Byla Ik-1794-281/2012
Dėl nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Rositos Patackienės, sekretoriaujant Anai Matutienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Olympic Casino Group Baltija atstovui F. M., UAB “Tete-a-Tete“ kazino atstovei L. A., atsakovės Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovui Arnoldui Dilbai, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Žalgirio loto“ atstovui L. B., teismo posėdyje nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Lošimo operatorių asociacijos, UAB „Olympic Casino Group Baltija, UAB “Tete-a-Tete“ kazino skundą atsakovei Valstybinei lošimų priežiūros komisijai (toliau-VLPK), trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Žalgirio loto“ dėl nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1794-281/2012 pagal pareiškėjų Lietuvos Lošimo operatorių asociacijos, dėl VLPK 2010-06-17 nutarimų Nr. N-159, Nr. N-160, Nr. N-161, Nr. N-162, Nr. N-163, Nr. N-164, Nr. N-165, Nr. N-166, Nr. N-167, Nr. N-168, Nr.169, Nr. N-170 (toliau – Nutarimai) 1 ir 2 punktų, kuriais buvo suderintos UAB „Žalgirio loto“ didžiųjų loterijų taisyklės ir šios loterijos priskirtos didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, panaikinimo.

3Pareiškėjai pateikė prašymą dėl administracinių bylų sujungimo, kuriuo prašo sujungti administracines bylas Nr. I-1794-281/2012 ir Nr. I-1621-629/2012, nurodydami, kad juose yra pareikšti reikalavimai dėl to paties atsakovo tų pačių nutarimų teisėtumo.

4Patikslinus nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla ne Nr. I-1621-629/2012, bet Nr. I-1621-815/2012 atsakovei VLPK pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro, ginant viešąjį interesą, prašymą, trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Žalgirio loto“ dėl VLPK 2010-06-17 nutarimų Nr. N-159, Nr. N-160, Nr. N-161, Nr. N-162, Nr. N-163, Nr. N-164, Nr. N-165, Nr. N-166, Nr. N-167, Nr. N-168, Nr.169, Nr. N-170 (toliau – Nutarimai) panaikinimo.

5LR ABTĮ 69 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad nustačius, jog tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali būti sujungti į vieną bylą.

6Kadangi Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinėse bylose Nr. I-1794-281/2012 ir Nr. I-1621-815/2012 yra pareikšti skirtingų pareiškėjų reikalavimai, tačiau dėl to paties atsakovo tų pačių aktų, siekiant proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo, tikslinga sujungti minėtas administracines bylas.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 str. 1 d.,-

Nutarė

8Sujungti administracines bylas Nr. I-1794-281/2012 ir Nr. I-1621-815/2012, suteikiant jai bylos Nr. I-1621-815/2012.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai