Byla 2S-675-372/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ECAA Europe ir antstolio A. L. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties panaikinimo / pakeitimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo ECAA Europe, UAB, skundą dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas ECAA Europe, UAB, kreipėsi į antstolį A. L., prašydamas:

41) panaikinti 2013 m. balandžio 12 d. Patvarkymo Nr. AN044243 dalį, kurioje keičiant 2013 m. kovo 15 d. Turto aprašo Nr. AN042096 (antstolio nurodomas Nr. TA2-13-043842) pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį punktus buvo aprašyti amortizatoriai „DTW PREMIUM“, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių trinkelės ir pusašio lankstai, kurių nurodyta bendra vertė sudaro 1701259,96 Lt;

52) panaikintiną 2013 m. balandžio 12 d. Patvarkymo Nr. AN044243 dalį pakeisti, 1429133,59 Lt ieškinio sumos 70 proc. daliai užtikrinti areštuojant ECAA Europe, UAB, turimas turtines teises, likusiai 30 proc. ieškinio reikalavimo daliai areštuojant muitinės sandėlyje, ( - ), esančių prekių dalį pagal Pareiškėjo pateiktą 2013 m. kovo 25 d. turimų atsargų pažymą, nenurodant konkrečių prekių.

63) atsisakius tenkinti prašymą Nr. 2), panaikintiną 2013 m. balandžio 12 d. Patvarkymo Nr. AN044243 dalį pakeisti, 1429133,59 Lt ieškinio sumai užtikrinti areštuojant Pareiškėjo ECAA Europe, UAB, muitinės sandėlyje, ( - ), laikomas prekių grupes proporcingai asortimentui, t. y. po ne didesnę kaip 21 proc. kiekvienos prekių grupės dalį pagal Pareiškėjo pateiktą 2013 m. kovo 25 d. turimų atsargų pažymą, nenurodant konkrečių prekių.

7Nurodė, kad pakeisdamas 2013-03-15 turto aprašą Nr. AN042096, antstolis nenurodė motyvų, kodėl nesivadovavo pareiškėjo ECAA Europe, UAB, pateiktu 2013-03-25 kilnojamojo turto sąrašu, o vadovavosi išieškotojo East China Automobile Association LTD pateiktu 2013-03-15 prašymu ir tikrovės neatitinkančiu areštuotinų prekių sąrašu. Teigė, kad antstolis aprašė turtą, kurio vertė 1 701 259,96 Lt, t. y. 272 126,37 Lt daugiau, nei kilusio ginčo suma (1 429 133,59 Lt). Pareiškėjo manymu, išieškotojui East China Automobile Association LTD nesuteikta teisės teikti prašymą, nurodant, kokį skolininko turtą antstolis turi aprašyti, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones. Tvirtino, kad antstolis turtą aprašė jo neapžiūrėjęs, aprašant juridinio asmens turtą nedalyvavo skolininko atstovas, areštuotos apyvartoje esančios prekės. Pasak pareiškėjo, antstolis viršijo savo įgaliojimus, pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo, protingumo principus, CPK 677 str. 2, 4 d. , 634 str. 2 d., 678 str. 5 d. nuostatas.

8Antstolis A. L. 2013-05-10 patvarkymu pareiškėjo ECAA Europe, UAB, skundo netenkino ir skundą su vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00335 kopija persiuntė teismui. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2013-05-02 pateikė prieštaravimus dėl turto įkainojimo ir prašymą skirti 2013-04-12 turto apraše nurodytų prekių ekspertizę. Atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjas atsisakė apmokėti ekspertizės išlaidas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi pareiškėjo ECAA Europe, UAB, skundą tenkino iš dalies. Panaikino 2013-04-12 patvarkymo dalį, kurioje keičiant 2013-03-15 turto aprašo Nr. AN042096 pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį punktus buvo aprašyti amortizatoriai „DTW PREMIUM“, stabdžių sistemos dalys, stabdžiai, stabdžių kaladėlės ir pusašio šarnyrai. Įpareigojo antstolį, dalyvaujant skolininko ECAA Europe, UAB, atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolis skundžiamą patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo priėmė turto realiai neapžiūrėjęs, neatlikęs išsamaus skolininko turto patikrinimo, vadovaudamasis išieškotojo East China Automobile Association LTD pateiktu prekių 2013-03-15 sąrašu, neatsižvelgdamas į skolininko ECAA Europe, UAB, pateiktą 2013-03-25 kilnojamojo turto sąrašą, sprendė, jog antstolio patvarkymas negali būti pripažintas teisėtu. Teismas, įvertindamas tai, kad turtas aprašymo metu nebuvo realiai apžiūrimas, sprendė, jog aprašyto turto vertė, turtą apžiūrėjus, gali pasikeisti.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

12Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį, apeliantas (pareiškėjas) ECAA Europe, UAB, prašo pakeisti teismo nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo skundo antras ir trečias reikalavimas ir įpareigoti antstolį vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 sudaryti turto aprašą, pareikšto ieškinio 70 proc. daliai užtikrinti aprašyti skolininko ECAA Europe, UAB, turtines teises pagal byloje skolininko pateiktą 2013-05-31 buhalterinę pažymą apie jo turimas turtines teises, o 30 proc. ieškinio daliai užtikrinti, dalyvaujant skolininko ECAA Europe, UAB, atstovui ar atsakingam darbuotojui, aprašyti skolininkui ECAA Europe, UAB, priklausantį kilnojamąjį turtą ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis, o šio reikalavimo netenkinus – skolininkui ECAA Europe, UAB, priklausantį turtą aprašyti proporcingai turimų prekių asortimentui, t. y. po ne didesnę kaip 21 proc. kiekvienos prekių grupės dalį ir įvertinti visą aprašytą turtą pagal ECAA Europe, UAB, byloje pateiktą 2013-03-25 turimų atsargų pažymą ir joje nurodytas prekių rinkos kainas. Taip pat prašė kitą skundžiamos nutarties dalį palikti nepakeistą. Atskirajame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė jo skundo antrojo ir trečiojo reikalavimo.

13Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį, apeliantas antstolis A. L. prašo teismo nutartį panaikinti ir pareiškėjo ECAA Europe, UAB, skundą atmesti. Atskirajame skunde nurodoma, kad turto aprašas buvo sudarytas vadovaujantis paties skolininko 2013-03-15 pateiktais duomenimis. Pažymima, kad išieškotojas antstoliui pateikė tik savo turimus skaičiavimus ir duomenis, susijusius su prekių vertinimu. Pasak antstolio, skolininkui buvo žinoma apie duomenis, pagal kuriuos buvo sudarytas turto aprašas. Atkreipia dėmesį į tai, kad skolininkas atsisakė apmokėti turto įvertinimo ekspertizės išlaidas. Antstolio manymu, pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

14Atsiliepdamas į pareiškėjo ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą, antstolis prašo skundą atmesti. Atsiliepime pažymi, kad teismas neprivalėjo nagrinėti pareiškėjo skundo 2 ir 3 reikalavimus. Pasak antstolio, 2013-05-31 buhalterinėje pažymoje nurodytos pinigų sumos nėra pagrįstos jokiais dokumentais.

15Atsiliepdamas į antstolio A. L. atskirąjį skundą, pareiškėjas ECAA Europe, UAB, prašo skundą atmesti. Atsiliepime teigia, kad antstolis vadovavosi aktualumą praradusiais duomenimis. Tvirtina, kad turto vertė buvo aprašyta ne pagal rinkos kainas, antstolis nepagrįstai atsisako atlikti ekspertizę ir, nereaguodamas į skolininko poziciją, siekia padidinti vykdymo išlaidas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

19Apeliacinis procesas pagal apelianto (pareiškėjo) ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą nutrauktinas.

20Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis.

21Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas dėl nutarties, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

22CPK 510 straipsnis reglamentuoja skundų dėl antstolių veiksmų padavimo tvarką. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

23Pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde suformulavo kitokio turinio reikalavimus, nei buvo nurodęs skunde dėl antstolio veiksmų. Apeliantas skunde dėl antstolio veiksmų suformulavo antrąjį skundo reikalavimą, prašydamas areštuoti skolininko turtines teises, o atskirajame skunde prašė areštuojant turtines teises remtis 2013 m. gegužės 31 d. buhalterine pažyma apie turimas turtines teises. Minėta, kad antstolis apelianto skundą išnagrinėjo 2013 m. gegužės 10 d. patvarkymu, ir šio patvarkymo priėmimo metu antstolis negalėjo vadovautis būsima apelianto (2013 m. gegužės 31 d.) pažyma. Kitaip suformuluotos ir reikalavimų dalys dėl prekių dalies arešto: skunde dėl antstolio veiksmų buvo pateiktas reikalavimas pagal 2013 m. kovo 25 d. atsargų pažymą areštuoti prekių, esančių muitinės sandėlyje, ( - ), dalį, o atskirajame skunde, be kita ko, prašoma dalyvaujant skolininko atstovui ar atsakingam darbuotojui aprašyti priklausantį kilnojamąjį turtą ir šį turtą įvertinti turtą rinkos kainomis. Skirtingai suformuluotas ir apelianto trečias reikalavimas: skunde dėl antstolio veiksmų apeliantas prašė nenurodant konkrečių prekių areštuoti prekių grupes, laikomas muitinės sandėlyje, esančiame ( - ), o atskirajame skunde prašo aprašyti skolininkui priklausantį turtą jį įvertinant pagal pažymoje nurodytas rinkos kainas.

24Akivaizdu, kad antstolis nevertino atskirajame skunde kitaip suformuluotų apelianto reikalavimų, nepriėmė dėl jų patvarkymo, todėl nagrinėjamu atveju nėra apskundimo objekto.

25Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis procesas dėl apelianto atskirojo skundo nutrauktinas.

26Antstolio A. L. atskirasis skundas netenkintinas.

27Bylos medžiaga patvirtina, kad ginčas kilo dėl skolininkui priklausančio ir antstolio aprašyto turto vertės.

28Iš vykdomosios bylos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi nutarė areštuoti 1429133,59 Lt vertės ECAA Europe, UAB, priklausantį turtą ir turtines teises, Vykdydamas šią teismo nutartį antstolis 2013-03-15 surašė turto aprašą Nr. AN042096, ir jame aprašė: 1) skolininko kilnojamąjį turtą – prekes, esančias muitinės sandėlyje, pagal skolininko pateiktą likučių sąrašą; 2) ilgalaikį kilnojamąjį turtą pagal turto apskaitos žiniaraštį; 3) turtines teises – reikalavimo teises pagal 2013-03-15 pagrindinių skolininko debitorių sąrašą. Antstolis apraše nurodė, kad aprašytų daiktų vertė nenustatyta (1 v. b. tomas, 10–17 b. l.).

292013 m. balandžio 11 d. antstolis gavo ieškotojo East China Automobile Association Ltd prašymą dėl vykdymo veiksmų atlikimo patikslinimo, jame ieškotojas prašė vykdant prekių aprašymą prioritetą teikti antstoliui pateiktame sąraše nurodytų prekių areštui (2 v. b. tomas, 263–268 b. l.).

30Antstolis 2013-04-12 priėmė patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo ir aprašė kilnojamąjį atsakovo ECAA Europe, UAB, turtą – 951 899,19 Lt vertės amortizatorius „DTW PREMIUM“, 533 579,52 Lt vertės stabdžių sistemos dalis, stabdžius, stabdžių trinkeles, 215 781,25 Lt vertės pusašio lankstus, esančius muitinės sandėlyje (2 v. b. tomas, 274–275 b. l.). Iš viso antstolis aprašė 1 701 259,96 Lt vertės ECAA Europe, UAB, priklausantį turtą.

31Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolis skundžiamą patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo priėmė turto realiai neapžiūrėjęs, neatlikęs išsamaus skolininko turto patikrinimo, vadovaudamasis išieškotojo East China Automobile Association LTD pateiktu prekių 2013-03-15 sąrašu, neatsižvelgdamas į skolininko ECAA Europe, UAB, pateiktą 2013-03-25 kilnojamojo turto sąrašą.

32Apeliantas skunde nurodo, kad aprašas buvo sudarytas vadovaujantis paties skolininko ECAA Europe, UAB, pateiktais duomenimis.

33CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nepaveiktos kitų sandorių bei interesų

34Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas, be kita ko, yra antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso skolininkui sukeliamų neigiamų padarinių apimtis.

35Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai.

36Nagrinėjamu atveju iš antstolio 2013-04-12 patvarkymo dėl turto aprašo pakeitimo turinio matyti, kad 2013-03-15 turto aprašas buvo pakeistas remiantis išieškotojo East China Automobile Association Ltd pateiktais duomenimis, ir tai patvarkyme pažymėjo antstolis. Pažymėtina, kad šiuo atveju ECAA Europe, UAB, pateikdamas antstoliui skundą kėlė realios areštuoto turto vertės klausimą, ir šio klausimo (realios turto vertės nustatymo) antstolis neišsprendė. Teismo vertinimu, antstolio skundo teiginiai, kad ECAA Europe, UAB, tvirtinimai dėl areštuoto turto vertės yra deklaratyvūs, nepaneigia skolininko teisės į realios jo turto vertės kainos nustatymą. Be to, antstolis skunde neneigia aplinkybių, kad 2013-04-12 patvarkymas dėl turto aprašo pakeitimo buvo priimtas turto neapžiūrėjus, neatsižvelgus į ECAA Europe, UAB, pateiktus duomenis apie prekių likučius.

37Esant šioms aplinkybėms, negalima daryti išvados, antstolis atlikdamas skundžiamus vykdymo veiksmus užtikrino proporcingumo ir interesų derinimo principų taikymą, ir ėmėsi papildomų veiksmų realiai turto vertei nustatyti.

38Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315, 321, 325, 331, 336 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

39Apeliacinį procesą pagal apelianto ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties pakeitimo nutraukti.

40Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas ECAA Europe, UAB, kreipėsi į antstolį A. L., prašydamas:... 4. 1) panaikinti 2013 m. balandžio 12 d. Patvarkymo Nr. AN044243 dalį, kurioje... 5. 2) panaikintiną 2013 m. balandžio 12 d. Patvarkymo Nr. AN044243 dalį... 6. 3) atsisakius tenkinti prašymą Nr. 2), panaikintiną 2013 m. balandžio 12 d.... 7. Nurodė, kad pakeisdamas 2013-03-15 turto aprašą Nr. AN042096, antstolis... 8. Antstolis A. L. 2013-05-10 patvarkymu pareiškėjo ECAA Europe, UAB, skundo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi pareiškėjo... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 12. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį,... 13. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį,... 14. Atsiliepdamas į pareiškėjo ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą, antstolis... 15. Atsiliepdamas į antstolio A. L. atskirąjį skundą, pareiškėjas ECAA... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Apeliacinis procesas pagal apelianto (pareiškėjo) ECAA Europe, UAB,... 20. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 21. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir... 22. CPK 510 straipsnis reglamentuoja skundų dėl antstolių veiksmų padavimo... 23. Pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde suformulavo kitokio turinio... 24. Akivaizdu, kad antstolis nevertino atskirajame skunde kitaip suformuluotų... 25. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis procesas dėl apelianto atskirojo skundo... 26. Antstolio A. L. atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Bylos medžiaga patvirtina, kad ginčas kilo dėl skolininkui priklausančio ir... 28. Iš vykdomosios bylos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d.... 29. 2013 m. balandžio 11 d. antstolis gavo ieškotojo East China Automobile... 30. Antstolis 2013-04-12 priėmė patvarkymą dėl turto aprašo pakeitimo ir... 31. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolis skundžiamą patvarkymą... 32. Apeliantas skunde nurodo, kad aprašas buvo sudarytas vadovaujantis paties... 33. CPK 681 straipsnyje nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo... 34. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas,... 35. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas... 36. Nagrinėjamu atveju iš antstolio 2013-04-12 patvarkymo dėl turto aprašo... 37. Esant šioms aplinkybėms, negalima daryti išvados, antstolis atlikdamas... 38. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 39. Apeliacinį procesą pagal apelianto ECAA Europe, UAB, atskirąjį skundą dėl... 40. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį palikti...