Byla 2-2330-179/2012
Dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo R. T. ieškinį atsakovui UAB ,,Skirnuva“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas R. T. prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,Skirnuva“ 1989,48 Lt neišmokėto atlyginimo, 79,97 Lt delspinigių už 67 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo 2012-03-14, ir 2382,90 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstas atsiskaityti 47 darbo dienas, skaičiuojant nuo 2012-03-07 bei išlaidas už advokato teisinę pagalbą.

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Iš ieškovo R. T. pateiktų leistinų rašytinių įrodymų : 2011-12-28 Darbo sutarties Nr. 3587, 2012-03-30 UAB ,,Skirnuva“ pažymos Nr. B66 dėl R. T. galutinio atsiskaitymo, 2012-04-03 teisinių paslaugų sutarties, 2012-04-03 pinigų priėmimo kvito, - matyti, kad ieškovas R. T. atsakovo statybos objekte sargu pradėjo dirbti nuo 2011-12-29 ir dirbo iki 2012-03-07. 2012-03-07 ieškovas buvo atleistas iš darbo pas atsakovą UAB „Skirnuva" pagal LR DK 127 str. 1 d. (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu). Pagal LR DK 141 str. l d. atsakovas atleidimo iš darbo dieną (2012-03-07) su ieškovu privalėjo visiškai atsiskaityti, t.y. išmokėti jam priklausančias gauti išmokas, susijusias su darbo santykiais. Atsakovas iki šio laiko su ieškovu neatsiskaitė, nenurodė neatsiskaitymo priežasčių, todėl 1989,48 Lt neišmokėtas darbo užmokestis priteistinas teismo (LR DK 141 str. 2 d.).

5Atsakovas uždelsė atsiskaityti ne dėl ieškovo kaltės, todėl, kaip prašo ieškovas, iš atsakovo jam priteistinas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką (LR DK 141 str. 3 d.). Atsakovas delsia atsiskaityti 47 darbo dienas, skaičiuojant nuo 2012-03-07 iki ieškinio teismui pateikimo, t.y. iki 2012-05-14 įskaitytinai, todėl turi sumokėto ieškovui 2382,90 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstas atsiskaityti 47 darbo dienas (50,70 Lt vidutinis vienos dienos atlyginimas x 47 darbo dienos) dienos (LR DK 141 str. 3 d.).

6Ieškinyje ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo ir 79,97 Lt delspinigių už 67 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo 2012-03-14. Darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2012-03-07.

7Tiek LR DK 141 str. 3 d., tiek LR delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. sankcijas darbdaviui numato iš esmės už tą patį pažeidimą - savalaikį neišmokėjimą darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, darbdavys atleidimo dieną privalo darbuotojui išmokėti visas priklausančias su darbo santykiais susijusias išmokas, tame tarpe išmokas, kurios nebuvo sumokėtos nustatytu laiku, ir delspinigius už savalaikį šių išmokų nesumokėjimą, jeigu jie priklauso. Kai su atleistu iš darbo darbuotoju uždelsiama atsiskaityti dėl darbdavio kaltės, tokio darbuotojo teisės apginamos sumokant jam vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Todėl LR delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. numatyta sankcija darbdaviui laiko atžvilgiu gali būti taikoma tol, kad darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai. Po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius LR DK 141 str. 1 d., 2 d. numatytos prievolės, gali būti taikoma LR DK 141 str. 3 d. numatyta sankcija, o delspinigių skaičiavimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti 79,97 Lt delspinigių už laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo atmestinas.

8Jeigu ieškinys tenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Teismas gali nukrypti nuo šios taisyklės atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 4 d.). Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 250,00 Lt išlaidos už teisines paslaugas, laikytinos minimaliomis, būtinomis ir pagrįstomis, todėl priteistinos iš atsakovo ieškovui (LR CPK 98 str. 1 d.).

9Iš atsakovo priteistinas 66,00 Lt žyminis mokestis ir 2,54 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo UAB “Skirnuva” 1989,48 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, 2382,90 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012-03-07 iki 2012-05-14, ir 250,00 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti ieškovui R. T..

13Dalyje dėl 79,97 Lt delspinigių priteisimo ieškovo R. T. ieškinį atmesti.

14Priteisti iš atsakovo UAB “Skirnuva” 66,00 Lt žyminį mokestį ir 2,54 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

15Valstybės naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas (68,54 Lt) reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.). Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus; Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas; Informuoti atsakovą: - apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16- jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

17Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai