Byla 2S-1802-538/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovės LUAB „Rusnės tvenkiniai“ atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovėms likviduojamai UAB „Rusnės tvenkiniai“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems asmenims Šilutės rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl polderio pylimo dalies nuosavybės teisės pripažinimo valstybei, teisinės registracijos panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras pateikė ieškinį atsakovėms likviduojamai UAB „Rusnės tvenkiniai“, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems asmenims Šilutės rajono savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos dėl polderio pylimo dalies nuosavybės teisės pripažinimo valstybei, teisinės registracijos panaikinimo.

3Trečiasis asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti R. P. netrukdyti vykdyti statybos darbus bei įgyvendinti projektą „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ ir tokiu būdu užtikrinti ieškinį. Nurodė, kad siekdama gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų paramą, 2008-11-25 vadovaudamasi atviro konkurso rezultatais Šilutės rajono savivaldybės administracija su UAB „Šilutės hidroprojektas“ sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. R5-(9.40)-1187, pagal kurią UAB „Šilutės hidroprojektas“ įsipareigojo parengti Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos techninį darbo projektą. Pagal šią sutartį Šilutės rajono savivaldybės administracija, kaip paramos gavėja, įsipareigojo įgyvendinti Projektą, nepažeisdama sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su minėto projekto įgyvendinimu, reikalavimų. Parama Šilutės rajono savivaldybės administracijai buvo suteikta tik su ta sąlyga, jei ji įvykdys Projektą iki 2012 m. sausio 31 d. Bendra projekto vertė –2594815 Lt. 2010-09-01 Administracija su UAB „Stamela“ sudarė terminuotą rangos sutartį Nr. R5-(9.40)-714 projektui „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ vykdyti. R. P. neteisėtai varžo rekonstrukcijos darbus Rusnės polderio objekte: pastatė užtvaras, grasina sugadinti brangiai kainuojančią rangovo techniką ir kitais įmanomais būdais trukdo Šilutės rajono savivaldybės administracijai įgyvendinti projektą bei vykdyti projekte numatytus darbus. Šilutės rajono savivaldybės administracija taip pat ne kartą gavo rangovo UAB „Stamela“ pranešimus, jog polderio rekonstrukcijos statybos darbai yra sustabdyti, kadangi R. P. varžo statybos darbus.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-07-16 nutartimi trečiojo asmens Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymą patenkino. Įpareigojo likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorių R. P. netrukdyti vykdyti statybos darbus bei įgyvendinti projektą „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“. Nurodė, kad atsižvelgiant į trečiojo asmens prašyme išdėstytas aplinkybes, į tai, kad R. P. trukdo atlikti polderio pylimo rekonstrukcijos darbus ir tai gali sukelti žalą ar kitus neigiamus padarinius, kiltų reali grėsmė, kad pylimas bus palaužtas ir kils pavojus žmonių gyvybei, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

5Atskiruoju skundu atsakovė LUAB „Rusnės tvenkiniai“ prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-07-16 nutartį. Nurodo, kad teismo nutartis nepagrįsta ir priimta vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymu, surašytu apgaulės būdu, kadangi Rusnės žiemos vakarinio polderio pylimo 1700 m ilgio dalis, kuriai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra Rusnės žiemos vakarinio polderio pylimo dalis. Ši pylimo dalis jau 30 metų neatlieka Rusnės žiemos vakarinio polderio funkcijų bei Šilutės savivaldybės administratorius klaidina visuomenę. 30 metų ši pylimo dalis yra kitos paskirties pylimas ir todėl reikalavimai privačiai bendrovei yra nepagrįsti. Rusnės žiemos polderio pylimo 1700 m ilgio atkarpa nuo 1988 metų nėra Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo dalis, nes ši atkarpa nuo 1988 metų neteko Rusnės žiemos polderio vakarinio pylimo apsauginės funkcijos, kadangi šios funkcijos Rusnės tvenkinių hidrotechninės sistemos projektuotojų ir statybininkų buvo perkeltos į Rusnės žiemos polderio pylimų sistemą. Dėl šios priežasties Rusnės žiemos polderio vakarinės dalies pylimo rekonstrukcija neturi jokios prasmės.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šilutės rajono savivaldybės administracija prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, kadangi teismui išsprendus bylą dėl polderio pylimo dalies nuosavybės teisės pripažinimo valstybei, teisinės registracijos panaikinimo, tikėtina, kad polderio pylimas bus nepataisomai sugadintas ar pylimui bus padaryta didelė žala ir jo rekonstrukcijos darbai pareikalaus daug daugiau lėšų. Todėl, Šilutės rajono savivaldybės administracijos įsitikinimu, būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, kadangi nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-07-16 nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad Šilutės rajono savivaldybės administracijos projekto „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija”, kurio įgyvendinimui Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pagal paramos sutartį Nr. 1IG-KL-09-1-003213-PR001 numačiusi kompensuoti projekto išlaidas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinimas turi būti tęsiamas, kadangi šio projekto realizavimui ir įgyvendinimui yra nustatyti konkretūs terminai, t. y. iki 2012 m. lapkričio mėn. Todėl atsakovės trukdymas ir neleidimas atlikti numatytus projekto įgyvendinimo darbus turi būti teisinėmis priemonėmis stabdomas, nes, priešingu atveju, gali susidaryti pagrindas žalai atsirasti, jeigu dėl atsakovės trukdymo Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos darbai bus atlikti netinkamai ar liks neužbaigti.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskirajam skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

10Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus laiko nepagrįstais. LR CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus visiškai įvykdytas. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Remdamasis LR CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, o į bylą pateiktus įrodymus vertina tik ta apimtimi, kuri yra būtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą (LR CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

11Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (LR CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalis). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neperžengiant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus reikalavimus, vykdymą.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė pareiškė ieškinį dėl polderio pylimo dalies nuosavybės teisės pripažinimo valstybei, teisinės registracijos panaikinimo. Nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija su UAB „Šilutės hidroprojektas“ sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. R5-(9.40)-1187, pagal kurią UAB „Šilutės hidroprojektas“ įsipareigojo parengti Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijos techninį darbo projektą. 2008-12-18 Šilutės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-752 pritarė investicinio Projekto rengimui bei paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti. Tarybos sprendimu užtikrinta, kad 10 procentų Projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės ir šios vertės PVM bus finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. 2010-05-06 Administracija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarė Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka“ paramos sutartį Nr. 1IG-KL-09-1-003213-PR001. Pagal šią sutartį Šilutės rajono savivaldybės administracija, kaip paramos gavėja, įsipareigojo įgyvendinti Projektą, nepažeisdama sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su minėto projekto įgyvendinimu, reikalavimų. Parama Šilutės rajono savivaldybės administracija buvo suteikta tik su ta sąlyga, jei Administracija įvykdys Projektą iki 2012 m. sausio 31 d. Bendra projekto vertė – 2594815 Lt. 2010-09-01 Administracija su UAB „Stamela“ sudarė terminuotą rangos sutartį Nr. R5-(9.40)-714 projektui „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“ vykdyti. Šilutės rajono savivaldybės administracija ne kartą gavo rangovo UAB „Stamela“ pranešimus, jog polderio rekonstrukcijos statybos darbai yra sustabdyti, kadangi R. P. varžo statybos darbus.

13Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio, įtvirtinančio laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, 1 dalies 12 punkte yra numatyta procesinė galimybė teismui įpareigoti atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti. Kaip minėta, taikant laikinąsias apsaugos priemones, nėra išsprendžiamas ginčas iš esmės bei jos taikomos darant prielaidą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti neigiamų padarinių. Iš ieškinio turinio, su ieškiniu pateiktų dokumentų bei išdėstytų motyvų matyti, kad buvo pagrindas tenkinti trečiojo asmens Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymą įpareigoti likviduojamos UAB „Rusnės tvenkiniai“ likvidatorių R. P. netrukdyti vykdyti statybos darbus bei įgyvendinti projektą „Rusnės žiemos polderio rekonstrukcija“. Pažymėtina, kad minėta parama Rusnės žiemos polderio rekonstrukcijai buvo skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų su sąlyga, kad projektas bus įvykdytas iki 2012 m. sausio 31 d. Projekto nevykdymas ir/ar neįvykdymas gali būti traktuojamas kaip esminis paramos sutarties pažeidimas, todėl parama gali būti sustabdyta, nutraukta, o paramai skirtos lėšos grąžinamos paramos davėjui. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, kadangi nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taip pat kyla grėsmė, kad pylimas nebus rekonstruotas ir tinkamai prižiūrimas ir kils pavojus žmonių gyvybei. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad rekonstrukcijos darbai privalo būti atlikti (CPK 178 str., 185 str.). Pažymėtina, kad atskirajame skunde nurodytas aplinkybes ir motyvus dėl šioje byloje kilusios ginčo esmės neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes byla nėra nagrinėjama iš esmės. Šios aplinkybės ir motyvai gali būti reikšmingi išnagrinėjus bylą priimant galutinį sprendimą, todėl šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas dėl jų pasisakyti neturi pagrindo.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teismas

Nutarė

16Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai