB banko prievolė, yra šios:

81) UAB "Kauno keliai" atlieka atitinkamus asfaltavimo darbus ir išrašo už juos PVM sąskaitą- faktūrą bei pasirašo su UAB "Hermio projektai" darbų priėmimo-perdavimo aktą; 2) UAB „Hermio projektai" įvykdo 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais) visas išankstines bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygas, ir pateikia AB SEB bankui nurodymus pervesti atitinkamas pinigų sumas į Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno keliai" atsiskaitomąją sąskaitą.

9Anot ieškovą, visos aukščiau nurodytos sąlygos, kurioms esant AB SEB bankas privalėjo sumokėti ieškovui už aukščiau nurodytų rangos Sutarčių pagrindu atliktus darbus, egzistuoja - 2008-ųjų metų gruodžio mėnesį ieškovas atliko Sutartyje 1 bei Sutartyje 2 įvardintus darbus, ir perdavė atitinkamų darbų rezultatą užsakovui – UAB "Hermio projektai", už atitinkamus darbus išrašė PVM sąskaitas-faktūras, ir pateikė jas trečiajam asmeniui, o UAB "Hermio projektai" priėmė darbų už bendrą 412 210,06 Lt sumą (342 950,17 Lt + 69 259,89 Lt = 412 210,06 Lt). UAB „Hermio projektai" įvykdė 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais), sudarytos su atsakovu, visas išankstines bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygas, ir pateikė AB SEB bankui nurodymus pervesti aukščiau nurodytas pinigų sumas, mokėtinas Sutarties 1 bei Sutarties 2 pagrindu į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą. Siekiant išsiaiškinti atitinkamas aplinkybes, ieškovas raštu kreipėsi į BUAB "Hermio projektai" bankroto administratorių, kuris atitinkamų faktinių aplinkybių egzistavimą patvirtino. Esant atitinkamoms faktinėms aplinkybėms, konstatuotina, kad AB SEB banko prievolė atsiskaityti su ieškovu privalo būti įvykdyta. Esant atitinkamoms Susitarimo nuostatoms, ieškovo naudai iš atsakovo AB SEB bankas priteistina 412 187,31 Lt.

10Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodo, kad susitarimu šalys susitarė, kad kredito lėšos Susitarime nustatyta tvarka bus išmokėtos tik esant šioms sąlygoms: bus atlikti asfaltavimo darbai; už atliktus darbus bus išrašyta PVM sąskaita faktūrą, su Kredito gavėju bus pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas, Kredito gavėjas bus įvykdęs 2007-08-29 kreditavimo sutarties nr.0340706015099-64 kredito išmokėjimo sąlygas; Bankui bus pateiktas mokėjimo nurodymas, kuriame bus nurodyta išmokėti kredito dalį, skirtą atsiskaitymui su bendrove; kredito lėšomis bus dengiama 30 proc. atliktų darbų vertės (bet ne daugiau kaip 412.187,31 Lt). Tai, kad kredito lėšų išmokėjimas buvo galimas tik kredito gavėjui - UAB „Hermio projektui” įvykdžius visas kredito išmokėjimo sąlygas ir šalys, tiek kredito gavėjas - UAB „Hermio projektai”, tiek ir ieškovas UAB „Kauno keliai“ su tuo buvo supažindinti, patvirtina ir Susitarimo 2 punktas, kuriame nurodoma, kad „Bankas, gavęs Kredito gavėjo mokėjimo nurodymą pervesti kredito lėšas į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr.51 7044 0600 0389 7125, esančią SEB banke, įsipareigoja kredito lėšas pervesti į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą tik esant Kredito gavėjo įvykdytoms 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais) visoms išankstinėms bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygoms.

11Atsakovo atstovė teigia, kad teisminio proceso metu nebuvo pateikta įrodymų (CPK 178 str.), kad AB SEB bankui egzistavo pagrindas išmokėti kredito lėšas Susitarime nustatyta tvarka, nes:

12nepateiktas Kredito gavėjo mokėjimo nurodymas išmokėti kredito lėšas Susitarime nustatyta tvarka pagal 2007-08-29 kreditavimo sutarties nr. 0340706015099-64, taip pat nepateikti įrodymai, kad Kredito gavėjas įvykdė išankstines kredito išmokėjimo sąlygas, kurios įtvirtintos 2007-08-29 Kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64, kredito išmokėjimo sąlygos Kredito sutartyje reglamentuotos bendrosios dalies 3 skyriuje, I Kredito aprašo „Ilgalaikis kreditas" 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", II Kredito aprašas „Kredito limitas" 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.l, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.2, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.3, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.4, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.5, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.6, 3 punktas, kuriuo išdėstytas nauja redakcija I Kredito aprašo „Ilgalaikis kreditas" 5.2.5 punktas, specialios dalies 4.7 punkte.

13Tam, kad atlikti kredito išmokėjimą buvo reikalinga kredito gavėjo valia, ką numato ir Susitarimo 1 punktas. Byloje nepateikta įrodymų, kad kredito gavėjas kreipėsi į AB SEB banką su prašymu išmokėti kredito dalį, kas patvirtina, kad pats Kredito gavėjas - UAB „Hermio projektai" suvokė, kad nėra įvykdęs išankstinių kredito išmokėjimo sąlygų. Tai, kad kredito gavėjas nelaikė, kad turi reikalavimo teisę į SEB banką, patvirtina ir ta aplinkybė, kad nei UAB „Hermio projektai" restruktūrizavimo metmenyse, nei restruktūrizavimo plane ar bankroto bylos medžiagoje nekalbama apie reikalautinas sumas pagal Kredito sutartį.

14Kredito dalies išmokėjimas Susitarime nustatyta tvarka, tiesiogiai susijęs su tinkamu kredito sutarties sąlygų vykdymu. Kaip patvirtina Kredito sutartis, tam, kad būtų išmokama maksimali kredito suma turėjo būti pasirašyta ne mažiau kaip 75 procentų visų statomų butų su visais jų priklausiniais naudingo ploto preliminarių pirkimo- pardavimo sutarčių. Kad toks pardavimų lygis buvo pasiektas byloje įrodymų nepateikta, priešingai, kaip matyti iš byloje pateiktos BUAB „Hermio projektai" administratoriaus 2011-07-18 rašto Nr. 07-16633 nurodoma, kad kredito išmokėjimo sąlygos buvo įvykdytos, tačiau nepateikta įrodymų, kad UAB „Hermio projektai" įvykdė 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 pakeitimą Nr. 5 skyrius „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka" 5.2.5 punktas, pakeitimą nr. 6, t.y. I kredito aprašo 5.2.5 punktą ir su Dankse Bank A/S Lietuvos filialu sudarė susitarimą, kuriuo pratęsė kredito grąžinimo terminą.Taip pat byloje nėra įrodymų, kad kredito gavėjas įvykdė Kredito sutarties pakeitimo nr. 6 specialios dalies 2.2.16 punktą ir 4.3.2 punktą ir papildomai įkeitė nuosavybės teise valdomą žemės sklypą unikalus nr. 4400-0739-2309. Byloje pateiktas šio nekilnojamojo turto objekto išrašas su istorija patvirtina, kad šio turto įkeitimas nebuvo įformintas. Pažymėtina, kad Kredito sutarties 5.5 punkte numatytas išmokėtos kredito dalies ir turto vertės santykis. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonę finansiniai sunkumai ištiko dėl ištikusio ekonominio sunkmečio, kurio pasekoje nuvertėjo nekilnojamasis turtas, atitinkamai sustojo turto pardavimas, kas neleido įmonei pasiekti reikiamų pardavimo pajamų, tam, kad gauti finansavimą iš bankų. Šias aplinkybes patvirtina byloje pateikti UAB „Hermio projektai" restruktūrizavimo metmenys ir restruktūrizavimo planas. Tai, kad turto vertė buvo nepakankama nulėmė tai, kad AB SEB bankas prašė papildomo įkeitimo, kuris kaip matyti nebuvo įformintas, taip pat kaip patvirtino ir buvęs įmonės direktorius prašė papildomos užtikrinimo priemonės - laidavimo. Tai, kad įkeisto turto vertė buvo nepakankama patvirtina faktas, kad įmonei buvo keliama bankroto byla, tačiau jos nespėjus iškelti buvo iškelta restruktūrizavimo byla, atitinkamai neįgyvendinus restruktūrizavimo plano, restruktūrizavimo byla buvo nutraukta ir pateikiama pažyma apie AB SEB bankas skolos - reikalavimo sumos bankroto byloje likutį, kuris susidarė realizavus AB SEB bankui įkeistą turtą, matyti, kad jis 2013-11-19 dienai yra lygus 15.892.892,97 Lt. Pažymėtina ir tai, kad kredito išmokėti neleido ir nuolat blogėjanti UAB „Hermio projektai" finansinė būklė, dėl ko jai buvo inicijuotas bankroto bylos iškėlimas 2009 metų pradžioje. Taigi, pagrindo didinti UAB „Hermio projektai" įsiskolinimą ir išmokėti kreditą Susitarime nustatyta tvarka nebuvo.

15Atsakovas taip pat teigia, kad reikalavimas pareikštas netinkamam subjektui, nes rangos teisiniai santykiai ir atitinkamai pareiga atlikti darbus ir už juos atsiskaityti egzistuoja ne tarp ieškovo ir atsakovo, o tarp ieškovo ir trečiojo asmens. Reikalavimas dėl įsiskolinimo priteisimo privalėjo būti reiškiamas užsakovui. Trišaliu susitarimu AB SEB bankas nesiekė perimti užsakovo teisių ir pareigų bei neįgijo pareigos atsiskaityti už rangovo atliktus darbus, o kredito dalies išmokėjimas buvo tiesiogiai susijęs su UAB „Hermio projektai" tinkamu įsipareigojimų vykdymu pagal Kredito sutartį. UAB „Hermio projektai" netinkamai vykdant Kredito sutartį, t.y. pažeidus sutartines nuostatas AB SEB bankas neįgijo pagrindo išmokėti likusios kredito dalies, dėl ko atitinkamai piniginės lėšos nebuvo nukreiptos kaip tai numatyta trišaliame susitarime. Pažymėtina, kad AB SEB bankas, kaip finansinę instituciją saisto ne tik Kredito sutartis, bet ir įstatyminis reglamentavimas, dėl ko atsakovas turi atsakingai skolinti.

16Atsakovo atstovė taip pat pažymėjo, kad UAB „Hermio projektai" iškėlus bankroto byla, šiai įmonei taikytinos specialios ĮBĮ nuostatos, todėl ieškovo pareikštas reikalavimas neatitinka Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nuostatų. Patenkinus tokio pobūdžio reikalavimą AB SEB bankui nepagrįstai būti sukurta pareiga išmokėti kredito dalį bankrutuojančiai įmonei, t.y. padidinti bankrutuojančios įmonės skolinius įsipareigojimus tokiu būdu tenkinant išimtinai vieno trečiojo asmens (t.y. ieškovo UAB „Kauno keliai") interesus. Tenkinus ieškovo reikalavimą ne tik kad būtų iškraipyti tarp šalių susiklostę sutartiniai santykiai ir jų turinys, bet ir būtų pažeistos ĮBĮ nuostatos, nes Bankas būtų įpareigotas bankrutuojančiai įmonei mokėtinas kredito sumas pervesti ne bankrutuojančiai įmonei, kur piniginės lėšos turėtų būti skirstomos ĮBĮ 35 str. nustatyta tvarka, o tiesiogiai ieškovui, nors ieškovo remiantis ĮBĮ nuostatomis negalėtumėme priskirti prie subjektų kurių reikalavimai tenkintini išimties tvarka. ĮBĮ 35 str. numatyta visų kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė. Vadovaujantis ja, visi kreditoriai reiškia savo reikalavimus bankrutuojančiai įmonei ir jie tenkinami ĮBĮ 35 str. nustatyta tvarka ir eiliškumu iš viso bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. ĮBĮ 10 str. 7 d. numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, bankrutuojančiai įmonei yra draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Taigi, tenkinus ieškinį Bankas būtų priverstas finansuoti nemokią įmonė, t.y. suteikti papildomą kredito sumą pagal 2007-08-29 kreditavimo sutartį nr. 0340706015099-64, tokiu būdu būtų suteikiamas UAB „Kauno keliai" prioritetas prieš kitus kreditorius ir nepagrįstai būtų didinamas AB SEB bankas kreditorinis reikalavimas BUAB „Hermio projektai" byloje kai ir taip AB SEB bankas nepatenkinto reikalavimo suma realizavus AB SEB bankui įkeistą turtą ir iš jo pajamų tenkinus dalį banko finansinio reikalavimo 2013-11-19 dienai, t.y. AB SEB banko kreditorinio reikalavimo nepatenkintas likutis sudaro 15.892.892,97 Lt sumą. Pažymėtina ir tai, kad nei UAB „Hermio projektai" restruktūrizavimo metmenyse, nei UAB „Hermio projektai" restruktūrizavimo plane nenumatyta, kad įmonė turi reikalavimo teisę į AB SEB banką, atitinkamai ir UAB „Hermio projektai" bankroto byloje tokių duomenų nėra, kas patvirtina, kad ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas. Ieškovas teikė reikalavimą tiek UAB „Hermio projektai" restruktūrizavimo byloje, tiek ir bankroto byloje. Todėl nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, kuriuo būtų galima kreditoriui keisti savo teisių gynimo būdą.

17Trečiasis asmuo BUAB „Hermio projektai“ savo procesiniuose dokumentuose su ieškovo ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti.

18Ieškinys atmetamas atsakovo išdėstytų motyvų pagrindu.

19Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas kildina savo reikalavimus iš rangos sutarčių (1t. b. l.l. 7-12), sudarytų su trečiuoju asmeniu UAB „Hermio projektai“, kuriam Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo nutraukta restruktūrizavimo bylą ir iškelta bankroto byla, o 2011 m. spalio 21 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi iš likviduojama dėl bankroto. Ieškovo kreditoriniai reikalavimai 743.656,93 Lt dydžio patvirtinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi (1t. b.l. 118).

20Ieškovas dalį BUAB „Hermio projektai“ bankroto byloje patvirtintos skolos už ieškovo atliktus darbus reikalauja priteisti iš BUAB „Hermio projektai“ kreditoriaus AB SEB banko, reikalavimo pagrindu nurodė trišali susitarimą pasirašytą 2008m. gruodžio 12d. tarp rangovo UAB "Kauno keliai", užsakovo UAB "Hermio projektai" bei užsakovo kreditoriaus AB SEB banko (1t. b.l. 13), kuriuo šalys susitarė:

211. Kai UAB "Kauno keliai" atliks asfaltavimo darbus (aikštelių ir akligatvio įrengimas) objekte - 11 (vienuolikos) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, esančiame Jonučių II k., Kauno raj., už atliktus darbus išrašys PVM sąskaitą-faktūrą ir su Kredito gavėju UAB "Hermio projektai" pasirašys darbų priėmimo-perdavimo aktą, Kredito gavėjas, įvykdęs 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais) visas išankstines bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygas įsipareigoja kiekvieną mėnesį po darbų priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius, pateikti Bankui mokėjimo nurodymus, kuriuose bus nurodyta išmokėti kredito dalį, skirtą atsiskaitymui su Bendrove - po 30 proc. nuo atliktų darbų vertės (bet ne daugiau kaip 412.187,31 Lt), kredito lėšas pervedantį Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią SEB banke.

222. Bankas, gavęs Kredito gavėjo mokėjimo nurodymą pervesti kredito lėšas į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią SEB banke, įsipareigoja kredito lėšas pervesti į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą, tik esant Kredito gavėjo įvykdytoms 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 (su vėlesniais visais jos pakeitimais ir papildymais) visoms išankstinėms bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygoms.

23Iš nurodyto susitarimo turinio matyti, kad šalys susitarė, kad kredito lėšos Susitarime nustatyta tvarka bus išmokėtos ieškovui tik esant šioms sąlygoms: bus atlikti asfaltavimo darbai; už atliktus darbus bus išrašyta PVM sąskaita faktūrą, su Kredito gavėju bus pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas, Kredito gavėjas bus įvykdęs 2007-08-29 kreditavimo sutarties nr.0340706015099-64 kredito išmokėjimo sąlygas ir Bankui bus pateiktas mokėjimo nurodymas, kuriame bus nurodyta išmokėti kredito dalį, skirtą atsiskaitymui su ieškovo bendrove. Kredito lėšomis bus dengiama 30 proc. atliktų darbų vertės (bet ne daugiau kaip 412.187,31 Lt).

24Taigi, ieškovas privalo įrodyti, kad visos sąlygos buvo įvykdytos. Ieškovas savo reikalavimo pagrįstumui patvirtinti pateikė BUAB „Hermio projektai“ bankroto administratoriaus 2011-07-18 raštą, kuriuo BUAB „Hermio projektai“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. V. ieškovui patvirtino, kad BUAB „Hermio projektai“ yra įvykdžiusi 2007-08-29 kreditavimo sutarties visas išankstines bet kurios kredito dalies išmokėjimo sąlygas, taip pat pateikė AB SEB bankui mokėjimo nurodymus, kuriuose buvo nurodyta išmokėti kredito dalį, skirtą atsiskatymui su UAB "Kauno keliai", kredito lėšas pervedant į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą (1t., b.l 21). Tačiau teismo posėdžio metu BUAB „Hermio projektai“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo A. V. paaiškino, kad tokia informacija ieškovui jis nurodė iš BUAB „Hermio projektai“ buvusios buhalterės paaiškinimų. Taip nurodė, kad pateikti BUAB „Hermio projektai“ mokėjimo nurodymų kopijų ir 2007-08-29 kreditavimo sutarties sąlygų įvykdymo patvirtinančių įrodymų jis negali.

25Teismas visiškai sutinka su atsakovo atstovės teiginiu, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad AB SEB bankui egzistavo pagrindas išmokėti kredito lėšas Susitarime nustatyta tvarka, nes AB SEB bankui atlikti kredito išmokėjimą buvo reikalinga kredito gavėjo UAB „Hermio projektai" valia (Susitarimo 1 punktas). Įrodymų, kad buvo pateikti Bankui kredito gavėjo UAB „Hermio projektai" mokėjimo nurodymai išmokėti kredito dalį, skirtą atsiskaitymui su ieškovu, byloje nėra.

26Minėta, kad Kredito dalies išmokėjimas Susitarime nustatyta tvarka, tiesiogiai susijęs ir su tinkamu kredito sutarties sąlygų vykdymu. Kaip patvirtina Kredito sutartis ir jos priedai (1t. b.l. 82-107), tam, kad būtų išmokama maksimali kredito suma turėjo būti pasirašyta ne mažiau kaip 75 procentų visų statomų butų su visais jų priklausiniais naudingo ploto preliminarių pirkimo- pardavimo sutarčių. Kad toks pardavimų lygis buvo pasiektas byloje įrodymų nepateikta. Nepateikta įrodymų, kad UAB „Hermio projektai" įvykdė 2007-08-29 kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64 pakeitimą Nr. 5 skyrius „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka" 5.2.5 punktas, pakeitimą Nr. 6, t.y. I kredito aprašo 5.2.5 punktą ir su Danske Bank A/S Lietuvos filialu sudarė susitarimą, kuriuo pratęsė kredito grąžinimo terminą. Taip pat byloje nėra įrodymų, kad kredito gavėjas įvykdė Kredito sutarties pakeitimo nr. 6 specialios dalies 2.2.16 punktą ir 4.3.2 punktą ir papildomai įkeitė nuosavybės teise valdomą žemės sklypą unikalus nr. 4400-0739-2309. Byloje pateiktas šio nekilnojamojo turto objekto išrašas su istorija patvirtina, kad šio turto įkeitimas nebuvo įformintas. Taip pat nepateikti įrodymai, kad kredito gavėjas įvykdė išankstines kredito išmokėjimo sąlygas, kurios įtvirtintos 2007-08-29 Kreditavimo sutarties Nr. 0340706015099-64, kredito išmokėjimo sąlygos Kredito sutartyje reglamentuotos bendrosios dalies 3 skyriuje, I Kredito aprašo „Ilgalaikis kreditas" 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", II Kredito aprašas „Kredito limitas" 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr. l, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.2, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.3, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.4, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.5, 5 dalis „specialios kredito išmokėjimo sąlygos ir tvarka", Kredito sutarties pakeitime nr.6, 3 punktas, kuriuo išdėstytas nauja redakcija I Kredito aprašo „Ilgalaikis kreditas" 5.2.5 punktas, specialios dalies 4.7 punkte.

27Minėta, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Hermio projektai“, o 2009 m. spalio 12 d. nutartimi patvirtino UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo planą laikotarpiui iki 2013 m. birželio 30 dienos (Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo nutraukta restruktūrizavimo bylą ir iškelta bankroto byla). Nors ieškovas darbus pridavė UAB „Hermio projektai" 2008 m. gruodžio mėnesį, tačiau nei įmonės restruktūrizavimo metmenyse, nei restruktūrizavimo plane ar bankroto bylos medžiagoje nekalbama apie reikalautinas iš atsakovo sumas pagal Kredito sutartį. Esant tokioms aplinkybėms, teismas laiko pagrįstu atsakovo atstovės teiginį, kad pats Kredito gavėjas - UAB „Hermio projektai" nelaikė, kad turi reikalavimo teisę į SEB banką, nes nėra įvykdęs išankstinių kredito išmokėjimo sąlygų.

28Teismas taip pat pažymi, kad jeigu ir būtų nustatyta, kad pagal ginčo susitarimą visos sąlygos buvo įvykdytos, tai dabartiniu metu bankas neturi teisės atsiskaityti si ieškovu, kaip su bankrutavusio kredito gavėjo kreditoriumi, nes tai draudžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatos. Įstatymo 10 str. 7 d. nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, bankrutuojančiai įmonei yra draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, įstatymo 16 str. nustato, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę, įstatymo 35 str. nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka, pagal kurią ieškovas priklauso trečios eilės kreditoriams. Jeigu teismo sprendimu bankas būtų įpareigotas bankrutavusiai įmonei mokėtinas kredito sumas pervesti ne bankrutavusiam kredito gavėjui, o tiesiogiai ieškovui, kuris yra trečios eilės kreditorius būtų pažeisti ne tik minėti straipsniai, bet ir ĮBĮ 35 str. nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka, o tuo pačiu ir viešasis interesas, be to, nepagrįstai būti sukurta pareiga padidinti bankrutavusios įmonės skolinius įsipareigojimus, kas prieštarautų sveikai logikai, nes AB SEB bankas nepatenkinto reikalavimo suma realizavus AB SEB bankui įkeistą turtą ir iš jo pajamų tenkinus dalį banko finansinio reikalavimo 2013-11-19 dienai, banko kreditorinio reikalavimo nepatenkintas likutis sudaro 15.892.892,97 Lt sumą.

29Dėl išdėstyto, ieškinys laikomas neįrodytu ir nepagrįstu (CPK 178 str.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263, 270 str. str., teismas

Nutarė

31ieškovo UAB „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl skolos priteisimo atmesti.

32Priteisti iš ieškovo valstybės naudai 53, 08 Lt pašto išlaidų.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja... 2. ieškovas UAB „Kauno keliai“ ieškiniu atsakovui AB SEB bankui prašo... 3. Nurodo, kad ieškovas su trečiuoju asmeniu UAB „Hermio projektai“... 4. 2008m. gruodžio 12d. UAB "Kauno keliai", UAB "Hermio projektai" bei AB SEB... 5. 1. Kai UAB "Kauno keliai" atliks asfaltavimo darbus (aikštelių ir akligatvio... 6. 2. Bankas, gavęs Kredito gavėjo mokėjimo nurodymą pervesti kredito lėšas... 7. Ieškovas teigia, kad sudarydamos Susitarimą, jo šalys susitarė, jog esant... 8. 1) UAB "Kauno keliai" atlieka atitinkamus asfaltavimo darbus ir išrašo už... 9. Anot ieškovą, visos aukščiau nurodytos sąlygos, kurioms esant AB SEB... 10. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodo, kad susitarimu šalys susitarė, kad... 11. Atsakovo atstovė teigia, kad teisminio proceso metu nebuvo pateikta įrodymų... 12. nepateiktas Kredito gavėjo mokėjimo nurodymas išmokėti kredito lėšas... 13. Tam, kad atlikti kredito išmokėjimą buvo reikalinga kredito gavėjo valia,... 14. Kredito dalies išmokėjimas Susitarime nustatyta tvarka, tiesiogiai susijęs... 15. Atsakovas taip pat teigia, kad reikalavimas pareikštas netinkamam subjektui,... 16. Atsakovo atstovė taip pat pažymėjo, kad UAB „Hermio projektai" iškėlus... 17. Trečiasis asmuo BUAB „Hermio projektai“ savo procesiniuose dokumentuose su... 18. Ieškinys atmetamas atsakovo išdėstytų motyvų pagrindu.... 19. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas kildina savo reikalavimus iš rangos... 20. Ieškovas dalį BUAB „Hermio projektai“ bankroto byloje patvirtintos skolos... 21. 1. Kai UAB "Kauno keliai" atliks asfaltavimo darbus (aikštelių ir akligatvio... 22. 2. Bankas, gavęs Kredito gavėjo mokėjimo nurodymą pervesti kredito lėšas... 23. Iš nurodyto susitarimo turinio matyti, kad šalys susitarė, kad kredito... 24. Taigi, ieškovas privalo įrodyti, kad visos sąlygos buvo įvykdytos.... 25. Teismas visiškai sutinka su atsakovo atstovės teiginiu, kad byloje nėra... 26. Minėta, kad Kredito dalies išmokėjimas Susitarime nustatyta tvarka,... 27. Minėta, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi... 28. Teismas taip pat pažymi, kad jeigu ir būtų nustatyta, kad pagal ginčo... 29. Dėl išdėstyto, ieškinys laikomas neįrodytu ir nepagrįstu (CPK 178 str.).... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263, 270 str.... 31. ieškovo UAB „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl skolos... 32. Priteisti iš ieškovo valstybės naudai 53, 08 Lt pašto išlaidų.... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...