Byla 2A-166-492/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Neringos Švedienė, Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Virginijai Čiurinskienei, dalyvaujant ieškovei V. Ž. , A. U. , ieškovių atstovui adv. A. Bandžiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės „Montuotojas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1252-130/2006 pagal ieškovių V. Ž. , J. M. , A. U. ieškinį atsakovams akcinei bendrovei „Montuotojas“, uždarajai akcinei bendrovei „Naresta“, tretysis asmuo D. B. , dėl neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4V. Ž. , J. M. , A. U. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų AB „Montuotojas“ ir UAB „Naresta“ solidariai V. Ž. , J. M. , A. U. naudai po 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, kad ieškovių vyras/tėvas D. Ž. dirbo šaltkalviu – montuotoju AB „Montuotojas“, kuri kartu su UAB ''Naresta" 2001-08-24 pasirašytos rangos sutarties pagrindu vykdė UAB „MG Valda“ priklausančio administracinio pastato, esančio ( - ) , rekonstrukciją. 2001-08-25 įvykusio nelaimingo atsitikimo metu, demontuojant senas metalines konstrukcijas ir montuojant naujas, D. Ž. buvo mirtinai sužalotas. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius 2001-09-06 surašęs nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 02, pripažino įvykį nelaimingu atsitikimu darbe ir konstatavo, kad jis įvyko dėl saugos darbe norminių aktų pažeidimo. Vilniaus apygardos teisme buvo iškelta baudžiamoji byla, kurioje 2003-07-10 nuosprendžiu tretysis asmuo D. B. , dirbęs pagal darbo sutartį UAB „Naresta“ darbų vykdytoju, pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą. Žalą dėl neteisėtų veiksmų turėtų atlyginti atsakovai AB „Montuotojas“, kuri akte Nr. 02 įvardina kaip nelaimingo atsitikimo kaltininkė, neužtikrinusi saugių darbo sąlygų nukentėjusiajam D. Ž. , ir UAB „Naresta“, kaip trečiojo asmens darbdavys. Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl kelių atsakovų suderintų bendrų veikų, kurių negalima atriboti, todėl jų atžvilgiu taikytina solidari atsakomybe. Ieškovės nurodė, kad po nelaimingo atsitikimo jos patyrė didelę neturtinę žalą, t.y. didelį stresą, ypač dukros, kurios labai artimai bendravo su tėvu, jautėsi vienišos, sutrikusios, išgyveno dvasinį sukrėtimą ir emocinę depresiją.

5Atsakovas AB „Montuotojas“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad kaltu dėl nelaimingo atsitikimo yra pripažintas D. B. , kuris nelaimingo atsitikimo metu dirbo UAB „Naresta“ ir buvo paskirtas objekto, kuriame įvyko nelaimingas atsitikimas, meistru, saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, todėl žalą privalo atlyginti samdantis darbuotojus asmuo. D. B. niekad nėra dirbęs AB „Montuotojas“, todėl ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Be to, teismui pripažinus AB „Montuotojas“ tinkamu atsakovu, taikytinas 3 metų ieškinio senaties terminas. Nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos teisme ieškovės su atsakovu sudarė taikos sutartį, kurioje nurodė, kad žala yra joms atlyginta ir pretenzijų atsakovams jos neturi ir ateityje neturės, todėl kreiptis su ieškiniu dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu jos neturi teisės, civilinė byla turėjo būti nutraukta.

6Atsakovas UAB „Naresta“ atsiliepimu ieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad UAB „MG Valda“ rekonstruojamame pastate, kur įvyko nelaimingas atsitikimas, objekto generalinis rangovas buvo UAB „Lokva“. Įvykio vietoje buvusi pavojinga zona su nuolat veikiančiais ir galinčiais atsirasti pavojingais veiksniais, turėjo būti aptverta apsauginiais aptvarais, kad kliudytų patekti į zoną darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Tai privalėjo atlikti UAB „Lokva“ ir AB „Montuotojas“. Atsakovas nurodė, kad tarp kilusio nelaimingo atsitikimo, kuris susijęs su D. Ž. darbo drausmės reikalavimų nesilaikymu ir jo mirties, yra priežastinis ryšys. Be to, nelaimingo atsitikimo diena - 2001-08-25 UAB „Naresta“ darbuotojams buvo nedarbo diena ir objekte tą dieną niekas nedirbo. AB „Montuotojas“ darbų vykdytojas D. K. pasirašė UAB „Naresta“ saugos darbų instruktavimo žurnale, taip perimdamas visą atsakomybę už darbų saugą. Atsakovas nurodė, kad generalinis rangovas turėtų būti patrauktas bendraatsakoviu. Pažymėjo, jog ieškiniui taikytinas senaties terminas.

7Tretysis asmuo D. B. atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ekspertizės akto Nr. 11-868 išvadoje kategoriškai nurodyta, jog tarp įvykusio nelaimingo atsitikimo ir D. Ž. įmonės darbo drausmės reikalavimų nesilaikymo yra priežastinis ryšys. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nukentėjusysis savavališkai užlipo pastoliais į antrą aukštą ir nežinomais tikslais lipo ant demontuojamų laiptų, su kuriais nukrito. Be to, neginčijamai nustatyta, kad žuvusysis apskritai negalėjo dirbti aukštyje dėl sveikatos būklės. Tai rodo, kad nelaimingas atsitikimas įvyko ir dėl paties D. Ž. sąmoningo ne tik įmonės darbo drausmės reikalavimų nesilaikymo, bet ir privalomojo sveikatos tikrinimo išvadų nepaisymo. Esant nukentėjusiojo kaltei, reikalavimas atlyginti žalą turi būti atmestas.

8Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2006 m. spalio 31 d. sprendimą tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovų AB „Montuotojas“ ir UAB „Naresta“ solidariai ieškovių V. Ž. , J. M. , A. U. naudai po 15 000 Lt kiekvienai neturtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas, likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad AB „Montuotojas“ ir UAB „Naresta“ pagal rangos sutartis buvo atsakingos už statybos aikštelėje dirbančiųjų ir trečiųjų asmenų darbo saugą ir drausmę. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius surašė nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. 2 ir 2001-08-25 įvykį pripažino nelaimingu atsitikimu darbe nurodydamas, kad jis įvyko dėl saugos darbe norminių aktų pažeidimo, o AB „Montuotojas“ paskirtas darbų vykdytojas D. K. organizuodamas darbą neįvertino kabančių laiptų ir aikštelės patikimumo ir pavojingumo faktoriaus. 2003-07-10 Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos nuosprendžiu UAB „Naresta“ statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius D. B. buvo pripažintas kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą darbinės veiklos srityje. Teisėjų kolegija patvirtino, D. Ž. nelaimingo atsitikimo metu atliko veiksmus darbdavio AB „Montuotojas“ naudai, darbo metu ir darbo vietoje žuvo. Baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-207-01 esančių atliktų ekspertizių išvadose nurodyta, kad AB „Montuotojas“ atsakingi asmenys padarė daug darbų saugos darbe įstatymų reikalavimų pažeidimų, neužtikrino visų saugos darbe norminių aktų reikalavimų vykdymo. UAB „Naresta“ ir AB „Montuotojas“ atsakingi asmenys neužtikrino pagrindinės darbdavio prievolės, tai yra nesudarė saugių darbo sąlygų statybvietėje, dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu ir žuvo D. Ž. . Darbdavys neginčijo nei nelaimingo atsitikimo darbe akto išvadų, nei ekspertizių aktų išvadų. Šios aplinkybės nebeįrodinėjamos, kadangi yra nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-207-01. Atsakovo UAB „Naresta“ atsikirtimai, kad dėl nelaimingo atsitikimo darbe buvo ir paties D. Ž. kaltė, negali būti vertintini CK 6.253 straipsnio 5 dalies pagrindu, nes byloje esantys įrodymai paneigia tokius atsakovo tvirtinimus ir nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovai galėtų būti atleisti nuo civilinės atsakomybės. Atsakovų reikalavimas nutraukti šios bylos nagrinėjimą atmetė, nes Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-40-37/2003 nagrinėjo ieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo, tačiau prašymas dėl neturtinės žalos atlyginimo ar kaltės dėl nelaimingo atsitikimo nustatymo nebuvo pareikštas ir nebuvo svarstomas.

9Atsakovas AB „Montuotojas“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą dalyje dėl 22 500,00 Lt neturtinės žalos, 675,00 Lt žyminio mokesčio, 11,55 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų priteisimo iš AB „Montuotojas“ panaikinti, bylą nutraukti. Nurodė, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovų prašymą nutraukti bylos nagrinėjimą dėl tos aplinkybės, kad ieškovės antrą kartą kreipėsi į teismą su tais pačiais reikalavimais. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 240-37/2003 patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, o ieškovės atsisakė savo reikalavimų ir pareiškė, kad ateityje neturės jokių pretenzijų dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo. Sudarydamos taikos sutartį ieškovės atsisakė pretenzijų į tiek turtinę, tiek į neturtinę žalą. Apelianto kaltė dėl nelaimingo atsitikimo nėra pripažinta. Tuo tarpu kaltė yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga (CK 6.248 straipsnis). Pasirašydamos taikos sutartį ieškovės tuo pačiu atsisakė ir reikalavimų, kylančių iš apelianto kaltės (jeigu tokia yra ar būtų) dėl 2001-08-25 nelaimingo atsitikimo darbe. AB „Montuotojas“ civilinės atsakomybės draudikas UAB DK „Lindra“ savo įsipareigojimus pagal taikos sutartį įvykdė, todėl apeliantas neturtinę žalą ieškovėms yra visiškai atlyginęs, o kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tu pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu draudžiama (CPK 293 straipsnio 3 dalis). Atsakovai prašė teismą ieškovių ieškiniui taikyti sutrumpintą 3 metų ieškinio senatį (CK 1.125 straipsnio 8 dalis), tačiau teismas į tai neatsižvelgė ir savo sprendime neišdėstė jokių ieškinio senaties netaikymo motyvų.

10Atsakovo AB „Montuotojas“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-40-37/2003 m. pagal V. Ž. ieškinį atsakovams AB „Montuotojas“, UAB DK „Lindra“, UAB „Naresta“ dėl 115 000 Lt žalos atlyginimo priteisimo, 3 a. LR Valstybinė darbo inspekcija, VSDFV Vilniaus m. skyrius dėl 115 000 Lt žalos atlyginimo nebuvo pareikštas ir sprendžiamas reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Ieškinyje V. Ž. nurodė, kad 2001-08-25 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe metu buvo mirtinai sužalotas jos sutuoktinis D. Ž. , dirbęs šaltkalviu-montuotoju AB „Montuotojas“ montavimo firmoje Vilniuje. Nelaimingas atsitikimas įvyko UAB „Naresta“ objekte ( - ). AB „Montuotojas“ buvo apdraudęs UAB DK „Lindra“ savo įmonės atsakomybę nelaimingo atsitikimo pasekoje žuvus darbuotojui, draudikas įsipareigojo išmokėti 115 000 Lt sumą žuvus vienam darbuotojui. Kadangi atsakovai UAB „Naresta“ ir AB „Montuotojas“ neužtikrino saugių darbo sąlygų, ieškovė prašė teismą pripažinti jų kaltę ir iš atsakovo UAB DK „Lindra“ priteisti 115 000 Lt draudimo išmoką. Šioje civilinėje byloje šalys sudarė Taikos sutartį, kuria atsakovas UAB DK „Lindra“ pripažino V. Ž. ieškinį 45 000 Lt sumai, atsakovas UAB „Naresta“ pripažino ieškinį 45 000 Lt sumai, V. Ž. atsisakė ieškinio reikalavimų 25 000 Lt sumai bei neturtinio pobūdžio ieškinio reikalavimų. Apeliantas AB „Montuotojas“ savo skunde teigia, kad Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-40-37/2003 m. buvo Taikos sutartimi išspręsta ir dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl ieškinys dėl to paties dalyko negalėjo būti reiškiamas iš naujo. Toks apeliacinio skundo argumentas nepagrįstas, nes teismo patvirtinta Taikos sutartimi šalys negalėjo išspręsti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta civilinėje byloje. Ieškiniu V. Ž. prašė priteisti 115 000 Lt draudimo išmoką remdamasi Įmonės atsakomybės, nelaimingo atsitikimo darbe pasekoje žuvus darbuotojui, draudimo polisu IA Nr. 001652, kuris patvirtina, kad AB „Montuotojas“ buvo apdraudęs savo civilinę atsakomybę (t. 1 l. 17). Draudimo sutartis buvo sudaryta remiantis UAB DK „Lindra“ Įmonės atsakomybės nelaimingo atsitikimo darbe pasekoje žuvus darbuotojui draudimo taisyklėmis Nr. 024, kurių 2 str. apibrėžė draudimo objektą – tai LR Žmonių saugos darbe įstatyme numatyta įmonės atsakomybė už darbuotojo mirtį dėl nelaimingo atsitikimo darbe (t. 1 l. 201). Minėto įstatymo redakcija, galiojusi nukentėjusiojo D. Ž. žūties metu, nenumatė įmonės atsakomybės atlyginti neturtinę žalą, todėl neturtinės žalos atlyginimas nebuvo nei draudimo objektu, nei išnagrinėtos Vilniaus apygardos teisme civilinės bylos dalyku. Šioje civilinėje byloje ieškovė nebuvo pareiškusi savarankiško reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl Taikos sutartimi dėl jo negalėjo būti sprendžiama. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2006-10-31 sprendimu pagrįstai atmetė atsakovų prašymą nutraukti civilinę bylą CPK 293 str. 3 p. numatytu pagrindu. Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje patvirtintoje Taikos sutartyje nurodyta sąlyga apie neturtinio pobūdžio ieškinio reikalavimų atsisakymą sietina V. Ž. ieškinyje atskiro reikalavimo forma pareikštu prašymu pripažinti atsakovų UAB „Naresta“ ir AB „Montuotojas“ kaltę dėl 2001-08-25 nelaimingo atsitikimo darbe (patikslintas ieškinys t. 2 l. 34-37).

12Savo atsiliepime į V. Ž. , A. U. ir J. M. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo atsakovas AB „Montuotojas“ prašė taikyti 3 metų senaties terminą (CK 1.125 str. 8 d.), nurodė, kad teisė į ieškinį atsirado nuo nelaimingo atsitikimo dienos – 2001-08-25, gi ieškinys pareikštas tik 2006-02-06 (l. 142-144). Atsakovas UAB „Naresta“ ir tretysis asmuo D. B. taip prašė teismą taikyti 3 metų ieškinio senaties terminą (l. 219), tačiau skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime nėra išdėstytų motyvų dėl atsakovų ir trečiojo asmens pareikštų prašymų taikyti ieškinio senatį. Apeliacinės instancijos teismas yra saistomas apeliacinio skundo ribų, kurį yra pateikęs tik vienas atsakovas – AB „Montuotojas“, negali nagrinėti prašymo taikyti senatį, kai dėl jo nėra pasisakęs pirmosios instancijos teismas, nes prašymo dėl senaties taikymo sprendimas susijęs ir su kito atsakovo - UAB „Naresta“ interesais, turėtų įtaką atsakovų solidariosios atsakomybės taikymui. Laikytina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, dėl to galėjo būti neteisingai išnagrinėta civilinė byla, ir padarytų pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Dėl to Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimas naikintinas, o civilinė byla grąžintina nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 2 d. 4 p., 7 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 4 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2006 m. spalio 31 d. sprendimą panaikinti ir perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai