Byla N2-1109-676/2014
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Rimai Sankauskaitei, dalyvaujant ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. Š., atsakovės S. B. atstovei advokatei L. B., trečiojo asmens Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atstovei E. N., civilinėje byloje pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams S. B., E. I., tretiesiems asmenims Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, A. A., dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo,

Nustatė

2ieškovas prašo neterminuotai apriboti atsakovo E. I. tėvo valdžią į vaikus K. I., N. I., K. I.; neterminuotai apriboti atsakovės S. B. motinos valdžią į K. I., N. I., K. I., A. B.; nustatyti vaikams K. I., N. I., K. I. nuolatinę globą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; paskirti nuolatiniu K. I., N. I., K. I. globėju Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus ir šių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti Kūdikių namuose adresu ( - ); nustatyti A. B. nuolatinę globą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“; paskirti nuolatiniu A. B. globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ ir nustatyti gyvenamąją A. B. vietą šiuose globos namuose adresu ( - ); priteisti iš atsakovo E. I. išlaikymą K. I., N. I., K. I. po 300,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo 2012-12-27, t.y. nuo vaikų apgyvendinimo Kūdikių namuose; prileisti iš atsakovės S. B. išlaikymą K. I., N. I., K. I. po 150,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo 2012-12-27, t.y. nuo vaikų apgyvendinimo Kūdikių namuose; priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą L. B. ir A. B. po 200,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos. Nurodo, kad atsakovė S. B. turi penkis nepilnamečius vaikus K. I., N. I., K. I., A. B., L. B., atsakovas E. I. savo tėvystę pripažino vaikams N., K. ir K.. Atsakovai įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą ir su šeima dirbamas socialinis darbas. 2012-12-27 gavus pranešimą iš policijos apie tai, jog atsakovai neblaivūs, girtauja, smurtauja, nesirūpina vaikais, abiem nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo 2012-12-27 sprendimu VT9-118 K. I., N. I., K. I. buvo paimti iš tėvų ir apgyvendinti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Nuo 2013-01-02 minėtiems vaikams nustatyta laikinoji globa. A.ir L. B. tėvystė nėra nustatyta, tačiau atsakovės S. B. teigimu šių vaikų tėvas yra A. A.. Atsakovės dukra L. ( - ) susilaukė dukters A. T., kartu su vaiku ir jo tėvu gyvena pas A. A. motiną, ten pat gyvena ir atsakovės sūnus A.. Atsakovai savo vaikus Kūdikių namuose lanko retai, išlaikymo jiems neteikia. Atsakovas E. I. turi priklausomybę nuo alkoholio, gydėsi Klaipėdos priklausomybės ligų centre, jis yra teistas už plėšimą, daug kartų baustas administracine tvarka, dirba stalium baldžium. Tuo tarpu atsakovė S. B. niekur nedirba, pastovios gyvenamosios vietos neturi. Atsakovai nesidomi vaikų sveikata, savijauta, nebendrauja su auklėtojomis, medikais, nebendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, slapstosi, nevykdo VTAS įpareigojimų. savo tokiu elgesiu bei gyvenimo būdu atsakovai visiškai neužtikrina savo vaikams gerų gyvenimo sąlygų, tinkamo auklėjimo ir priežiūros, saugumo, normalaus vystymosi bei tobulėjimo, todėl yra pagrindas neterminuotai apriboti atsakovams tėvų valdžią (T 1, b.l. 3-5, 166-169). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė A. Š. papildomai paaiškino, kad bylos nagrinėjimo metu situacija iš esmės nepasikeitė, netgi priešingai – atsakovai vis rečiau lanko vaikus, visiškai nesidomi jų gyvenimu, sveikata. Atsakovės dukra L., kuriai dabar yra 16 metų, gyvena savarankiškai, turi savo šeimą ir augina mažametį vaiką. S. A. laikinai gyveno krizių centre, daro nusikalstamas veikas, jam keliamos baudžiamosios bylos, dėl to jis šiuo metu laikinai gyvena Krizių centre, atsakovai taip pat visiškai juo nesirūpina. Vaiko L. atžvilgiu neprašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią, nes tokiu atveju L. mažametis vaikas bus paimtas iš tėvų ir apgyvendintas globos institucijoje. Šiuo atveju bandoma atsižvelgti į vaiko L. ir jos mažamečio vaiko interesus. Prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovai S. B. ir E. I. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai (T.1, b.l. 82-83, 91, 115, 117-118, 198, T.2, b.l. 4). Atsakovas E. I. teismo posėdžiuose nedalyvavo, paaiškinimų bei įrodymų byloje neteikė. Teismo posėdžio metu atsakovė S. B. paaiškino, kad ji nori ir gali rūpintis savo vaikais, kad kai tik atsirasdavo galimybė ji stengdavosi aplankyti savo vaikus kūdikių namuose, ji ateityje planuoja susirasti darbą, išsinuomoti butą ir gyventi kartu su savo nepilnamečiais vaikais, šiuo metu ji alkoholio nebevartoja. Kartu vaikai su ja ir E. I. negalėjo gyventi, nes E. I. pastoviai girtaudavo, naudojo smurtą prieš ją, ji vis tikėjosi, kad E. I. pasikeis, tačiau jis nesikeitė, dabar su E. I. nebebendrauja ir gyvena Krizių centre su sūnumi A. B.. Jos sūnaus A. B. tėvas yra A. A., tačiau ši tėvystė įstatymų nustatyta tvarka nėra nustatyta, A. A. jokio išlaikymo vaikui neteikia, nepadeda auklėti šio vaiko, jis pastoviai geria (T.1, b.l. 121-124). Teismo posėdžių metu atsakovės S. B. atstovė advokatė L. B. paaiškino, kad atsakovė S. B. su ja nesusisiekia, nebendrauja, jokių paaiškinimų ir duomenų neteikia. Tačiau bylos duomenimis mano, kad atsakovės S. B. paaiškinimais atsakovė geba pasirūpinti savo vaikais, byloje nepakankamai surinkta įrodymų, leidžiančių atsakovei neterminuotai apriboti motinos valdžią į vaikus. Ieškinys visa apimtimi tenkintas neturėtų būti ir galėtų būti tenkintas tik mažųjų vaikų K., N. ir K. atžvilgiu. Išlaikymas vaiko L. naudai priteistas iš atsakovų neturėtų būti, nes minėto vaiko atžvilgiu neprašoma neterminuotai apriboti tėvų valdžią, vaiko A. atžvilgiu taip pat neturėtų būti netermintuotai apribota tėvų valdžia, galėtų būti sprendžiamas tik jo atskyrimo nuo motinos klausimas. Prašo ieškinį tenkinti iš dalies.

4Tretysis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka (T 1, b. l. 86, 182). Teismo posėdžių metu trečiojo asmens atstovė E. N. paaiškino, kad atsakovės vaikas A. B. mokykloje yra charakterizuojamas kaip sunkaus elgesio vaikas, iškyla daug jo elgesio problemų, jis daro grupėje nusikalstamas veikas su kitais nepilnamečiais. A. B. mama visiškai juo nesidomi, nesirūpina, negali vaikui padaryti įtakos kad vaikas elgtųsi gyvenime tinkamai ir teigiamai. A. B. gyveno krizių centre, jis iš esmės jau atskirtas nuo motinos, vaikui dėl jo netinkamo elgesio paskirta poveikio priemonė – lankyti mokyklą. Su vaiko motina bendrauti neteko, nes pastaroji nesidomi vaiko likimu, jo gyvenimu, auklėjimu. Prašo ieškinį tenkinti (T.1, b.l. 122-124).

5Tretysis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepimu į ieškinį su reikalavimu sutinka. Nurodo, kad 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėn. atsakovai savo vaikus Kūdikių namuose lankė po keletą kartų per savaitę, iki to lankė vos vieną kartą per savaitę, situacija iš esmės nepasikeitė ir šios bylos nagrinėjimo metu. Lankydamiesi atsakovai apie vaikų sveikatą, vystymąsi nesiteirauja, išlaikymo, tenkinančio įvairiapusius vaikų poreikius, neteikia, vaikų priežiūroje visiškai nedalyvauja. Vaikais K., N. ir K. rūpinasi valstybė, per visą šį laiko tarpą atsakovai nebuvo pakankamai motyvuoti susigrąžinti vaikus, nesudarė tinkamų sąlygų jiems augti savo šeimoje, tai leidžia teigti, kad atsakovai piktybiškai vengia vykdyti tėvų pareigas ir dėl savo nenoro ar abejingumo neįgyvendina tėvų valdžios turinio, numatyto CK 3.155 str. Atsakovų gyvenimo būdas neužtikrina palankių sąlygų mažamečių vaikų K., N., K. augimui ir vystymuisi šeimoje, atsakovės ilgalaikė bedarbystė, atsakovų pastovios gyvenamosios vietos neturėjimas, priklausomybės, smurtavimas nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Apie 2 metus atsakovams teikiamos įvairiapusės socialinio darbo paslaugos neturėjo teigiamos įtakos požiūriui į vaikų auklėjimą. Atsakovų šeimos situacija negerėja ir nėra duomenų, kad padėtis vaikų atžvilgiu artimiausiu metu galėtų pasikeisti. Neterminuotas atsakovų kaip tėvų valdžios apribojimas geriausiai atitiktų nepilnamečių K., N. ir K. I. interesus, suteiktų šiems vaikams galimybę ateityje užaugti pilnavertėje, juos mylinčioje šeimoje, būti įvaikintiems (T 1, b.l. 87-88, 193-194). Teismo posėdžių metu trečiojo asmens atstovė A. N. papildomai paaiškino, kad atsakovų nepilnamečiai vaikai K., N., K. į kūdikių namus buvo atvežti 2012 m. gruodžio 27 d., nes atsakovai, kaip vaikų tėvai jų sistemingai neprižiūrėjo, pastoviai girtavo, smurtavo, šeimoje pastoviai lankydavosi pašaliniai asmenys, šiuos duomenis gavo iš ieškovo. Pristatyti vaikai buvo neprižiūrėti, jiems nustatyta sutrikusi raida. 2013 m. sausio mėn vaikams buvo nustatyta laikinoji globa kūdikių namuose. Atsakovai vaikus lankė labai retai, apsilankymas buvo suaktyvėjęs po paskutinio teismo posėdžio, tačiau jie visiškai nesirūpina vaikų ugdymu, nesidomi jų sveikata, todėl mano, kad atsakovai su tokiu jų požiūriu negali vaikams suteikti pilnavertiško jų auklėjimo, priežiūros, rūpinimosi (T.1, b.l. 122-124).

6Tretysis asmuo A. A. atsiliepimo į ieškinį neteikė, teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (T.1, b.l. 151, T.2, b.l. 6). Teismo posėdyje A. A., apklaustas liudytoju iki jį įtraukiant byloje trečiuoju asmeniu, paaiškino, kad jis yra L. B. ir A. B. tėvas, jis nėra įstatymų nustatyta tvarka nusistatęs tėvystės, su vaikais bendrauja kaip su savo vaikais (T.1, b.l. 149-150). Kaip tretysis asmuo A. A. teismo posėdžiuose nedalyvavo, paaiškinimų neteikė, kaip trečiajam asmeniui jam buvo išaiškintos jo procesinės teisės ir pareigos, sudarytos sąlygos atsiliepimo pateikimui.

7Teismo posėdžio metu liudytoja A. P. paaiškino, kad dirba šeimos ir vaiko gerovės centre, su atsakovų šeima ji dirba apie 1,5 metų. Atsakovai neatsakingai žiūri į savo kaip tėvų pareigas nepilnamečių vaikų atžvilgiu, linkę į priklausomybę nuo alkoholio, neužtikrina vaikams saugių gyvenimo sąlygų – duktė L. dingdavo iš namų mėnesiais, šeimoje pastoviai lankydavosi pašaliniai neblaivūs asmenys ir šeimoje pastoviai būdavo neblaivumo atmosfera, sūnus A. linkęs daryti nusikalstamas veikas, atsakovai yra praradę galimybę kontroliuoti ir įtakoti sūnų A., atsakovai nežino kur jis būna ir ką veikia. Atsakovai nesistengdavo įsigyti pastovią ir saugią šeimai gyvenamąją patalpą bei gauti pastovias pajamas, vengti alkoholio naudojimo. Atsakovė S. B. nėra negebanti iš esmės rūpintis savo nepilnamečiais vaikais, tačiau tas jos gebėjimas pasireiškia tik epizodiškai, atsakovai stengiasi užkrauti vaikų auklėjimo ir priežiūros rūpesčius valstybei ir gyventi kitų sąskaita, yra konfliktiški ir tai atsiliepia nepilnamečių vaikų priežiūrai ir auklėjimui (T.1, b.l. 122-124, 145-146).

8Teismo posėdžio metu nepilnametis A. B. paaiškino, kad jų šeima neturi pastovios gyvenamosios vietos, šiuo metu apie mėnesį jis su mama S. B. gyvena moterų centre, iki tol apie mėnesį gyveno pas močiutę, o prieš tai mama su sugyventiniu E. I. nuomodavo butus. Jie su mama gyveno gerai, kol E. I. nepradėjo gerti, tada prasidėjo visokios nesąmonės šeimoje, muštynės, tai vyksta jau apie tris metus, tokia aplinka jam nepatinka. Su mama sutaria gerai, su E. I. nelabai gerai. Norėtų, kad šeima gyventų bute. Mokykloje su visais sutaria gerai, pamokas ruošia moterų centre. Po pamokų jis būna pas seserį, būna kieme su draugais. Ateityje nori gyventi su mama. Su tėvu A. A. nebendrauja, susitinka labai retai, jis dažnai geria (T.1, b.l. 145-146).

9Ieškinys tenkintinas.

10Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi ir tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 str.). Tėvų valdžios esmė yra įtvirtinta LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga yra auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kitkuo, tai reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3 str. 1 d., yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, kuris reiškia, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma įvertina tai vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šiuo principu vadovaujantis aiškinamos ir CK 3.180 str. 1 d. nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, tai yra, kai tėvai (vienas iš jų): 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų yra taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.).

11Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė S. B. yra nepilnamečių vaikų K. I., gim. ( - ) (įrašo Nr. 968), N. I., gim. ( - ) (įrašo Nr. 1539), K. I., gim. ( - ) (įrašo Nr. 557), A. B., gim. ( - ) (įrašo Nr. 270), ir L. B., gim. ( - ) (įrašo Nr. 778), motina (T 1, b. l. 8 - 17). Atsakovas E. I. yra nepilnamečių vaikų K. I., gim. ( - ) (įrašo Nr. 968), N. I., gim. ( - ) (įrašo Nr. 1539), K. I., gim. ( - ) (įrašo Nr. 557), tėvas (T 1, b. l. 10-12, 15-17). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS 2011-08-18 Šeimos aplankymo akto Nr. VT11-538 duomenys patvirtina, kad dėl atsakovų tarpusavio santykių šeimoje, jiems auginant nepilnamečius vaikus, buvo gauti anoniminiai skundai dėl atsakovų vaikų nepriežiūros, prasto auklėjimo būdo, po apsilankymo minėtoje šeimoje, šeimą nutarta įtraukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą (T 1, b. l. 18). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS 2011-08-18 rašto Nr. VS-3726 pagrindu bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-08-19 įsakymu Nr. AD1-1688 atsakovų šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (T 1, b. l. 19, 20). BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS raštai, tarnybiniai pranešimai patvirtina, jog atsakovų šeima nuolat keičia gyvenamąsias vietas, su minėto centro darbuotojais nebendrauja, netinkamai auklėja vaikus, vartoja alkoholinius gėrimus (T 1, b. l. 21, 22-23, 24-25, 33-34, 35, 76-77, 108-110). Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS 2012-04-16 tarnybinio pranešimo matyti, kad atsakovų šeima gyveno pas vaikų A. B. ir L. B. močiutę (T 1, b. l. 26). VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės 2012-04-30 rašto duomenys patvirtina, kad dėl netinkamo atsakovų auklėjimo jų vaikas Kamilė buvo patekusi į minėtą ligoninę dėl galvos, kaktos sumušimo (T 1, b. l. 28). Atsakovo motinos 2012-05-18 rašto duomenys patvirtina, kad 2012-05-18 atsakovų vaikai K. ir N. buvo paimti pas močiutę, kadangi buvo močiutės rasti sušalę, purvini, kritiniame stovyje (T 1, b. l. 29, 30-31). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS 2012-05-31 sprendimu Nr. VT9-49 A. B. laikinai apgyvendintas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Trumpalaikės socialinės globos ir krizių įveikimo skyriuje, nes atsakovės buvo paliktas svetimų asmenų priežiūrai (T 1, b. l. 32). Atsakovai ne vieną kartą yra bausti administracine tvarka už tėvų valdžios panaudojimą priešingai vaikų interesams, yra bausti už kitus administracinius teisės pažeidimus, atsakovas E. I. yra teistas (T 1, b. l. 36, 49, 56-61, 62-68, 69-72). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS 2012-11-20 rašto duomenimis atsakovai buvo įpareigoti gydytis nuo alkoholio priklausomybės, tinkamai rūpintis vaikų gerove, susitvarkyti gyvenimo sąlygas, bendrauti su socialiniais darbuotojais ir pan. (T 1, b. l. 37, 38, 39, 50). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS 2013-12-02 Šeimos aplankymo akto duomenys patvirtina, kad atsakovų dukros L. šeimą nutarta traukti į socialinės rizikos šeimų apskaitą (T 1, b. l. 40, 79, 80). Atsakovė kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento VTAS vedėją su prašymu skirti jos šeimai socialinį būstą (T 1, b. l. 42). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos VTAS vedėjo 2012-12-27 sprendimu VT9-118 nepilnamečiai K. I., N. I., K. I. buvo paimti iš tėvų ir apgyvendinti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, kilus vaikams fizinei ir socialinei grėsmei iš jų tėvų, t.y. atsakovų, pusės (T 1, b. l. 43-45), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-02 įsakymu Nr. AD1-18, AD1-19, AD1-20 vaikams paskirta laikinoji globa nuo 2012-12-27 ir minėti namai paskirti vaikų globėjais ir nustatyta vaikų globos vieta – ( - ) (T 1, b. l. 46-48). Bylos duomenimis atsakovai vaikus lanko retai (T 1, b. l. 78, 142). Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos klausimais nagrinėti komisijos 2013-04-15 posėdžio sprendimo 2.5.p. nutarta nepritarti siūlymui skirti Savivaldybės socialinio fondo gyvenamąją patalpą ne eilės tvarka atsakovės S. B. šeimai (T.1, b.l. 52-54). Atsakovas E. I. nuo 2013-09-04 gydosi Klaipėdos priklausomybės ligų centre, jam diagnozuotas „Priklausomybės nuo alkoholio sindromas“ (T I, b. l. 75). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-11 įsakymu Nr. AD1-3135 L. B. ir jos vaiko tėvas Š. T. įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (T.1, b.l. 80). Atsakovės S. B. sūnus Arūnas 2014-01-09 raštu nurodė, jog po teismo norėtų gyventi su motina (T 1, b. l. 103). Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus 2014-01-10 rašto duomenų matyti, kad atsakovės S. B. sūnui A. socialinės globos paslaugas gali būti teikiamos Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ (T 1, b. l. 104). Atsakovai niekur nedirba, atsakovė registruota Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje (T 1, b. l. 125-130, 133-137, 143), savo vardu registruotų transporto priemonių ir nekilnojamojo turto Lietuvoje neturi (T 1, b. l. 131, 132, 138, 139). Atsakovės S. B. sūnus A. mokosi ( - ) mokykloje, charakterizuojamas neigiamai (T 1, b. l. 141). Bylos duomenys, pateikti įrodymai leidžia teismui daryti išvadą, jog šiuo metu atsakovai negali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamečiais vaikais, sudaryti jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad nepilnamečiai vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Vaiko teisių konvencijos 9 str. 1 d., 20 str. 1 p.), tinkamai jų išlaikyti, be to, dėl susidariusios situacijos, atsakovai nesugeba užtikrinti vaikams saugios ir sveikos aplinkos, atsakovai savo nepilnamečiams vaikams daro žalingą įtaką savo amoraliu elgesiu ir nesirūpina vaikais, tuo darydami ypatingą žalą savo nepilnamečių vaikų K. I., gim. ( - ), N. I., gim. ( - ), K. I., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), vystymuisi ir byloje nėra duomenų, kad nurodyta padėtis gali pasikeisti, todėl ieškovo reikalavimas apriboti atsakovams tėvų valdžią, yra pagrįstas (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo tikėtis, kad esama padėtis pasikeis – atsakovai ilgą laiką gyvena netoleruotiną gyvenimo būdą, nuolat girtauja, neturi pastovios gyvenamosios vietos, nedirba, neturi jokio turto, nesistengia šių neigiamų sąlygų ir neigiamos įtakos nepilnamečių vaikų interesams pašalinti, todėl negali suteikti vaikams tinkamų sąlygų gyventi ir vystytis (CPK 178 str., 185 str.). Atsakovai vaikus lanko retai, lankydami juos, jų sveikata, gyvenimu nesidomi, auklėjimu nesirūpina. Minėti atsakovų veiksmai neatitinka jų turimų vaikų teisių ir interesų. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas atsakovų tėvų valdžią į jų turimus nepilnamečius vaikus K. I., gim. ( - ), N. I., gim. ( - ), K. I., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ), apriboti neterminuotai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.)(CPK 178 str., 185 str.). Bylos duomenimis nagrinėjamu atveju taikyti vaikų ir tėvų atskyrimą nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CK 3.179 str. 1 d.).

12Atsakovės dukra L. B., nors ir yra nepilnametė, auginą mažametį vaiką su vaiko tėvu Š. T., turi pastovią gyvenamąją vietą, jos atžvilgiu ieškovas neprašo spręsti tėvų valdžios atribojimo klausimo. Atsakovės S. B. motinos valdžia neterminuotai apribotina nepilnamečių vaikų K. I., N. I., K. I., A. B. atžvilgiu. Atsakovo E. I. tėvo valdžia neterminuotai apribotina nepilnamečių vaikų K. I., N. I., K. I. atžvilgiu. Nepilnamečiams vaikams K. I., N. I., K. I. nustatytina nuolatinė globa Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai paskirtini K. I., N. I., K. I. nuolatiniais globėjais, šių vaikų gyvenamoji vieta nustatytina Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Nepilnamečiui A. B. nustatytina nuolatinė globa Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“; Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ paskirtini A. B. nuolatiniu globėju ir šio vaiko gyvenamoji vieta nustatytina Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ (CPK 407 str.).

13Teismas atkreipia dalyvaujančių byloje asmenų dėmesį į tai, kad įstatymas numato galimybę, esant tam pagrindui bei sąlygoms, kreiptis į vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo ar tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo (CK 3.181 str. 2 d., 6 d., 3.182 str. 3 d., CPK 408 str., 409 str.).

14LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes nustatyta ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 str. 2 d. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d. įtvirtinta abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Ši teisės aktuose įtvirtinta abiejų tėvų (tiek gyvenančio kartu su vaiku, tiek atskirai nuo jo) pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra vienoda. Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Tėvų prievolė išlaikyti vaikus yra turtinė asmeninė, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims, taip pat negalima atsisakyti jos vykdyti. Vienam iš tėvų nevykdant išlaikymo prievolės, toks elgesys gali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas riboti tėvų valdžią (CK 3.180 str. 1 d.). Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis. Tais atvejais, kai tėvai gyvena skyrium, vieno iš tėvų, kuris gyvena atskirai nuo vaiko, pareigų prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią (inter alia, materialiai išlaikyti vaikus) turinys nesikeičia, kinta jų vykdymo sąlygos. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius. Vaikų teisių užtikrinimas yra prioritetinė tėvų pareiga. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str.). Atsižvelgiant į išliekančią tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir apribojus tėvų valdžią, į vaikų interesus bei atsakovų turtinę padėtį, iš atsakovės S. B. priteistinas išlaikymas jos nepilnamečiams vaikams K. I., N. I., K. I. po 150,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo 2012-12-27, t. y. nuo vaikų apgyvendinimo Kūdikių namuose; nepilnamečiui A. B. po 200,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, skaičiuojant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t.y. nuo 2013-12-30. Iš atsakovo E. I. priteistinas išlaikymas jo vaikams K. I., N. I., K. I. po 300,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo 2012-12-27, t. y. nuo vaikų apgyvendinimo Kūdikių namuose (CK 3.195 str.). Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdytina skubiai, skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

15Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą nepilnametei dukrai L. B. po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės, skaičiuojant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos. Bylos duomenimis atsakovės dukra L. B., nors ir yra nepilnametė, auginą mažametį vaiką su vaiko tėvu Š. T., turi pastovią gyvenamąją vietą, jos atžvilgiu ieškovas neprašo spręsti tėvų valdžios atribojimo klausimo. Atsakovės S. B. atstovė advokatė L. B. teisminių ginčų metu prašo šioje dalyje ieškinio netenkinti, kadangi ieškovo byloje nebuvo įrodinėjama įstatymo numatytos išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo sąlygos ir pagrindai, be to, ieškovas neprašo apriboti atsakovės S. B. motinos valdžios dukrai L. B., nors jos ir gyvena atskirai ir byloje nėra duomenų ar L. B. atsakovė skiria lėšų vaiko išlaikymui. Ieškovės atstovė A. Š. teisminių ginčų metu paaiškino, šiuo atveju ieškovas turėtų tikslinti ieškinio reikalavimą ir papildomai pateikti reikalavimą dėl atsakovės S. B. dukters L. B. nepilnamečio vaiko globos. Šios aplinkybės šalių atstovų buvo nurodytos tik teisminių ginčų metu, jos nebuvo ginčijamos bylos nagrinėjimo metu, šias aplinkybes būtina papildomai tirti bei rinkti papildomus duomenis bei įrodymus, todėl išeinant išimtinai iš nepilnamečio vaiko interesų, bylos nagrinėjimas šioje dalyje atnaujintinas, nes to nepadarius nėra galimybių atlikti nurodytus veiksmus byloje, o dėl kitų reikalavimų priimtinas dalinis sprendimas (CPK 261 str. 1 d.).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 2 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Atsakovei S. B. buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, valstybei garantuojant ir apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, atsakovė nuo jai privalomų sumokėti bylinėjimosi išlaidų dalies mokėjimo atleista. Valstybei iš atsakovo E. I. priteistina 997,58 Lt bylinėjimosi išlaidų.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270, 282 str. teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Neterminuotai apriboti atsakovei S. B., a.k. ( - ) motinos valdžią į jos nepilnamečius vaikus K. I., gim. ( - ), N. I., gim. ( - ), K. I., gim. ( - ), A. B., gim. ( - ).

20Neterminuotai apriboti atsakovui E. I. , a.k. ( - ) tėvo valdžią į jo nepilnamečius vaikus K. I., gim. ( - ), N. I., gim. ( - ), K. I., gim. ( - ).

21Nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiams vaikams K. I., N. I. ir K. I.. Paskirti nuolatiniu nepilnamečių vaikų K. I., N. I. ir K. I. globėju Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Nustatyti nepilnamečių vaikų K. I., N. I. ir K. I. gyvenamąją vietą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose adresu ( - ).

22Nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiui vaikui A. B.. Paskirti nuolatiniu nepilnamečio vaiko A. B. globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“. Nustatyti nepilnamečio vaiko A. B. gyvenamąją vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ adresu ( - ).

23Priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. I., N. I. ir K. I. po 150,00 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo 2012-12-27, t. y. nuo vaikų apgyvendinimo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, priteistą sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

24Priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą nepilnamečiui vaikui A. B. po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, skaičiuojant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, t.y. nuo 2013-12-30, priteistą sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

25Priteisti iš atsakovo E. I. išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. I., N. I. ir K. I. po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės, skaičiuojant nuo 2012-12-27, t. y. nuo vaikų apgyvendinimo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, priteistą sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

26Sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

27Priteisti valstybei iš atsakovo E. I. 997,58 Lt bylinėjimosi išlaidų.

28Atnaujinti bylos nagrinėjimą dalyje dėl ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus reikalavimo priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą nepilnametei dukrai L. B. po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės, skaičiuojant nuo ieškinio teismui pateikimo dienos.

29Dalinis sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašo neterminuotai apriboti atsakovo E. I. tėvo valdžią į... 3. Atsakovai S. B. ir E. I. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo... 4. Tretysis asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atsiliepimu į... 5. Tretysis asmuo Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepimu į... 6. Tretysis asmuo A. A. atsiliepimo į ieškinį neteikė, teismo procesiniai... 7. Teismo posėdžio metu liudytoja A. P. paaiškino, kad dirba šeimos ir vaiko... 8. Teismo posėdžio metu nepilnametis A. B. paaiškino, kad jų šeima neturi... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi ir tėvai... 11. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais... 12. Atsakovės dukra L. B., nors ir yra nepilnametė, auginą mažametį vaiką su... 13. Teismas atkreipia dalyvaujančių byloje asmenų dėmesį į tai, kad... 14. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo... 15. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-268, 270, 282 str. teismas... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Neterminuotai apriboti atsakovei S. B., a.k. ( - ) motinos valdžią į jos... 20. Neterminuotai apriboti atsakovui E. I. , a.k. ( - ) tėvo valdžią į jo... 21. Nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiams vaikams K. I., N. I. ir K. I..... 22. Nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiui vaikui A. B.. Paskirti nuolatiniu... 23. Priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. I., N. I.... 24. Priteisti iš atsakovės S. B. išlaikymą nepilnamečiui vaikui A. B. po... 25. Priteisti iš atsakovo E. I. išlaikymą nepilnamečiams vaikams K. I., N. I.... 26. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti... 27. Priteisti valstybei iš atsakovo E. I. 997,58 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 28. Atnaujinti bylos nagrinėjimą dalyje dėl ieškovo Klaipėdos miesto... 29. Dalinis sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas...