Byla 2VP-23547-994/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – UAB „Legal Balance“, AB „Swedbank“ bankas, A. P

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolės B. P. pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – UAB „Legal Balance“, AB „Swedbank“ bankas, A. P.,

Nustatė

2pareiškėja antstolė B. P. kreipėsi į teismą prašydama pakeisti išieškotoją vykdymo procese (vykdomosios bylos Nr. 0171/13/07159). Nurodė, kad vykdo 347,82 Eur skolos, 22 proc. metinių palūkanų ir 5 proc. procesinių metinių palūkanų išieškojimą iš skolininko A. P. išieškotojui AB „Swedbank“ bankui, Vilniaus miesto apylinkės teismo išduoto vykdomojo dokumento Nr. 2-18637-808-2013 pagrindu. Išieškotojas AB „Swedbank“ bankas ir UAB „Legal Balance“ 2016-04-07 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią išieškotojas AB „Swedbank“ bankas perleido UAB „Legal Balance“ savo reikalavimo teises į skolininką A. P..

3Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 str. 3 d. pareiškimus dėl klausimų, kylančių vykdymo procese, teismas išnagrinėja rašytinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, šiuo atveju žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas.

4Pareiškimas netenkintinas.

5Įstatymas numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais (CPK 596 str. 1 d.). Jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, tokiu atveju išieškotoją ar skolininką pakeičia antstolio kontoros buvimo vietos apylinkės teismas. Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2 d.). Nurodyta įstatymo norma detalizuojama bendrąja procesinių teisių perėmimą reglamentuojančia norma vykdymo procese – CPK 48 str., kurio 3 d. nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-14 nutartis c. b. Nr. 3K-3-367/2008).

6Nagrinėjamu atveju, iš pareiškėjos pateikto Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-11-14 vykdomojo dokumento Nr. 2-18637-808/2013 kopijos nustatyta, kad kreditoriui AB „Swedbank“ bankui buvo priteista iš skolininko A. P. 347,82 Eur skola, 22 proc. metinių palūkanų ir 5 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo (b. l. 2). Pareiškėjos prašyme nurodyta, kad vykdomasis raštas Nr. 2-18637-808/2013 yra perduotas antstolių kontorai, kurioje pradėta vykdomoji byla Nr. 0171/13/07159 (b. l. 1). Pareiškėja į bylą pateikė išieškotojo AB „Swedbank“ banko ir UAB „Legal Balance“ (buvęs pavadinimas UAB „Skolų valdymo biuras“) 2016-04-07 sudarytą Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ST-16-10062 (b. l. 3-8). Pagal minėtą sutartį išieškotojas AB „Swedbank“ bankas perleido UAB „Legal Balance“ savo reikalavimo teises į 144 skolininkus. Teismas pažymi, kad šioje sutartyje duomenų apie AB „Swedbank“ reikalavimo teisių perleidimą UAB „Legal Balance“ į skolininko A. P. skolą, nėra (CPK 178 str.).

7Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad pareiškėja nepateikė pakankamų įrodymų apie UAB „Legal Balance“ perimtas iš AB „Swedbank“ banko materialiąsias subjektines teises, taip pat duomenų apie perimtų teisių apimtį, t. y. reikalavimo teisių į A. P. skolą, kuris yra skolininkas antstolės vykdomoje vykdomojoje byloje (CPK 12 str., 176 str., 178 str., 185 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ypatingosios teisenos bylose, nagrinėjamose supaprastinto proceso tvarka, kurio pagrindinis tikslas yra operatyvumas ir ekonomiškumas, trūkumų šalinimo institutas taikomas ribotai, pareiškėjos prašymas atmetamas kaip neįrodytas (CPK 593 str.).

8Pareiškėjai išaiškinama, kad pašalinus arba išnykus aplinkybėms, kliudančioms tenkinti prašymą, t. y. pateikus pakankamai įrodymų apie išieškotojo pasikeitimą konkrečiame vykdymo procese, pareiškėja gali vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu prašymu.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 593 straipsniu ir 596 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10netenkinti pareiškėjos antstolės B. P. pareiškimo dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

11Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai