Byla 2A-628-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės, Jadvygos Mardosevič,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant ieškovo VĮ Valstybės turto fondo atstovui A. S.,

4atsakovui J. P. ir jo atstovui advokatui L. S., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo VĮ Valstybės turto fondo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį atsakovams D. P., J. P., A. P. ir A. J. dėl nuostolių atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovas VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų 15 192,93 Lt nuostolių atlyginimą bei procesines palūkanas. Nurodė, kad 2006-01-03 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su atsakovu D. P. sudarė Nuomos sutartį, pagal kurią perdavė atsakovui 117,13 kv.m. bendro ploto patalpą gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ). 2006-03-27 ir 2007-01-03 šalių susitarimais minėtos nuomos sutarties terminas buvo pratęstas, tačiau 2007-05-09 Vyriausybės Nutarimu Nr.497 šis pastatas buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą ir 2007-08-13 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba šį pastatą perdavė ieškovui valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise, todėl 2007-08-13 ieškovas su atsakovu D. P. sudarė susitarimą dėl nuomos sutarties sąlygų pakeitimo ir nuomos sutarties termino pratęsimo iki 2008-08-12. 2008-06-19 raštu įspėjo atsakovą apie nuomos sutarties pabaigą ir paprašė atsakovo pasirašyti susitarimą dėl minėtos sutarties pasibaigimo bei pastato (patalpų) grąžinimo aktą. 2008-09-02 ieškovas pakartotinai išsiuntė raginimą atsakovui grąžinti išnuomotas patalpas, tačiau atsakovas iki šiol minėtų patalpų negražino. Tokiais savo veiksmais, atsakovas pažeidė nuomos sutarties sąlygas ir laiku negrąžino nuomojamų patalpų bei neteisėtai naudojosi patalpomis nuo 2008-08-12, todėl vadovaujantis pateikta turto vertintojų išvada, gyvenamojo namo, esančio adresu (duomenys neskelbtini), kuriuo naudojosi atsakovas, 1 kv.m. nuomos vertė per mėnesį sudaro 12,82 Lt sumą arba 1 501,61 Lt per mėnesi (už 117,13 kv.m.), o pagal Nuomos sutarties 2.2. p. nuostatas, nuomos mokesčio dydis yra nustatytas žymiai mažesnis, t. y. 301,02 Lt per mėnesį, todėl darytina išvada, kad atsakovas, laiku ieškovui negrąžinęs nuomojamų patalpų, padarė ieškovui nuostolių, t. y. dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas laiku negavo planuotų pajamų iš ginčo gyvenamojo namo nuomos, kurie yra apskaičiuojami remiantis turto vertintojų nustatytomis nuomos kainomis ir už laikotarpį nuo 2008-08-12 iki 2009-08-17 (imtinai) sudaro 15 192,93 Lt sumą.

7Atsakovai D. P., J. P., A. P. ir A. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo ieškinio reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad atsakovas J. P. nuo 1999 m. nuomojasi gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), o nuo 2003 m. iki šiol oficialiu nuomininku buvo atsakovo sūnus D. P.. Atsakovai nurodė, jog 2007-07-12 atsakovas J. P. kreipėsi į ieškovą su prašymu leisti jam privatizuoti gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ), ir taip pat atsakovas informavo ieškovą apie tai, kad per visą nuomos laikotarpį jis yra atlikęs eilę pastato pagerinimo darbų, t. y. 61 877 Lt sumai, todėl atsakovai tikėjosi, jog jiems bus leista šias nuomojamas patalpas privatizuoti ne aukciono tvarka išperkamosios nuomos būdu. Atsakovai taip pat nurodė, kad ieškovas neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, kadangi Nuomos sutartis tapo neterminuota ir atsakovai pagrįstai gyveno minėtame nuomojame name. Atsakovai nesutiko su ieškovo paskaičiuotu nuostolių dydžiu, kadangi ieškovo pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje, kuria vadovaujasi ieškovas, apskaičiuodamas patirtų nuostolių dydį, gyvenamojo namo 1 kv.m. nuomos kaina yra nustatyta lyginant ne analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, o lyginant butų nuomos kainas daugiabučiuose, kai tuo tarpu ginčo objektas yra tik vasarnamis.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-06-23 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų 3670,51 Lt nuomos mokesčio bei procesines palūkanas ieškovo naudai. Nurodė, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas tik dalinai, kadangi šioje civilinėje byloje duomenų apie tai, jog atsakovai atlaisvino ir grąžino ieškovui ginčo patalpas nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šia civilinę bylą nepateikė (CPK 176 str. – 179 str.). Teismas darė išvadą, kad ieškovas šioje civilinėje byloje neįrodė aplinkybių apie tai, jog patyrė nuostolius (t. y. kad ieškovas laiku negavo planuotų pajamų iš ginčo gyvenamojo namo nuomos), nes ieškovo į šią civilinę bylą pateikta 2008-03-18 Turto nuomos vertinimo ataskaita vertintina kritiškai, kadangi iš ieškovo pateiktos ataskaitos turinio matyti, jog gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), 2008-03-18 dienai 1 kv.m. nuomos vertė per vieną mėnesį yra nustatyta 12,82 Lt sumai (t. y. 1 501,61 Lt per mėnesi už 117,13 kv.m.), tačiau ieškovas realiai ginčo patalpas galėjo išnuomoti kitam nuomininkui tik pasibaigus ginčo Nuomos sutarties terminui, t. y. tik nuo 2008-08-12, ir ieškovas neįrodė aplinkybių apie tai, kad ieškovas tuo metu turėjo realų naują nuomininką, kuris būtų mokėjęs atitinkamo dydžio (t. y. didesnį) nuomos mokestį už ginčo objekto nuomą, be to, ši ieškovo ataskaita vertintina kritiškai ir todėl, kadangi joje lyginamuoju būdu buvo įvertintinos butų nuomos kainos 2008-03-18, o ne pastatų - gyvenamųjų namų (t. y. vieno buto pastatai) nuomos kainos, kaip šalių ginčo objektas. Teismas darė išvadą, jog atsakovų į šią civilinę bylą pateikti rašytiniai įrodymai dėl nuomos kainos nustatymo taip pat vertintini kritiškai, kadangi jie neturi jokio tiesioginio ryšio su šios civilinės bylos nagrinėjama medžiaga. Tiek ieškovas, tiek atsakovai, nepateikė jokių rašytinių įrodymų (t. y. mokėjimo pavedimų, kvitų, sąskaitų, čekių ir kt.) apie tai, jog atsakovai ginčo laikotarpiu (t. y. nuo 2008-08-12 iki 2009-08-17 (imtinai)) mokėjo ieškovui Nuomos sutartyje sutartą nuomos mokestį - 301,02 Lt kas mėnesį, nes iš visos civilinės bylos medžiagos matyti, kad atsakovai visą šį ginčo laikotarpį minėtomis patalpomis naudojosi, jų neatlaisvino ir šios aplinkybės šalys neginčijo, todėl atsakovams kyla pareiga sumokėti ieškovui už laikotarpį nuo 2008-08-12 dienos iki 2009-08-17 dienos (imtinai) 3 670,51 Lt nuomos mokestį.

9Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pateikė apeliacinį skundą, prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad iš teismui pateiktų įrodymų ir įsiteisėjusio Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-10-20 sprendimo išvadų matyti, kad atsakovas D. P. pažeidė nuomos sutarčių sąlygas ir laiku negrąžino nuomojamų patalpų bei neteisėtai naudojasi patalpomis nuo 2008-08-12. Kiti atsakovai užima šias patalpas be jokio teisinio pagrindo, todėl kartu su nuomininku yra solidariai atsakingi už bendrais neteisėtais veiksmais daromą žalą ieškovui. Nagrinėjamoje byloje kitų įrodymų (be ieškovo pateiktos turto vertintojų išvados), leidžiančių nustatyti ginčo patalpų nuomos rinkos kainą, byloje nebuvo pateikta (išskyrus atsakovų pateiktą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-10-09 įsakymą). Todėl nesutikti su turto vertintojų išvada pirmosios instancijos teismas galėjo tik nustatęs akivaizdžių vertinimo ataskaitos trūkumų. Tačiau pirmosios instancijos teismas nesutiko su vertinimo ataskaita, nes vertinimas buvo atliktas keliais mėnesiais anksčiau nei pasibaigė nuomos sutarties terminas. Akivaizdu, kad per šį terminą nuomos rinkos kainos iš esmės negalėjo pasikeisti, todėl šis neatitikimas nėra reikšmingas. Teismas neatkreipė dėmesio, kad turto vertintojų ataskaitoje yra atsižvelgta į daugelį nuomos vertę įtakojančių faktorių, t.y. pastato buvimo vietą, fizinę būklę, privažiavimo galimybes ir kt. Turto vertintojų nustatyto nuomos mokesčio dydžio realumą ir pagrįstumą įrodo ir gyvenamojo namo, esančio ( - ), nuomos sutartis, sudaryta su R. G., pagal kurią 1 kv.m. nuomos mokestis be PVM sudaro 11,51 Lt. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 14 str. 2 d. dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, kai be jokio teisinio pagrindo ginčo pastatas yra užimtas ir neperduodamas ieškovui, ieškovas neturi jokios galimybės surengti viešą konkursą dėl ginčo pastato nuomos.

10Atsakovai D. P., J. P., A. P. ir A. J. pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad byloje nustatyta, kad atsakovai, nors ir neišsikėlė iš patalpų pasibaigus nuomos sutarčiai, sulygtą nuomos mokestį visą tą laiką mokėjo. Taigi, jeigu ieškovas reikalavo didesnio nuostolių atlyginimo nei sulygtas nuomos mokestis, jis privalėjo įrodyti, kad tuos nuostolius jis tikrai patyrė. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad iš karto, pasibaigus nuomos sutarčiai, ieškovas būtų tas patalpas, kuriose gyveno atsakovai, išnuojomęs už pateiktoje turto vertinimo ataskaitoje nurodytą nuomos kainą. Turto vertinimo ataskaitoje nurodoma, kad buvo lyginamos butų nuomos kainos daugiabučiuose, tačiau taip pat nurodoma, kad yra vertinama medinio gyvenamojo namo vieno kvadratinio metro nuomos kaina. Todėl turto vertinimo ataskaita negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta. Ieškovas turėjo įrodyti, kad jis ginčo patalpas būtų perdavęs nuomininkams už kainą, kuri nustatyta turto vertinimo ataskaitoje, tą dieną, kai nutrūko nuomos sutartis su atsakovu J. P.. Ieškovas neįrodė, nuo kurio tiksliai momento jis patyrė žalą dėl teoriškai negautų didesnių nuomos pajamų, ieškovas taip pat negali pasakyti, kokio dydžio žala tikėtinai galėjo būti padaryta, nes tikroji nuomos kaina galėjo būti nustatyta tik konkurso būdu.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo VĮ Valstybės turto fondo apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, išklausiusi į teismo posėdį atvykusių asmenų kalbas, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliacinio skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui panaikinti.

13Bylos duomenimis nustatyta, 2006-01-03 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su atsakovu D. P. sudarė nuomos sutartį, pagal kurią perdavė atsakovui 117,13 kv.m. bendro ploto patalpą gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ), naudotis už užmokestį. 2006-03-27 bei 2007-01-03 šalių susitarimais minėtos nuomos sutarties terminas buvo pratęsiamas iki patalpų perdavimo VĮ Valstybės turto fondui (b.l. 7-9). LR Vyriausybės 2007-05-09 nutarimo Nr.497 pagrindu pastatas, esantis adresu ( - ), buvo įtrauktas į privatizuojamų objektų sąrašą ir 2007-08-13 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos buvo perduotas ieškovui valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise (b.l. 5-6,10). 2007-08-13 ieškovas su atsakovu D. P. sudarė Susitarimą dėl nuomos sutarčių sąlygų pakeitimo ir nuomos sutarties termino pratęsimo iki 2008-08-12 (b.l. 11-12). 2008-06-19 ir 2008-09-02 ieškovas įspėjo atsakovą apie nuomos sutarties pabaigą ir paprašė pasirašyti šalių susitarimą dėl nuomos sutarties pasibaigimo bei pastato (patalpų) grąžinimo aktą, atlaisvinti patalas, tačiau atsakovas iki šiol ginčo patalpų negražino (b.l. 13,14). 2008-03-18 Turto nuomos vertinimo ataskaitos turinio nustatyta, jog gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), 1 kv.m. nuomos vertė per vieną mėnesį sudaro 12,82 Lt sumą (1501,61 Lt per mėnesi už 117,13 kv.m.) (b.l. 23-35). Iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-10-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3891-734/2009 turinio nustatyta, kad atsakovai buvo iškeldinti iš patalpų, esančių adresu ( - ), sprendimo įvykdymą atidedant šešių mėnesių laikotarpiui (b.l. 48-50; civilinė byla Nr. 2-3891-734/2009 m., b.l. 87-89).

14Pagal CK 6.499 straipsnio nuostatas nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo nuomotojui grąžinti daiktą. CK 6.499 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius. Pagal CK 6.496 straipsnį terminuota nuomos sutartis baigiasi, kai sueina jos terminas, jeigu šalys sutarties neatnaujina sudarydamos naują susitarimą arba CK 6.481 straipsnyje nustatyta tvarka. 2006-01-03 tarp šalių sudaryta nuomos sutartis, kuri 2007-08-13 buvo pakeista, nuomos sutarties terminą pratęsiant iki 2008-08-12. Ieškovo nurodymu minėta sutartimi išnuomotą turtą atsakovas turėjo ieškovui grąžinti 2008-08-12. Duomenų apie tai, jog atsakovai minėtas patalpas būtų grąžinęs ieškovui, nėra. Aplinkybę, jog minėtas patalpas iki šiol valdo atsakovai, atsakovai nepaneigė ir apeliacinės instancijos teismui. Taigi, suėjus sutarties pasibaigimo terminui (2008-08-12), ieškovo turtas faktiškai buvo valdomos atsakovų.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008, konstatuota, kad CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis.

16Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo ieškinį, priteisė solidariai iš atsakovų sutartimi sulygtą ir jų nesumokėtą nuomos mokestį (3670,51 Lt) nuo 2008-08-12 iki 2009-08-17, kaip realius nuostolius dėl ne laiku grąžinto nuomojamo daikto. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovas neįrodė apie patirtus nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis, buvimą atsakovams pavėlavus grąžinti išsinuomotą daiktą. Ieškovas pateikė 2008-03-18 Turto nuomos vertinimo ataskaitą, iš kurios matyti, jog gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), 2008-03-18 dienai 1 kv.m. nuomos vertė per vieną mėnesį nustatyta 12,82 Lt sumai, t. y. 1501,61 Lt per mėnesi už 117,13 kv.m., kuri skiriasi nuo ieškovo pateiktos gyvenamojo namo, esančio ( - ), nuomos sutarties, sudarytos su R. G., pagal kurią 1 kv.m. nuomos mokestis be PVM sudaro 11,51 Lt, tačiau, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, ieškovas ginčo patalpas galėjo išnuomoti kitam nuomininkui tik pasibaigus ginčo nuomos sutarties terminui - nuo 2008-08-12 dienos, o įrodymų apie tai, kad ieškovas tuo metu turėjo realų naują nuomininką, kuris būtų mokėjęs atitinkamo dydžio nuomos mokestį už ginčo objekto nuomą, nepateikė (CPK 178 str.). Kadangi nekilnojamojo turto rinkoje nekilnojamojo turto nuomos kainos yra nuolat kintančios, bei priklausančios nuo daugelio nekilnojamojo turto rinką įtakojančių veiksnių (valstybės ekonominė situacija, paklausa, pasiūla ir kt), teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog turto nuomos vertinimo ataskaita negalėjo pagrįsti iki sutarties nutraukimo datos tikslaus nuostolių dydžio, dėl ko iš atsakovų nebuvo pagrindo priteisti ieškovo nurodomų nuostolių. Kaip matyti, ataskaitoje lyginamuoju būdu buvo įvertintinos butų nuomos kainos 2008-03-18 dienai, o ne pastatų - gyvenamųjų namų (t. y. vieno buto pastatai) nuomos kainos, kaip šalių ginčo objektas (CK 6.499 str. 2 d.,CPK 176 str. – 179 str.), o ieškovo pateiktos nuomos kainos nustatymo neturi jokio tiesioginio ryšio su šios civilinės bylos nagrinėjama medžiaga, dėl ko minėti įrodymai pagrįstai vertintini kritiškai. Įvertinus tai, kad nors atsakovai teigia, jog nuo nuomos sutarties termino pasibaigimo, mokėjo sutartyje sulygtą nuomos mokestį, tačiau šių savo argumentų nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais (CPK 178 str.) bei byloje nesant kitų duomenų, patvirtinančių atsakovų nurodomas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovai nesumokėjo ieškovui už vėlavimo išsikelti laikotarpį nuomos mokesčio, kuris būtų mokamas pagal pasibaigusią 2006-01-03 nuomos sutartį, laikytina, kad atsakovai naudojasi ieškovo patalpomis be jokio užmokesčio.

17Pažymėtina, kad CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Įrodymų pakankamumas ir tam tikrų faktų įrodytinumas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, o ne atskirų faktų interpretavimu (CPK 185 str.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Šie įrodymų vertinimo principai atitinka ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintam reikalavimui, kad teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Šiuo atveju nors apeliantas ir teigia, tačiau nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad teismas pažeidė nurodytas proceso taisykles ir principus.

18Kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo. Pažymėtina, jog teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.). Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad teismas, iš dalies tenkindamas ieškinį, nuo šios praktikos nukrypo.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti skundžiamą iš esmės pagrįstą ir teisingą sprendimą, apeliantas nenurodė ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, todėl skundžiamas teismo sprendimas paliekamas galioti nepakeistas.

20Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo valstybei priteistina 15,45 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovo VĮ Valstybės turto fondo (įmonės kodas 110073154) valstybei (įmokos kodas 5660) 15 (penkiolika) litų 45 centus pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant ieškovo VĮ Valstybės turto fondo atstovui A. S.,... 4. atsakovui J. P. ir jo atstovui advokatui L. S., viešame teismo posėdyje... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovas VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą prašydamas... 7. Atsakovai D. P., J. P., A. P. ir A. J. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-06-23 sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas pateikė apeliacinį skundą, prašo... 10. Atsakovai D. P., J. P., A. P. ir A. J. pateikė atsiliepimą į ieškovo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Bylos duomenimis nustatyta, 2006-01-03 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba... 14. Pagal CK 6.499 straipsnio nuostatas nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartyje civilinėje byloje... 16. Pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas ieškovo ieškinį,... 17. Pažymėtina, kad CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti... 18. Kiti ieškovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 20. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo valstybei priteistina 15,45 Lt pašto... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš ieškovo VĮ Valstybės turto fondo (įmonės kodas 110073154)...