Byla e2-606-835/2018

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Lijanai Rudzinskaitei, dalyvaujant ieškovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. T., atsakovui I. B., jo atstovei advokatei N. R., atsakovės E. S. atstovui advokatui A. T., trečiajam asmeniui R. R., jos atstovei advokatei O. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams E. S., I. B. dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos, nuolatinio globėjo nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, atsakovės E. S. priešieškinį dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. DV-940 „Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo“ panaikinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, atsakovo I. B. priešieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, trečiasis asmuo R. R., išvadą teikianti institucija Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas laikinai apriboti tėvų valdžią E. S. ir I. B. nepilnametės dukros E. B. atžvilgiu, nustatyti nepilnametei E. B. nuolatinę globą trečiojo asmens R. R. šeimoje, nepilnametės E. B. nuolatine globėja paskirti R. R., nepilnametės gyvenamąją vietą nustatyti pagal globėjos gyvenamąją vietą, priteisti iš atsakovų E. S. ir I. B. išlaikymą nepilnametei E. B. kas mėnesį po 120,00 Eur periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant kad pinigais disponuos vaiko globėja uzufrukto teise.

5Atsakovė E. S. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. DV-940 „Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo“ E. B., nustatyti nepilnametės E. B. gyvenamąją vietą su motina E. S., priteisti iš I. B. dukros E. B. išlaikymui po 190,00 Eur kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo priešieškinio padavimo dienos iki dukros pilnametystės, šią sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti E. S., nustatyti laisvą I. B. bendravimo su dukrą tvarką, neapribojant jam teisės bendrauti su dukra, rūpintis jos auklėjimu, priežiūra, fiziniu vystymusi, mokymusi bei lavinimu, t. y. visapusiškai dalyvaujant jos auklėjime.

6Atsakovas I. B. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė nustatyti nepilnametės dukros E. B. gyvenamąją vietą su tėvu I. B., priteisti iš E. S. dukros E. B. išlaikymui 190,00 Eur siekiantį ir kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis mokamą išlaikymą nuo priešieškinio padavimo teismui dienos iki dukros pilnametystės, priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti I. B..

7Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovai turi nepilnametę dukrą E. B., kurios patys neaugina. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. DV-940 E. B., likusiai be tėvų globos, buvo nustatyta laikinoji globa jos senelės R. R. šeimoje. Atsakovai vengia atlikti pareigą auginti ir auklėti dukrą, materialinės paramos neteikia, nelanko, jų ryšys su dukra yra nutrūkęs, iki ieškinio padavimo teismui dienos tėvas visiškai nesidomėjo dukra, motina taip pat tinkamai nesirūpino, girtavo, palikdavo dukrą svetimų žmonių priežiūroje. Nepilnametė E. B. nori gyventi su senele R. R., kurios šeimoje nepilnametei užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos.

8Atsakovas I. B. ir jo atstovė su ieškiniu ir atsakovės priešieškiniu nesutiko, prašė juos atmesti. Nurodė, kad gimus dukrai, atsakovas ja rūpinosi, mylėjo ir daug dirbo, kad galėtų išlaikyti šeimą, tačiau dukrai sulaukus trejų metų, atsakovė pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu, išeiti su dukra ir negrįžti kelias paras. Siekdamas uždirbti daugiau lėšų, 2015 m. rugpjūčio mėnesį išvyko dirbti į Norvegiją, tačiau po kelių mėnesių grįžus į Lietuvą sužinojo, jog dėl atsakovės gyvenimo būdo dukrai buvo nustatyta laikinoji globa. Kadangi turėjo vėl išvykti į Norvegiją dirbti, sutiko, kad R. R. ir toliau globotų dukrą. Būdamas užsienyje su dukra bendraudavo internetu, žinutėmis, paskutinį kartą dukrą aplankė 2016 m. gruodžio mėnesį. Sugrįžus gyventi į Lietuvą 2017 m. sausio mėnesį apsigyveno pas savo motiną Perlojos kaime, Varėnos rajone, laukė susitikimo su dukra, tačiau nei ieškovo, nei trečiojo asmens nebuvo informuotas apie tai, kad Alytaus vaiko teisių apsaugos skyriuje vyks susitikimas su dukra, todėl neatvyko. R. R. su dukra dažnai lankosi užsienyje ir neinformuoja, kada grįžta į Lietuvą, tokiu būdu trukdo atsakovui susitikti su nepilnamete dukra. Atsakovė su draugu, kuris yra atlikęs bausmę įkalinimo įstaigoje Lietuvoje, šiuo metu gyvena Olandijoje, nuomojamame būste, todėl tikslingiausia dukros gyvenamąją vietą nustatyti kartu su atsakovu, kuris šiuo metu dirba, gyvena su broliu ir motina jai priklausančiame name, todėl gali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamete dukra ir užtikrinti jos būtiniausius poreikius.

9Atsakovės E. S. atstovas su ieškiniu ir atsakovo priešieškiniu nesutiko, prašė juos atmesti. Nurodė, kad atsakovė pripažįsta praeityje padarytas gyvenimo klaidas, nepateisina savo netinkamo elgesio, tačiau šiuo metu gyvena Olandijoje, iš esmės yra pakeitusi gyvenimo būdą, alkoholio nevartoja, turi darbą, pastovią gyvenamąją vietą, geras gyvenimo ir buities sąlygas, todėl gali išlaikyti dukrą, užtikrinti jai sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas. Nuolatinį ryšį su dukra visada palaikė bendraudama su ja telefonu arba internetu, todėl jos santykiai su dukra liko artimi, ji lankė dukrą, kuomet ši su senele buvo atvykusi į Belgiją. Taigi išnykus objektyvioms priežastims, trukdžiusioms atsakovei tinkamai įgyvendinti tėvų valdžią, nėra pagrindo skirti vaikui globėją ir nustatinėti globą.

10Trečiasis asmuo R. R. ir jos atstovė su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti, o priešieškinius atmesti. Nurodė, kad R. R. nuo 2015 m. lapkričio 13 d. nepertraukiamai augina nepilnametę anūkę E. B., kuri yra prisirišusi prie jos, jaučiasi saugi, jas sieja artimi, šilti santykiai. Tėvai savo dukra pradėjo domėtis tik po ieškinio teismui pateikimo dienos, atsakovės domėjimasis dukra epizodiškas, retkarčiais skirdavo pinigų dukros išlaikymui, dukrą aplankė 2017 m. sausio mėnesio pabaigoje. Atsakovas gyveno užsienyje, kartais paskambindavo, trumpam dukrą aplankė 2016 m. gruodžio 15 d. ir 2017 m. sausio 19 d., tačiau jam nerūpi dukrą pasveikinti gimtadienio, metinių švenčių proga, skirti bent minimalią sumą pinigų jos išlaikymui. Atsakovė gyvena su draugu Olandijoje nuomojamame būste, už kurio nuomą susimokėti neturi galimybių, todėl reguliariai skolinasi lėšas, dirba tik sezoninius darbus, todėl neturi nuolatinių pajamų, jai atimta teisė vairuoti transporto priemones, iki šiol gaunami raštai apie jos skolas Lietuvoje. Tokiu būdu ji neturi galimybių tinkamai pasirūpinti nepilnamete dukra, kuri net nenori būti išvežta gyventi į Olandiją, nepažįstamą aplinką. Jeigu atsakovė iš esmės pakeis savo gyvenimo būdą, gebės sudaryti saugias ir sveikas dukros gyvenimo sąlygas, trečiasis asmuo neprieštaraus, kad nepilnametė dukra gyventų su savo motina, tačiau kol kas esminių pokyčių atsakovės gyvenime nėra.

11Išvadą teikianti institucija Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą. Nurodė, kad tikslinga laikinai apriboti atsakovams tėvų valdžią E. B. atžvilgiu, kadangi tėvai nesirūpina dukra, vengia atlikti pareigas, ją auklėti ir išlaikyti.

12Teismas

konstatuoja:

13ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškiniai atmestini.

14Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.180 straipsnio 1 dalyje numatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurias nustatęs teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo, tai: pirma, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams; antra, piktnaudžiauja tėvų valdžia; trečia, žiauriai elgiasi su vaiku; ketvirta, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; ir penkta, nesirūpina vaikais. Tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280-969/2017). Neterminuotai tėvų valdžia gali būti apribota, kai teismas padaro išvadą, jog vienas iš tėvų daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Tuo tarpu laikinas tėvų valdžios apribojimas dažniausiai taikomas nesant pirmiau išvardytų sąlygų ir kaip prevencinė, auklėjamoji priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą, taip pat kaip būdas apsaugoti vaiką nuo būsimos žalos, nelaukiant, kol ši jam bus padaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2005).

16Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atskirai gyvenantys atsakovai turi nepilnametę dukrą E. B., gimusią ( - ). Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu atsakovai įtraukti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. A2.9-401-333/2015 pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsnio 1 dalį atsakovei paskirta nuobauda įspėjimas, 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. A2.9-2006-333/2015 – bauda ir įpareigojimas išklausyti bendravimo su vaiku tobulinimo kursus. Atsakovams nuo 2015 m. kovo 18 d. iki 2016 m. balandžio 29 d. buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, tačiau tėvai nesistengė dėl dukros gyvenimo sąlygų gerinimo, nesirūpino ja, atsakovas išvyko gyventi į užsienį, atsakovė nekeitė savo gyvenimo būdo ir elgesio, piktnaudžiavo alkoholiu, palikdavo dukrą svetimų žmonių priežiūroje, todėl 2015 m. lapkričio 11 d. E. B. buvo laikinai apgyvendinta L. V. šeimoje, o 2015 m. lapkričio 13 d. – senelės R. R. šeimoje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. DV-940 E. B. nustatyta laikinoji globa ir globėja paskirta R. R.. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos 2017 m. lapkričio 14 d. raštas bei E. B. paaiškinimai patvirtina, kad globėjos namuose E. B. sudarytos tinkamos sąlygos, būtinos jos fiziniam, protiniam, dvasiniam bei doroviniam vystymuisi, tarp jos ir senelės yra stiprus teigiamas emocinis ryšys, tuo tarpu ryšys su tėvu yra nutrūkęs, emocinis ryšys su mama yra silpnas. Mergaitė su užsienyje gyvenančia ir dirbančia mama matosi labai retai, kartais bendrauja internetu, ir nors pasiilgsta, bet su ja gyventi nenorėtų. E. B. lanko Alytaus lopšelį-darželį „Pasaka“, iš kurio direktorės 2017 m. rugsėjo 25 d. rašto matyti, kad E. B. rūpinasi tik globėja. Atsakovai per visą laikinosios globos, kuri tęsiasi jau daugiau nei du metai, laikotarpį su dukra bendravo minimaliai, materialinės paramos neteikė, tik atsakovė keletą kartų pervedė į trečiojo asmens banko sąskaitą po 20,00/50,00 Eur dukros išlaikymui. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovai būtų kreipęsi dėl globos dukrai panaikinimo. Atsakovas yra teistas, baustas administracine tvarka, darbo dienomis gyvena ir dirba Vilniuje, tik savaitgaliais grįžta į jo motinai priklausančius namus, esančius Perlojos kaime, Varėnos rajone. Iš Varėnos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2017 m. lapkričio 22 d. išvados matyti, kad atvykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistėms, atsakovas buvo neblaivus, į namus neįleido motyvuodamas tuo, kad yra svečių. Įrodymų apie tinkamas sąlygas dukrai augti jo namuose nepateikė. Atsakovė nurodė, kad Olandijoje gyvena nuomojamame būste, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių duomenų nepateikė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str.). Iš pateiktų darbo sutarčių matyti, kad ji dirba tik laikinus darbus, todėl galima daryti išvadą, jog nuolatinių pajamų neturi.

17Remiantis CPK 380 straipsnio 1 dalimi, priimant sprendimą turi būti atsižvelgta į vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams. Taigi vaiko nuomonė, noras yra vienas iš reikšmingų byloje įrodymų, vertintinas kartu su kitomis bylai svarbiomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548-915/2015). Bylos nagrinėjimo metu apklausta pati nepilnametė atsakovų dukra neišreiškė noro gyventi su motina ar tėvu.

18Išnagrinėjus bylą iš esmės darytina išvada, kad atsakovams trūksta socialinių įgūdžių, motyvacijos, ilgalaikio sugebėjimo bendrauti su dukra, ją auklėti, ugdyti ir nuolatinai visapusiškai pasirūpinti bei užtikrinti tinkamą jos gyvenimo aplinką, tačiau atsižvelgiant į tai, kad emocinis ir socialinis ryšys tarp dukros ir tėvų nėra visiškai nutrūkęs, atsakovai stengiasi pakeisti savo gyvenimo būdą, dirbti, tačiau šiuo metu nesudaro tinkamų sąlygų dukrai augti, kita vertus, į tai, kad ir patys nerodo maksimalių pastangų keisti savo gyvenimo būdą bei sąlygas, tačiau yra pakankamai jauno amžiaus, yra pagrindas manyti, kad padėtis ateityje gali pasikeisti (CK 3.180 str. 1-2 d.). Kiekvienas vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi ir didžiausia atsakomybė už tai tenka tėvams (Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos 27 str. 1-2 d.). Būtent tokių gyvenimo sąlygų atsakovai šiuo metu savo vaikui nesugeba ir negali suteikti, todėl ieškinio reikalavimas dėl laikino tėvų valdžios apribojimo E. B. atžvilgiu tenkintinas, o atsakovės ir atsakovo priešieškiniai atmestini (CK 3.180 str. 2 d.).

19Apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos asmeninės (teisė gyventi su vaiku, reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų, dalyvauti auklėjant, iš dalies bendrauti su juo) ir turtinės teisės (paveldėti jo turtą pagal įstatymą, teisės būti jo išlaikomam ir kt.), pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymu. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Atsakovams E. S. ir I. B. laikinas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei jie įrodys, kad pakeitė savo elgesį ir gali auklėti savo vaiką, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CK 3.180 str. 3 d., 3.181 str. 2 d.).

20Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

21Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus lieka ir apribojus tėvų valdžią (CK 3.195 str.). Atsakovų dukrai šiuo metu yra 6 metai, gyvenamąjį būstą suteikia globėja, taigi labiausiai vaiko poreikius patenkintų išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (CK 3.196 str. 1 d. 1 p.). Atsakovai nepateikė įrodymų, kad savo dukrai reguliariai teikia išlaikymą bei įrodymų, kad buvo ar galėtų būti atleisti nuo pareigos patiems išlaikyti savo vaiką vykdymo (CPK 178 str.). Atsakovai yra pakankamai jauno amžiaus, dirba, duomenų, kad turėtų kitų išlaikytinių, byloje nėra pateikta, todėl iš jų priteistinas ieškovo nurodytos formos ir dydžio išlaikymas, t. y. po 120,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos - 2017 m. gegužės 17 d. iki E. B. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją ir nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos vaiko globėja uzufrukto teise (CK 3.195 str.). Pasikeitus aplinkybėms, išlaikymo nepilnamečiam vaikui forma ar dydis gali būti keičiami (CK 3.201 str.).

22Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo

23Laikinai apribojus motinos tėvų valdžią E. S. ir I. B. nepilnametės dukros E. B. atžvilgiu, būtina nustatyti, kur vaikas gyvens iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo (CPK 406 str. 2 d.). Kadangi E. B. nuo 2015 m. lapkričio 20 d. gyvena su laikinąja globėja R. R., kuri yra jos senelė ir tinkamai vaiku rūpinasi, todėl nustatytina, kad E. B. iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo gyvens su R. R..

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 75,00 Eur žyminis mokestis už ieškinio reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo (100,00 Eur x 75 procentai), 64,80 Eur žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą (120,00 Eur x 12 mėn. x 3 procentai) x 2 = 86,40 Eur x 75 procentai = 64,80 Eur) ir 23,64 Eur išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei – po 81,72 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

26Teismo sprendimas vykdytinas skubiai (CPK 496 str. 1 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 496 straipsniu,

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29Laikinai apriboti motinos valdžią E. S., asmens kodas ( - ) nepilnametės E. B., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

30Laikinai apriboti tėvo valdžią I. B., asmens kodas ( - ) nepilnametės E. B., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

31Priteisti iš atsakovės E. S. išlaikymą nepilnametei E. B., gimusiai ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 120,00 Eur nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2017 m. gegužės 17 d. iki dukros pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad pinigais disponuos vaiko globėja uzufrukto teise.

32Priteisti iš atsakovo I. B. išlaikymą nepilnametei E. B., gimusiai ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 120,00 Eur nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2017 m. gegužės 17 d. iki dukros pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad pinigais disponuos vaiko globėja uzufrukto teise.

33Priteisti iš atsakovės E. S. 81,72 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.

34Priteisti iš atsakovo I. B. 81,72 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.

35Nustatyti nepilnametės E. B. gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos nustatymo įsiteisėjimo su R. R..

36Teismo sprendimą vykdyti skubiai.

37Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus, tačiau skundo padavimas jo vykdymo nesustabdo.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas laikinai apriboti tėvų valdžią... 5. Atsakovė E. S. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė panaikinti Alytaus... 6. Atsakovas I. B. pateikė priešieškinį, kuriuo prašė nustatyti... 7. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad... 8. Atsakovas I. B. ir jo atstovė su ieškiniu ir atsakovės priešieškiniu... 9. Atsakovės E. S. atstovas su ieškiniu ir atsakovo priešieškiniu nesutiko,... 10. Trečiasis asmuo R. R. ir jos atstovė su ieškiniu sutiko, prašė jį... 11. Išvadą teikianti institucija Varėnos rajono savivaldybės administracijos... 12. Teismas... 13. ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškiniai atmestini.... 14. Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.180 straipsnio 1... 16. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atskirai gyvenantys atsakovai... 17. Remiantis CPK 380 straipsnio 1 dalimi, priimant sprendimą turi būti... 18. Išnagrinėjus bylą iš esmės darytina išvada, kad atsakovams trūksta... 19. Apribojus tėvų valdžią, atsakovams sustabdomos asmeninės (teisė gyventi... 20. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo... 21. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 22. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo iki teismo sprendimo dėl vaiko globos... 23. Laikinai apribojus motinos tėvų valdžią E. S. ir I. B. nepilnametės dukros... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 75,00 Eur žyminis... 26. Teismo sprendimas vykdytinas skubiai (CPK 496 str. 1 d.).... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Laikinai apriboti motinos valdžią E. S., asmens kodas ( - ) nepilnametės E.... 30. Laikinai apriboti tėvo valdžią I. B., asmens kodas ( - ) nepilnametės E.... 31. Priteisti iš atsakovės E. S. išlaikymą nepilnametei E. B., gimusiai ( - ),... 32. Priteisti iš atsakovo I. B. išlaikymą nepilnametei E. B., gimusiai ( - ),... 33. Priteisti iš atsakovės E. S. 81,72 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.... 34. Priteisti iš atsakovo I. B. 81,72 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.... 35. Nustatyti nepilnametės E. B. gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl... 36. Teismo sprendimą vykdyti skubiai.... 37. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...