Byla 2S-2011-798/2012
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-25 nutarties

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) K. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-25 nutarties,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas K. S. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio neteisėtų veiksmų, prašydamas panaikinti antstolės P. K. patvarkymą Nr. ( - ), nušalinti antstolę P. K. vykdomojoje byloje Nr. ( - ), panaikinti antstolės P. K. patvarkymus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pripažinti antstolės P. K. ir antstolio padėjėjo T. J. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) neteisėtais ir juos panaikinti bei priimti atskirąją nutartį dėl antstolės P. K. veiksmų (b. l. 1-6).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-09-25 priėmė nutartį, kurią pareiškėjo K. S. skundą dėl antstolės P. K. atsisakė priimti. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nesilaikė CPK 510 straipsnyje 2 dalyje nustatytos skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarkos ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo skunde nurodyti reikalavimai iš esmės sutampa su 2012-07-16 pareiškėjo antstolei P. K. pateikto skundo reikalavimais, kuris su antstolės patvarkymu yra persiųstas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, bei nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. 2-9088-811/2012.

  1. Atskirojo skundo argumentai

5Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-25 nutartį perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodo, kad:

6Nutartyje pasisakyta, dėl pareiškėjo skundo adresuoto antstolei P. K. ir teismui, tačiau skundas išnagrinėtas nesant antstolės patvarkymo dėl skundo, nutartis priimta esant teisme priimtam pareiškėjo skundui.

7Nutartis surašyta ir pasirašyta teisėjos K. L., pastarajai išnagrinėjus pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, tačiau nutarimas yra priimtas teismo. Nutartį priimant dalyvavo asmuo, kuris pareiškėjo skundo priėmimo klausimą sprendžiant nedalyvavo.

8Nutartyje nėra galutinio nutarimo, o tik nutarta atsisakyti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir nenurodyta kas atsisakys.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Teismas absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl esminių atskirojo skundo argumentų.

10Iš apelianto pateikto atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas skundžia Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-09-25 nutartį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo K. S. skundą dėl antstolio veiksmų. Skundu prašo panaikinti nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pagrindinis apelianto argumentas, pagrindžiantis skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą, yra tai, kad nutarties motyvai nieko nepagrįsti ir pažeista CPK 291 str. 1 d. 5 p. Su tokiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas sutikti negali, kadangi pirmos instancijos teismas, ištyręs byloje esančią medžiagą priėmė nutartį atsisakyti priimti pareiškėjo K. S. skundą dėl antstolio veiksmų, savo motyvus nurodė nutarties motyjavuojamoje dalyje, tokiu būdu pagrindė nutartį ir teisingai nustatė, kad besikreipiantis asmuo nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

11Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. Bylos dėl antstolių veiksmų apylinkės teisme nagrinėjamos remiantis CPK XXXI skyriaus normomis. Skundo padavimas teismui ir jo nagrinėjimas reglamentuotas CPK 510 str. Pagal CPK 510 str. 2 d. skundas dėl antstolio veiksmų paduodamas antstoliui. Jeigu per 5 dienas antstolis nepatenkina skundo, skundas nagrinėti siunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio buveinė. Šios bylos atveju, kaip teisingai nustatė primos instancijos teismas, pareiškėjas K. S. tiesiogiai nesikreipė su skundu į antstolę P. K., todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

12Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų pareiškėjo K. S. atskirojo skundo argumentų, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

13Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-25 nutartis paliktina nepakeista.

14Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Pareiškėjo K. S. atskirąjį skundą atmesti.

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-25 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai