Byla 2-63-715/2012
Dėl santuokos nutraukimo esant vieno sutuoktinio kaltei

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai Plungienei,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei L. D.,

3dalyvaujant ieškovei G. N., jos atstovei advokatei Liudmilai Žiubikienei, išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Vladui Narmontui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. N. ieškinį atsakovui V. N., tretiesiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei ligonių kasai prie SAM, Telšių apskrities VPK Mažeikių rajono PK, dėl santuokos nutraukimo esant vieno sutuoktinio kaltei.

5Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

6Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė 1) santuoką, sudarytą su atsakovu, nutraukti dėl atsakovo kaltės; 2) po santuokos nutraukimo palikti ieškovei jos pavardę „Nabagiene“, o atsakovui – jo pageidaujamą pavardę; 3) nustatyti nepilnamečių vaikų: dukters O. N., gim. 2002-09-13, dukters K. N., gim. 2003-11-10, sūnaus E. N., gim. 2005-03-16, ir sūnaus A. N., gim. 2006-07-12, gyvenamąją vietą su ieškove; 4) iš atsakovo priteisti išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200 Lt kiekvienam vaikui atskirai iki jų pilnametystės nuo 2010 m. sausio 1 d.; 5) paskirti ieškovę nepilnamečių vaikų išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise; 6) santuokoje įgytą nekilnojamąjį turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė padalinti taip: ieškovei priteisti didesnę bendro turto dalį - 5/6, visą 2 kambarių butą, unikalus Nr. 6192-5004-8015:0003, esantį Bažnyčios g. 4-2, Sedos m., Mažeikių rajone, kurio vidutinė rinkos vertė yra 3.190 Lt, ir sandėlį, unikalus Nr. 6192-5004-8059, esantį ten pat, kurio vidutinė rinkos vertė 186 Lt; 7) atsakovui priteisti mažesnę, 1/6 bendro turto dalį, ir iš ieškovės atsakovui priteisti 562 Lt kompensaciją; 8) iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, jog šalys sudarė santuoką 2001-09-27 (b. l. 9); gyvenant santuokoje, jiems gimė vaikai: O. N., gim. 2002-09-13, K. N., gim. 2003-11-10, E. N., gim. 2005-03-16, A. N., gim. 2006-07-12, kurie gyvena su ieškove (b. l. 10-13, 20); po santuokos sudarymo šalys įgijo butą, esantį Bažnyčios g. 4-2, Sedoje, Mažeikių r., bei sandėlį tuo pačiu adresu, kurie registruoti atsakovo vardu (b. l. 14-15, 75-81); ieškovės vidutinės mėnesio pajamos per laikotarpį nuo 2010 rugsėjo iki 2011 rugsėjo sudarė apie 1210,76 Lt (b. l. 16).

9Kadangi atsakovas nesirūpina savo šeima, neišlaiko ir neauklėja savo nepilnamečių vaikų, nesirūpina jų švietimu, laikytina, kad atsakovas pažeidė savo, kaip sutuoktinio, pareigas, numatytas LR CK 3.27, 3.30 straipsniuose, todėl darytina pagrįsta išvada, jog šalių santuoka iširo dėl atsakovo kaltės (LR CK 3.60 str. 2 d.). Iš ieškinyje išdėstytų aplinkybių bei ieškovės paaiškinimų teismo posėdžių metu matyti, jog šalys nėra linkę susitaikyti, o tolesnis sutuoktinių gyvenimas kartu bei šeimos išsaugojimas yra neįmanomas. Todėl ieškovės ir atsakovo santuoka yra nutrauktina (LR CPK 384 str. 6 d.). Po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokinės pavardės.

10Nors ieškovė posėdžio metu pareiškė atsisakanti jai tenkančios santuokos metu įgyto nekilnojamojo turto dalies, teismas laiko, jog toks atsisakymas, nesant įstatyminio pagrindo, prieštarauja LR CK 3.117 straipsnyje įtvirtintam sutuoktinių bendro turto lygių dalių principui bei pažeidžia jos, kaip sutuoktinės turtines teises. Todėl santuokoje įgytas turtas dalytinas lygiomis dalimis, po ½ dalį kiekvienam sutuoktiniui.

11Nepilnamečių vaikų O. N., K. N., E. N., A. N. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su ieškove G. N., nes tai labiausiai atitinka vaikų interesus, buitinius, sveikatos bei mokymosi poreikius.

12Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

13Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsikirtimų dėl pareikštų reikalavimų nepareiškė. Kadangi ieškovės prašomo priteisti išlaikymo dydis (po 200,00 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui) gali užtikrinti nepilnamečių vaikų būtinuosius buitinius bei kitus poreikius, laikytina, jog šis ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas (LR CK 3.192 str., 3.194 str.).

14Ieškovė skirtina vaikų išlaikymui skirto turto tvarkytoja (LR CK 3.190 str., 3.185 str.). Vaikui skirtas išlaikymas turi būti naudojamas tik jo interesams (LR CK 3.203 str.). Išlaikymas negali būti naudojamas tėvo (motinos), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

15Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro sumokėtas žyminis mokestis (100,00 Lt), bei išlaidos advokato pagalbai apmokėti (600,00 Lt).

16Remiantis LR CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovė yra įstatymo atleista nuo 288,00 Lt dydžio žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.), todėl, ieškinį patenkinus visiškai, ši suma yra priteistina iš atsakovo valstybei.

17Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 31,92 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

18Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos (LR CPK 385 straipsnio 2 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-268, 270, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Nutraukti santuoką, sudarytą 2001-09-27 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 215, tarp ieškovės G. N. ir atsakovo V. N. dėl atsakovo kaltės.

22Po santuokos nutraukimo šalims palikti santuokines pavardes, t. y. „Nabagienė“, „Nabagas“.

23Padalyti santuokos metu įgytą turtą tokiu būdu: priteisti ieškovei G. N. ir atsakovui V. N. po ½ dalį buto, esančio Mažeikių r., unikalus Nr. bei sandėlio, esančio Mažeikių r., unikalus Nr.

24Nustatyti nepilnamečių vaikų O. N., gim. 2002-09-13, K. N., gim. 2003-11-10, E. N., gim. 2005-03-16, ir A. N., gim. 2006-07-12, gyvenamąją vietą su ieškove G. N..

25Iš atsakovo priteisti išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams O. N., gim. 2002-09-13, K. N., gim. 2003-11-10, E. N., gim. 2005-03-16, ir A. N., gim. 2006-07-12, periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 200,00 Lt (du šimtus litų 00 ct) kiekvienam vaikui atskirai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki jų pilnametystės.

26Paskirti ieškovę G. N. nepilnamečių vaikų išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

27Priteisti iš atsakovo V. N. 700,00 Lt (septynis šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei G. N., 288,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio bei 31,92 Lt (trisdešimt vieną litą 92 ct) pašto išlaidų valstybei.

28Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

29Teismo sprendimo kopiją per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo išsiųsti teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

30Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjai Silvai... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei L. D.,... 3. dalyvaujant ieškovei G. N., jos atstovei advokatei Liudmilai Žiubikienei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. N.... 5. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė 1) santuoką,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, jog šalys sudarė santuoką 2001-09-27 (b. l. 9);... 9. Kadangi atsakovas nesirūpina savo šeima, neišlaiko ir neauklėja savo... 10. Nors ieškovė posėdžio metu pareiškė atsisakanti jai tenkančios santuokos... 11. Nepilnamečių vaikų O. N., K. N., E. N., A. N. gyvenamoji vieta nustatytina... 12. Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnyje numatyta, jog išlaikymo dydis turi... 13. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsikirtimų dėl pareikštų... 14. Ieškovė skirtina vaikų išlaikymui skirto turto tvarkytoja (LR CK 3.190... 15. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 16. Remiantis LR CPK 96 str. 1 d., bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 17. Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 31,92 Lt išlaidų, susijusių su... 18. Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259-268, 270, 385... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Nutraukti santuoką, sudarytą 2001-09-27 Mažeikių rajono savivaldybės... 22. Po santuokos nutraukimo šalims palikti santuokines pavardes, t. y.... 23. Padalyti santuokos metu įgytą turtą tokiu būdu: priteisti ieškovei G. N.... 24. Nustatyti nepilnamečių vaikų O. N., gim. 2002-09-13, K. N., gim. 2003-11-10,... 25. Iš atsakovo priteisti išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams O. N., gim.... 26. Paskirti ieškovę G. N. nepilnamečių vaikų išlaikymui priteistų lėšų... 27. Priteisti iš atsakovo V. N. 700,00 Lt (septynis šimtus litų 00 ct)... 28. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 29. Teismo sprendimo kopiją per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti... 30. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...