Byla 1-99-771/2014
Dėl ko UAB „S g." buhalterinėje apskaitoje nebuvo registruotas šių prekių įsigijimas iš UAB „F.";

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant J. J., dalyvaujant prokurorei Renatai Vilčinskaitei, kaltinamajam S. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, išsilavinimas - aukštasis, vedęs, gyv. ( - ), Šiaulių m., ( - ), teistas 2013m. spalio 8 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 221 straipsnio 1 dalį, paskiriant 25 MGL (3250 Lt) dydžio bauda, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d., 208 str. 1 d..

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-

Nustatė

3S. V., būdamas UAB „S. g.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, kaip ūkio subjekto vadovas būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus bei apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka, laikotarpiu nuo 2008-07-01 iki 2009-06-09, veikdamas per UAB „S. g." buhalterę R. P., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia apgaulingai tvarkė UAB „S. g." buhalterinę apskaitą, nes į UAB „S. g." apskaitą neįtrauktos įvykusios ūkinės operacijos ir įvykiai bei įtrauktos realiai neįvykusios ūkinės operacijos:

4pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. DC-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, nurodančias, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, neperdavė buhalterei R. P. 2009-07-01 PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) dėl prekių už 139839,09 Lt įsigijimo iš UAB „F.", dėl ko UAB „S g." buhalterinėje apskaitoje nebuvo registruotas šių prekių įsigijimas iš UAB „F.";

5pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, nurodančias, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 12 straipsnio 4 dalies nuostatas, nurodančias, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 straipsnio 1 dalies nuostatas, nurodančias, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, 2 straipsnio 1 dalies nuostatas, nurodančias, kad apskaitos dokumentas yra popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, o ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys pagal šio įstatymo 13 str. 4 d. dalies nuostatas yra privalomas apskaitos dokumentų rekvizitas, nurodė buhalterei R. P., nesuvokusiai jo nusikalstamų veiksimų pobūdžio, surašyti ir į buhalterinę apskaitą įtraukti apskaitos dokumentus, savo turiniu atspindinčius realiai neįvykusias ūkines operacijas:2009-06-01 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) dėl prekių už 116051,24 Lt. pardavimo S. V., 2009-06-01 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) dėl prekių už 14513,97 Lt. pardavimo S. V., dėl ko UAB „S. g." buhalterinėje apskaitoje jtraukos šios realiai nejvy kusios ūkinės operacijos dėl UAB „S. g." prekių pardavimo S. V. iš viso už 130565.21 Lt, kasos pajamų orderius dėl pinigų įnešimo į UAB „S. g." kasą ir kasos išlaidų orderius dėl pinigų paėmimo iš bendrovės kasos: kasos pajamų orderius, pagal kuriuos 2009 metais J. N. per 5 kartus įnešė 41 000 litų į UAB „S. g." kasą: 2009-01-08 kasos pajamų orderį Nr. 64 dėl 9000 litų sumokėjimo, 2009-01-15 kasos pajamų orderį Nr.66 dėl 8000 litų sumokėjimo, 2009-03-24 kasos pajamų orderį Nr.70 dėl 9000 litų sumokėjimo, 2009-03-31 kasos pajamų orderį Nr.73 dėl 8000 litų sumokėjimo, 2009-04-17 kasos pajamų orderį Nr.74 dėl 7000 litų sumokėjimo, kasos išlaidų orderius, pagal kuriuos 2009 metais S. V. per 5 kartus iš UAB „S. g." kasos išmokėta 41000 litų: 2009-01-08 kasos išlaidų orderį Nr.72 dėl 9000 litų išmokėjimo, 2009-01-15 kasos išlaidų orderį Nr.74 dėl 8000 litų išmokėjimo, 2009-03-24 kasos išlaidų orderį Nr.77 dėl 9000 litų išmokėjimo, 2009-03-31 kasos išlaidų orderį Nr.80 dėl 8000 litų išmokėjimo, 2009-04-17 kasos išlaidų orderį Nr.81 dėl 7000 litų išmokėjimo, dėl ko UAB „S. g." buhalterinėje apskaitoje įtraukos šios realiai neįvykusios ūkinės operacijos dėl J. N. 41000 Lt. įnešimo UAB „S. g." kasą ir 41000 Lt. išmokėjimo S. V. iš UAB „S. g." kasos, tokiu būdu iš dalies negalima nustatyti UAB „S. g." veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už laikotarpį nuo 2008-07-01 iki 2009-06-09;

6be to, S. V., būdamas UAB „S. g.", įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, žinodamas apie įmonės sunkią ekonominę padėtį ir nemokumą, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas, 2009-06-09 Šiaulių apygardos teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g.", neturėdamas galimybės patenkinti visų UAB „S. g." kreditorinių reikalavimų, iš bendrovės kasos 2009-06-12 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KI088 išsimokėjo 894.52 Lt, 2009-06-12 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KI089 išsimokėjo 5000 Lt., 2009-06-15 pagal kasos išlaidų orderį Nr. K1O90 išsimokėjo 10000 Lt., 2009-06-16 pagal kasos išlaidų orderį Nr.KI091 išsimokėjo 10000 Lt., 2009-06-17 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KI092 išsimokėjo 10000 Lt, 2009-06-18 pagal kasos išlaidų orderį Nr. KI093 išsimokėjo 14837.48 Lt., iš viso S. V. išsimokėjo 50732 Lt., ir taip patenkino tik savo paties kreditorinį reikalavimą, tuo likusiems pirmos, antros ir trečios eilės UAB „S. g." kreditoriams atitinkamai sumažindamas galimybę gauti įsiskolinimų padengimą, taip jiems padarant 50732.00 Lt turtinę žalą.

7Kaltinamasis S. V. kaltu neprisipažino bei parodė, kad jis buvo UAB „S. g.“ direktoriumi. Bendrovės veiklos sritis – statybos, nekilnojamojo turto pirkimas – pardavimas. Bendrovėje buhaltere buvo R. P.. Išrašytos sąskaitos – faktūros buvo įtrauktos į įmonės buhalterinę apskaitą. Jei sąskaita – faktūra pasimesdavo, ji buvo atkuriama pagal skolų lapą metų gale bei įtraukiama į buhalterinę apskaitą. Iš įmonės buhalterinių dokumentų matosi kur buvo daryti mokėjimai. Į įmonės banko sąskaitą buvo įnešęs ir savo asmenines lėšas. Įmonės vadybininkė J. N. buvo pirkusi iš UAB „S. g.“ žemės sklypą su statomu namu. Sandėrio sumos nepamena. Įgyjant žemės sklypą, J. N. ėmė iš banko paskolą. Nežino ar J. N. pilnai atsiskaitė su UAB „S. g.“ už įgytą žemės sklypą. Jei sutartyje buvo parašyta, kad dalį pinigų ji turėjo įnešti grynais, vadinasi taip ir turėjo padaryti. Bankas reikalauja, imant kreditą asmuo turėtų lėšų. UAB „S. g.“ išrašė kasos pajamų orderius, kad J. N. sumokėjo savo pinigus už įgyjamą žemės sklypą, nes tik šią sąlygą įvykdžius bankas būtų suteikęs kreditą. J. N. realiai savo pinigų įmonei už įgyjamą žemės sklypą neįnešė. Pinigus UAB „S. g.“ už įgytą žemės sklypą įnešė jis. Nepamena ar savo pinigus įnešė, ar UAB „S. g.“ pinigus įnešė. Pamena, kad pinigus įnešė ne į UAB „S.g.“ banko sąskaitą, o grynais į įmonės kasą. UAB „S. g.“ kasą tvarkė jis. Įmonės kasos knygą tvarkė buhalterė. Nežino kodėl J. N. sako, kad nežinojo apie jos vardu išrašomus kasos pajamų orderius. UAB „S. g.“ veikla pradėjo strigti nuo sandėrio sudarymo su kooperatyvu „J. A.“. Žinojo, kad 2008 metais rugsėjį pagal sutartį už atliktus darbus sumokėjo ne UAB „S. garantas“, kaip buvo sutarta, o kooperatyvas „Joniškio aruodas“. UAB „S. g.“ nesumokėjo už atliktus darbus, nes neturėjo lėšų. UAB „S. g.“ buvo skolinga bendrovė „STG I.“. Nepamena ar 2008 metais rudenį UAB „S. g.“ buvo kam nors įsiskolinusi. Šiuo metu kooperatyvas „J. A.“ skolingas UAB „S. g.“ 800 000 Lt. Kitos įmonės buvo skolingos UAB „S. g.“. Apie UAB „S. g.“ bankroto bylos iškėlimą jis sužinojo ar 2008 metais, ar 2009 metais, t.y. kai buvo iškeltas bankrotas. Su T. Š. kalbėjo dėl susidariusių įsiskolinimų. Nevengė susitikimo bei pokalbio su ja. Kai UAB „S. g.“ buvo iškelta bankroto byla, jam nebuvo išmokėti pinigai. Kaltinime nurodytos pinigų sumos 50 000 Lt iš įmonės neėmė. Pinigų trukumas kasoje susidarė iš išlaidų jo pragyvenimui, maisto ir kuro pirkimui, atlyginimams. Pripažįsta, kad dokumentuose užfiksuotas faktas, kad 2009 metais birželio mėnesį jam buvo išmokėta 50 000 Lt. Realiai tų pinigų nebuvo ir pinigai nebuvo jam išmokėti. UAB „S. g.“ iš UAB „F.“ realiai buvo įgijusi prekes. Prekės buvo pirktos pavedimu. UAB „F.“ sąskaita – faktūra gal but paklydo, tačiau iš buhalterinės apskaitos dokumentų matosi prekių pirkimas iš minėtos bendrovės. UAB „S. g.“ nebuvo skolingi UAB „F.“. Gal UAB „F.“ sąskaitos faktūros laiku neatsiuntė. 2009 metais bendrovės sąskaitoje realiai pinigų nebuvo. Pinigų operacijos buvo tik dokumentuose.

8Liudytoja L. T. Š. parodė, kad 2007 metais dirbo Joniškio kooperatyve „J. A.“. Kooperatyvas buvo sudaręs rangos sutartį su firmą „S. g.“ dėl objekto statybos. Pasirašant sutartį dalyvavo T. R. ir S. V.. Objektą firma turėjo pastatyti iki galo. Kaltinamasis prašė 1.5 mln. litų avanso medžiagoms įsigyti. Pervedė kaltinamajam 1,5 mln. litų avanso. Vėliau buvo pervesta dar 0,5 mln. litų. Už 1-1,5 savaitės pradėjo skambinti subrangovai, kurie pranešė, kad kaltinamasis su jais neatsiskaito. Kaltinamasis subrangovus informavo, kad kooperatyvas pinigų nepervedė. Pradėjus aiškinti su kaltinamuoju dėl pinigų pervedimo subrangovams, kaltinamasis pažadėjo artimiausiu laiku atsiskaityti. Vėliau paaiškėjo, kad kaltinamasis pervedė subrangovams tik dalį pinigų. Nutraukė sutartį su kaltinamuoju. 2009m. gegužės 15 d. buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g.“. Kaltinamasis į skambučius neatsilipinėjo, į laiškus neatrašinėjo, kooperatyvas kreipėsi teisėsaugos organus bei į advokatą. Kaltinamajam 2009-03-29 išsiuntė pranešimą, kad kooperatyvas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g.“. Šio pranešimo įteikti kaltinamajam nepavyko. Apie tai, kad minėtos įmonės turtas areštuotas, jie nieko nežinojo. Vėliau iš administratoriaus sužinojo, kad už jų lėšas buvo perkamos statybinės medžiagos, tačiau nežino kur jos buvo naudojamos.

9Liudytojas E. R. parodė, kad 2007 metais su UAB „S. g.“ buvo vykdė sandorį dėl prekių pirkimo – pardavimo. Minėta UAB „S. g.“ iš jų pirko „V.“ statybinius klojinius. Kiek atsimena, prekes vežė į Šiaulių apskritį prie Joniškio. Apmokėjimas už prekes buvo atliktas pavedimu. Atsiskaitymo vykdymo atidėjimas netaikė. UAB „S. g.“ pirko daug, buvo laikomas patikimu pirkėju. Užsakymai buvo priimami tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Buvo išrašoma sąskaita – faktūra, išrašomas prekių gabenimo važtaraštis. Didžioji dalis apmokėjimų buvo atlikta iš anksto. Pirmieji sandoriai su UAB „S. g.“ buvo besąlygiškai su išankstiniu apmokėjimu. Galėjo būti, kad sąskaita buvo išrašyta vėliau. I tome 101 lape ant sąskaitos yra jo parašas. III tome 32 puslapyje yra jo. Pagal važtaraščius Nr.057, 058, 059 UAB „Statybų garantas“ prekes gavo ir sąskaita buvo išrašyta vėliau, t.y. beveik po metų. Negali paaiškinti kodėl taip buvo pasielgta. UAB „S. g.“ neliko skolingas. Sąskaita UAB „S. g.“ buvo pateiktas 2009-07-01.

10Liudytoja R. P. parodė, kad 2007 metais dirbo UAB „S. g.“ buhaltere. Bendrovė savo ofiso neturėjo. Bendrovėje kasininku buvo pats kaltinamasis. Ji tik suvesdavo į buhalterinę apskaitą pirminės apskaitos dokumentus. Buhalterinius dokumentus jai pateikdavo kaltinamasis. Pateikdavo sąskaitas – faktūras, kai įmonė pirkdavo medžiagas. Nepamena ar kaltinamasis pateikdavo prekių gabenimo važtaraščius. Prekių gabenimo važtaraščiai galėjo būti prisegti prie sąskaitos – faktūros. Į buhalterinę apskaitą įtraukdavo finansines operacijas, kai jai buvo pateikiami buhalteriniai apskaitos dokumentai. 2009-06-04 metais išrašyta sąskaita – faktūra jai nebuvo pateikta įtraukimui į buhalterinę apskaitą. Jei ši sąskaita – faktūra jai būtų pateikta, ji tikrai įtrauktų sąskaitą faktūrą į buhalterinę apskaitą. Kaltu su kaltinamuoju dirbo dar du žmonės. Kaltinamojo nurodymu ji išrašydavo kasos pajamų orderius. Kaltinamasis jai grąžindavo kasos pajamų orderius su parašais. Pačių pinigų ji nematė. Įgyjant prekes, kartais UAB „S. g.“ likdavo įsiskolinusi pardavėjams. Gaunami pinigai būdavo įnešami į kasą. Iš tų pinigų buvo mokami mokesčiai. Apie tai, kad po bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g.“, ji sužinojo per apklausą iš tyrėjų. Nepamena kada bendrovė nebevykdė veiklos. Pamena, kad problemos su atsiskaitymu prasidėjo prieš 4 mėnesius iki bankroto iškėlimo. UAB „S. g.“ piko žemes, parduodavo namų projektus, vykdė statybų veiklą. Nematė jokių raštų, kad bendrovė būtų su kuo nors neatsiskaičiusi. Ji su įmonės klientais tiesiogiai nebendravo. Įmonės pinigų judėjimą matydavo pagal išrašus, kuriuos pateikdavo kaltinamasis. Žino, kad įmonės banko sąskaitom buvo uždėtas areštas, nes įmonė buvo skolinga SODRai. Dėl prekių sandėliavimo patalpų buveinės ji nieko nežino. Nepanaudoto statybinių medžiagų likučio ji realiai nematė. Statybinių medžiagų likutį jai pasakydavo pats kaltinamasis. Kaltinamasis pats nuspręsdavo ką daryti su statybinių medžiagų likučiu. Statybinių medžiagų likutis nebuvo nurašytas, o buvo parduotas. Pamena, kad UAB „S. g.“ buvo skolinga kaltinamajam. Ji nepamena iš ko susidarė ta skola. Ant kasos pajamų orderio (I tomas, 169,170, 171, 172, 173 psl.) yra jos parašas. Šiuos kasos pajamų orderius pildė ji. Kasos pajamų orderį (III tomas 39 psl.) atspausdino ji. Kasos pajamų orderyje žodį „išduoti“ rašė ji. Padaryti įrašą buhalterinės apskaitos dokumentuose, kad kaltinamasis buvo įnešęs įmonės veiklai ir tie pinigai jam vėliau buvo grąžinti, nurodė kaltinamasis. Kasos pajamų orderiai (III tomas 44,45,46,47,48,49 psl.) buvo išrašyti kaltinamojo paliepimu. Juose buvo padaryti įrašai „priimti pinigai iš S. V.“. Pačiu pinigų ji nematė. Kasos išlaidų orderis (III tomas 33 psl.) išrašė ji. Kasos išlaidų orderius (III tomas 28, 29, 30, 31, 32, 33 psl.) ištarė ji. Sąskaitas (III tomas 34, 38 psl.) išrašė kaltinamasis. Orderius (III tomas 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 psl.) išrašė ji. Paskutinius 3-4 mėnesius iki bankroto UAB „S. g.“ nuomavo sodybą, iš to gaudavo pajamas. Daugiau nežino iš ko buvo bendrovės pajamos. Orderį, pagal kurį kaltinamajam buvo išmokėti kaltinamajam 50 732 Lt. užpildė ji. Nepamena turto ir skolų santykio. Apie tai, kad įmonei buvo iškeltas bankrotas, ji sužinojo iš kaltinamojo, nes pastarasis jai liepė ruošti perdavimui įmonės dokumentus. Įmonės buhalterinius dokumentus laikė pas save. Sutarčių originalus kaltinamasis laikė pas save. Įmonės buhalterinius dokumentus atidavė kaltinamajam, o pastarasis bankroto administratoriui. Jokio buhalterinės apskaitos dokumentų priėmimo – perdavimo akto nesurašė. Pamena, kad iš darbo buvo atleista vasarą. UAB „Statybų garantas“ buveinė buvo adresu Lyros g. 32-12, Šiauliuose.

11S. V. Č. parodė, kad pagal pateiktus dokumentus neįmanoma buvo nustatyti įmonės finansinės veiklos. Nebuvo pateikta didelė dalis buhalterinės apskaitos dokumentų, avansinių apyskaitų, S. V. akcijų pirkimo, finansinių ataskaitų. Į registrą jie buvo įtraukti, tačiau ekspertizei nepateikti. 2009 metais išrašytos bendrovės „F.“ sąskaita nebuvo įtraukta į UAB „S. g.“ buhalterinės apskaitos registrą. Jei bendrovėje „S. g.“ buvo likutis, tai jis nebuvo nurašytas. Pagal UAB „S. g.“ buhalterinės apskaitos dokumentus nepavyko nustatyti konkrečios įsiskolinimo sumos. Tarp buhalterinės apskaitos dokumentų buvo orderis, pagal kurį S. V. įnešė savo pinigus į bendrovės kasą. Bendrovės nemokumą užfiksavo pagal įmonės balanso duomenis.

12Ikiteisminio tyrimo metu specialistė V. C. parodė, kad jeigu PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) nurodytų prekių atsargų nebuvo, tai ūkinė operacija, kai S. V. iš UAB „S. g." perka prekių už 130565 Lt realiai neįvyko ir taip buvo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. ld. , 13. 4 str. ir 16 str.l d., nes apskaitos dokumentas surašytas neįvykusiai ūkinei operacijai, dokumento turinys atspindi neįvykusią ūkinę operaciją ir šis dokumentas registruotas apskaitos registre. Dokumento, atspindinčio neįvykusią ūkinę operaciją, įtraukimas į apskaitą įtakoja atsargų likučių ir atskaitingo asmens sąskaitos likučių nustatymą, tuo pačiu iš dalies įtakoja įmonės turto nustatymui. Jeigu J. N. vardu išrašytuose kasos pajamų orderiuose registruotų įmokėjimų realiai nebuvo, tai ūkinės operacijos įvyko ir taip buvo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str.l d. , 13 str. 4 d. ir 16 str. 1 d., nes apskaitos dokumentas surašytas neįvykusiai ūkinei operacijai, dokumento turinys atspindi neįvykusią ūkinę operaciją ir šis dokumentas registruotas apskaitos registre. Jeigu nebuvo įnešta į kasą pinigų J. N. vardu, tai tuo pačiu laikotarpiu nebuvo galimybės S. V. išmokėti 50732 Lt sumos. Jeigu realiai išmokėjimų nebuvo, tai buvo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str.l d. , 13 str. 4 d. ir 16 str.l d., nes apskaitos dokumentas surašytas neįvykusiai ūkinei operacijai ir šis dokumentas registruotas apskaitos registruotas. Dokumentų - kasos pajamų ir išlaidų orderių, atspindinčių neįvykusias ūkines operacijas, įtraukimas į apskaitą įtakoja kasos likučio nustatymą, tuo pačiu iš dalies įtakoja įmonės turto nustatymą (t.2, b.1.71-73 ).

13Liudytoja J. N. parodė, kad ji dirbo UAB „S. g.“ vadybininke nuo 2007 m. rugpjūčio mėnesio iki 2008 m. sausio mėnesio. Ji buvo paėmusi iš banko „C.“ paskolą, siekiant įgyti iš UAB „S. g.“ žemės sklypą. Iš banko ji paėmė - 166 000 Lt, o sklypas buvo įvertintas apie 200 000 Lt. Galėjo būti įvertintas 207 000 Lt. Skirtumą pardavėjui turėjo sumokėti po to, kai bus pastatytas namas tame sklype. Ji nepamena po kiek laiko ji turėjo sumokėti bendrovei skirtumą. Bendrovei skirtumo nesumokėjo, nes namas nebuvo užbaigtas ir ji to namo nepardavė. Girdėjo, kad buhalterinėje apskaitoje yra orderis, kuriame nurodyta, kad ji pervedė pinigus UAB „S. g“. Ji jokių pinigų į bendrovės sąskaitą neįnešė. Namas buvo statomas iš bendrovės „S. g.“ lėšų. 41 000 Lt ji į bendrovės sąskaitą neįnešė. Kaltinamajam šių pinigų nesumokėjo. Namo statybos sklype prasidėjo rugsėjo pabaigoje. Žemės sklypas buvo registruotas jos vardu, o statinys ne jos vardu. Dėl teismo pateiktų kasos pajamų orderių, kuriuose nurodyta, kad ji į UAB „S. g.“ 2008m. sausio 8 d. – 9 000 Lt, 2009m. sausio 15 d. – 8 000 Lt, 2009m. kovo 24 d. – 2 000Lt, 2009m. kovo 31 d. – 8 000 Lt, 2009-04-17 – 2 000 Lt, paaiškino, kad jokių pinigų į minėtos bendrovės sąskaitą ji nemokėjo.

14Liudytojas A. B. parodė, kad su kaltinamuoju susipažino 2008 metais. Tais pačiais metais balandžio – gegužės mėnesį UAB „G.“ pasirašė subrangos sutartį UAB „S. g.“. Iš UAB „J. A.“ gavo brėžinius apie tai, kad reikia atlikti betonavimo darbus už 4 mln. litų. Su jų bendrove už atliktus darbus turėjo atsiskaityti UAB „S. g.“. Sutartus darbus atliko pilnai, net mėnesiu ankščiau. Su jų bendrove atsiskaitė už atliktus darbus kooperatyvas „J. A.“, nors turėjo atsiskaityti UAB „S. g.“. Atvykęs į kooperatyvą pasitarimui, pajininkai paklausė ar kaltinamasis atvežė armatūrą. Pajininkai minėjo, kad kaltinamajam sumokėjo 800 000 Lt armatūrai įsigyti. Vėliau jis iš kitų žmonių sužinojo, kad kaltinamasis yra įsiskolinęs kitoms įmonėms. Pamena, kad dar buvo pasirašyta trišale sutartis tarp UAB „Gr.“, UAB „S. g.“ ir kooperatyvo „J. A.“, kai prasidėjo kalbos dėl UAB „S. g.“ neatsiskaitymo už atliekamus darbus. Pagal sutartį kaltinamajam nesumokėjus už atliktus darbus, turėjo sumokėti kooperatyvas „J. A.“.

15Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. R. parodė, kad nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. jo vadovaujama įmonė UAB „F." eilę kartų UAB „S. g." pardavė „V." statybines medžiagas. Dėl visų prekių pardavimo asmeniškai bendravo tik su UAB „S. g. direktoriumi S. V., su juo sprendė kainų, pervežimo, pristatymo ir pan. klausimus. Visos prekės buvo vežamos į šiaurės Lietuvą, į įvairius statomus objektus. Prekės buvo vežamos iš jo įmonės sandėlių Vilniaus r. sav., Grigaičių k. Prekių pristatymą organizuodavo pati įmonė UAB „F." arba UAB „S. g.". UAB „S. g., užsakiusi prekes, dažniausiai atsiskaitydavo avansu, pinigus pervesdavo per banką į UAB „F. sąskaitą. UAB „S. g. neturi skolų UAB „F., už prekes buvo atsiskaityta pilnai (t.l, b.1.98-99 ).

162010-11-11 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr.l40-(8633)-IS1-8172 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad „Įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės".

17UAB „S. g." pagal 2009 m. birželio 22 d. balanso duomenis nemoki (įsipareigojimai (3834575 Lt) didesni už pusę balansinio turto vertės (2178746 Lt), jeigu nemokėjo skolų, neatliko iš anksto apmokėtų darbų: Laikotarpis Balansinis turtas, Lt Pusė balansinio turto vertės, Lt Įsipareigojimai, Lt Mokumas 2009-06-22

184357491

192178746

203834575 * nemok i

21S. V. įnešė į kasą 49837,48 Lt:

DataKPO Nr.Suma, Lt
2009.06.18KP08414837,48
2009.06.17KP08310000,00
2009.06.16KP08210000,00
2009.06.15KP08110000,00
2009.06.12KPO805000,00
Iš viso: 49837,48

22Kasos pajamų orderiai pasirašyti pinigus įnešusio S. V. ir vyr. buhalterės R. P. vardu.

23S. V. gavo iš kasos 50732,00 Lt:

2009.06.18KI09314837,48
2009.06.17KI09210000,00
2009.06.16KI09110000,00
2009.06.15KIO9010000,00
2009.06.12KI0895000,00
2009.06.12KI088894,52
Iš viso: 50732,00

24Kasos išlaidų orderiai pasirašyti gavėjo S. V. ir vyr. buhalterės R. P. vardu.

25Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 35 straipsnis (Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka) nustato:

26-

27„pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais <...> (2 dalis);

28-

29antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą ir dėl privalomojo valstybinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų <...> (3 dalis);

30-

31trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai". (4 dalis).

32UAB „S. g." atsiskaitymų su kreditoriais dokumentai nepateikti, todėl specialistė neturi galimybės nustatyti, ar buvo laikomasi mokėjimo eiliškumo, atsiskaitant su kreditoriais, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 35 str. 2,3,4 dalys.

33UAB „S. g." bendrasis skolos rodiklis 2009 m. birželio 22 d. balanso duomenimis (ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų (3834575 Lt) lyginimas su ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu (4357491 Lt) mažesnis už vienetą (0,88). Tačiau specialistė nėra kompetentinga nustatyti, ar UAB „S. g." realizavus balanse apskaitytą turtą galėtų atsiskaityti su kreditoriais (t.2, b.l. 6-33 ).

342011-06-21 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialisto išvada N r. 140-{02022)-IS 1 -3740 nustatyta, kad UAB „S. g." 2009-06-01 PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) nurodyta, kad UAB „S g" pardavė S. V. prekių (atsargos esančios pagal sąrašą UAB „S g") už 116051,24 Lt (97522,05 + 18529,19 PVM). Taigi, iš tyrimui atlikti pateiktų UAB „S g" sąskaitų (apskaitos registrų) ir PVM sąskaitos faktūros matyti, kad UAB „S g" pardavė prekių S. V. pagal PVM sąskaitą faktūra STG Nr. 003( - ) už 116051,24 Lt. Prekių pardavimas registruotas UAB „S g" apskaitos registruose. S. V. už įsigytas prekes nemokėjo. Įsigytų prekių verte (116051,24 Lt) apskaitos registre (sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S, Vyšniauskas ) padidintas S. V., kaip atskaitingo asmens, įsiskolinimas UAB „S g".

352009-07-20 S. V. prašyme UAB „S g" administratoriui prašo „grąžinti 565220,35 Lt bendrovei paskolintas lėšas".

36Ištyrus tirti pateiktus UAB „S g" kasos ir banko dokumentus ir apskaitos registrus nustatyta:

37-

382007-01-15 S. V. paskolino UAB „S g" 80000,00 Lt (kasos pajamų orderis Nr. KPOl). Paskola registruota sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V.". Be to, S. V. į UAB „S g" kasą įnešė 76037,48 Lt (156037,48 - 80000,00), kurie registruoti sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V.". Šiuose kasos pajamų orderiuose nenurodytas pinigų įnešimo į kasą pagrindas;

39S. V. iš kasos išmokėta 410682,00 Lt, iš jų 312344,52 Lt nurodyta, kaip įnašo grąžinimas;

40S. V. iš UAB „S g" DnB NORD banko sąskaitos ( - ) ir UAB Medicinos banko sąskaitos ( - ) gavo 123000,00 Lt;

41-

42Į DnB NORD banko sąskaitas (( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )) ir UAB Medicinos banko sąskaitą ( - ) S. V. įnešė 51620,00 Lt.

43Tyrimui atlikti pateiktoje atskaitingo asmens sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V." registruotos S. V. gautos iš bankų sąskaitų pajamos 359262,50 Lt , išlaidos - 1426013,00 Lt.

44Tačiau tyrimui atlikti nepateiktos S. V. avansinės apyskaitos, bankų sąskaitų išrašuose nenurodyta, kad pinigai išmokėti būtent S. V., todėl specialistė neturi galimybės patvirtinti atskaitingo asmens sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V." registruotų S. V. įneštų, gautų ir sumokėtų pinigų pagrįstumo. Kadangi specialistė neturi galimybės nustatyti, kokią pinigų sumą S. V. paskolino UAB „Statybų garantija", kur buvo panaudoti gauti pinigai bei UAB „S g" sąskaitos 2435 Atskaitinei asmenvs S. V." likučio, tuo pačiu negalima nustatyti ir UAB „S g" skolos likučio S. V. (t.2, b.l. 38-47 ).

452012-01-31 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(00002)-lS 1-716 nustatyta, kad UAB „F" 2009-07-01 PVM sąskaitoje faktūroje serija ( - ) nurodyta, kad UAB „S. g." pirko prekių (V. WS ( - ) WSC 35, WSD 35, montažiniai ryšiai 370, 220 ir transportavimo komplektas) už 139839,09 Lt. Ištyrus UAB „S. g" prekių įsigijimo PVM sąskaitas faktūras ir apskaitos registrus nustatyta, kad prekių įsigijimas iš UAB „F." už 139839,09 Lt (2009-07-01 PVM sąskaita faktūra serija ( - )) neregistruotas UAB „S. g." buhalterinėje apskaitoje (t.2, b.l.53-69).

462012-10-25 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvadoje Nr. (4.65)-86-33 nurodyta, kad VĮ Registrų centras duomenimis J. N. pagal 2007-10-01 žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr. JD-2787 įsigijo 0,1322 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), esantį ( - ). Minėtą žemės sklypą J. N. įsigijo iš UAB „S. g." už 207000 Lt, vidutinė rinkos vertė 71437 Lt (vertės nustatymo data 2007-06-11). Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties 2 dalyje „Sutarties kaina ir šalių atsiskaitymo tvarka" numatyta, kad 41000 litų dydžio kainos dalį J. N. įsipareigoja sumokėti UAB „S. g." grynais pinigais iki 2008 m. spalio mėn. 01 d, likusią 166000 litų dalį, gavusi kreditą iš AB PAREX banko - iki 2007 m. lapkričio mėn.l d., į UAB „S. g.“ nurodytą sąskaitą Nr. ( - ) 1257, esančią AB DnB NORD banke.

47J. N. 2007-09-27 pagal kreditavimo sutartį Nr. BKS/14/1269 iš AB PAREX BANKAS gavo 166000 Lt paskolą žemės sklypui įsigyti ir 2007-10-10 banko mokėjimo dokumentu Nr. 589530 pervedė pinigus į UAB „S. g.“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) 1257, esančią AB DnB NORD banke. Mokėjimo paskirtis (pagal 2007-10-01 žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį Nr. JD-2787, už žemės sklypą esantį ( - ).

48Įvertinus J. N. vartojimo išlaidas už 2005-2006 metus laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2006-12-31 J. N. gautas 14299 Lt pajamas ir patirtas 17918 Lt (8519 Lt + 9399 Lt) išlaidas pagal Statistikos departamento skelbiamus vartojimo išlaidų rodiklius bei draudimo ir studijų išlaidas 1989 Lt darytina išvada, kad J. N. 2007 m. pradžiai (2007-01-01) grynų piniginių lėšų likučio turėti negalėjo. 2007 m. spalio 1 d. J. N. galėjo turėti ne didesnį kaip 9135 Lt grynųjų pinigų likutį. Nustatyta, kad J. N. 2008-01-01 galėjo turėti ne didesnį kaip 20530 Lt grynųjų pinigų likutį ne banke. 2008-10-01 galėjo turėti ne didesnį kaip 27593 Lt grynųjų pinigų likutį ne banke. Nustatyta, kad J. N. 2008-10-01 negalėjo turėti teisėtų ir teisės aktų nustatyta tvarka apskaitytų pajamų iki 2008-10-01 sumokant 41000 Lt įmoką UAB „S. g. pagal nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, pilnai atsiskaitant pagal žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, kadangi 2008-10-01 galėjo turėti tik 28632 Lt (iš jų 1039 Lt banke ir 27593 Lt ne banke) teisėtų ir teisės aktų nustatyta tvarka apskaitytų pajamų (t.l, b.l. 159-165 ).

492006-12-25 UAB „S. g." akcininko turinčio 100 procentų akcijų S. V. sprendimu Nr.1225 nustatyta, kad bendrovės kasininku paskirtas direktorius S. V. (t.l, b.l. 177 ).

502007-05-03 UAB „S. g." akcininkų sprendimu nustatyta, kad S. V. paskirtas UAB „S. g." vadovu (t., b.l. 187 ).

51UAB „S. g." kasos pajamų orderiais nustatyta, kad J. N. į bendrovės kasą įnešė: 2009-01-08 pagal KPO Nr. KP064 - 9000 litų ( t.l, b.l. 169), 2009-01-15 pagal KPO Nr. KPO66 - 8000 litų (t.l, b.l. 170), 2009-03-24 pagal KPO Nr. KPO70 - 9000 litų ( t.l, b.l. 171), 2009-03-31 pagal KPO Nr. KP073 - 8000 litų ( t.l, b.l. 172), 2009-04-17 pagal KPO Nr. KP074 - 7000 litų (t.l, b.l. 173).

52UAB „S. g." kasos išlaidų orderiais nustatyta, kad S. V. iš bendrovės kasos išmokėta: 2009-06-12 pagal KIO Nr. KI088 - 894,52 litų (t.l, b.l. 28), 2009-06-12 pagal KIO Nr. KI089 - 5000 litų (t.l, b.l. 29), 2009-06-15 pagal KIO Nr. KIO90 - 10000 litų (t.l, b.l. 30), 2009-06-16 pagal KIO Nr. KI091 - 10000 litų (t.l, b.l. 31), 2009-06-17 pagal KIO Nr. K9288 - 10000 litų (t.l, b.l. 32 ), 2009-06-18 pagal KIO Nr. KI093 -14837,48 litų (t.l, b.l. 33 ).

532009-06-01 ( - ) grupė PVM sąskaita faktūra ( - ) nustatyta, kad S. V. iš UAB „S. g." nupirko atsargų, esančių pagal sąrašą UAB „S. g." iš viso už 116051,24 litus ( su PVM ) (t.l, b.l. 34 ).

542009-07-01 UAB „F." PVM suskaitą faktūra serija ( - ) nustatyta, kad UAB „F." ( pardavėjas) parduoda iš viso prekių už 139839,09 litus ( su PVM) UAB „S. g." ( pirkėjui) (t.l, b.l. 101,103).

552011-12-19 UAB „F." direktoriaus E. R. lydraščiu nustatyta, kad pateikti UAB „F." ūkines operacijas su UAB „S. g." patvirtinančių dokumentų kopijos, tarp kurių pateikta 2009-07-01 PVM sąskaita faktūra Nr.00083, krovinio važtaraščiai KV ( - ) KV ( - ) KV ( - ) KV ( - ) (t.l, b.l. 100 ).

562012-07-11 bankrutuojančios UAB „F." administratoriaus A. A. pranešimu nustatyta, kad patikrinus bankrutuojančios UAB „F." dokumentus, rasta tik 2009-07-01 PVM sąskaita faktūra UAB „S. g.", o šios sąskaitos apmokėjimą patvritinančių duomenų nei kasoje, nei banko sąskaitose tarp administratoriui perduotų dokumentų nėra (t.l, b.l. 102 ).

572009-07-16 UAB „S. g." dokumentu apie klientų suminę būklę nustatyta, kad UAB „S. g." S. V. yra skolinga 565220,35 litus (t.l, b.1.37,38 ).

582007-05-10 Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro sutartimi nustatyta, kad M. S. ( pardavėjas) už 2500000 litų pardavė V. N. ir UAB „S. g" ( pirkėjas) bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis lygiomis dalimis po Vi dalį ( - )žemės sklypą, kadastrinis adresas: ( - ), unikalus žemės sklypo Nr. ( - ), turintį 7.0000 ha ploto, o sutarties 2 punkte nurodoma, kad pardavėjas pinigus gavo iš pirkėjo prieš šios sutarties sudarymą (t.l, b.l. 39-41 ).

592009-05-15 žemės ūkio kooperatyvo „Joniškio aruodas" ( ieškovo ) pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB S. g." ( atsakovui ) nustatyta, kad prašoma iškelti bankroto bylą UAB „S. g.", nes ši bendrovė nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal 2008-05-30 ir 2008-06-30 PVM sąskaitas faktūras iš viso už 415249,07 litus (t.l, b.l. 51,52 ).

602009-06-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad UAB „S. g.", įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), iškelta bankroto byla, o bankrutuojančios UAB ..S. g." administratoriumi paskirtas E. P. ( t.l. b.l. 53 ).

612009-09-14 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad patvirtinti bankrutuojančios UAB „S. g." kreditorių kreditoriniai reikalavimai 4263723,82 litų sumai: pirmos eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai - 19742,56 litų sumai, iš kurių S. V. kreditorinis reikalavimas - 5745,61 litų sumai, antros eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai -15316,44 litų sumai, trečios eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai - 4228664,82 litų sumai, iš kurių S. V. kreditorinis reikalavimas - 565220,35 litų sumai (t.l, b.1.54-56 ).

622009-10-05 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2009-09-14 nutartis dalyje dėl S. V. 565220,35 litų kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir klausimas dėl S. V. 565220,35 litų kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka (t.l, b.l. 60 ).

632009-11-24 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad atsisakyta tvirtinti S. V. 565220,35 litų BUAB „S. g." pareikštą kreditorinį reiklavimą (t.l, b.l. 59 )•

642010-01-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad patvirtinti bankrutuojančios UAB „S. g." kreditorių kreditoriniai reikalavimai 2009-09-14, 2009-11-03 ir 2009-11-24 Šiaulių apygardos teismo nutarčių pagrindu, pripažino bankrutuojančią UAB „S. g." bankrutavusia ir likvidavo šią įmonę dėl bankroto (t.l, b.l. 61,62 ).

