Byla 2A-1370-104/2013
Dėl nuostolių atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo (trečiasis asmuo „If P&Insurance AS“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Cikoto (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Balto print“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-222-141/2012 pagal ieškovo UAB „Balto print“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Schenker“ dėl nuostolių atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo (trečiasis asmuo „If P&Insurance AS“) ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Balto print“ patikslintu ieškiniu (2t., b.l. 7) atsakovui UAB „Schenker“ prašė priteisti iš atsakovo 49 202,40 Lt nuostolių t.y. negautų pajamų dėl prarastų krovinių, 7 502,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti skirtų žalos prevencijai bei 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2010-06-07 susitarė su atsakovu dėl siuntų pervežimo ir apmokėjimo stebėjimo ieškovės klientui Dragon Press ir 2010-09-03 perdavė atsakovui 3 siuntos prekių 49 202,40 Lt vertės gavėjui į Didžiają Britaniją. Pagal susitarimą prekių perdavimas gavėjui visada buvo vykdomas tik su atskiru ieškovo leidimu, todėl atsakovas turėjo perduoti prekes gavėjui tik po ieškovo atskiro patvirtinimo, kad gavėjas apmokėjo ieškovui už prekes. Dėl sunkios gavėjo finansinės padėties bei apmokėjimo vėlavimo atsakovas buvo informuotas dėl ilgesnio prekių sulaikymo, ieškovė dėjo visas įmanomas paslaugas kad mokėjimas iš gavėjo butų gautas ir pagrįstai manė, kad atsakovas laikosi susitarimo neperduoti siuntų Gavėjui be ieškovės patvirtinimo. Tačiau 2010-09-16 atsakovė pateikė informaciją ieškovei, kad perdavė gavėjui prekes pagal siuntą Nr. VNO 0041390 be ieškovės leidimo ir pripažino, kad siunta buvo pristatyta dėl ieškovės aplaidumą. Vėliau atsakovas taip pat informavo, kad be ieškovo žinios buvo perduotos prekes pagal siuntas Nr. Nr.VN00039976 ir VN00040226, tačiau nepateikė gavėjo parašo, kaip patvirtinimo kad prekes buvo gautos.

4Ieškovas teigia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad atsakovas siuntų neperdavė gavėjui, bet jas prarado. Ieškovas savo reikalavimus grindžia Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR) konvencijos 12, 13, 15, 17 str., Civilinio kodekso 6.246 - 6.249, 6.256 str. nuostatomis bei teismų praktika. Teisme ieškovo atstovė paaiškino, kad ieškinio pagrindas patikslinimas susijęs su tuo, kad vežėjas (atsakovas) nepateikė įrodymų apie krovinio pristatymą gavėjui ir tai paaiškėjo bylos nagrinėjimo teisme metu. Be to ieškovo atstovės teigimu, teismui nepateikti įrodymai apie tinkamą krovinio vežimo paslaugų įvykdymą, kadangi prieš išduodant krovinį gavėjui nebuvo įsitikinta ar už krovinį apmokėta (neįvykdyta CAD paslauga).

5Atsakovas UAB „Schenker“ ir jo draudikas tretysis asmuo „If P&C Insurance AS“ prašo netenkinti ieškinio reikalavimų dėl atsiliepimuose į ieškinį išdėstytų motyvų.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad krovinių vežimo sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta, kroviniai buvo gabenami pagal priimtus vykdyti siuntėjo užsakymus, visas būtinas sąlygas nurodant užsakymuose bei užsakymo pagrindu išrašytuose važtaraščiuose. Užsakymuose nurodyta krovinio pristatymo vieta, data, adresas, gavėjas, dviejuose užsakymuose nurodyta krovinio instrukcija - prieš pristatant pasiskambinti, o užsakyme Nr. VNO 0041390 prie krovinio instrukcijos grafos nurodyta CAD 1350 Lt + PVM. Krovinių pristatymo ir įteikimo dokumentuose nurodytas gavėjas ir yra gavėjo parašas apie tai, kad krovinys gautas. Į bylą nepateikti dokumentai, patvirtinantys krovinio įteikimą gavėjui pagal užsakymą siuntos Nr.VN00039976, tačiau ne dėl to, kad krovinys (siunta) nebuvo gavėjui pristatytas, bet dėl to, kad pasibaigė pretenzijų pareiškimo terminai ir tuo pačiu dokumentų saugojimo laikas, nes nuo pat 2010 m. rugsėjo mėnesio nebuvo pareikštos pretenzijos vežėjui dėl krovinio praradimo/nepristatymo gavėjams ir tik 2012 m. vasario 7 d. patikslinus ieškinio reikalavimus, nurodytas motyvas dėl vežimo paslaugos neįvykdymo ir pareikšti reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo dėl krovinio neišsaugojimo. 2010 m. gruodžio 6 d. pretenzija pareikšta dėl to, kad ieškovė prarado teisę gauti apmokėjimą iš krovinio gavėjo. Atsižvelgiant į tai teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, kroviniai buvo pristatyti užsakymuose nurodytais adresais ir atiduoti gavėjams.

8Pasisakydamas dėl CAD paslaugos užsakymo ir vykdymo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo UAB „Schenker“ tinklalapyje nurodytos prisijungimo taisyklės, užsakymų pateikimo tvarka (tomas 2 bylos lapai 101-116). Tuo atveju, kai užsakoma CAD paslauga, pildomas nustatytos formos užsakymas ir nurodomi duomenys krovinio transportavimo instrukcijos punkte: COD/CAD krovinys ir išperkamojo mokesčio suma (tomas 2, bylos lapai 119-123). Tuomet pildomas nustatytos formos krovinio važtaraštis (tomas 2, bylos lapai 117-118), užsakyme pažymima, jog užsakoma CAD paslauga ir nurodoma šios paslaugos kaina. Užsakymas pildomas elektroniniu būdu, užsakovui pateikus reikalingus duomenis ir nuorodas. Ieškovės pateiktuose užsakymuose nepažymėta, jog užsakoma CAD paslauga, nenurodyta paslaugos kaina ir nėra išperkamojo mokesčio sumos, kuri turi būti sumokėta už krovinį ir dėl kurios išankstinio sumokėjimo vežėjas privalėtų įsitikinti prieš išduodamas krovinį gavėjui. Būtini CMR važtaraščio pildymo rekvizitai nurodyti CMR konvencijos 6 str., tame tarpe nuoroda, jog prireikus važtaraštyje turi būti nurodyta išperkamojo mokesčio suma, kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį. Todėl konstatavo, kad vežėjo pareiga yra nustatyta susitarime - nugabenti krovinį ir jį priduoti gavėjui ir ši pareiga yra įvykdyta, nes ieškovas neužsakė ir atsakovė neprisiėmė vykdyti pareigos patikrinti krovinio gavėjo atsiskaitymo dokumentų bei įsitikinti, jog už išduodamas siuntas yra sumokėta (CAD paslauga).

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

101) teismas netinkamai vertino, kad CAD žyma, esanti ant krovinio važtaračio Nr. VNO 0041390, nėra susitarimas dėl CAD paslaugos. CAD žymos ir siuntėjo instrukcijos prieš pristatant pasiskambinti yra alternatyvūs veiksmai ir sutarties sąlygos, kurios susijusios su krovinio pristatymu gavėjui. Sutinkamai su CK 6.156 str., kad šalys turi teisę laisvai ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas ir sudaryti sutartis ne tik raštu ar žodžiu, bet ir konkliudenciniais veiksmais (CK 1.71 str.). Remiantis suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 31 "Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga", praktika, CMR Konvencija, nereguliuoja privalomos pervežimo sutarties formos, o tai reiškia, kad dėl vežimo gali būti susitarta bet kokia forma, t.y. ne tik surašant šalių pasirašomą dokumentą, bet apsikeičiant raštais, užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija, taip pat ir žodžiu. Todėl, yra pagrindas daryti išvadą, kad elektroniniai susirašinėjimo laiškai tarp šalių bei žodiniai susitarimai, patvirtinti liudytojos N. D. parodymais, patvirtina, kad tarp šalių egzistavo tik tokia bendradarbiavimo praktika - prieš pristatant įsitikinti ar ieškovei buvo už prekes apmokėta, o jei neapmokėta - prekių neperduoti gavėjui ir kitomis sąlygomis siuntų gavėjui Dragon press t/a Ltd. prekės nebuvo vežamos, laikytini tinkamais susitarimo dėl vežimo sąlygų patvirtinimu. Teismas neįvertino tų faktinių aplinkybių, kad pačios atsakovės konkliudenciniai veiksmai, taip pat, laikytini susitarimo tarp šalių patvirtinimu: pirma, dalykinio susirašinėjimo medžiaga - atsakovės darbuotojo P. R. pateikta ieškovės darbuotojams 2010-06-10 d. susitikimo reziumė, kurio skyriuje "Prekių pristatymas po BALTOPRINT patvirtinimo, jis teigia, kad: "ši paslauga vadinasi CAD (Cash Against Delivery). Iki penktadienio turėsiu aiškų kolegų iš UK atsakymą su procedūra kaip tai įgyvendinti realiai”. Tai patvirtina, kad ieškovė tarėsi su atsakove dėl CAD paslaugos, nes dėl siuntų gavėjo nepatikimumo, ieškovei turėjo būti užtikrinta, kad siuntos bus pristatomos gavėjui tik po prekių, esančių siuntose, apmokėjimo ir ieškovės apmokėjimo fakto patvirtinimo. Su siuntų gavėju ieškovė tarėsi tik dėl tokių bendradarbiavimo sąlygų, (ieškovės pateikti dokumentai teismui 2011-12-05 d. su vertimu: ieškovės darbuotojos N. D. 2010-09-09 d., 2010-09-13 d. elektroniniai laiškai siuntų gavėjo atstovui ( - ), kas patvirtina CAD paslaugos poreikį, o atsakovei deklaruojant savo patikimumą ir galimybę teikti CAD paslaugą (2010-06-10 d. atsakovės darbuotojo P. R. pateikta susitikimo reziumė), ieškovė pasirinko atsakovę, kad ji CAD paslaugą suteiktų ieškovei. Antra, pagal CK 6. 162 str. sutartis sudaroma pateikiant ofertą (pasiūlymą) ir priimant akceptą (užsakymą). Ieškovė užpildė užsakymus, kuriuose pažymėjo CAD paslaugą arba nurodė alternatyvią vežimo sutarties sąlygą - prieš pristatant pasiskambinti (užsakymo Nr. 1343455, Nr. 1334956, 1333064), kuri buvo instrukcija atsakovei prieš pristatant pasiskambinti ieškovei ar už siuntą gavėjas sumokėjo ieškovei ir šias žymas nurodė būtent toje vietoje, kaip nurodo ir patvirtina ieškinyje nurodytą teiginį dėl CAD paslaugos žymėjimo, atsakovės pateikta užsakymo pildymo instrukcija, o atsakovė patvirtino užsakymus ir automatinės užsakymo pildymo programoje užpildytų užsakymu pagrindu tolesniuose atsakovės dokumentuose yra žymos dėl CAD paslaugos - krovinio važtaraščiuose Nr. 0000376240, vidiniuose važtaraščiuose Nr. 0020917258, krovinio judėjimo lentelėje dėl krovinio VN00039976, PVM sąskaitose faktūrose Nr. 133026, Nr. LT133017, ieškovės nurodymai prieš pristatant pasiskambinti krovinio važtaraštyje Nr. 0000374956; Nr. 0000374420, kas įrodo, kad susitarimas dėl CAD paslaugos buvo; trečia, ieškovės duotos instrukcijos dėl sulaikymo atsakovės sandėliuose iki ieškovės leidimo į jas pristatyti - 2010-09-16 d. ieškovės darbuotojos N. D. laiškas atsakovės darbuotojui P. R. elektroninis laiškas, kuriame nurodo, kad ”...,tai iš esmės lieka trys krovinukai, kuriuos reiktų palailtyti.... " (dėl siuntų Nr. VN00040226, VN00039976, VN0000041390), užsakymuose Nr. 1333064 ir Nr. 1334956 - "prieš pristatant pasiskambinti". Akivaizdu, kad buvo instrukcijos sulaikyti siuntas, nes apmokėjimas iš gavėjo buvo laukiamas; ketvirta, atsakovės pačios paruoštos elektroninėje sistemoje lentelės su bendra krovinių Nr. VN00040226, VN00039976 informacija (pateikta ieškovės kaip papildomas įrodymas 2011-12-05 d.), atsakovės pateiktoje krovinio įteikimo pažymoje dėl siuntos VN00039976, kuriose užfiksuota krovinių sulaikymas atsakovės sandėliuose nuo 2010-09-03 d. ir nuo 2010-09-06 iki 2010-09-29 d., laukiant ieškovės patvirtinimo dėl apmokėjimo; penkta, atsakovės pripažinimas dėl siuntos Nr. VN00041390, kad nesilaikė ieškovės instrukcijų dėl siuntos sulaikymo (2010-09-17 d. atsakovės darbuotojo P. R. elektroninis laiškas, tema "Bėda", ieškovės darbuotojai N. D., (pirminio ieškinio priedas Nr.5): "Vistik krovini anglai pristatė VN00041390. Labai tikiuos, kad didelių bėdų neturėsim... ”, taip pat, pačios atsakovės pildomoje CAD lentelėje, ties siunta Nr. VN00041390 - žyma "pristatytas/GRYBAS”, (pirminio ieškinio priedas Nr.3), rodo, kad instrukcijos dėl krovinių įteikimo gavėjui buvo ieškovės duotos, o atsakovė jų nesilaikė; šešta, atsakovės vykdomas siuntų pristatymo stebėjimas gavėjui Dragon Press t/a Europa į Angliją ir pildomos CAD lentelės, į kurias buvo įtraukiamos tik siuntos, siunčiamos šiam gavėjui (lentelė Nr. l ir lentelė Nr. 2 - pateikta teismui 2011-12-05 d.) ir nuolatinis informacijos lentelėse pateikimas ieškovei, kurios nebūtų pildomos ar siuntų pristatymas nebūtų stebimas, jei nebūtų susitarimo dėl siuntų pristatymo po ieškovės patvirtinimo, t.y. CAD paslaugos (2010-06-10 d. atsakovės darbuotojo P. R. pateikta susitikimo reziumė, dalis "Prekių pristatymas po BALTO PRINT patvirtinimo"); septinta, kiti atsakovės konkliudentiniai veiksmai - užklausimai ką daryti su siuntomis (atsakovės pildomos CAD lentelės ir ties kroviniais Nr.VN00040226, VN00039976 žymos "ką daryti", pačios atsakovės papildomai Teismui 2012 m. kovo 27 d. pateiktuose dokumentuose "Dėl papildomų įrodymų pateikimo" atsakovės darbuotojo P. R. 2010-09-23 d. elektroninis laiškas ieškovės darbuotojai N. D., ieškovė pateiktas 10-09-23 d. atsakovės darbuotojo P. R. elektroninis laiškas ieškovės darbuotojai N. D.: "laukiu jūsų kuo skubesnių nurodymų pristatymui"), kas įrodo, kad siuntos buvo pristatomos po ieškovės patvirtinimo.

  1. Teismas darydamas išvadas dėl atsakovės paslaugų tinkamo įvykdymo, netinkamai taikė CMR konvencijos nuostatas, nes pagal CMR Konvencijos reguliavimą vienas iš pagrindinių krovinio pervežimo reikalavimų (CMR 13 str.) yra gavėjo parašas CMR važtaraštyje. Atsakovė nepateikė į bylą CMR važtaraščių, nors teismas ne vieną kartą buvo ją buvo įpareigojęs šiuos įrodymus pateikti, todėl 2012 m. vasario 7 d. ieškovė patikslino ieškinį dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, kad siuntos galėjo būti iš vis nepristatytos gavėjui. Atsakovė neįrodė, kad siuntos buvo pristatytos gavėjui, tačiau teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad siuntos pristatytos tinkamai ir atsakovė laikoma, kad vežimo sutartį įvykdė tinkamai. Teismas visiškai nepagrįstai nustatė, kad ieškovė 2010 m. gruodžio 6 d. pretenziją pateikė atsakovei dėl to, kad ieškovė prarado teisę gauti apmokėjimą iš krovinio gavėjo. Ieškovė atsakovei pateikė pretenziją ne dėl to, kad ieškovė prarado teisę gauti apmokėjimą iš krovinio gavėjo, o dėl to, kad atsakovės neteisėtų veiksmų - netinkamų įsipareigojimų vykdymo ieškovė prarado krovinį ir patyrė žalą. Teismas, pažeisdamas CMR Konvencijos 13 str., visiškai nepagrįstai nustatė, kad siuntą Nr. VN00040226 lydintis važtaraštis Nr. 0000374956 ir vidaus važtaraštis Nr. 0021008735, siuntą Nr. VN00041390 lydintis važtaraštis Nr. 0000376240 ir vidaus važtaraštis Nr. 0020917258 bei juose esantys tarpininkų parašai (I t., bylos lapas 138,139,142), siuntos Nr. VN00039976 įteikimo pažyma, suformuota atsakovės elektroninės sistemos, yra laikytini tinkamais krovinių (siuntų) įteikimą gavėjui patvirtinančiais įrodymais. Taip pat atkreipia dėmesį, kad remiantis nustatytu CMR Konvencijos reguliavimu, vidiniai krovinio važtaraščiai nėra laikomi dokumentais, patvirtinančiais įteikimą gavėjui. Vidiniai krovinio važtaraščiai patvirtina tik tarpinio krovinio nuvežimo į Anglijos DB Schenker terminalą faktą, bet neįrodo, kad siuntos buvo perduotos Gavėjui. Sutinkamai su CMR 13 straipsniu krovinio perdavimas gavėjui yra laikomas įvykdytu, kai gavėjas parašu CMR važtaraštyje patvirtina apie krovinio gavimą. Trečia, vidinis važtaraštis Nr. 0020917258 ir Nr. 0021008735 rodo siuntų Nr. VN00041390 ir NN00040226 priėmimą ir judėjimą, o parašai esantys juose, patvirtina krovinio perdavimą iš vieno krovinių terminalo į kitą ir neįrodo, kad tai yra siuntos gavėjo parašai. Teismas nurodo, kad šiuose dokumentuose yra gavėjų parašai, patvirtinantys, kad nurodytos siuntos gautos, tačiau siuntos Nr. VN00041390 užsakyme Nr. 1343455 ir vidiniame važtaraštyje Nr. 0020917258, nurodytas krovinio gavėjas (D. R.) ir parašas (P. J.) nesutampa, taip pat, ir siuntos Nr. VN00040226 užsakyme Nr. 1334956 ir vidiniame važtaraštyje Nr.0021008735, nurodytas krovinio gavėjas (N. J.) ir parašas (R.L.E.) nesutampa. Teismas rėmėsi tik vieninteliu atsakovės atstovo teiginiu, kad siuntos buvo nuvežtos krovinio važtaraštyje nurodytu adresu ir įteiktos įgaliotiems asmenims, tačiau jokių įgaliojimų apie kitus įgaliotus asmenis dėl krovinio atsiėmimo į bylą nepateikta, todėl nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad siuntos buvo išduotos gavėjams. Ketvirta, siuntos Nr. VN00039976 įteikimą patvirtinanti pažyma (elektroninėje duomenų bazėje suvedami duomenys) yra vienašališkas atsakovės dokumentas, kuris patvirtina tik siuntos išgabenimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos į kitą Europos Sąjungos šalį, t.y. eksporto procedūros, faktą. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. gegužės mėn. išaiškinimas Nr. (13.l)-46-15570 dėl atsakovės 2007-03-29 d. paklausimo Nr. 01-3-05/03, pateiktas atsakovės 2012-03-27d. Teismui, akivaizdžiai įrodo, kad atsakovės išduota pažyma laikoma įrodymu, kad prekės išgabentos į kitą ES šalį, norint taikyti 0 proc. PVM tarifą. Paminėtina, kad dokumentai išduoti valstybės ar savivaldybės institucijų, yra laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turintys didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.). CMR konvencijos prasme tokia pažyma, taip pat, nėra laikoma įrodymu, kad siunta įteikta gavėjui (CMR 13 str. 1 d.). Todėl, atsakovės pateikta pažyma dėl krovinio įteikimo nėra pagrindas laikyti įrodymu, patvirtinančiu įteikimą gavėjui.
  2. Pasisakydamas dėl atsakovės atsakomybės ir nuostolių atlyginimo, apeliantas nurodo, kad pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 31 "Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga" praktiką: "susidarius aplinkybėms, kurios pasunkina krovinio perdavimą, jį atvežęs į paskirties vietą, vežėjas turi vadovautis tolesnėmis siuntėjo instrukcijomis (CMR 15 str. 1 p.)”. Konvencija suteikia teisę vežėjui realizuoti krovinį nelaukiant siuntėjo instrukcijų, jei krovinys yra greitai gendantis arba to reikalauja krovinio būklė (CMR 16 str. 2 ir 3 p.), todėl remiantis CMR 15 str. 1 p. atsakovė gavusi ieškovės instrukcijas, privalėjo jų laikytis. Sutinkami su CMR 12 str. atsakovė neivvkdžiusi instrukcijų, kurios jai buvo duotos, atsako prieš ieškove už padarytus nuostolius. Atsakovė neginčyjo ir neįrodė, kad tokių instrukcijų negavo, todėl iš savo dispozijos dėl savo neteisėtų veiksmų - netinkamai įvykdytų įsipareigojimų, už prarastas prekes yra atsakinga atsakovė CMR 12 str., 15 str. 1 p. pagrindu. Atsižvelgiant į tai, pagal CMR konvenciją egzistuoja visos būtinos sąlygos atsakovo atsakomybei kilti - netinkamas įsipareigojimų vykdymas( CMR 12 str. str., 15 str. 1 p.), neįrodytas prekių pristatymas gavėjui (CMR 13 str.), ieškovės faktiškai patirta žala - prekių vertė ir turėtos išlaidos (CMR 23 str.l d.), atsakovės kaltė, kuri pasireiškė tuo, kad atsakovė nesudarė realių kliūčių, kad siuntos nebūtų prarastos ir nesiėmė veiksmų, kad siuntos būtų išsaugotos (CMR 14 str. 2 p., 17 str. ir 29 str.). Ieškovė įrodė 56 704, 40 Lt patirtus tiesioginius nuostolius - prarasto krovinio vertė ir išlaidos skirtos žalos prevencijai (LR CK 6.249 str. 4 d. 1 p. ), bei išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (LR CK 6.249 str. 4 d. 4 p.), pateikdama PVM sąskaitas - faktūras, kurios pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymą yra apskaitytos ieškovės buhalterinėje apskaitoje ir ieškovei padaryti nuostoliai - 56704, 40 Lt turi būti atlyginti visiškai CMR 17 str., 23 str., 29 str., LR CK 6.251 str. 1 d., 6.263 str. 2d. pagrindu.

11Apeliantas taip pat nesutinka su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis ir nurodo, kad pasikeitus atstovės atstovui - advokatui M. N. į bylą buvo pateiktos atstovavimo išlaidos šio advokato pagalbai atlyginti. Tačiau tokios išlaidos yra nepgrįstai didelės, nes pirma, nei į ieškinį, nei į patikslintą ieškinį atsakovės atstovas atsiliepimo nepateikė (atsiliepimas į ieškinį buvo parengtas ir pateiktas advokato E. S., tačiau į bylą nėra pateikta duomenų apie E. S. išrašytą sąskaita atsakovei ir jos apmokėjimą faktą, nesurašė jokių kitų procesinių dokumentų; antra, advokatas M. N. atstovavo atsakovę tik 3 teismo posėdžiuose, kurie tęsėsi apie 8 val., todėl pagal Teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintų (2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-85) rekomendacijų 8.18 punkte numatytus rekomenduojamus priteistinus maksimalius užmokesčio dydžius už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) civilinėse bylose, už advokato vieną atstovavimo teisme valandą skaičiuojamas maksimalus 120 Lt užmokestis.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą Vilniaus miesto 2 apulinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131) priešingai nei nurodo ieškovas, jis ne tik neužsakė CAD paslaugos, bet ir už ją nesumokėjo. Pagal CK 6.162 str. 1 d. sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas). Norint išsiaiškinti, ar papildoma CAD paslauga buvo užsakyta, svarbu nustatyti, ar dėl šios paslaugos buvo tinkamai susitarta. Atsižvelgiant į prieš tai aptartus atsakovo užsakymų pildymo sistemos ypatumus, ginčo santykiuose atsakovo oferta laikytina elektroninio užsakymo pateikimas ieškovui. Tuo tarpu ofertos akceptavimu yra laikomas ieškovo elektroninio užsakymo užpildymas. Ieškovas nei viename užsakyme CAD paslaugos neužsakė. Tai patvirtina ir liudytoja N. D. 2010-03-28 teismo posėdyje: “CAD lamelio neužpildžiau, nes niekada io nesakė pildyti" (tomas 2, bylos lapas 86). Svarbu pažymėti, kad ieškovui buvo suprantama ir aiški tokia atsakovo užsakymų pildymo sistema. Tai įrodo liudytojos S. K. atsakymas į atsakovo atstovo pateiktą klausimą 2012-03- 28 d. teismo posėdžio metu: „Aš mačiau užsakymo lapus, kurie pateikiami atsakovo. Aš suprantu, kaip ši paslauga veikia “ (tomas 2, bylos lapas 87).

142) Esminės sąlygos atlygintinių paslaugų sutarčiai sudaryti - tai paslaugų teikėjo įsipareigojimas suteikti paslaugas, o atitinkamai paslaugų gavėjo - už šias paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas vertindamas įrodymus, CAD paslauga teikiama tik pagal atskirą susitarimą ir papildomą mokestį. Tai logiškai seka iš to, kad dėl CAD paslaugos padidėja vežėjo rizika ir atsakomybė, todėl svarbu ne tik apmokėti už tokią papildomą paslaugą, bet ir aiškiai bei nedviprasmiškai dėl jos susitarti, tinkamai šią paslaugą užsakyti (pavyzdžiui, aptarti sąlygas, ar apmokėjimo už krovinį patvirtinimas krovinio vežėjui turi būti pateiktas prieš krovinio pristatymą, ar krovinio pristatymo metu; kokį konkrečiai dokumentą, įrodantį krovinio apmokėjimo faktą Gavėjas turės pateikti ir pan.). Tai, kad ieškovas žinojo, jog už CAD paslaugą imamas papildomas mokestis, neabejotinai matyti iš šalių elektroninio susirašinėjimo, kur atsakovo atstovas P. R. 2010-09-09 laiške P. K. rašo: „ turiu išstatyti papildomą 45 EUR mokestį už CAD paslaugą. “ (tomas 2, bylos lapas 72).

153) Atkreiptinas dėmesys į faktą, kad tik viename iš trijų krovinio užsakymų yra nurodyta CAD paslauga, kituose dviejuose užsakymuose tik nurodoma vežėjui pasiskambinti prieš pristatant krovinį (kas nėra laikytina analogu CAD paslaugai). Svarbu pažymėti, kad „CAD“ nurodymas transportavimo instrukcijose nėra laikomas tinkamu šios paslaugos užsakymu. Kaip jau minėta, ši paslauga elektroniniu būdu yra užsakoma atitinkamoje užsakymo vietoje uždedant varnelę dėl ko automatiškai pasikeičia ir pervežimo kaina. Pažymėjus šią paslaugą varnele, sistema automatiškai apskaičiuoja papildomos paslaugos mokestį ir leidžia užsakovui nurodyti detalesnę informaciją, reikalingą šiai paslaugai suteikti (t. y. išperkamojo mokesčio dydžiui nustatyti).

164) Nemažiau svarbi aplinkybė taip pat yra ta, kad atsakovas ir anksčiau teikė vežimo paslaugas ieškovui, tačiau ieškovas niekada prieš tai nebuvo užsakęs papildomos CAD paslaugos pervežamiems kroviniams. Tai suponuoja išvadą, kad tarp šalių nebuvo susiklosčiusios verslo praktikos CAD paslaugos užsakymams. Taigi ieškovui tinkamai neužsakius CAD paslaugos, atsakovas net negalėjo numanyti apie tokios paslaugos reikalingumą Ieškovui.

175) Krovinys buvo tinkamai pristatytas ir įteiktas Gavėjui. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje pateiktus įrodymus, vidiniuose važtaraščiuose esantys parašai patvirtina krovinio pristatymo faktą Gavėjui. Ta aplinkybė, kad siuntos Nr. VN00041390 užsakyme Nr. 1343455 ir vidiniame važtaraštyje Nr. 0020917258 nurodytas krovinio gavėjas (N. J.) ir parašas (R. L. E.) nesutampa nėra pagrindas ieškovui tvirtinti, kad krovinys nebuvo Gavėjui pristatytas, ar buvo pristatytas netinkamai.

186) Svarbi aplinkybė, kad ieškovas nepateikė į bylą jokių dokumentų, įrodančių, kad Gavėjas būtų reiškęs pretenzijas dėl tariamai prarasto krovinio. Be to, ir pats ieškovas patikslintu ieškiniu pakeitė savo poziciją, reikalaudamas nuostolių dėl krovinių praradimo, tik praėjus mėnesiui po to, kai sužinojo apie Gavėjo nemokumą (tomas 2, bylos lapas 7/ tomas 1, bylos lapas 31), todėl šis apeliacinio skundo argumentas tik dar kartą leidžia suabejoti ieškovo sąžiningumu.

197) Suėjo ieškinio senaties terminas atsakovo ieškiniui dėl krovinio praradimo reikšti. Vežėjo atsakomybei dėl krovinio praradimo ar netinkamo pristatymo yra taikomos CMR konvencijos nuostatos. Ieškinio senaties terminus ir jų taikymo ypatumus reglamentuoja CMR konvencijos 32 str., kuris nustato, kad teisė pateikti ieškinį dėl vežimų taikant šią konvenciją dėl senaties prarandama po vienerių metų. CMR konvencijos 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pretenzijų pateikimas raštu pristabdo senaties termino veikimą (eigą) iki tos dienos, kai vežėjas raštu atmeta pretenziją ir grąžina prie jos pridėtus dokumentus. Reikia pabrėžti, kad ieškovo pretenzija ir ieškinys buvo pareikšti ne dėl krovinio praradimo, bet dėl pristatymo per anksti - dėl tariamos CAD paslaugos nevykdymo. Dėl krovinio praradimo ieškovas kreipėsi i teismą tik 2012-02-07 patikslintu ieškiniu. Kaip matyti iš duomenų, pateiktų Lentelėje Nr. 2, ieškinio senaties terminas minėtiems reikalavimams pareikšti suėjo 2010 m. pabaigoje. Tai reiškia, kad Ieškovas patikslinta ieškinį dėl kroviniu praradimo pareiškė jau praėjus terminui tokiam ieškiniui pareikšti. Pažymėtina, kad net jeigu ieškovo pretenzija ir būtų trumpam sustabdžiusi senaties termino veikimą iki atsakovo atsakymo į pretenziją dienos, ieškinio senaties terminas patikslinto ieškinio pareiškimo dieną vis tiek būtų laikomas praleistu.

208) Atsakovo prašomų bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas. Ieškovo argumentas, kad atsakovo atstovas dalyvavo tik trijuose teismo posėdžiuose, todėl atsakovo prašomos išlaidos yra laikytinos per didelėmis, yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad bylos apimtis yra didelė, o bylos metu keitėsi atsakovo atstovas, reikėjo iš naujo susipažinti su bylos medžiaga, pasiruošti teismo posėdžiams, skirti laiko suderinti poziciją su atsakovu, tam, kad atsakovui būtų tinkamai atstovaujama teisme, prašoma suma teisinei pagalbai apmokėti nėra per didelė ir neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintų rekomendacijų Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo” nustatyto maksimalaus užmokesčio dydžio.

21Apeliacinis skundas atmetamas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

23Byloje nustatyta, kad šalys sieja tarptautinio krovinių vežimo sutartiniai santykiai. Krovinių vežimo sutartis tarp šalių nebuvo pasirašyta, kroviniai buvo gabenami pagal priimtus vykdyti ieškovo siuntėjo užsakymus, visas būtinas sąlygas nurodant užsakymuose bei užsakymo pagrindu išrašytuose važtaraščiuose. Pagal ieškovės pateiktus užsakymus, atsakovui buvo perduotos siuntos Nr. Nr. VNO 0039976, VNO 0040226 ir VN 0041390 (1t., b. l.l. 73, 74, 75), kurios buvo skirtos ir turėjo būti pristatytos gavėjui Dragon Press t/a Europa Didžiojoje Britanijoje. Užsakymuose nurodyta krovinio pristatymo vieta, data, adresas, gavėjas, dviejuose užsakymuose nurodyta krovinio instrukcija - prieš pristatant pasiskambinti, o užsakyme Nr. VNO 0041390 prie krovinio instrukcijos grafos nurodyta CAD 1350 Lt + PVM.

24Dėl bylos esmės

25Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovas savo pretenzija, o po pretenzijos atmetimo ir pradiniu ieškiniu reikalavo iš atsakovo 49 202,40 Lt nuostolių ir 7 502,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti skirtų žalos prevencijai be atlyginimo, susidariusių dėl to, kad kroviniai (siuntos) atsakovo buvo pristatyti ir išduoti gavėjams neįsitikinus, jog sumokėta už prekes. Tačiau ieškovas 2012 m. vasario 6 d. patikslino ieškinio pagrindą ir patikslintu ieškiniu reikalauja tokio paties dydžio nuostolių atlyginimo kitu pagrindu, teigdamas kad atsakovas siuntų neperdavė gavėjui iš viso, nes nėra gavėjo parašo, kaip patvirtinimo, kad prekes buvo gautos, todėl atsakovui CMR 17 ir 23 str. str. pagrindu atsirado pareiga atlyginti nuostolius už krovinio praradimą, nes atsakovas nesiėmė veiksmų dėl siuntų išsaugojimo ir nesudarė kliūčių, kad siuntos nebūtų prarastos (2t., , b. l.l. 7-9).

26Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovui pakeitus ieškinio pagrindą, šioje byloje turi būti išspręstas ginčas, ar atsakovui kaip vežėjui atsirado civilinę atsakomybę atlyginti ieškovui nuostolius dėl krovinio nepristatymo. Nagrinėti ieškovo kitus kaltinimus atsakovui (CAD paslaugos neatlikimą ir kt.) nėra procesinio pagrindo.

27Bylos medžiagos pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad pagal ieškovo užsakymą atsakovas organizavo krovinių (siuntų) nugabenimą į Didžiąją Britaniją, kur jie buvo pristatyti pradžioje į UAB „Schenker“ sandėlius Didžiojoje Britanijoje, o vėliau krovinio (siuntų) gavėjams pagal krovinio transportavimo važtaraščius, užpildytus remiantis siuntėjo užsakymais, vidinius važtaraščius. Siuntos išduotos gavėjams ir užpildytos krovinių įteikimo patvirtinimo pažymos (2 t., b. l. 64-78). Krovinių pristatymo ir įteikimo dokumentuose nurodytas gavėjas ir yra gavėjo parašas apie tai, kad krovinys gautas nustatytu terminu. Tokią pirmosios instancijos teismo išvadą patvirtina byloje esantys įrodymai - paties ieškovo 2010 m. gruodžio 6 d. pareikšta pretenzija atsakovui iš kurios turinio matyti, kad pats ieškovas patvirtino, kad siuntos buvo pristatytos gavėjui, ieškovas tik kaltina atsakovą tuo, kad atsakovas neįvykdė CAD paslaugos ir pristatė siuntos gavėjui nesulaikęs iš gavėjo apmokėjimo ir dėl to ieškovas prarado teisę gauti apmokėjimą iš krovinio gavėjo; atsakovo atsakymas į pretenziją, kur atsakovas patvirtino, kad pervežė krovinius, kaip buvo nurodyta ieškovo užsakymuose (1t., b.l.l. 32, 38), ieškovo atstovų 2011-01-17 laiškas atsakovui, iš kuriuo matyti, kad atsakovas buvo kaltinamas savavališku siuntu pristatymu (1t., b.l. 34), atsakovo draudiko atstovo atsakymas į ieškovo pretenziją, iš kurio matyti, kad buvo kalbamą apie CAD paslaugos nebuvimą (1t., b.l. 39), krovinių įteikimo patvirtinimo pažymos (2 t., b. l. 64-78), šalių atstovų susirašinėjimas elektroniniu paštu, kuris taip pat patvirtina, kad atsakovas krovinius įteikė (2 t., b. l. 64-78). Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo teiginiu, kad į bylą nepateikti dokumentai, patvirtinantys krovinio įteikimą gavėjui pagal užsakymą siuntos Nr.VN00039976 dėl to, kad pasibaigė pretenzijų pareiškimo terminai ir tuo pačiu dokumentų saugojimo laikas. Atitinka tikrovės ir teismo teiginys, kad ieškovas 2012 m. vasario 6 d. patikslino ieškinio pagrindą ir pareiškė atsakovui reikalavimus dėl krovinio nepristatymo tik po to, kai sužinojo kad ieškovo klientas, t.y. ginčo siuntų gavėjas bankrutavo. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra ir jokių duomenų, kad siuntų gavėjas Dragon Press reikštų pretenziją ieškovui dėl krovinio nepristatymo, pavėluoto pristatymo, dalinio pristatymo.

28Esant nustatytoms aplinkybėms, kai atsakovė tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, kroviniai buvo pristatyti užsakymuose nurodytais adresais ir atiduoti gavėjams, gavimą patvirtina asmenų parašai krovinį lydinčiuose dokumentuose, ieškovė per įstatymo nustatytą 1 m. terminą nepareiškė atsakovei pretenzijų dėl krovinio praradimo, prarasto krovinio vertės sumokėjimo, (turėjo pretenzijų, jog siuntos buvo išduotos nepatikrinus ir neįsitikinus ar už prekes buvo sumokėta prekių pardavėjui iki siuntų pristatymo ir išdavimo gavėjui, ko pasekoje dėl gavėjo nemokumo ir veiklos sustabdymo negavo atsiskaitymo už parduotas prekes), apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, kroviniai buvo pristatyti užsakymuose nurodytais adresais ir atiduoti gavėjams. Dėl to darytina išvadą, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrindo, todėl taikyti atsakovui CMR konvencijos 17 ir 23 str. str. nuostatas ir priteisti iš jo nuostolius ieškovui nėra pagrindo.

29Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl krovinio praradimo pareikšti, kuris šio konkrečiu atveju pradedamas skaičiuoti 30-ąją dieną praėjus sutartam pristatymo terminui (CMR konvencijos 32 str.). Kadangi iš ieškovo užsakymų matyti, kad buvo susitarta dėl krovinių pristatymo dienos (t.y. 2010-09-15, 2010-09-29 ir 2010-10-27), tai pradedant skaičiuoti 30-ąją dieną, ieškinio senaies terminas atitinkamai suėjo 2011-10-15, 2011-10-29 ir 2011-11-26. Ieškovas patikslintą ieškinį pateikė tik 2012-02-07. Kaip teisingai nurodė atsakovas savo procesiniuose dokumentuose, ieškovas patikslinta ieškinį dėl kroviniu praradimo pareiškė jau praėjus terminui tokiam ieškiniui pareikšti.

30Iš atsakovo atstovo pasisakymų teismo posėdžiose ir atsiliepimų į apeliacinį skundą matyti, kad atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, o ieškovas atnaujinti praleistą terminą neprašo. CK 1.131 str. nustato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Dėl to ieškovo reikalavimai atmetami ir dėl ieškinio senaties termino praleidimo, kas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti. Atmetus ieškinį dėl ieškinio senaties termino praleidimo, teisėjų kolegija neturi procesinio pagrindo pasisakyti dėl kiekvieno apelianto argumento atskirai.

31Dėl priteistų atstovavimo išlaidų

32Minėta, kad apeliantas taip pat nesutinka su priteistomis iš ieškovo 5 684, 90 Lt atstovavimo išlaidomis, teigia, kad pasikeitus atstovės atstovui - advokatui M. N. į bylą buvo pateiktos nepgrįstai didelės atstovavimo išlaidos šio advokato pagalbai atlyginti, nes advokatas M. N. atstovavo atsakovę tik 3 teismo posėdžiuose, kurie tęsėsi apie 8 val., todėl pagal Teisingumo ministro ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintų (2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-85) rekomendacijų 8.18 punkte numatytus rekomenduojamus priteistinus maksimalius užmokesčio dydžius už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) civilinėse bylose, už advokato vieną atstovavimo teisme valandą skaičiuojamas maksimalus 120 Lt užmokestis. Nors atsiliepimas į ieškinį buvo parengtas ir pateiktas advokato E. S., tačiau į bylą nėra pateikta duomenų apie E. S. išrašytą sąskaita atsakovei ir jos apmokėjimą faktą, advokatas nesurašė jokių kitų procesinių dokumentų.

33Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas sumokėjo 5 684, 90 Lt atstovavimo išlaidų (su PVM) pagal advokatų kontoros sąskaitą faktūrą (2t., b.l. 100-101). Nors advokatų paslaugų ataskaitoje nurodytas tik atidirbtų valandų skaičius ir vienos valandos tarifas, tačiau atsiliepime atsakovas nurodė, kad naujam atstovui reikėjo susipažinti su bylos medžiga, pasiruošti teismo posėdžiams, suderinti poziciją su atsakovu, kad būtų tinkamai atstovauta jo interesams.

34Advokato išlaidų apmokėjimo klausimą reglamentuoja LR CPK 98 str., šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato (advokato padėjėjo) dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalba, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šiuos išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

35Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla yra sudėtinga įrodymų vertinimo prasme, didelės apimties, daro išvadą, kad 10 val. laiko susipažinti su bylos medžiaga, pasiruošti teismo posėdžiams, suderinti poziciją su atsakovu ir dalyvavimas 3 teismo posėdžiuose, kurie tęsėsi apie 8 val., jo naujam atstovui galėjo prireikti, todėl atstovavimo išlaidų suma 4 698, 26 Lt (be PVM) nėra nepagrįstai didelė ir neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio.

36Dėl išdėstyto, visi apelianto argumentai laikomi nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo panaikinti sprendimą.

37Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas pateikė prašymą priteisti patirtas 5 045, 10 Lt atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme ir pateikė įrodymus, kad tokia suma buvo advokatų kontorai sumokėta. Teisėjų kolegija, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atstovė anksčiau dalyvavo šioje byloje, daro išvadą, kad atsakovui priteistina už atsiliepimų į apeliacinį skundą surašymą 1500 Lt, tai atitinka minėtų Rekomendacijų 8.11p. Įrodymų dėl kitų išlaidų buvimo atsakovas nepateikė.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Priteisti atsakovo UAB „Schenker“ naudai iš ieškovo UAB „Balto print“ 1500 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Balto print“ patikslintu ieškiniu (2t., b.l. 7) atsakovui... 3. Ieškovas nurodė, kad 2010-06-07 susitarė su atsakovu dėl siuntų pervežimo... 4. Ieškovas teigia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad atsakovas siuntų... 5. Atsakovas UAB „Schenker“ ir jo draudikas tretysis asmuo „If P&C... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. sprendimu... 7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad krovinių vežimo sutartis tarp... 8. Pasisakydamas dėl CAD paslaugos užsakymo ir vykdymo, pirmosios instancijos... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 10. 1) teismas netinkamai vertino, kad CAD žyma, esanti ant krovinio važtaračio... 11. Apeliantas taip pat nesutinka su priteistomis bylinėjimosi išlaidomis ir... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 13. 1) priešingai nei nurodo ieškovas, jis ne tik neužsakė CAD paslaugos, bet... 14. 2) Esminės sąlygos atlygintinių paslaugų sutarčiai sudaryti - tai... 15. 3) Atkreiptinas dėmesys į faktą, kad tik viename iš trijų krovinio... 16. 4) Nemažiau svarbi aplinkybė taip pat yra ta, kad atsakovas ir anksčiau... 17. 5) Krovinys buvo tinkamai pristatytas ir įteiktas Gavėjui. Kaip teisingai... 18. 6) Svarbi aplinkybė, kad ieškovas nepateikė į bylą jokių dokumentų,... 19. 7) Suėjo ieškinio senaties terminas atsakovo ieškiniui dėl krovinio... 20. 8) Atsakovo prašomų bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas. Ieškovo... 21. Apeliacinis skundas atmetamas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Byloje nustatyta, kad šalys sieja tarptautinio krovinių vežimo sutartiniai... 24. Dėl bylos esmės... 25. Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovas savo pretenzija, o po pretenzijos... 26. Taigi, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovui pakeitus... 27. Bylos medžiagos pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 28. Esant nustatytoms aplinkybėms, kai atsakovė tinkamai įvykdė krovinių... 29. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas praleido vienerių metų... 30. Iš atsakovo atstovo pasisakymų teismo posėdžiose ir atsiliepimų į... 31. Dėl priteistų atstovavimo išlaidų... 32. Minėta, kad apeliantas taip pat nesutinka su priteistomis iš ieškovo 5 684,... 33. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas sumokėjo 5 684, 90 Lt atstovavimo... 34. Advokato išlaidų apmokėjimo klausimą reglamentuoja LR CPK 98 str., šio... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byla yra sudėtinga įrodymų... 36. Dėl išdėstyto, visi apelianto argumentai laikomi nepagrįsti ir nesudarantys... 37. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas pateikė prašymą priteisti... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 39. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimą palikti... 40. Priteisti atsakovo UAB „Schenker“ naudai iš ieškovo UAB „Balto print“...