Byla eI-85-394/2017
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 rašto Nr. 37SD-2122-(14.37.104) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 1SS-2548-(7.5.) panaikinimo; tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos ir R. L

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žano Kubecko, Jarūnės Sedalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijaus Stankevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. A., atstovaujamos E. A. ir advokato V. R., patikslintą skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 rašto Nr. 37SD-2122-(14.37.104) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 1SS-2548-(7.5.) panaikinimo; tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos ir R. L..

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Pareiškėja A. A. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydama panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 d. raštą Nr. 37SD-2122-(14.37.104) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą Nr. 1SS-2548-(7.5.).

5Pareiškėjos patikslintame skunde nurodoma, kad A. A. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esantis (duomenys neskelbiami). Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 37SŽN-(14.37.55.)-1, sudarytos 2015 m. sausio 8 d., pagrindu šiuo žemės sklypu naudojasi nuomininkas R. L.. Minėtas asmuo nuo pat nuomos sutarties sudarymo visiškai nesilaiko A. A. žemės sklypo Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir pažymėtų ribų, ardamas žemę, išaria ir greta esančius žemės sklypus, nesutvarko žemės sklypų (nuolat pilna šiukšlių), išaria įregistruotus viešuosius kelius ir jų vėliau nesutvarko. Dėl tokių veiksmų A. A. kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrių, kad būtų atliktas žemės sklypo naudojimo patikrinimas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius 2016 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 37SD-1256-(14.37.50.) informavo, kad naudojant minėtą žemės sklypą yra nustatyti pažeidimai. Buvo nustatyta, kad ties 1 riboženkliu ir 19 riboženkliu yra apartas kelias, t. y. aparta už sklypo ribos. Ties 9-10 riboženkliu taip pat išarta už sklypo ribos. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. L. buvo įpareigotas šiuos pažeidimus pašalinti iki 2016 m. gegužės 20 d. Kartu su 2016 m. balandžio 8 d. raštu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius pateikė 2016 m. balandžio 1 d. žemės naudojimo patikrinimo aktus Nr. 37ŽN-23-(14.37.73.) ir Nr. 37ŽN-24-(14.37.73.) su priedais. A. A., matydama, kad iki 2016 m. gegužės 20 d. R. L. nepašalino/nepradėjo šalinti jokių užfiksuotų pažeidimų, 2016 m. gegužės 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriui pateikė pranešimą su priedais (spalvotomis fotonuotraukomis). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 d. raštu Nr. 37SD-2122-(14.37.104.) A. A. buvo informuota, kad kelio dalis tarp riboženklių Nr. 1-19-18-17 išlyginta; tarp riboženklių Nr. 11-10 išarta ir pasėti pasėliai maždaug 2,8 m. plotyje į nesuformuotą valstybinės žemės sklypą; nuomininkas įpareigotas, nukirtus javus, žemės sklypo ribos nepažeisti; tikrinimo metu žemės sklype šiukšlių nerasta, kitų pažeidimų nenustatyta. A. A. nesutikdama su tokiais teritorinio skyriaus teiginiais ir padarytomis išvadomis, ir matydama, kad faktinė situacija yra visiškai kitokia, pateikė skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui. Nacionalinė žemė tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. priėmė sprendimą Nr. 1SS-2548-(7.5.), kuriame nurodyta, kad visus pažeidimus R. L. esą pašalino. Tačiau dar iki minimo 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo priėmimo A. A. 2016 m. birželio 29 d. pateikė papildomus paaiškinimus su naujomis fotonuotraukomis, patvirtinančius, kad R. L. jokių pažeidimų nepašalino, o pažeidimai nefiksuojami dėl galimo suinteresuotumo ir/ar kitų A. A. nežinomų priežasčių. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad A. A. 2016 m. birželio 23 d. skunde Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui nurodė, kad prie teritorinio skyriaus rašto nebuvo pridėtas pakartotinis žemės sklypo patikrinimo aktas ir neaišku, ar jis iš viso buvo rengtas. Jo nepateikė nei teritorinis skyrius, nei Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nesutinkant su priimtu sprendimu ir siekiant dar kartą įrodyti valstybės įgaliotų institucijų neveikimą ir galimą suinteresuotumą, A. A. įgaliotinis E. A. užsakė parengti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 51/16/05, kurį parengė antstolė I. G.. Šiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad kelio, plane pažymėto indeksu Nv-30, paviršius apaugęs žolėmis, išvažinėtas, duobėtas, kelio danga - išvažinėtas juodžemis su smulkiais akmenukais. Buvo užfiksuota, kad yra vizualiai matyti kelio, plane pažymėto indeksu Nv-30, vietoje atlikti žemės ūkio darbai (arta, sėta ir/ar pan.). Kelio plotas daugelyje vietų nevienodas. Be to, šiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuoti ir visi kiti R. L. padaryti/daromi pažeidimai: provėžos kitame žemės sklype, ariama už įregistruotų žemės sklypo ribų, išpjauti medžiai, netvarkingai palikti krūmai sklypo pakraštyje. Aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad skundžiamuose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 d. rašte Nr. 37SD-2122-(14.37.104) ir jį patvirtinusiame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendime Nr. 1SS-2548-(7.5.) buvo padaryti šie pažeidimai bei neveikimas: pagal galiojančią tvarką nebuvo surašytas patikrinimo aktas su priedais atlikus pakartotinį 2016 m. gegužės 24 d. patikrinimą; patikrinimo akto, atlikus 2016 m. gegužės 24 d. patikrinimą, neįpareigojo pateikti ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; be to, aktas nebuvo pateiktas ir pareiškėjai; pagal galiojančią tvarką nebuvo užfiksuoti R. L. padaryti/daromi pažeidimai, kurie matomi antstolės I. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 51/16/05 (neveikimas); Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius pagal savo kompetenciją nesurašė administracinių teisės pažeidimų protokolų R. L. už padarytus/daromus pažeidimus; R. L. išarus vietinės reikšmės viešąjį kelią Nv-30, pagal nustatytą tvarką nei teritorinis skyrius, nei Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nesikreipė į kompetentingas institucijas ir nepranešė apie padarytą nusižengimą. Teismui panaikinus skundžiamus aktus, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius turės priimti naują sprendimą.

6Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius (toliau – ir NŽT prie ŽŪM Telšių skyrius, atsakovas) atsiliepime su patikslintu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo atsiliepime nurodoma, kad Telšių skyriaus vedėjas 2015 m. sausio 8 d. priėmė sprendimą Nr. VĮ-(14.37.2.)-13, kuriuo R. L. išnuomojo 1.9492 ha ploto žemės sklypą. Žemės sklypo nuomos santykiai buvo įforminti 2015 m. sausio 8 d. Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. 37SŽN-(14.37.55.)-1. Žemės sklypas išnuomotas 20 metų. 2015 m. liepos 21 d. buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 37S-31-(14.37.3.), kuriuo V. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, perduodant neatlygintinai tris žemės sklypus, įskaitant ir R. L. išnuomotą 1.9492 ha ploto žemės sklypą. Sprendime buvo nurodyta, kad dėl šio žemės sklypo sudaryta nuomos sutartis su R. L. iki 2035 m. sausio 8 d. Telšių skyriaus vedėjo 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 37VĮ-1029-(14.37.2.) V. G. buvo perduotas neatlygintinai 1.9492 ha ploto žemės sklypas. Įsakyme buvo nurodyta, kad būsimam savininkui pereina 2015 m. sausio 8 d. nuomos sutartyje Nr. 37SŽN-(14.37.55.)-1 nurodytos nuomotojo teisės ir pareigos, t. y. būsimas žemės savininkas privalo žemę nuomoti nuomininkui sutartyje nurodytomis sąlygomis. 2015 m. spalio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. T3GP-7420 pareiškėja ginčo žemės sklypą įsigijo iš V. G.. Pareiškėja 2015 m. spalio 22 d. kreipėsi į Telšių skyrių, prašydama nutraukti žemės nuomos sutartį Nr. 37SŽN-(14.37.55.)-1. Pareiškėjos prašymo Telšių skyrius patenkinti negalėjo ir ją apie tai informavo 2015 m. lapkričio 18 d. raštu Nr. 37SD-3316-(14.37.50.). Pareiškėjai Telšių skyrius atsakyme išaiškino apie nuosavybės teisių atkūrimo ne natūra, o lygiaverčiu plotu pasekmes tuo atveju, jeigu žemės sklypas iki jo suteikimo neatlygintinai nuosavybėn pretendentui buvo nuomojamas sutartimi (vadovaujantis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio 11 dalies nuostatomis). Manytina, kad pareiškėjos kreipimosi į Telšių skyrių dėl nuomos sutarties nutraukimo metu (2015 m. spalio 22 d.) tarp jos ir sklypo nuomininko R. L. jau buvo susidarę konfliktiški santykiai. Šią prielaidą patvirtina tolimesni pareiškėjos veiksmai, kuriais buvo siekiama bet kokiomis priemonėmis įrodyti, kad nuomininko R. L. veiksmai sudaro pagrindą jį bausti bei nutraukti žemės sklypo nuomos sutartį. 2016 m. vasario 22 d. pareiškėja su pareiškimu kreipėsi į Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Pareiškėja (jos atstovas E. A.) policijos prašė R. L. atžvilgiu pradėti administracinių teisės pažeidimų teiseną. Prie pareiškimo pareiškėjos atstovas pridėjo ir keturias fotonuotraukas, kaip įrodymus dėl nuomininko savavaldžiavimo. Pastebėtina, kad iš fotonuotraukų turinio nesimato, kad nuomojamas žemės sklypas būtų naudojamas ne pagal jo tikslinę paskirtį. Policijos komisariatas minėtą pareiškėjos atstovo pareiškimą 2016 m. vasario 29 d. persiuntė nagrinėti Telšių skyriui. Telšių skyrius 2016 m. kovo 21 d. raštais informavo R. L. ir pareiškėjos atstovą E. A. apie tai, kad 2016 m. balandžio 1 d. bus atliekama žemės naudojimo valstybinė kontrolė. Telšių skyrius, siekdamas patikrinti informaciją dėl galimo žemės naudojimo tvarkos pažeidimo, pateiktos informacijos pagrįstumą, vykdydamas žemės naudojimo valstybinę kontrolę žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbiami), 2016 m. balandžio 1 d. 10 val. atliko patikrinimą vietoje. Patikrinimo vietoje metu surašyti Žemės naudojimo patikrinimo aktai Nr. 37ŽN-23-(14.37.73.) ir Nr. 37ŽN-24-(14.37.73.). Žemės sklypo patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį - žemės sklypas apartas, paženklintas riboženkliais. Tikrinimo metu nustatyti pažeidimai: ties 1 riboženkliu ir 19 riboženkliu apartas kelias, t. y. išarta už sklypo ribos; taip pat išarta žemė už sklypo ribos. Apie atliktą patikrinimą R. L. buvo informuotas 2016 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 37SD-1255-(14.37.50.) ir buvo įpareigotas iki 2016 m. gegužės 20 d. pašalinti pažeidimus. Tos pačios datos raštu Nr. 37SD-1256-(14.37.50.) apie tikrinimo rezultatus buvo informuotas ir pareiškėjos atstovas E. A., kuriam buvo pranešta, kad R. L. įpareigotas iki 2016 m. gegužės 20 d. pašalinti nustatytus žemės naudojimo pažeidimus. Nežiūrint į tai, kad šis terminas (2016 m. gegužės 20 d.) dar nebuvo suėjęs, pareiškėjos atstovas jau 2016 m. gegužės 16 d. raštu Telšių skyrių informavo apie jo paties atliktą patikrinimą bei Telšių skyriui pateikė dvylika žemės sklypo fotonuotraukų, kuriose, pasak jo, užfiksuoti žemės sklypo naudojimo pažeidimai. Pastebėtina, kad ir iš šių fotonuotraukų turinio negalima spręsti, kad žemės sklypas būtų naudojamas ne pagal paskirtį. 2016 m. gegužės 24 buvo numatyta pakartotinė žemės sklypo valstybinė žemės naudojimo kontrolė ir apie būsimą patikrinimą buvo informuotas R. L. 2016 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 37SD-1647-(14.37.55.). Žemės sklypo naudojimo pakartotinio patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, suarta kelio dalis išlyginta. Patikrinimo vietoje surašytas Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 37ŽN-23-(14.37.73.). Telšių skyrius 2016 m. birželio 16 d. raštu Nr. 37SD-2122-(14.37.104.) pareiškėjos atstovą informavo apie tai, kad 2016 m. gegužės 24 d. atlikus žemės sklypo, kadastro Nr. 7848/0003:253, naudojimo valstybinę kontrolę, nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, kelio dalis tarp riboženkliu Nr. 1-19-18-17 išlyginta, tarp riboženkliu Nr. 11-10 išarta ir pasėti pasėliai maždaug 2,8 metro plotyje. Tikrinimo metu žemės sklype šiukšlių nerasta, kitų pažeidimų nenustatyta. Pareiškėja 2016 m. birželio 23 d. pateikė skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui, kuriuo prašė įpareigoti Telšių skyrių atlikti pakartotinį žemės sklypo patikrinimą. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės administravimo departamentas 2016 m. liepos 4 d. tarnybiniu raštu Nr. TR-7298-(5.34.) „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ Telšių skyrių įpareigojo iki 2016 m. liepos 20 d. pateikti išsamų paaiškinimą dėl pareiškėjos skundo ir su tuo susijusių dokumentų kopijas. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. pareiškėjos atstovui advokatui V. R. pateikė atsakymą Nr. 1SS-2548-(7.5.) „Dėl skundų nagrinėjimo“ į pareiškėjos 2016 m. birželio 23 d. skundą, kuriame pareiškėjai nurodė, kad iš Telšių skyriaus atliktų žemės sklypo naudojimo patikrinimų duomenų nenustatyta, kad žemės sklypo nuomininkas R. L. žemės sklypą naudoja ne pagal paskirtį ir kad nėra pagrindo nuomininkui taikyti administracinės atsakomybės priemones. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktorius 2016 m. rugpjūčio 17 d. pavedimu Nr. ( - )1.8.) „Dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo“ Telšių skyriaus vedėją įpareigojo iki 2016 m. rugsėjo 20 d. pakartotinai atlikti pareiškėjos žemės sklypo naudojimo patikrinimą. Telšių skyrius 2016 m. rugpjūčio 31 d. raštais Nr. 37SD-2857-(14.37.104.) ir Nr. 37SD-2858-(14.37.104) informavo R. L. ir pareiškėją apie tai, kad 2016 m. rugsėjo 19 d. bus atliekamas žemės sklypo naudojimo patikrinimas. Telšių skyrius 2016 m. rugsėjo 19 d. atliko žemės sklypo naudojimo patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, tačiau neišlikęs 12 riboženklis. Patikrinime pareiškėja nedalyvavo, o dalyvavęs pagal įgaliojimą nuomininko R. L. sūnus R. L. buvo įpareigotas atstatyti 12 riboženklį. Telšių skyrius 2016 m. spalio 24 d. raštu Nr. 37SD-3411-(14.37.104.) R. L. ir informavo, kad 2016 m. lapkričio 10 d. atliks pakartotinį žemės sklypo naudojimo patikrinimą. Nustatytą datą atlikus žemės sklypo naudojimo patikrinimą, nustatyta, kad riboženklis Nr. 12 atstatytas. Apibendrinant atsiliepime išdėstytas teisines ir faktines aplinkybes teigtina, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas ir netenkintinas.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo R. L. (toliau – ir trečiasis suinteresuotas asmuo) atsiliepime su patikslintu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Trečiojo suinteresuoto asmens atsiliepime nurodoma, kad 2015 m. sausio 8 d. tarp Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir R. L. buvo pasirašyta Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 37SŽN-(14.37.55)-1, kuria nuomotojas išnuomojo nuomininkui 1,9492 ha ploto žemės sklypą, (duomenys neskelbiami). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus vedėjo įsakymo pagrindu šis žemės sklypas neatlygintinai perduotas V. G., kuris 2015 m. spalio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi minėtą žemės sklypą pardavė pareiškėjai. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.559 straipsnio nuostatomis, pasikeitus žemės savininkui, žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui, jeigu sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Atsižvelgiant į minėtą materialinės teisės nuostatą, trečiasis suinteresuotas asmuo iki šiol nuomos teisinių santykių pagrindu naudojasi pareiškėjai priklausančiu žemės sklypu. Nors pareiškėja teigia, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius, vėliau Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos priėmė neteisingus procesinius sprendimus, kuriuos reikėtų naikinti, tačiau skunde nurodytos aplinkybės neatitinka faktinės tiesos. Pati pareiškėja skunde teigia, kad jos skundų pagrindu ne kartą nuomojamos žemės sklype buvo atliekami patikrinimai, tikslu nustatyti, ar žemės nuomininkas pagal paskirtį naudoja išnuomotą žemės sklypą. 2016 m. balandžio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyriaus atstovai atliko patikrinimą, kurio metu nustatyta, jog 1,9492 ha ploto žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį - žemės sklypas apartas, paženklintas riboženkliais. Tikrinimo metu nustatyti pažeidimai: ties 1 ir 19 riboženkliais apartas kelias, t. y. išarta už sklypo ribos. Apie atliktą patikrinimą buvo informuotas ir trečiasis suinteresuotas asmuo 2016 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 37SD-1255-(14.37.50.) ir buvo įpareigotas iki 2016 m. gegužės 20 d. pašalinti pažeidimus. 2016 m. gegužės 24 d. buvo atlikta pakartotinė žemės sklypo valstybinė žemės naudojimo kontrolė. Žemės sklypo naudojimo pakartotinio patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, suarta kelio dalis išlyginta. Patikrinimo vietoje surašytas Žemės naudojimo patikrinimo aktas. Tikrinimo metu žemės sklype šiukšlių nerasta, kitų pažeidimų nenustatyta. Tačiau, nepaisant šių aplinkybių, pareiškėja pateikė skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 6 d. rašto Nr. 37SD-2122(14.37.104), kuriuo pareiškėja informuota apie patikrinimo rezultatus, panaikinimo. Atsižvelgiant į tai, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavedimu Telšių skyrius 2016 m. rugsėjo 19 d. atliko pakartotinį žemės sklypo naudojimo patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, tačiau neišlikęs 12 riboženklis. Patikrinime pareiškėja nedalyvavo, o dalyvavo trečiojo suinteresuoto asmens sūnus R. L., kuris buvo įpareigotas atstatyti 12 riboženklį. 2016 m. lapkričio 10 d. dar kartą atliekant patikrinimą, nustatyta, jog 12 riboženklis atstatytas. Akivaizdu, kad pareiškėjos skundai yra nepagrįsti. Ne kartą buvo atvejų, jog R. L., nuvykęs į nuomojamą žemės sklypą, pats rado pažeistus arba sunaikintus riboženklius, tačiau dėl šių pažeidimų nesikreipė į reikiamas institucijas. Pažymėtina, kad kyla pagrįstų abejonių, ar pareiškėja, siekdama prieš terminą nutraukti žemės nuomos sutartį, nėra pati susijusi su jos skunduose nurodomais pažeidimais, dėl kurių egzistavimo (kartais - tariamo egzistavimo) yra kaltinamas tik R. L., nesant tam jokių pagrįstų ir neginčijamų įrodymų.

8Pareiškėjos A. A. patikslintas skundas atmestinas.

9Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Nacionalines žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 d. rašto Nr. 37SD-2122-(14.37.104), kuriuo pareiškėja A. A. buvo informuota apie žemės sklypo, kadastro Nr. 7848/0003:253, pakartotinės žemės naudojimo valstybinės kontrolės rezultatus, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 1SS-2548-(7.5.), kuriuo pareiškėja A. A. informuota, kad iš Telšių skyriaus atliktų žemės sklypo naudojimo patikrinimų duomenų nenustatyta, jog žemės sklypo nuomininkas R. L. žemės sklypą naudoja ne pagal paskirtį ir kad nėra pagrindo nuomininkui taikyti administracinės atsakomybės priemones, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 36 straipsnį, žemės naudojimo valstybinę kontrolę pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba. Žemės naudojimo valstybinę kontrolę, t. y. ginčo teisinius santykius, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244 patvirtinti Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatai (toliau – Nuostatai) (akto redakcija, galiojanti nuo 2010-07-25), kurių 1 punkte numatyta, jog žemės naudojimo valstybinės kontrolės tikslas – užtikrinti žemės naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų vykdymą. Nuostatai reglamentuoja žemės naudojimo valstybinę kontrolę įgyvendinančių asmenų funkcijas, teises, atskaitomybę. Pagal Nuostatų 3 punktą, žemės naudojimo valstybinę kontrolę organizuoja ir vykdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Nuostatų 5 punkte nustatytos žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdančių asmenų teisės. Pagal šių Nuostatų 4.1–4.7 punktus, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo paskirti teritorinių padalinių valstybės tarnautojai tikrina, ar žemės savininkai ir kiti žemės naudotojai naudoja žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį; laikosi žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; vykdydami statybas ir eksploatuodami naudingąsias iškasenas laikosi teisės aktų nustatytų reikalavimų, kad būtų išsaugotas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir rekultivuota pažeista žemė; įgyvendina teisės aktų nustatytas žemės, miško ir vandenų apsaugos nuo užteršimo, dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo, aplinkos apsaugos priemones, kad neblogėtų aplinkos ekologinė būklė; laikosi teisės aktų nustatytų melioracijos statinių ir kelių priežiūros bei eksploatavimo reikalavimų; racionaliai naudoja ir tausoja žemę (nemažina žemės ūkio naudmenų, kurių dirvožemio našumas didesnis už nustatytą vidutinį, plotų), mišką, vandenį, įstatymų nustatyta tvarka leistas eksploatuoti naudingąsias iškasenas, kitus gamtos ir rekreacinius išteklius; savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, nepažeidžia gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių, taip pat įstatymų saugomų interesų. Pagal Nuostatų 6 punktą žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys pagal kompetenciją nustatę šių nuostatų 4.1–4.7 punktuose nurodytų valstybinės ir privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; informuoja apie pastebėtus galimus pažeidimus kitas institucijas, pagal jų kompetenciją vykdančias teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, gamtos išteklių, valstybinių miškų ir saugomų teritorijų, vandens telkinių ir kitą kontrolę.

11Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad Telšių skyriaus vedėjas 2015 m. sausio 8 d. priėmė įsakymą Nr. 37VĮ-(14.37.2.)-13 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), esančio (duomenys neskelbiami) nuomos“, kuriuo R. L. išnuomojo 1.9492 ha ploto žemės sklypą. Žemės sklypo nuomos santykiai buvo įforminti 2015 m. sausio 8 d. Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. 37SŽN-(14.37.55.)-1. Žemės sklypas išnuomotas 20 metų, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo dienos. 2015 m. liepos 21 d. buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 37S-31-(14.37.3.) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo (duomenys neskelbiami). piliečiui V. G.“, kuriuo V. G. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę, perduodant neatlygintinai tris žemės sklypus, įskaitant ir R. L. išnuomotą 1.9492 ha ploto žemės sklypą. Sprendime buvo nurodyta, kad dėl žemės sklypo (duomenys neskelbiami) sudaryta nuomos sutartis su R. L. iki 2035 m. sausio 8 d. Telšių skyriaus vedėjo 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 37VĮ-1029-(14.37.2.) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką ir vandens telkinius Telšių rajono savivaldybėje“ V. G. buvo perduotas neatlygintinai 1.9492 ha ploto žemės sklypas. Įsakyme buvo nurodyta, kad būsimam savininkui pereina 2015 m. sausio 8 d. nuomos sutartyje Nr. 37SŽN-(14.37.55.)-1 nurodytos nuomotojo teisės ir pareigos. 2015 m. spalio 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi pareiškėja ginčo žemės sklypą įsigijo iš V. G.. Gavus pareiškėjos A. A. atstovo E. A. pareiškimą Nr. 37GD-128 dėl savavaldžiavimo žemės sklype, kadastro Nr. 7848/0003:253, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyrius, siekdamas patikrinti informaciją dėl galimo žemės naudojimo tvarkos pažeidimo, 2016 m. balandžio 1 d. 10 val. atliko žemės naudojimo valstybinę kontrolę žemės sklypuose, esančiuose (duomenys neskelbiami). Patikrinimo metu surašyti Žemės naudojimo patikrinimo aktai Nr. 37ŽN-23-(14.37.73.) ir Nr. 37ŽN-24-(14.37.73.). 1,9492 ha ploto žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį - žemės sklypas apartas, paženklintas riboženkliais; tikrinimo metu nustatyti pažeidimai: ties 1 riboženkliu ir 19 riboženkliu apartas kelias, t. y. išarta už sklypo ribos; taip pat išarta valstybės žemė už sklypo ribos. Apie atliktą patikrinimą R. L. buvo informuotas 2016 m. balandžio 8 d. raštu Nr. 37SD-1255-(14.37.50.) ir buvo įpareigotas iki 2016 m. gegužės 20 d. pašalinti pažeidimus. Apie tikrinimo rezultatus raštu Nr. 37SD-1256-(14.37.50.) 2016 m. balandžio 8 d. buvo informuotas ir pareiškėjos atstovas E. A.. Pareiškėjos atstovas 2016 m. gegužės 16 d. raštu Telšių skyriui pranešė, jog R. L. padarytų pažeidimų nepašalino/neketina šalinti ir pateikė tai įrodančias fotonuotraukas. 2016 m. gegužės 24 buvo numatyta pakartotinė žemės sklypo (duomenys neskelbiami) valstybinė žemės naudojimo kontrolė ir apie būsimą patikrinimą informuotas R. L. 2016 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 37SD-1647-(14.37.55.). Žemės sklypo naudojimo pakartotinio patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, suarta kelio dalis išlyginta. Patikrinimo vietoje surašytas Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 37ŽN-23-(14.37.73.). Telšių skyrius 2016 m. birželio 16 d. raštu Nr. 37SD-2122-(14.37.104.) „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), atlikto pakartotinio patikrinimo“ pareiškėjos atstovą informavo apie tai, kad 2016 m. gegužės 24 d. atlikus žemės sklypo, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), naudojimo valstybinę kontrolę, nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, kelio dalis tarp riboženkliu Nr. 1-19-18-17 išlyginta, tarp riboženkliu Nr. 11-10 išarta ir pasėti pasėliai maždaug 2,8 metro plotyje; tikrinimo metu žemės sklype šiukšlių nerasta, kitų pažeidimų nenustatyta; nuomininkas įpareigotas, nukirtus javus, žemės sklypo ribos nepažeisti. Pareiškėja, nesutikdama su 2016 m. birželio 16 d. raštu, 2016 m. birželio 23 d. pateikė skundą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui, kuriuo prašė įpareigoti Telšių skyrių atlikti pakartotinį žemės sklypo, kadastro Nr. (duomenys neskelbiami), patikrinimą. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės administravimo departamentas 2016 m. liepos 4 d. tarnybiniu raštu Nr. TR-7298-(5.34.) „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ Telšių skyrių įpareigojo iki 2016 m. liepos 20 d. pateikti išsamų paaiškinimą dėl pareiškėjos skundo ir su tuo susijusių dokumentų kopijas. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. pareiškėjos atstovui advokatui V. R. pateikė atsakymą Nr. 1SS-(7.5.) „Dėl skundų nagrinėjimo“, kuriame nurodė, kad iš Telšių skyriaus atliktų žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) naudojimo patikrinimų duomenų nenustatyta, kad žemės sklypo nuomininkas R. L. žemės sklypą naudoja ne pagal paskirtį ir kad nėra pagrindo nuomininkui taikyti administracinės atsakomybės priemones. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktorius 2016 m. rugpjūčio 17 d. pavedimu Nr. ( - )1.8.) „Dėl žemės naudojimo valstybinės kontrolės vykdymo“ Telšių skyriaus vedėją įpareigojo iki 2016 m. rugsėjo 20 d. pakartotinai atlikti pareiškėjos žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) naudojimo patikrinimą. Telšių skyrius 2016 m. rugpjūčio 31 d. raštais Nr. 37SD-2857-(14.37.104.) ir Nr. 37SD-2858-(14.37.104) informavo R. L. ir pareiškėją apie tai, kad 2016 m. rugsėjo 19 d. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) naudojimo patikrinimas. Telšių skyrius 2016 m. rugsėjo 19 d. atliko žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) naudojimo patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, tačiau neišlikęs 12 riboženklis. Telšių skyrius 2016 m. spalio 24 d. raštu R. L. informavo, kad 2016 m. lapkričio 10 d. atliks pakartotinį žemės sklypo naudojimo patikrinimą. 2016 m. lapkričio 10 d. atlikus žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) naudojimo patikrinimą, nustatyta, kad riboženklis Nr. 12 atstatytas.

12Aukščiau nurodytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad atsakovas, gavęs pareiškėjos atstovo E. A. pareiškimą ir siekdamas patikrinti informacijos dėl galimo žemės naudojimo tvarkos pažeidimo pagrįstumą, vykdydamas žemės naudojimo valstybinę kontrolę žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbiami), turėjo teisę atlikti šio žemės sklypo naudojimo patikrinimą vietoje, surašydamas patikrinimo aktus. 2016 m. balandžio 1 d. patikrinimo metu NŽT Telšių skyrius, nustatęs, kad tikrinamas žemės sklypas, kurio savininkė A. A., nuomininkas – R. L., naudojamas pagal paskirtį (apartas, paženklintas riboženkliais), tačiau užfiksavęs privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus (ties 1 ir 19 riboženkliais išeita už sklypo ribos), įpareigojo R. L. iki 2016-05-20 ištaisyti nustatytus pažeidimus, taip pat nurodė, kad nepašalinus pažeidimų gali būti inicijuojamas Valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą arba, nustačius ATPK numatytų administracinių teisės pažeidimų sudėtį, bus imtasi priemonių dėl pažeidėjo patraukimo administracinėn atsakomybėn. Skundžiamu 2016 m. birželio 16 d. raštu atsakovas informavo pareiškėjos įgaliotą asmenį, kad R. L. buvo 2016-05-09 raštu informuotas apie 2016 m. gegužės 24 d. 10 val. atliekamą pakartotinį žemės naudojimo patikrinimą, o tą dieną Telšių skyriaus specialistams nuvykus į vietą, nustatyta, kad žemės sklypas naudojamas pagal paskirtį, kelio dalis tarp riboženklių Nr. 1-19-18-17 išlyginta, o tarp riboženklių Nr. 11-10 žemė išarta ir pasėti pasėliai, tačiau tai padaryta į nesuformuotą valstybinės žemės sklypą, kitų pažeidimų nenustatyta. Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM skundžiamu 2016-08-17 raštu pareiškėjos atstovus informavo, kad NŽT Telšių skyrius nenustatė aplinkybių, dėl kurių R. L. galėtų taikyti administracinės atsakomybės priemones, taip pat nurodė, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir pateikus dokumentus, patvirtinančius jų atsiradimą, Nacionalinė žemės tarnyba turėtų galimybę pakartotinai išnagrinėti prašyme nurodytus teiginius. 2016 m. rugsėjo 19 d. ir 2016 m. lapkričio 10 d. NŽT Telšių skyrius pakartotinai atliko žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbiami) naudojimo patikrinimus, nustatė, kad riboženkliai atstatyti. Pareiškėja, gavusi 2016 m. rugsėjo 2 d. antstolės I. G. surašytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, jo, kaip dokumento, patvirtinančio naujas aplinkybes dėl žemės sklypo naudojimo pažeidimų, NŽT Telšių skyriui nepateikė ir dėl šiame protokole užfiksuotų aplinkybių nesikreipė.

13ABTĮ 23 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo. Tokiu būdu teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 3 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Pažymėtina, kad nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negali, nes, net ir skundo patenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi surinktų įrodymų visetą bei atsižvelgusi į teisinį reglamentavimą, laiko, kad skundžiami sprendimai - NŽT Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 d. raštas Nr. 37SD-2122-(14.37.104) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimas Nr. 1SS-2548-(7.5.) „Dėl skundų nagrinėjimo“ nesukelia pareiškėjai teisių ir pareigų, juose nėra suformuotos pareiškėjai privalomos elgesio taisyklės, jokios jos materialinės teisės priimtais skundžiamais sprendimais nebuvo pažeistos, patenkinus skundą ir panaikinus skundžiamus sprendimus, pareiškėjos statusas nepasikeistų. Ginčijamais NŽT Telšių skyriaus ir NŽT prie ŽŪM raštais pareiškėja nebuvo įpareigota atlikti kokius nors konkrečius veiksmus, ji tik buvo informuota apie žemės sklypo nuomininko R. L. pašalintus anksčiau nustatytus privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus, todėl nėra teisinio pagrindo jų naikinti. Dėl šių priežasčių pareiškėjos A. A. patikslintas skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

15Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje van de Hurk v. Netherlands). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas neprivalo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento, o vertindamas įrodymus teismas gali daryti jais pagrįstas apibendrinančias motyvuotas išvadas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-2685/2011).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija,

Nutarė

17Pareiškėjos A. A. patikslintą skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Telšių skyriaus 2016 m. birželio 16 rašto Nr. 37SD-2122-(14.37.104) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. 1SS-2548-(7.5.) panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai