Byla 2S-1399-264/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorės atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2111-375/2012 pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorės (ginančios viešąjį interesą) ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, V. P. D., R. L., S. L., Nordea Bank Finland Plc, tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, VĮ Valstybės turto fondui, R. M., Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notarui D. G., Kauno miesto 3-ojo notarų biuro notarei V. V., UAB „Karolmeda“, institucija teikianti išvadą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, dėl administracinių aktų panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės valdybos 2002-02-19 sprendimą Nr.165 „Dėl Kauno miesto valdybos 1999-03-16 sprendimo Nr.220 „Dėl žemės sklypo prie pastatų ( - ) detaliojo plano: pripažinimo netekusiu galios ir žemės sklypo prie pastatų ( - ) detaliojo plano patvirtinimo“, panaikinti Kauno apskrities viršininko 2002-05-19 įsakymą Nr.02-01-2102 „Dėl žemės sklypo ( - ), pardavimo“, pripažinti negaliojančia 2002-05-09 Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pripažinti negaliojančia 2002-05-28 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), taikyti restituciją pareigojant šalis grąžinti viena kitai tai ką yra gavusios pagal ginčo sandorius, panaikinti Kauno 18-ojo notarų biuro notaro D. G. patvirtinto hipotekos lakšto dėl žemės sklypo 748/1419 dalies įkeitimo (2 t. b. l. 11-17). Kauno miesto apylinkės teismo 2012-03-06 protokoline nutartimi ieškovui nustatytas terminas iki 2012-04-02 patikslinti ieškinio reikalavimus dėl sumų ir asmenų, kurie turėtų jas grąžinti bei pateikti papildomą procesinių dokumentų egzempliorių naujai įtrauktam trečiajam asmeniui UAB „Karolmeda“. 2012-04-02 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį ir ieškinio priedų egzempliorių naujai į procesą įtrauktam trečiajam asmeniui.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorės ieškinį paliko nenagrinėtu. Teismas nurodė, kad 2012-03-06 protokoline nutartimi, įvertinus tai, kad ieškinys pareikštas siekiant apginti viešąjį interesą ir siekiant įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus parengiamasis posėdis buvo pravestas, tačiau ieškovui nustatytas terminas iki 2012-04-02 patikslinti ieškinio reikalavimus dėl sumų ir asmenų, kurie turėtų jas grąžinti bei pateikti papildomą procesinių dokumentų egzempliorių naujai įtrauktam trečiajam asmeniui. Teismas, įvertinęs patikslintame ieškinyje suformuluotą ieškinio dalyką ir pagrindą nustatė, kad jis neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų: nėra nurodytas konkretus asmuo, kuris šiuo atveju atstovauja valstybę, todėl ieškinio patenkinimo atveju taikant restituciją turėtų grąžinti pagal ginčijamus sandorius gautus pinigus. Nėra įvardinta kokios konkrečios sumos turėtų būti grąžintos. Ieškinio suma 225085 Lt nėra konkretizuota, ji nepagrįsta ir nenurodyta iš kur ji susidaro. Todėl teismas sprendė, 2012-03-06 protokolinėje nutartyje nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti. Kadangi įstatymas nenumato pakartotinio trūkumų šalinimo, todėl 2011-11-02 teisme priimtą patikslintą ieškinį teismas paliko nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 11p. pagrindu – paaiškėjus, jog ieškinys neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokurorė atskiruoju skundu (4 t. b. l. 150) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį. Apeliantas su teismo nutartimi nesutinka dėl sekančių argumentų:

81. Teismas nepagrįstai priėmė nutartį CPK 296 straipsnio 2 dalies 11 punkto pagrindu, kadangi nebuvo tinkamai nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Teismo nutartis pašalinti ieškinio trūkumus turi būti rašytinė, jos turinys turi atitikti CPK 291 straipsnio 1 dalies reikalavimus. 2012-03-06 žodžiu teismas įpareigojo ieškovą patikslinti ieškinį dalyje dėl restitucijos taikymo, konkretūs ieškinio trūkumai įvardinti kaip procesinio dokumento trūkumai nebuvo, todėl nebuvo galima suprasti, kad teismas taiko procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą. Be to, teismo nutartis pašalinti ieškinio trūkumus yra skundžiama atskiruoju skundu, todėl teismas pažeidė ieškovo teisę į apeliaciją.

92. Teismas konkrečių priteistinų sumų taikant restituciją nenurodymą rezoliucinėje ieškinio dalyje nepagrįstai traktuoja kaip netinkamą ieškinio dalyko suformulavimą. Tokia teismo pozicija yra neteisinga ir prieštarauja suformuotai teismų praktikai. Restitucijos taikymo klausimas, o juo labiau jos taikymo būdas ir apimtis yra teisminio nagrinėjimo dalykas, todėl teismas nepagrįstai primeta ieškovui savo pareigą taikyti restituciją savo iniciatyva. Reikalavimo taikyti restituciją nepateikimas, arba restitucijos būdo, apimties nenurodymas ieškinyje nėra ir negali būti laikomas netinkamu ieškinio dalyko suformulavimu. Priešingai nei teismas konstatavo ginčijamoje nutartyje, ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė ne tik restitucijos būdą, bet ir konkrečias priteistinas sumas bei asmenis, iš kurių jos ir kam turėtų būti priteistos.

103. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinyje nėra nurodytas konkretus asmuo atstovaujantis valstybę, kadangi vadovaujantis CPK 51 straipsnio 4 dalimi ir 2010-03-10 nutarimu Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-23 nutarimo Nr. 1787 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidacinių komisijų sudarymo ir veiksmų likviduojant apskričių viršininkų administracijas“ pripažinimo netekusiu galios (Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo)“, Nacionalinė žemės tarnyba yra tinkamas valstybės atstovas šioje byloje. Civilinėje byloje atsakovais yra įtrauktos tiek LR Vyriausybė, tiek Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM. Nacionalinei žemės tarnybai, kaip valstybės institucijai, įstatymais yra deleguotos Valstybės funkcijos - žemės politikos, žemės reformos vykdymo įgyvendinimas (ginčijamų administracinių aktų priėmimo ir sandorių sudarymo metu šią funkciją atliko apskričių viršininkų administracijos). Už valstybinę žemę, parduotą vykdant šias funkcijas gautos lėšos yra valstybės nuosavybė. Todėl taikant restituciją už parduotą valstybinės žemės sklypo dalį sumokėti pinigai juos sumokėjusiems asmenims priteistini iš valstybės.

114. Teismas nepagrįstai kaip neištaisytą ieškinio trūkumą nurodė jog nėra konkretizuota ieškinio suma, ji nepagrįsta, nenurodyta iš ko ji susidaro. 2011-10-20 patikslintu ieškiniu, atsižvelgiant į tai, jog 2011-10-01 įsigaliojo CPK 2011-06-21 pakeitimai, buvo patikslinta ieškinio suma, ji perskaičiuota pagal CPK 85 straipsnio 11 punkto taisykles. Patikslinto ieškinio dėstomojoje dalyje taip pat pateiktas ieškinio sumos paskaičiavimas, toks pats ieškinio sumos paskaičiavimo mechanizmas pateiktas ir 2012-03-30 dienos nutartyje. Be to, bylos pasirengimo nagrinėti stadijoje klausimas dėl ieškinio sumos pagrįstumo nebuvo kilęs, protokoline 2012-03-06 nutartimi nebuvo nurodyta jog šioje dalyje yra koks nors trūkumas. Net ir nustačius jog šiuo atveju ieškinio suma yra paskaičiuota neteisingai, toks trūkumas negali būti vertinamas kaip esminis, dėl kurio nėra galimybės išnagrinėti bylą ir yra pagrindas palikti ieškinį nenagrinėtu. Tuo atveju, jeigu nurodyta suma aiškiai neatitinka tikrosios išreikalaujamo turto vertės, ieškinio sumą rašytinio proceso tvarka nustato teismas (CPK 85 str. 2 d.).

12Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą (4 t. b. l. 20-21) prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, kad nagrinėjant ieškovo patikslintą ieškinį parengiamajame posėdyje buvo nustatyta, jog ieškinys turi trūkumų, t. y. neatitinka CPK 135 str. 1 d. 2 ir 4 p. nustatytų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai parengiamajame posėdyje įpareigojo ieškovą patikslinti ieškinį, pateikiant paskaičiavimus dėl restitucijos taikymo bei įvertinant aplinkybę, jog ginčo žemės sklypas yra įkeistas (hipoteka). Priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, CPK nenumato privalomo reikalavimo priimti rašytinę nutartį tuo atveju, jei ieškinio trūkumai paaiškėja rengiantis bylos nagrinėjimui iš esmės. Ieškovė, pateikdama patikslintą ieškinį, bandė pašalinti ieškinio trūkumus, tai patvirtina, kad ji siekė įvykdyti teismo įpareigojimą, todėl atskirojo skundo argumentai dėl šio procesinio dokumento formos neturi reikšmės, sprendžiant skundžiamos nutarties teisėtumo klausimą. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, 2012 m. kovo 6 d. protokolinėje nutartyje nurodyti ieškinio trūkumai pateikus patikslintą ieškinį nebuvo pašalinti: nei vienas iš ieškinio reikalavimų, įskaitant restitucijos taikymą bei hipotekos lakšto ginčijamą nebuvo patikslinti ir sukonkretinti. Patikslintu ieškiniu buvo abstrakčiai prašoma grąžinti pagal ginčijamus sandorius gautas sumas, tačiau sumos minimos tik ieškinio motyvacijoje, tačiau galutiniuose ieškinio reikalavimuose nėra nurodytos. Taip pat nėra įvardintas konkretus asmuo, kuris šiuo atveju atstovauja valstybę. Byloje atsakovais įtrauktos dvi valstybės institucijos - LR Vyriausybė bei Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl nėra aišku, kuri iš jų turi atsakyti pagal patikslinto ieškinio reikalavimus ir, ieškinio patenkinimo bei restitucijos taikymo atveju, grąžinti valstybei sumokėtas lėšas už parduotą valstybinės žemės sklypą. Ieškovas pareiškė reikalavimą taikyti restituciją todėl šiam reikalavimui taip pat turi būti taikomos CPK 135 str. nuostatos: reikalavimas turi būti tikslus, aiškus ir konkretus, kad teigiamo teismo sprendimo atveju būtų aiški šio reikalavimo įvykdymo tvarka.

13Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą (4 t. b. l. 22-25) prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-06 nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą. CPK 291 straipsnio 1 d. yra įtvirtinti privalomi teismo nutarties turiniui keliami reikalavimai. Vienas iš jų - motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Skundžiamoje nutartyje teismas vadovaujasi Konvencijos 6 str., tačiau visiškai nėra aišku, kokia tai konvencija, ir kaip šios konvencijos 6 str. yra susijęs su skundžiamos nutarties dalyku, nėra aiškūs ir teismo motyvai taikant proceso šalims tinkamai nenurodyto teisės akto normas. Šiuo konkrečiu atveju, buvo suformuluoti abu būtini ieškinio turinio elementai, nurodytas materialus teisinis reikalavimas - taikyti restituciją natūra (nurodyta grąžintina konkreti atsakovams suma) ir gražinti valstybės nuosavybėn neteisėtai privatizuotą žemės sklypą. Taip pat buvo nurodytos visos aplinkybės - faktinis reikalavimo pagrindas. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė ne tik restitucijos būdą, bet ir konkrečias priteistinas sumas bei asmenis iš kurių jos ir kam turėtų būti priteistos, todėl teismo argumentai dėl ieškinio sumos yra visiškai nepagrįsti. Pasirūpinti tinkamu atstovavimu yra ne ieškovo, bet kiekvieno proceso dalyvio teisė ir pareiga, todėl teismo skundžiamos nutarties motyvai, kad nenurodytas konkretus asmuo, kuris atstovauja valstybę, yra nepagrįsti. Teismas nebuvo priėmęs tinkamai įforminto ir suformuluoto procesinio sprendimo dėl ieškinio trūkumų šalinimo, todėl teigti, kad ieškovas procesinio sprendimo dėl ieškinio trūkumų pašalinimo neįvykdė nėra teisinio pagrindo.

14Iš teisėjos rezoliucijos ant atsakovo Nordea Bank Finland Plc prašymo (4 t. b. l. 28-31) dėl termino atnaujinimo atsiliepimui į ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorės atskirąjį skundą dėl 2012-04-06 nutarties matyti, kad priimtas atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl 2012-04-06 nutarties, tačiau byloje jo nėra ir apeliacinės instancijos teismui su civiline byla Nr. 2-2111-375/2012 nepateiktas (4 t. b. l. 32-33), todėl atsakovo nuomonė nedėstoma..

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų įteikimą bei procesinių dokumentų trūkumų ištaisymą, dėl ko nagrinėjamas klausimas buvo išspręstas neteisingai (CPK 329 str. 1 d.).

18Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovų ieškinį nutarta palikti nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto, 2 dalies pagrindu.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, siekdama grąžinti valstybei prokuratūros manymu neteisėtai privatizuotą žemės sklypą ( - ), kadangi administraciniai aktai, kurių pagrindu sudaryti pirkimo-pardavimo sandoriai ir patys sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

20Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytu pagrindu, spręsdamas, jog ieškovas per teismo 2012-03-06 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu priimta protokoline nutartimi nustatytą terminą nepašalino ieškinio trūkumų. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs patikslintame ieškinyje suformuluotą ieškinio dalyką ir pagrindą nustatė, kad jis neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų: nėra nurodytas konkretus asmuo, kuris šiuo atveju atstovauja valstybę, todėl ieškinio patenkinimo atveju taikant restituciją turėtų grąžinti pagal ginčijamus sandorius gautus pinigus; nėra įvardinta kokios konkrečios sumos turėtų būti grąžintos; ieškinio suma nėra konkretizuota, ji nepagrįsta ir nenurodyta iš kur ji susidaro.

21Iš 2012-03-01 teismo posėdžio protokolo ( 3 t. .l . 110-119), matyti, kad teismas Nutarė 1. įpareigoti ieškovą patikslinti ieškinio reikalavimus dėl sumų ir asmenų, kurie turėtų grąžinti iki 2012-04-12; 2. įtraukti trečiuoju asmeniu UAB „Karolmeda“.

22Apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pagrįsti atskirojo skundo argumentai apie tai, kad ieškovas negalėjo įvykdyti pirmosios instancijos teismo 2012-03-06 protokolinės nutarties nurodymų ir nesutikdamas ją apskųsti apeliacine tvarka, todėl buvo pažeista apelianto teisė apskųsti šią nutartį. CPK 111 straipsnyje nustatyti bendri reikalavimai, keliami dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų turiniui ir formai. O ieškinio turinį atskleidžia CPK 135 straipsnis. CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas numato, jog jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų, tai ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, ir tik pirmosios instancijos teisme (CPK 296 str. 2 d.). CPK 290 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog teismo posėdžio (parengiamojo ar nagrinėjimo teisme) metu teismas turi teisę priimti rašytines arba žodines nutartis. Žodinė nutartis įrašoma į teismo posėdžio protokolą. Rašytinė nutartis priimama sprendimų priėmimo kambaryje ir surašoma kaip atskiras procesinis dokumentas. Teismo nutartis turi būti rašytinė, jeigu pagal Civilinio proceso kodeksą ji gali būti skundžiama atskiruoju skundu. CPK 115 straipsnio 2, 5 dalyse, reglamentuojančiose procesinių dokumentų trūkumų šalinimą, numatyta, kad teismo nutartis, nustatanti terminą procesinių dokumentų trūkumams šalinti, išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po nutarties priėmimo dienos procesinį dokumentą pateikusiam asmeniui, ši nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Sistemiškai aiškinat CPK 290 straipsnio 2 dalies ir CPK 115 straipsnio 5 dalies nuostatas darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, protokoline nutartimi įpareigodamas ieškovę pašalinti ieškinio trūkumus, netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai priėmė žodinę, o ne rašytinę nutartį, dėl ko mas buvo neaiškus. Ieškovas negalėjo pašalinti ieškinio trūkumų protokoline nutartimi nustatytu terminu, nes nutartis įstatymo numatytu terminu išsiųsta ir įteikta nebuvo.

23Iš teisme gauto ir teisėjos rezoliucija priimto patikslinto ieškinio turinio ( 4 t. b. l. 137-145) matyti, kad vykdydamas protokolinę nutartį apeliantas nurodė ieškinio sumą, restitucijos taikymo būdą, įtraukė trečiuoju asmeniu UAB „Karolmeda“, ieškinys iš esmės atitinka ieškinio turiniui keliamus reikalavimus, jame suformuluotas faktinis ieškinio pagrindas ir dalykas (CPK 135 str.).

24Pažymėtina, kad vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.). Šiam tikslui pasiekti CPK 7, 8 kitų straipsnių nuostatose įtvirtinta tiek teismo, tiek šalių pareiga veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta per kiek įmanomai trumpesnį laiką. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškinys šioje byloje yra pateiktas 2011-07-15 iki ieškinio palikimo nenagrinėtu skundžiama 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi, bylos nagrinėjimas truko beveik metus. Teismas konstatuoja, kad esant sąlygoms bei pagrindams išnagrinėti bylą iš esmės, ieškinį palikus nenagrinėtą, ieškovas turės pareigą kreiptis į teismą su nauju ieškiniu. Todėl šiuo atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeidžia proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principą (CPK 7 str.).

25Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi nuspręsdamas ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtu, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutartis naikinama ir byla gražinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

26Panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (CPK 329 str. 1 d.), teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų.

27Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

28Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi ieškovo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokurorė atskiruoju skundu (4 t. b.... 8. 1. Teismas nepagrįstai priėmė nutartį CPK 296 straipsnio 2 dalies 11 punkto... 9. 2. Teismas konkrečių priteistinų sumų taikant restituciją nenurodymą... 10. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinyje nėra nurodytas konkretus asmuo... 11. 4. Teismas nepagrįstai kaip neištaisytą ieškinio trūkumą nurodė jog... 12. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį... 13. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 14. Iš teisėjos rezoliucijos ant atsakovo Nordea Bank Finland Plc prašymo (4... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno apygardos prokuratūros prokurorė,... 20. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 6 d. nutartimi ieškovo... 21. Iš 2012-03-01 teismo posėdžio protokolo ( 3 t. .l . 110-119), matyti, kad... 22. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pagrįsti atskirojo skundo... 23. Iš teisme gauto ir teisėjos rezoliucija priimto patikslinto ieškinio turinio... 24. Pažymėtina, kad vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau... 25. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 26. Panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį dėl netinkamo procesinės... 27. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK... 28. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir...