Byla e2-375-265/2020
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys – Utenos alus“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Contestus projektai“, G.M., uždaroji akcinė bendrovė „Imstata“, uždaroji akcinė bendrovė „Dagret“, uždaroji akcinė bendrovė „Roofers LT“ ir Lietuvos ir Čekijos uždaroji akcinė bendrovė „Grinduva“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Active Construction Management“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mirigita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Švyturys – Utenos alus“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Contestus projektai“, G.M., uždaroji akcinė bendrovė „Imstata“, uždaroji akcinė bendrovė „Dagret“, uždaroji akcinė bendrovė „Roofers LT“ ir Lietuvos ir Čekijos uždaroji akcinė bendrovė „Grinduva“,

Nustatė

31.

4Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio: 2018 m. vasario 1 d. Rangos sutartį Nr. 2018/02/01-01 ir Lokalinę sąmatą Nr. S002, Atliktų darbų aktą Nr. S002- A001 ir 2018 m. spalio 31 d. Baigiamąjį darbų priėmimo–perdavimo aktą Nr. I bei 2018 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. MIR 3438; 2) taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mirigita“ ieškovei 100 000 Eur; 3) priteisti iš atsakovės ieškovei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 4) priteisti iš atsakovės ieškovei visas bylinėjimosi išlaidas.

52.

62020 m. rugpjūčio 31 d. šalys pateikė prašymą patvirtinti sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Šalys nurodė, jog ginčą išsprendė taikiai, joms žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

73.

82020 m. rugsėjo 8 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi patvirtinta 2020 m. rugpjūčio 28 d. tarp ieškovės BUAB „Active Construction Management“ ir atsakovės UAB „Mirigita“ sudaryta taikos sutartis ir civilinė byla nutraukta. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. rugsėjo 22 d.

94.

102020 m. rugsėjo 24 d. gautas trečiojo asmens prašymas iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

115.

12Atsakovė UAB „Mirigita“ su prašymu nesutinka.

13 Prašymas tenkintinas

146.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 277 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; arba (ir) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; arba (ir) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, kad papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu, t. y. priėmus sprendimą ir pastebėjus, jog tam tikri ieškiniu ar kitu procesiniu dokumentu keliami klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu ar bylą užbaigiančia nutartimi, tiek teismo iniciatyva, tiek bylos šalių prašymu yra galimybė priimti papildomą sprendimą.

167.

17Trečiasis asmuo UAB „Dagret“ prašo iš atsakovės priteisti 871,20 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kartu su prašymu prideda išlaidas pagrindžiančius įrodymus: PVM sąskaitą faktūrą už teisines paslaugas ir mokėjimo pavedimą.

188.

19Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi prašymas dėl išlaidų už suteiktas teisines paslaugas priteisimo turi būti pateiktas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Tačiau šiuo atveju teismas pažymi, kad nutartis, kuria buvo patvirtina taikos sutartis buvo išspręsta rašytinio proceso tvarka, šalių neinformavus apie konkrečią posėdžio, kurio metu bus sprendžiamas šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį, datą, todėl spręstina, jog trečiasis asmuo UAB „Darget“ iki 2020 m. rugsėjo 8 d. nutarties priėmimo neturėjo objektyvių galimybių pateikti prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

209.

21CPK 94 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

2210.

23Teismo patvirtintos taikos sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad atsakovė įsipareigoja atlyginti visas civilinėje byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų bylinėjimosi išlaidas, kurios bus nustatytos teismo nutartimi, patvirtinančia šią taikos sutartį. Tačiau, kaip jau minėta šioje nutartyje, trečiasis asmuo neturėjo objektyvios galimybės prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikti iki patvirtinant šalių sudarytą taikos sutartį. Taip pat, teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti dėl trečiojo asmens netinkamo procesinio elgesio. Todėl atsižvelgiant į atsakovės nurodytą įsipareigojimą bei priežastis, lėmusias pavėluotą prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas, vertinant kaip pagrįstas, trečiojo asmens UAB ‚Darget“ turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.

2411.

25Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

2612.

27Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų rengiant atsiliepimą į ieškinį, teisinių konsultacijų teikimo ir prašymo teikimo, dydžio pagrįstumo, pažymėtina, kad trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už minėtų dokumentų rengimą bei teisinių konsultacijų teikimą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžių, todėl priteistinos iš atsakovės (Rekomendacijų 7, 8, 8.2, 8.16, 8.19 punktai).

28Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

29iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“, juridinio asmens kodas 125204595, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Darget“, juridinio asmens kodas 302768980, priteisti 871,20 (aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas eurą 20 ct) Eur bylinėjimosi išlaidų.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės... 3. 1.... 4. Ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti... 5. 2.... 6. 2020 m. rugpjūčio 31 d. šalys pateikė prašymą patvirtinti sudarytą... 7. 3.... 8. 2020 m. rugsėjo 8 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi patvirtinta 2020 m.... 9. 4.... 10. 2020 m. rugsėjo 24 d. gautas trečiojo asmens prašymas iš atsakovės... 11. 5.... 12. Atsakovė UAB „Mirigita“ su prašymu nesutinka.... 13. Prašymas tenkintinas... 14. 6.... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 277... 16. 7.... 17. Trečiasis asmuo UAB „Dagret“ prašo iš atsakovės priteisti 871,20 Eur... 18. 8.... 19. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi prašymas dėl išlaidų už suteiktas... 20. 9.... 21. CPK 94 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo... 22. 10.... 23. Teismo patvirtintos taikos sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad atsakovė... 24. 11.... 25. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi šalies išlaidos, susijusios su advokato... 26. 12.... 27. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų rengiant... 28. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mirigita“, juridinio asmens... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...