652012-05-02 Šiaulių apygardos teismo daliniu sprendimu nustatyta, kad iš S. V. priteisė 184676,57 litus bankrutavusiai UAB „S. g.a". Teismas nustatė faktines aplinkybes, kad teismui pateikti keturi UAB „S. g.“ kasos išlaidų orderiai (2009-06-15 Nr. KI090 - 10000 Lt, 2009-06-19 Nr. KI091 - 10000 Lt,'2009-06-17 Nr. KI092 -10000 Lt, KI093 - 14837,48 Lt), kurie patvirtina, kad S. V. po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo iš įmonės kasos išėmė 44837,48 Lt.

66Teismui pateikta 2008-07-01 UAB „F." PVM sąskaita faktūra Serija ( - ), UAB „S. g." 2009-07-13 klientų suminės būklės ir 2009-07-13 UAB „S. g." balanso duomenys patvirtina ieškinyje nurodytus faktus, kad S. V., atstovaudamas UAB „S. g.", sudarė statybinių medžiagų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „F.", ir gavo prekes - statybines medžiagas (blokelius velux ir kt.), kurių vertė 139839,09 Lt, o už šį pirkinį buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Nupirktos statybinės medžiagos nebuvo užpajamuotos UAB „S. g.", sąskaitos neįtrauktos į bendrovės buhalterinę apskaitą. Atsakovas S. V. atsiliepime į jam pareikštą ieškinį pripažino 139839,09 Lt vertės statybinių medžiagų įsigijimo iš UAB „F." pagal 2008-07-01 PVM sąskaitą faktūrą Serija ( - ), jų neapskaitymo bendrovės buhalterinėje apskaitoje panaudojimo S. R. priklausančioje sodyboje ir sandėliavimo UAB „STG s." patalpose faktus.

67Sprendime konstatuota, kad bendrovės „S. g." vadovas S. V. po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g." priėmimo nuo 2009-06-09 iki 2009-06-17 iš įmonės kasos išėmė 44837,48 grynųjų pinigų, pažeisdamas LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimo Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" nuostatas, nepateikė jokių piniginių lėšų panaudojimą pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų ir jų negrąžino į bendrovės kasą. Tokius S. V. veiksmus teismas vertino kaip vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos ( nuostolių) atsiradimą ne tik jo vadovaujamai bendrovei, bet ir BUAB „S. g." kreditoriams.

68Be to, teismas konstatavo, kad S. V. neužpajamavo nupirktų iš UAB „F." 139839,09 Lt. vertės statybinių medžiagų, neapskaitė jų bendrovės buhalterinėje apskaitoje, neužtikrino jų apsaugos, neteisėtai patalpino Joniškyje UAB „STG S." patalpose, panaudojo vykdant statybos darbus ( - ) kaime S. R. nuosavybės teise priklausančioje sodyboje ir neperdavė po bankroto bylos iškėlimo. S. V. neteisėti veiksmai nulėmė žalos (nuostolių) atsiradimą BUAB „S. g.", o tuo pačiu ir bendrovės kreditoriams (t.l, b.l. 76-87 ).

69Teismas įvertino teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtus įrodymus.

70(Dėl kasos operacijų, susijusių su J. N.) S. V. parodė, kad kasos pajamų orderiai dėl J. N. pinigų įnešimo į UAB „S. g.“ kasą buvo surašęs dėl to, kad bankas J. N. nesuteikė paskolos žemės sklypo iš UAB „S. g.“ pirkimui. Šiuos orderius jis pateikė buhalterei R. P. įtraukimui į buhalterinę apskaitą. Suprato, kad remiantis šiais kasos pajamų orderiais bus nurašyta J. N. skola UAB „S. g.“ už įsigytą žemės sklypą. Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė, kad J. N. pati mokėjo grynais už įgytą žemės sklypą. Kaltinamojo parodymai yra nenuoseklūs, nelogiški, prieštaringi vieni kitiems. AB PAREX BANKAS suteikė J. N. 166000 Lt paskolą žemės sklypui įsigyti pagal 2007-09-27 pagal kreditavimo sutartį Nr. BKS/14/1269, t.y. maždaug prieš 1,5 metų iki 2009 m. sausio mėnesį kasos pajamų orderių išrašymo J. N. vardu. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė, kad J. N. dalį pinigų už įgytą žemės sklypą pervedė į dukterinę įmonę UAB „STG i.“, todėl nebebuvo skolinga UAB „S. g.“. Tam, kad nurašyti jos skolą, surašyti kasos pajamų orderiai dėl grynųjų pinigų įnešimo į UAB „S. g.“ kasą. Taigi, Kaltinamasis tada pripažino, kad jis tik surašė UAB „Statybų garantija“ kasos pajamų orderius J. N. vardu dėl pinigų įnešimo į bendrovės kasą, nors realiai šie pinigai įnešti nebuvo. Kaltinamojo parodymus dėl dalies pinigų tariamo pervedimo UAB „STG i.“ paneigia bylos rašytiniai įrodymai, kuriose nurodyta, kad J. N. visą jai pagal 2007-09-27 kreditavimo sutartį suteiktą paskolą – 166000 Lt 2007m. spalio 10 d. banko mokėjimo dokumentu Nr. 589530 pervedė į UAB „Statybų garantija“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) 1257, esančią AB DnB NORD banke. Taigi, mokėjimai į UAB „STG i.“ nebuvo daromi. Aplinkybę, kad kaltinamasis tik nurašė J. N. skolą, surašydamas jos vardu kasos pajamų orderius, patvirtina nuoseklūs J. N. parodymai, kuriose ji nurodė, kad iš UAB „S g.“ pirko žemės sklypą, už kurį atsiskaitė paimta banko paskola. Dalį pinigų UAB „S. g.“ ji liko skolinga iki šiol. Pagal kasos pajamų orderius į UAB „S. g.“ pinigų nemokėjo. Šiuos J. N. parodymus patvirtina 2012-10-25 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto išvada Nr. (4.65)-86-33, kurioje nustatyta, kad J. N. pagal 2007-10-01 žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį Nr. JD-2787 įsigijo 0,1322 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos), esantį ( - ). Minėtą žemės sklypą J. N. įsigijo iš UAB „S. g.“ už 207000 Lt, vidutinė rinkos vertė 71437 Lt (vertės nustatymo data 2007-06-11). Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties 2 dalyje „Sutarties kaina ir šalių atsiskaitymo tvarka“ numatyta, kad 41000 litų dydžio kainos dalį J. N. įsipareigoja sumokėti UAB „S. g.“ grynais pinigais iki 2008 m. spalio mėn. 1 d, likusią 166000 litų dalį, gavusi kreditą iš AB PAREX banko - iki 2007 m. lapkričio mėn.1 d., į UAB „S. g.“ nurodytą sąskaitą Nr. ( - ) 1257, esančią AB DnB NORD banke. J. N. 2007-09-27 pagal kreditavimo sutartį Nr. BKS/14/1269 iš AB PAREX BANKAS gavo 166000 Lt paskolą žemės sklypui įsigyti ir 2007-10-10 banko mokėjimo dokumentu Nr. 589530 pervedė pinigus į UAB „S. g.“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr.( - ) 1257, esančią AB DnB NORD banke. Mokėjimo paskirtis (pagal 2007-10-01 žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį Nr. JD-2787, už žemės sklypą esantį ( - )). Nustatyta, kad J. N. 2008-10-01 negalėjo turėti teisėtų ir teisės aktų nustatyta tvarka apskaitytų pajamų iki 2008-10-01 sumokant 41000 Lt įmoką UAB „S. g.“ pagal nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sutartį, pilnai atsiskaitant pagal žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, kadangi 2008-10-01 galėjo turėti tik 28632 Lt (iš jų 1039 Lt banke ir 27593 Lt ne banke) teisėtų ir teisės aktų nustatyta tvarka apskaitytų pajamų. UAB „S. g.“ buhalterinės apskaitos dokumentais – kasos pajamų orderiais nustatyta, kad 2009 metais J. N. vardu per 5 kartus įnešta 41 000 litų į UAB ,,S. g.“ kasą: 2009-01-08 kasos pajamų orderį Nr. 64 - 9000 litų, 2009-01-15 kasos pajamų orderį Nr.66 - 8000 litų, 2009-03-24 kasos pajamų orderį Nr.70 - 9000 litų, 2009-03-31 kasos pajamų orderį Nr.73 - 8000 litų, 2009-04-17 kasos pajamų orderį Nr.74 - 7000 litų. UAB „S. g.“ apskaitą tvarkiusi buhalterė R. P. patvirtino S. V. parodymus, kad UAB „S. g.“ grynaisiais pinigais disponavo S. V., kuris jai pateikdavo dokumentus įtraukimui į apskaitą, bet realiai grynųjų pinigų ji nematydavo. Be to, R. P. nurodė, kad į apskaitą įtraukė visus S. V. jai pateiktus dokumentus. Jeigu dokumentas neįtrauktas į UAB „S. g.“ apskaitą, tai reiškia, kad S. V. to dokumento jai nepateikė. Be to, UAB „S. g.“ kasos išlaidų orderiais, kurių datos ir sumos sutampa su J. N. vardu išrašytais kasos pajamų orderiais dėl pinigų įnešimo į bendrovės kasą. Nustatyta, kad 2009 metais S. V. per 5 kartus iš UAB ,,S. g.“ kasos išmokėta 41000 litų: 2009-01-08 kasos išlaidų orderiu Nr.72 išmokėta 9000 litų, 2009-01-15 kasos išlaidų orderiu Nr.74 išmokėta 8000 litų, 2009-03-24 kasos išlaidų orderiu Nr.77 išmokėta 9000 litų, 2009-03-31 kasos išlaidų orderiu Nr.80 išmokėta 8000 litų, 2009-04-17 kasos išlaidų orderiu Nr.81 išmokėta 7000 litų. UAB „Statybų garantija“ registrais nustatyta, kad J. N. 41000 Lt. įnešimas įtrauktas į UAB „S. g.“ apskaitą ir tokiu būdu nurašyta jos 41000 Lt. skola, susidariusi nepilnai atsiskaičius už žemės sklypą, įsigytą iš UAB „S. g.“. Atlikus UAB „S. g.“ buhalterinių dokumentų tyrimą pateiktomis specialisto išvadomis ir specialistės V. Č. paaiškinimais teisme nustatyta, kad jeigu J. N. vardu išrašytuose kasos pajamų orderiuose registruotų įmokėjimų realiai nebuvo, tai ūkinės operacijos įvyko ir taip buvo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str.1 d. , 13 str. 4 d. ir 16 str. 1 d., nes apskaitos dokumentas surašytas neįvykusiai ūkinei operacijai, dokumento turinys atspindi neįvykusią ūkinę operaciją ir šis dokumentas registruotas apskaitos registre. Jeigu nebuvo įnešta į kasą pinigų J. N. vardu, tai tuo pačiu laikotarpiu nebuvo galimybės iš UAB „S. g.“ kasos S. V. išmokėti 41000 Lt. Kadangi realiai pinigai nebuvo įnešti į UAB „S. g.“ kasą ir realiai šie pinigai nebuvo išmokėti S. V., tai S. V. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str.1 d. , 13 str. 4 d. ir 16 str.1d., nes kasos dokumentai surašyti neįvykusioms ūkinėms operacijoms. Taigi, aptartais duomenis pilnai įrodyta, kad J. N. 2007-09-27 pagal kreditavimo sutartį Nr. BKS/14/1269 iš AB PAREX BANKAS gavo 166000 Lt paskolą žemės sklypui įsigyti. 2007-10-10 banko mokėjimo dokumentu Nr. 589530 pervedė pinigus į UAB „Statybų garantija“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) 1257, esančią AB DnB NORD banke, už pagal 2007-10-01 įsigytą žemės sklypą iš UAB „S. g.“. Pagal sutartį J. N. iki 2008 m. spalio mėn. 01 d. įsipareigojo sumokėti likusią dalį - 41000 litų, tačiau pinigų nesumokėjo, o 2009 m. S. V. J. N. vardu užpildė kasos pajamų orderius dėl 41000 Lt. įnešimo į bendrovės kasą bei kasos išlaidų orderius savo vardu dėl šių pinigų išmokėjimo iš kasos, nors realiai pinigai nebuvo įnešti bei išmokėti. Šiuos kasos dokumentus jis pateikė UAB „S. g.“ buhalterei R. P., kuri juos įtraukė į bendrovės apskaitą ir nurašė 41000 Lt. J. N. skolą bendrovei, nesuvokdama nusikalstamo S. V. veiksmų pobūdžio, S. V. pažeidžiant 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 4 d., nes dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos nepatvirtina jų tapatumo ir neatitinka ūkinių operacijų turinio.

71(Dėl UAB „F.“ sąskaitos neįtraukimo į UAB „St. G.“) Kaltinamasis parodė, kad prekes pagal šią sąskaitą jis gavo, jos buvo panaudotos bendrovės veikloje, tačiau sąskaita nebuvo įtraukta, nes tik metų pabaigoje suvedami tarp įmonių visi pirkimai – pardavimai, o metai dar nebuvo pasibaigę. Teismas atmeta tokius kaltinamojo parodymus, nes juos paneigia byloje išnagrinėti įrodymai. Atliekant UAB „S. g.“ buhalterinių dokumentų tyrimą, priešpriešinio patikrinimo metu iš UAB „F.“ buvo gauti dokumentai apie prekių pardavimą UAB „S. g.“: krovinio važtaraščiai 2008-03-20 KV ( - ) 2008-03-20 KV ( - ) 2008-04-01 KV ( - ) 2008-04-04 KV ( - ), 2009-07-01 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) dėl prekių už 139839,09 Lt pardavimo. UAB „Statybų garantija“ buhalteriniais apskaitos registrais nustatyta, kad krovinio važtaraščiai 2008-03-20 KV ( - ) 2008-03-20 KV ( - ) 2008-04-01 KV ( - ) 2008-04-04 KV ( - ) dėl prekių gavimo iš UAB „F.“ neįtraukti į bendrovės buhalterinę apskaitą. Paskutinis UAB „F.“ krovinio važtaraštis, įtrauktas į bendrovės apskaitą, yra 2008-10-09, kuriame užfiksuota, kad UAB „F.“ yra skolinga UAB „S. g.“ 141962,70 Lt., nes už prekes UAB „S. g.“ pervedė pinigų daugiau, nei gavo prekių pagal į bendrovės apskaitą įtrauktus dokumentus. Taigi, šie dokumentai paneigia S. V. parodymus, kad metų pabaigoje būtų suvesti pirkimai – pardavimai, nes UAB „S. g.“ iš UAB „F.“ prekes gavo dar 2008 metais bei tais pačiais metais vyko paskutinis prekių gavimas iš šios bendrovės ir fiksuota jos skola UAB „Statybų garantija“. Taigi, S. V., kaip bendrovės vadovas, žinojo apie prekių gavimą iš UAB „F.“ 2008 metais, nes E. R. nurodė, kad kaip UAB „F.“ atstovas bendravo tik su S. V.. S. V. patvirtino šiuos jo parodymus. Šios prekės panaudotos bendrovės veikloje, tačiau 2009-07-01 sąskaita dėl šių prekių pirkimo į bendrovės apskaitą neįtraukta. Specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „F.“ 2009-07-01 PVM sąskaitoje faktūroje (serija ( - )) nurodyta, kad UAB „S. g.“ pirko prekių (V. WS ( - ) WSC 35, WSD 35, montažiniai ryšiai 370, 220 ir transportavimo komplektas) už 139 839,09 Lt. Ištyrus UAB „S. g.“ prekių įsigijimo PVM sąskaitas faktūras ir apskaitos registrus nustatyta, kad prekių įsigijimas iš UAB „F.“ už 139 839,09 Lt (2009-07-01 PVM sąskaita faktūra serija ( - )) neregistruotas UAB „S. g.“ buhalterinėje apskaitoje. S. V. pripažino, kad jis buhalterei R. P. pateikdavo dokumentus įtraukimui į apskaitą. Šiuos jo parodymus patvirtino R. P., nurodydama, kad jeigu dokumentas neįtrauktas į UAB „S. g.‘ apskaitą, tai reiškia, kad S. V. jai to dokumento nepateikė. Darytina išvada, kad S. V. iš UAB „F.“ pagal krovinio važtaraščius 2008-03-20 KV ( - ) 2008-03-20 KV ( - ) 2008-04-01 KV ( - ) 2008-04-04 KV ( - ) gavo prekių už 139 839,09 Lt. UAB „F.“ sąskaita ( - )dėl šių prekių už 139 839,09 Lt pardavimo UAB „S. g.“ išrašyta 2009-07-01, tačiau S. V. jos nepateikė buhalterei R. P. įtraukimui į bendrovės apskaitą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, reglamentuojančias, kad į apskaitą turi būti įtrauktos visos ūkinės operacijos.

72(Dėl prekių pirkimo iš UAB „S. g.“). Kaltinamasis parodė, kad realiai prekių tuo metu bendrovėje nebebuvo. Jos buvo panaudotos bendrovės veikloje, tačiau nebuvo tinkamai nurašytos, todėl surašant prekių buhalterinio likučio pardavimą S. V., buvo panaikintas jų likutis, nors realiai S. V. prekių negavo. Specialistė V. Č. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio nagrinėjimo metu parodė, kad jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių atsargų nebuvo. Tai yra ūkinė operacija, kai S. V. iš UAB ,,S. g.“ perka prekių už 130 565 Lt. Kadangi ši ūkinė operacija realiai neįvyko, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 1d. , 13. 4 str. ir 16 str.1 d., nes apskaitos dokumentas surašytas neįvykusiai ūkinei operacijai, dokumento turinys atspindi neįvykusią ūkinę operaciją ir šis dokumentas registruotas apskaitos registre. Dokumento, atspindinčio neįvykusią ūkinę operaciją, įtraukimas į apskaitą įtakoja atsargų likučių ir atskaitingo asmens sąskaitos likučių nustatymą, tuo pačiu iš dalies įtakoja įmonės turto nustatymui. Teismas daro išvadą, kad S. V. išrašė UAB „Statybų garantija“ dvi 2009-06-01 PVM sąskaitas faktūras: ( - ) dėl prekių už 116 051,24 Lt., ( - ) dėl prekių už 14 513,97 Lt pardavimo S. V., ir jas pateikė buhalterei R. P.. Pastaroji nesuvokdama kaltinamojo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, į šias sąskaitas įrašė neteisingus duomenis apie ūkinių operacijų turinį, nes tuo metu realiai bendrovė šių prekių neturėjo. Į apskaitą įtrauktos realiai neįvykusios ūkinės operacijos, pažeidžiant 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 4 d., nes dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos nepatvirtina jų tapatumo ir neatitinka ūkinių operacijų turinio. Kadangi kaltinamasis apgaulingai tvarkė UAB „S. g.“ buhalterinę apskaitą, jo veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 222 str. 1 d.. S. V. pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, kaip ūkio subjekto vadovas būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus bei apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka, laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-07-01, veikdamas per UAB ,,S. g.“ buhalterę R. P., nesuvokusią jo nusikalstamų veiksmų pobūdžio, tyčia apgaulingai tvarkė UAB ,,S. g.“ buhalterinę apskaitą, nes į UAB ,,S. g.“ apskaitą neįtrauktos įvykusios ūkinės operacijos ir įvykiai bei įtrauktos realiai neįvykusios ūkinės operacijos, žinodamas kad J. N. pinigų į bendrovės kasą neįmokėjo, iš kasos S. V. tariamai J. N. įneštų pinigų neišsimokėjo, prekių iš UAB „S. g.“ nepirko bei UAB „Statybų g.“ pirko prekes iš UAB „F.“, tačiau nepateikė tai patvirtinančios sąskaitos įtraukimui į apskaitą. Būtent dėl S. V. veiksmų iš dalies negalima nustatyti UAB „S. g.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-07-01.

73(Dėl skolininko nesąžiningumo) S. V. parodė, kad 2009 metų birželio mėnesį UAB „S. g.“ kasoje nebuvo grynųjų pinigų, todėl jis tik surašė dokumentus dėl jų paėmimo iš kasos, nes šie pinigai jau prieš tai buvo panaudoti įmonės veikloje, todėl reikėjo nurašyti jų likutį. Šie S. V. parodymai atmestini, kadangi jie yra nenuoseklūs, prieštarauja kitiems byloje esantiems duomenims. Ikiteisminio tyrimo metu S. V. parodė, kad 2009 m. birželio mėn. jis pasiskolino pinigų, kuriuos pagal kasos pajamų orderius įnešė į bendrovės kasą, nes pinigų reikėjo įmonės veikloje, tačiau po to pinigus pagal kasos išlaidų orderius iš kasos paėmė, nes nepasisekė vystyti veiklos. Šiuos S. V. parodymus patvirtina ir 2012-05-02 Šiaulių apygardos teismo dalinis sprendimas, kuriuo nustatytos faktinės aplinkybės, kad S. V. po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo iš įmonės kasos išėmė 44 837,48 Lt. pagal UAB „S. g.“ kasos išlaidų orderius: 2009-06-15 Nr. KI090 - 10000 Lt, 2009-06-19 Nr. KI091 - 10000 Lt, 2009-06-17 Nr. KI092 - 10000 Lt, KI093 - 14837,48 Lt. Sprendime konstatuota, kad bendrovės „S. g.“ vadovas S. V. po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g.“ priėmimo nuo 2009-06-09 iki 2009-06-17 iš įmonės kasos išėmė 44837,48 grynųjų pinigų, pažeisdamas LR Vyriausybės 2000-02-17 nutarimo Nr.179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas, nepateikė jokių piniginių lėšų panaudojimą pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų ir jų negrąžino į bendrovės kasą. Tokius S. V. veiksmus teismas vertino kaip vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą ne tik jo vadovaujamai bendrovei, bet ir BUAB „S. g.“ kreditoriams. S. V. parodymai, kad realiai pinigų nebuvo, paneigia specialisto išvada ir UAB „S. g.“ buhalteriniai dokumentai, kuriais nustatyta, kad S. V. įnešė į kasą iš viso 49 837,48 Lt: 2009-06-12 pagal KPO80 – 5000 Lt., 2009-06-15 pagal KPO81 – 10000 Lt., 2009-06-16 pagal KPO82 – 10000 Lt., 2009-06-17 pagal KPO83 – 10000 Lt., 2009-06-18 – pagal KPO84 - 14837,48 Lt. S. V. gavo iš kasos iš viso išsimokėjo 50732,00 Lt: pagal 2009-06-12 KIO88 - 894,52 Lt., pagal 2009-06-12 KIO89 – 5000 Lt., pagal 2009-06-15 KIO90 – 10000 Lt., pagal 2009-06-16 KIO91 – 10000 Lt., pagal 2009-06-17 KIO92 – 10000 Lt., pagal 2009-06-18 KIO93 – 14837,48 Lt. Teismas atkreipia dėmesį, kad 2009 m. birželio mėn. S. V. pagal kasos pajamų orderius iš viso įnešė į bendrovės kasą 49 837,48 Lt. Taip pat buhalteriniais dokumentais nustatyta, kad be S. V. įneštų pinigų bendrovės kasoje pagal kasos pajamų orderius pinigai gauti iš nuomos - pagal kasos pajamų orderį Nr.KPO79 bei iš N. N. - pagal kasos pajamų orderį Nr.KPO80. Taigi, S. V. iš bendrovės kasos paėmė visus pinigus, tiek kuriuos pats į kasą įnešė, tiek tuos, kurie gauti iš kitų asmenų. Tai paneigia S. V. parodymus, kad kasoje pinigų nebuvo. Iš spelisto išvados matyti, kad UAB „S. g.“ pagal 2009 m. birželio 22 d. balanso duomenis nemoki (įsipareigojimai 383 4575 Lt) didesni už pusę balansinio turto vertės (2 178 746 Lt). Šią aplinkybę dėl UAB “S. g.” nemokumo patvirtina 2009-06-09 Šiaulių apygardos teismo nutartis, kuria nustatyta, kad UAB „Statybų garantija“ nemoki ir jai iškelta bankroto byla. Specialisto išvada nustatyta, kad 2007-01-15 S. V. paskolino UAB „S. g.“ 80000,00 Lt (kasos pajamų orderis Nr. KPOl). Paskola registruota sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V.“. Be to, S. V. į UAB „S. g.“ kasą įnešė 76037,48 Lt (156037,48 - 80000,00), kurie registruoti sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V.“. Šiuose kasos pajamų orderiuose nenurodytas pinigų įnešimo į kasą pagrindas. S. V. UAB “S. g.” skolino savo asmenines lėšas, tačiau tyrimui atlikti nepateiktos S. V. avansinės apyskaitos, bankų sąskaitų išrašuose nenurodyta, kad pinigai išmokėti būtent S. V., todėl specialistė neturėjo galimybės patvirtinti atskaitingo asmens sąskaitoje „2435 Atskaitingi asmenys S. V.“ registruotų S. V. įneštų, gautų ir sumokėtų pinigų pagrįstumo. Kadangi specialistė neturėjo galimybės nustatyti, kokią pinigų sumą S. V. paskolino UAB „S. g.“, kur buvo panaudoti gauti pinigai bei UAB „S. g.“ sąskaitos „2435 Atskaitingi asmenys S. V.“ likučio, tuo pačiu negalima nustatyti ir UAB „Statybų garantija“ skolos likučio S. V.. UAB “S. g.” buhalteriniais registrais nustatyta, kad apskaitoje užfiksuota, kad UAB “S. g.” skolinga S. V. 565 220,35 Lt. Nors Šiaulių apygardos teismas 2009-09-14 nutartimi patvirtino iš viso S. V. kreditorinį reikalavimą – 565 220,35 litų sumai, o vėliau Šiaulių apygardos teismas 2009-11-24 nutartimi atsisakė tvirtinti S. V. 565 220,35 litų BUAB „S. g.“ pareikštą kreditorinį reikalavimą, tačiau vertinant visumą duomenų, nepaneigti duomenys, kad UAB “S. g.” buvo skolinga S. V., nors dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimų nėra galimybės nustatyti tikslios sumos. S. V. parodė, kad pildydamas kasos išlaidų orderius apie pinigų pasiėmimą iš bendrovės kasos nežinojo apie įmonės nemokumą ir apie tai, kad įmonei iškelta bankroto byla. Šie S. V. parodymai paneigti kitais bylos duomenimis. Tiek L. T. Š., tiek A. B. nurodė, kad jau nuo 2008 m. rudens UAB “G.” pasirašė trišalę sutartį dėl tiesioginio apmokėjimo už atliktus darbus su ŽŪK “J. A.” ir nuo sutarties pasirašymo pinigai buvo pervedami ne UAB “S. g.”, bet tiesiogiai UAB “G.”, nes UAB “S. g.” buvo skolinga už atliktus darbus UAB “G.” apie 600 000 Lt. ŽŪK “J. A.” 2009-05-15 pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB “S. g.” nustatyta, kad UAB “G.” 2008-07-03 pranešimu pranešė UAB “s. g.” ir ŽŪK “J. A.” apie susidariusį įsiskolinimą už darbus ir nurodė, kad darbai stabdomi, o 2008-09-05 pranešė ape sutarties nutraukimą dėl susidariusio UAB “S. g.” 670767,86 Lt. įsiskolinimo. S. V. pripažino šią aplinkybę, kad žinojo apie tiesioginius atsiskaitymus UAB “G.”, tačiau nurodė, kad jis sprendė ginčą su ŽŪB “J. A.” dėl 800000 Lt. pervedimo, nors pripažino, kad į šią sumą įtraukė ir 600000 litų, kurie pagal pasirašytą sutartį buvo tiesiogiai pervedami UAB “G.”. Būtent tai, kad ŽŪB “J. A.” nebepervedė pinigų UAB “S. g.”, o juos tiesiogiai pervedė UAB “G.”, turėjo lemiamos įtakos UAB “S. g.” veiklai ir jos nemokumui. Be to, centrinės hipotekos įstaigos duomenimis nustatyta, kad UAB “S. g.” jau 2008 m. 2 pusmetyje buvo skolinga kitoms bendrovėms, todėl buvo uždėtas areštas UAB “S. g.” turtui. S. V. pripažino šias aplinkybes dėl įsiskolinimo ir dėl turto arešto. Rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009-03-31 ŽŪK “J. A.” išsiuntė UAB “S.g.” pranešimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą bendrovės registracijos adresu: ( - ). Tuo pačiu adresu UAB “S. g.” buvo išsiųstas 2009-05-15 ŽŪK “J. A.” pranešimas iškelti bankroto bylą. Nors S. V. nurodė, kad nežinojo apie įmonės nemokumą ir gresiantį bankrotą, o 2009 m. butą ( - ), pardavė, tačiau apie kitą bendrovės buveinės vietą nepranešė, šie jo parodymai paneigti dokumentais iš Šiaulių apygardos teismo UAB “S. g.” bankroto bylos, iš kurių matyti, kad 2009-10-08, 2009-10-27 teismo pranešimai buvo siųsti adresu ( - ) ir juose pasirašė S. V. žmona. Tai patvirtina, kad dar 2009 m. spalio mėnesį jie gyveno šiame bute, o S. V. sąmoningai nepasiimdavo 2008 m ir 2009 m. jam adresu: ( - ), siunčiamų pranešimų, žinodamas apie įmonės skolas ir jos nemokumą, nes ir L. T. Š. nurodė, kad kai ŽŪB “J. a.” 2008 m. rudenį sužinojo apie UAB “S. g.” įsiskolinimą UAB “G.” už atliktus darbus, S. V. pradėjo jos vengti ir nebeatsakinėjo į jos telefonų skambučius. Liudytojos R. P. parodymais nustatyta, kad maždaug prieš 2 mėnesius iki UAB “S. g.” bankroto, t.y. maždaug nuo 2009 m. balandžio mėn., įmonė veiklos nebevykdė. Taigi, aptartais duomenis pilnai įrodyta, kad S. V. žinojo apie UAB „S. g.“ sunkią ekonominę padėtį ir nemokumą, kai akivaizdžiai grėsė bankrotas. Žinojo, kad įmonė nebevykdo veiklos ir negauna pajamų, o 2009-06-09 Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „S. g.“. Tai žinodamas, S. V. iš bendrovės kasos laikotarpiu nuo 2009-06-12 iki 2009-06-18 pagal kasos išlaidų orderius iš viso išsimokėjo 50 732 Lt., taip patenkino tik savo paties kreditorinį reikalavimą, tuo likusiems pirmos, antros ir trečios eilės UAB „S. g.“ kreditoriams atitinkamai sumažindamas galimybę gauti įsiskolinimų padengimą, taip jiems padarant 50 732.00 Lt turtinę žalą. Nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, teisingai kvalifikuotas pagal LR BK 208 str. 1 d.

74Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamojo charakterizuojančią medžiagą. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nenustatyta. S. V. kaltinamas vieno apysunkio ir vieno nesunkaus nusikaltimų padarymu, nusikalstamų veikų padarymo metu nebuvo teistas ( t.2, b.l. 163 ), buvo baustas administracine tvarka, nusikalstamų veikų padarymo metu turėjo galiojančių administracinių nuobaudų (t.2, b.l. 167-169 ), turi 3 vaikus, iš kurių 2 nepilnamečiai ( t.2, b.l. 171-173 ), nuo 2013-04-16 įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (t.2, b.l. 170 ). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas mano, kad bausmės tikslai (LR BK 41 str.) bus pasiekti kaltinamajam paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę – baudą (LR BK 55 str.). Atsižvelgiant į baudžiamąją atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamajam skirtina bausmė, kuri yra artima tos bausmės nustatytam vidurkiui (LR BK 61 str.).

75Paskirtos bausmės bendrintinos dalinio sudėjimo būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d. 4 d., kadangi tarp padarytų nusikalstamų veikų yra realioji sutaptis.

76Nuosprendžiui įsiteisėjus, dokumentai grąžintini BUAB „S. g.“ bankroto administratoriui S. K..

77Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

78Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 str. 2 d., -

Nutarė

79S. V. pripažinti kaltu pagal:

  • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d. ir skirti jam bausmę - 50 MGL (šešių tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio bauda;
  • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 208 str. 1 d. ir skirti jam bausmę - 40 MGL (penkių tūkstančių dviejų šimtų litų) dydžio bauda.

80Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d. paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir S. V. paskirtą galutinę bausmę – 70 MGL (devynių tūkstančių vieno šimto litų) dydžio baudą.

81Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., 5 d. 2 p., paskirtą bausmę subendrinti apėmimo būdu su 2013-10-08 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir S. V. paskirti galutinę bausmę – 70 MGL (devynių tūkstančių vieno šimto litų) dydžio baudą.

82Nuosprendžiui įsiteisėjus, UAB „Statybų garantas“ buhalterinės apskaitos dokumentus grąžinti BUAB „S. g.

83“ bankroto administratoriui S. K..

84Nuosprendžiui įsiteisėjus, kaltinamajam panaikintinos paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.

85Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-... 3. S. V., būdamas UAB „S. g.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 4. pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės... 5. pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės... 6. be to, S. V., būdamas UAB „S. g.", įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ),... 7. Kaltinamasis S. V. kaltu neprisipažino bei parodė, kad jis buvo UAB „S.... 8. Liudytoja L. T. Š. parodė, kad 2007 metais dirbo Joniškio kooperatyve „J.... 9. Liudytojas E. R. parodė, kad 2007 metais su UAB „S. g.“ buvo vykdė... 10. Liudytoja R. P. parodė, kad 2007 metais dirbo UAB „S. g.“ buhaltere.... 11. S. V. Č. parodė, kad pagal pateiktus dokumentus neįmanoma buvo nustatyti... 12. Ikiteisminio tyrimo metu specialistė V. C. parodė, kad jeigu PVM sąskaitoje... 13. Liudytoja J. N. parodė, kad ji dirbo UAB „S. g.“ vadybininke nuo 2007 m.... 14. Liudytojas A. B. parodė, kad su kaltinamuoju susipažino 2008 metais. Tais... 15. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. R. parodė, kad nuo 2007 m. rugpjūčio... 16. 2010-11-11 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialisto... 17. UAB „S. g." pagal 2009 m. birželio 22 d. balanso duomenis nemoki... 18. 4357491... 19. 2178746... 20. 3834575 * nemok i... 21. S. V. įnešė į kasą 49837,48 Lt:
DataKPO... 22. Kasos pajamų orderiai pasirašyti pinigus įnešusio S. V. ir vyr. buhalterės... 23. S. V. gavo iš kasos 50732,00... 24. Kasos išlaidų orderiai pasirašyti gavėjo S. V. ir vyr. buhalterės R. P.... 25. Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo 35 straipsnis (Kreditorių reikalavimų... 26. -... 27. „pirmąja eile yra tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo... 28. -... 29. antrąja eile tenkinami reikalavimai dėl mokesčių ir kitų įmokų į... 30. -... 31. trečiąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai". (4 dalis).... 32. UAB „S. g." atsiskaitymų su kreditoriais dokumentai nepateikti, todėl... 33. UAB „S. g." bendrasis skolos rodiklis 2009 m. birželio 22 d. balanso... 34. 2011-06-21 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialisto išvada... 35. 2009-07-20 S. V. prašyme UAB „S g" administratoriui prašo „grąžinti... 36. Ištyrus tirti pateiktus UAB „S g" kasos ir banko dokumentus ir apskaitos... 37. -... 38. 2007-01-15 S. V. paskolino UAB „S g" 80000,00 Lt (kasos pajamų orderis Nr.... 39. S. V. iš kasos išmokėta 410682,00 Lt, iš jų 312344,52 Lt nurodyta, kaip... 40. S. V. iš UAB „S g" DnB NORD banko sąskaitos ( - ) ir UAB Medicinos banko... 41. -... 42. Į DnB NORD banko sąskaitas (( - ), ( - ), ( - ) ir ( - )) ir UAB Medicinos... 43. Tyrimui atlikti pateiktoje atskaitingo asmens sąskaitoje „2435 Atskaitingi... 44. Tačiau tyrimui atlikti nepateiktos S. V. avansinės apyskaitos, bankų... 45. 2012-01-31 Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centro specialisto išvada... 46. 2012-10-25 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialisto... 47. J. N. 2007-09-27 pagal kreditavimo sutartį Nr. BKS/14/1269 iš AB PAREX BANKAS... 48. Įvertinus J. N. vartojimo išlaidas už 2005-2006 metus laikotarpiu nuo... 49. 2006-12-25 UAB „S. g." akcininko turinčio 100 procentų akcijų S. V.... 50. 2007-05-03 UAB „S. g." akcininkų sprendimu nustatyta, kad S. V. paskirtas... 51. UAB „S. g." kasos pajamų orderiais nustatyta, kad J. N. į bendrovės kasą... 52. UAB „S. g." kasos išlaidų orderiais nustatyta, kad S. V. iš bendrovės... 53. 2009-06-01 ( - ) grupė PVM sąskaita faktūra ( - ) nustatyta, kad S. V. iš... 54. 2009-07-01 UAB „F." PVM suskaitą faktūra serija ( - ) nustatyta, kad UAB... 55. 2011-12-19 UAB „F." direktoriaus E. R. lydraščiu nustatyta, kad pateikti... 56. 2012-07-11 bankrutuojančios UAB „F." administratoriaus A. A. pranešimu... 57. 2009-07-16 UAB „S. g." dokumentu apie klientų suminę būklę nustatyta, kad... 58. 2007-05-10 Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro sutartimi nustatyta, kad M. S. (... 59. 2009-05-15 žemės ūkio kooperatyvo „Joniškio aruodas" ( ieškovo )... 60. 2009-06-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad UAB „S. g.",... 61. 2009-09-14 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad patvirtinti... 62. 2009-10-05 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad panaikinta... 63. 2009-11-24 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad atsisakyta... 64. 2010-01-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad patvirtinti... 65. 2012-05-02 Šiaulių apygardos teismo daliniu sprendimu nustatyta, kad iš S.... 66. Teismui pateikta 2008-07-01 UAB „F." PVM sąskaita faktūra Serija ( - ), UAB... 67. Sprendime konstatuota, kad bendrovės „S. g." vadovas S. V. po nutarties dėl... 68. Be to, teismas konstatavo, kad S. V. neužpajamavo nupirktų iš UAB „F."... 69. Teismas įvertino teisiamojo posėdžio metu išnagrinėtus įrodymus.... 70. (Dėl kasos operacijų, susijusių su J. N.) S. V. parodė, kad kasos pajamų... 71. (Dėl UAB „F.“ sąskaitos neįtraukimo į UAB „St. G.“) Kaltinamasis... 72. (Dėl prekių pirkimo iš UAB „S. g.“). Kaltinamasis parodė, kad realiai... 73. (Dėl skolininko nesąžiningumo) S. V. parodė, kad 2009 metų birželio... 74. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į nusikalstamos veikos padarymo... 75. Paskirtos bausmės bendrintinos dalinio sudėjimo būdu vadovaujantis Lietuvos... 76. Nuosprendžiui įsiteisėjus, dokumentai grąžintini BUAB „S. g.“ bankroto... 77. Nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintinos kardomosios priemonės –... 78. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 303 str. 2 d.,... 79. S. V. pripažinti kaltu pagal: