Byla 2S-73-252/2015
Dėl procesinių teisių perėmimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1805-839-2014 pagal pareiškėjo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pareiškimą dėl procesinių teisių perėmimo ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kreipėsi į teismą, prašydamas pakeisti ieškovą AB „Lietuvos dujos“ jo teisių perėmėju UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ bei išduoti vykdomąjį raštą. Nurodė, kad įgydamas AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalį sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, pareiškėjas kartu perėmė ir teises bei pareigas, susijusias su išnagrinėta civiline byla Nr. 2-1805-839/2014 tarp AB „Lietuvos dujos“ bei N. B..

3Utenos rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymą dėl teisių perėmimo atsisakė priimti. Konstatavo, jog byloje vykdymo procesas dar nėra prasidėjęs ir ieškovui nėra išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo. Tuo tarpu ieškovo (išieškotojo) pakeitimas dėl procesinių teisių perėmimo galimas tik vykdymo procese. Be to, pagal CPK 646 str. 1 d. vykdomasis raštas išduodamas tik išieškotojui, tačiau jo prašymo nėra gauta, todėl nagrinėjamu atveju jis negali būti išduotas pareiškėjui.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – civilinėje byloje ieškovą AB „Lietuvos dujos“ pakeisti jo teisių perėmėju UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ bei įpareigoti pirmosios instancijos teismą išduoti vykdomąjį raštą. Nurodo, kad ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreiptis į teismą su prašymu dėl vykdomojo dokumento išdavimo nebegali, kadangi materialines subjektines teises ir pareigas perleido pareiškėjui.

5Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

6Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

7Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo 2014-11-20 nutarties, kuria atsisakytas priimti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymą dėl teisių perėmimo, teisėtumo bei pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymą dėl teisių perėmimo atsisakė priimti CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu – kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka.

8Civilinio proceso kodekso 48 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese (CPK 48 str. 3 d.). Taigi, iš CPK 48 str. turinio analizės matyti, kad klausimą dėl procesinių teisių perėmimo sprendžia teismas, teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008). Pareiškėjas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, pateikdamas prašymą pakeisti ieškovą jo teisių perėmėju, šia (CPK 48 str. 1 d.) nuostata ir vadovavosi. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas be pagrindo procesinių teisių perėmimą, kuris galimas bet kurioje proceso stadijoje, sutapatino su teisių perėmimu vykdymo procese (CPK 596 str.). Todėl nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog šiuo atveju išieškotojo pakeitimas nėra tikslingas, o vykdomasis raštas negali būti išduodamas pareiškėjui.

9Nustatyta, kad Utenos rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-1805-839/2014 2014-10-16 sprendimu už akių priteisė iš atsakovo N. B. ieškovo AB „Lietuvos dujos“ naudai 156,28 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 156,28 Lt sumos už laikotarpį nuo 2014-09-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminio mokesčio. Teismo sprendimas įsiteisėjęs. Minėta, jog procesinių teisių perėmimo esmė – vienai šaliai atstovaujančio asmens pakeitimas kitu civiliniame procese. Viena iš aplinkybių, kuri gali lemti procesinių teisių perėmimo taikymo būtinybę, yra reikalavimo perleidimas (CPK 48 str. 1 d.). Pareiškėjas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo pakeisti išieškotoją šioje byloje 2014 m. spalio 15 d. įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu. Kaip matyti, šia sutartimi AB „Lietuvos dujos“ perleido, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nuosavybės teisę įgijo ir priėmė iš AB „Lietuvos dujos“ turtinį kompleksą (įmonės dalį), t. y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Tokiu būdu, teismo vertinimu, procesinių teisių perėmėjas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pagrindė savo dalyvavimą procese bei perėmė AB „Lietuvos dujos“ materialines subjektines teises (CPK 48 str. 1, 3 d.). Todėl UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymas, Utenos rajono apylinkės teismo 2014-10-16 sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1805-839/2014, kuriuo priteista iš N. B. ieškovo AB „Lietuvos dujos“ naudai 156,28 Lt skola, 5 procentų dydžio metinės palūkanos ir žyminis mokestis, išieškotoją (ieškovą) AB „Lietuvos dujos“ pakeisti nauju išieškotoju (ieškovu) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ tenkintinas (CPK 48 str.).

10Pažymėtina, jog vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.). Šiuo atveju pareiškėjas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl vykdomojo rašto išdavimo turi kreiptis į Utenos rajono apylinkės teismą.

11Remdamasis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl nepagrįstai konstatavo apie išieškotojo pakeitimo negalimumą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atskirasis skundas tenkinamas ir klausimas išspręstinas iš esmės, o Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis naikintina (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymą dėl teisių perėmimo panaikinti ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos dujų tiekimas“ prašymą tenkinti.

14Pakeisti Utenos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 16 d. sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1805-839/2014, kuriuo priteista iš atsakovo N. B., a. k. ( - ) ieškovo AB „Lietuvos dujos“, į. k. 120059523, naudai 156,28 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 156,28 Lt sumos už laikotarpį nuo 2014-09-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminio mokesčio, išieškotoją (ieškovą) AB „Lietuvos dujos“ jo teisių perėmėju – naujuoju išieškotoju (ieškovu) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į. k. 303383884.

Proceso dalyviai
Ryšiai