Byla 2VP-15928-965/2018
Dėl šalies pakeitimo ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Grūdoteka“ prašymą dėl šalies pakeitimo ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjos prašymas pakeisti šalį iš UNEX GmbH į SIA „UNEX Baltic“, išduoti pareiškėjai naują Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, laikyti grąžintu 2016-06-23 Europos vykdomojo rašto pažymėjimo originalą. Pareiškėja nurodo, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015 patvirtinta tarp pareiškėjos UAB „Grūdoteka“ (anksčiau - A. K. įmonė „Grūdoteka“) ir UNEX GmbH sudaryta taikos sutartis. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP2-10254-980/2016 pareiškėjai išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį civiline byloje Nr. S2-12010-792/2015. 2017-09-14 prijungimo planu UNEX GmbH buvo reorganizuota ją prijungiant prie SIA „Unex Baltic“. Tokiu būdu SIA „UNEX Baltic“ perėmė visas UNEX GmbH teises ir pareigas. Pareiškėja nurodo, kad teismo išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas dėl skolos išieškojimo iš UNEX GmbH pareiškėjos naudai nebegali būti vykdytinas, todėl prašo teismo išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą dėl skolos išieškojimo iš SIA „UNEX Baltic“.

5Teismas

konstatuoja:

6prašymas tenkintinas iš dalies.

7Pagal (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 48 straipsnio 1 dalį procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Tai reiškia, kad jis gali įvykti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, kasaciniame procese, atnaujinant procesą ar vykdymo procese. CPK 596 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymų nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

82017-09-14 prijungimo planu UNEX GmbH buvo reorganizuota ją prijungiant prie SIA „Unex Baltic“. Esant nustatytoms aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, konstatuotina, jog yra teisinis pagrindas civilinėje byloje Nr. 2VP2-10254-980/2016 skolininkę UNEX GmbH pakeisti jos teisių ir pareigų perėmėja SIA „UNEX Baltic“, pagal tarp nurodytų šalių 2017-09-14 pasirašytą prijungimo planą,

9Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

10Dėl vykdomojo rašto išdavimo

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-08-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015 patvirtinta tarp pareiškėjos UAB „Grūdoteka“ (anksčiau - A. K. įmonė „Grūdoteka“) ir UNEX GmbH sudaryta taikos sutartis. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP2-10254-980/2016 pareiškėjai išduotas Europos vykdomojo rašto pažymėjimas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015.

12Europos vykdomojo rašto dėl neginčytinų reikalavimų išdavimą reglamentuoja Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 (toliau - Reglamentas). Remiantis Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Europos vykdomasis raštas yra vykdomasis dokumentas. Šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismo sprendimai, teismo patvirtintos taikos sutartys, autentiški dokumentai, dėl kurių išduotas Europos vykdomasis raštas, yra vykdytini dokumentai, kurie vykdomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytas taisykles tiek, kiek 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, ir šis įstatymas nenustato kitaip.

13Pareiškėja prašo laikyti grąžintu 2016-06-23 Europos vykdomojo rašto pažymėjimo originalą išduotą 2016-06-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-10254-980/2016. Pakeitus skolininkę UNEX GmbH į SIA „Unex Baltic“, išduoti naują Europos vykdomojo rašto pažymėjimą skolininkės teisių ir pareigų perėmėjos SIA „Unex Baltic“ atžvilgiu.

14Civilinės bylos Nr. S2-12010-792/2015 duomenimis vykdomasis dokumentas – Europos vykdomasis raštas pareiškėjai išduotas 2016-06-23. CK 647 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal kiekvieną sprendimą išduodamas vienas vykdomasis raštas. Vykdomasis raštas išduodamas teismo sprendimo pagrindu, jame su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis turi būti nurodyta pažodžiui (CPK 648 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Procesinis teisių perėmimas nereiškia, kad procesas ar tam tikra jo stadija turi būti pradėti iš naujo, teisių perėmėjui privalomi visi jo pirmtako atlikti veiksmai, jų pagrindu įgytos teisės ir pareigos, jį saisto ir priešingos šalies atlikti procesiniai veiksmai (CPK 48 straipsnio 2 dalis). Įvykęs teisių perėmimas nekeičia ir nepanaikina anksčiau priimtų teismo sprendimų, net ir pakeitus skolininką, byloje išduotas vykdomasis raštas galioja su nutartimi, kuria nustatytas šalių pasikeitimas, todėl nėra teisinio pagrindo išduoti naują vykdomąjį raštą. Aptariamoje situacijoje vykdymui yra teikiamas pradinio skolininko atžvilgiu išduotas vykdomasis raštas, kartu pateikiant teismo nutartį, kuria išspręstas šalies pakeitimo klausimas.

15Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos prašymas dėl naujo Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimo atmestinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

17prašymą tenkinti iš dalies.

18Pakeisti skolininkę UNEX GmbH, ( - ), adresas ( - ), 20539 Hamburgas, Vokietija), nauja skolininke – SIA „Unex Baltic“, kodas ( - ), adresas ( - ), LV-3401 Liepaja, Latvija, civilinėje byloje Nr. S2-12010-792/2015.

19Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Grūdoteka“ 2016-06-23 Europos vykdomojo rašto pažymėjimo originalą.

20Kitą prašymo dalį atmesti.

21Nutarties dalis dėl šalies pakeitimo neskundžiama. Kita nutarties dalis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai