Byla 2-695/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 27 d. d. nutarties, kuria netenkintas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2467-43/2007 pagal ieškovo Advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ dėl Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas Advokatų profesinė bendrija „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“, kuriuo prašė pripažinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2007-07-17 sprendimą nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir negaliojančiu ir, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pasiūlė atsakovui mažiausią perkamų paslaugų kainą, pripažinti ieškovą teisinių paslaugų pirkimo apklausos būdu laimėtoju. Ieškinyje ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui teisinių paslaugų pirkimą taikant įprastą komercinę praktiką. Ieškovas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galės remdamasis akivaizdžiai neteisėtu sprendimu nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu, pradėti naują pirkimą ir sudaryti sutartį su pirkimo laimėtoju. Teismui nusprendus tenkinti ieškovo reikalavimus po to, kai bus sudaryta atitinkama paslaugų pirkimo sutartis, iškiltų restitucijos klausimas, kas bet kokiu atveju pasunkintų teismo sprendimo vykdymą.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Teismas nurodė, kad laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Iš ieškovo pateikto atsakovo 2007-07-25 rašto dėl pirkimo nutraukimo matyti, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2007-07-17 posėdyje priėmė sprendimą nutraukti teisinių paslaugų pirkimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atnaujinęs ginčo teisinių paslaugų pirkimą arba pradėjęs naują pirkimą. Tokiu būdu šiuo metu nėra jokios realios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėtina, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir iškilus grėsmei teismo sprendimo įvykdymui, ieškovas galės pateikti teismui naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir pritaikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nurodo, kad:

61. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų atnaujinęs ginčo teisinių paslaugų pirkimą arba pradėjęs naują pirkimą. Tačiau tai nepaneigia galimybės, kad pirkimas negali būti atnaujintas ar naujas pirkimas bus pradėtas vėliau, kol ieškinys bus nagrinėjamas teisme.

72. Ieškovui gali būti nepranešta apie naują pirkimą, siekiant išvengti ieškovo dalyvavimo teisinių paslaugų pirkime. Šiuo metu nėra duomenų, kad pirkimas paskelbtas iš naujo, tačiau jis gali būti paskelbtas jau artimiausiu metu, ieškovui nepranešant, arba skelbiamas ne viešai, paslepiant skelbimą arba jo datą. Todėl atsižvelgiant į esamą situaciją ir į galimus atsakovo veiksmus ateityje, bei siekiant užtikrinti šio ginčo sprendimo įvykdymą, ieškovas pašo uždrausti atsakovui vykdyti naują teisinių paslaugų pirkimą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad šiuo metu nėra jokios grėsmės dėl galimo teismo sprendimo įvykdymo, nes atsakovas neatnaujino seno ir nepradėjo naujo teisinių paslaugų pirkimo, o klausimą dėl teisinių paslaugų pirkimo spręs priklausomai nuo to kaip baigsis ši civilinė byla.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos tokių priemonių taikymo galimybę, kartu nustato jų taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, kai yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi pirmosios instancijos teismas, vykdydamas CPK 144 straipsnio reikalavimus, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesus bei jų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra - ar ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas galės būti realiai įgyvendintas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis proceso normų numatytų priemonių.

11Byloje nėra duomenų, jog šiuo metu atsakovas yra atnaujinęs teisinių paslaugų pirkimą, todėl, kolegijos nuomone, nėra pagrindo išvadai, jog yra grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

12Atkreiptinas dėmesys, kad teismas gali taikyti tik tas laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra susiję su ieškinio reikalavimais. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškiniu prašoma pripažinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. liepos 17 d. sprendimą nutraukti teisinių paslaugų pirkimą apklausos būdu neteisėtu ir negaliojančiu, bei pripažinti ieškovą pirkimo apklausos būdu laimėtoju. Taigi, ieškinio reikalavimai susiję su buvusiu teisinių paslaugų pirkimo konkursu. Tačiau ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra susiję ne su buvusiu (ieškinyje ginčijamu) konkursu, bet su konkursais, kurie gali būti atliekami ateityje. Dėl ateityje skelbiamų konkursų ieškovas jokių reikalavimų nėra pateikęs, todėl darytina išvada, kad prašomos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausti atsakovui teisinių paslaugų pirkimą taikant įprastą komercinę praktiką - negali būti taikomos, nes jos nesusiję su pareikšto ieškinio reikalavimais.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai