Byla 2-27-393/2015
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pagal pareiškėjos Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovės „Metelys“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų žemėtvarkos skyriui, Lazdijų rajono savivaldybei, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Metelių regioninio parko direkcijai

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pagal pareiškėjos Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovės „Metelys“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų žemėtvarkos skyriui, Lazdijų rajono savivaldybei, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Metelių regioninio parko direkcijai,

Nustatė

2Pareiškimu prašoma teismo nustatyti, kad Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovė „Metelys“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į asfaltuotą aikštelę, esančią prie Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovei „Metelys“ nuosavybės teise priklausančio pastato-sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančio Lazdijų r., Seirijų sen., Metelių k., Ežero g. 1, nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro įrašu Nr. ( - ).

3Iš pareiškimo turinio matyti, kad pareiškėja 1994-09-21 įgijo pastatą-sandėlį, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį Lazdijų r., Seirijų sen., Metelių k., Ežero g. 1. Prie pastato-sandėlio yra asfaltuota aikštelė. Įgydama nuosavybės teisę į pastatą-sandėlį pareiškėja perėmė ir asfaltuotą kiemo aikštelę. Pareiškėja asfaltuota aikštele naudojasi nuo 1994 metų iki dabar. Kadangi šį nekilnojamąjį turtą pareiškėja valdė sąžiningai ir teisėtai daugiau nei dešimt metų, per visą laikotarpį valdymas buvo atviras ir nepertraukiamas, prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą.

4Suinteresuoti asmenys Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų žemėtvarkos skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija ir Lazdijų rajono savivaldybė atsiliepimuose į pareiškimą nurodo, kad neprieštarauja, jog būtų nustatytas nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas.

5Pranešimas apie bylos iškėlimą 2014-12-02 buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, tačiau jokie kiti suinteresuoti asmenys nesikreipė į teismą dėl jų įtraukimo į procesą.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškime nurodytos aplinkybės apie pareiškėjos teisėtą, sąžiningą ir nepertraukiamą asfaltuotos aikštelės valdymą patvirtinamos byloje esančiais dokumentais – 1994-09-21 Lazdijų rajono Seirijų apylinkės tarybos sprendimu pripažinti Metelių žemės ūkio bendrovės nuosavybės teises į sandėlį, esantį Lazdijų r., Seirijų apyl., Metelių k. (b. l. 5), Nekilnojamojo turto registro duomenimis (b. l. 6), kad Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovei „Metelys“ priklauso pastatas-sandėlis, unikalus Nr. ( - ), esantis Lazdijų r., Seirijų sen., Metelių k., Ežero g. 1, N ekilnojamojo turto registre įregistruotas registro įrašu Nr. ( - ), 2014-10-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 164-14-8 (b. l. 8-9, 10), kad prie pastato-sandėlio, esančio Lazdijų r., Seirijų sen., Metelių k., Ežero g. 1, yra asfaltuota aikštelė.

8Teismas sprendžia, kad iš pateiktų įrodymų pakanka pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėja sąžiningai įgijo asfaltuotą aikštelę bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo valdė ją daugiau kaip dešimt metų. Duomenų, liudijančių priešingai, nėra. Asfaltuota aikštelė nepriklauso valstybei ar savivaldybei, neįregistruota niekieno vardu (Civilinio kodekso 4.69 str.), todėl prašomas nustatyti faktas pripažintinas įrodytu. Pareiškėja kitokiu būdu negali gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų, todėl nustatytinas pareiškėjos nuosavybės teisės į asfaltuotą aikštelę įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas (Civilinio kodekso 4.68 str.).

9Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str. ir 533 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti faktą, kad Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovė „Metelys“, įmonės kodas 165134425, buveinės adresas – Lazdijų r., Metelių k., įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į asfaltuotą aikštelę, esančią prie Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovei „Metelys“ nuosavybės teise priklausančio pastato-sandėlio (unikalus Nr. ( - )), esančio Lazdijų r., Seirijų sen., Metelių k., Ežero g. 1, nekilnojamojo turto registre įregistruoto registro įrašu Nr. ( - ).

12Dėl sprendimo per trisdešimt dienų gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai