Byla II-1682-95/2010
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. G. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos nutarimo, kuriuo jam buvo paskirta administracinė nuobauda, panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės (toliau – Vilniaus AVPK KPV KPR) patrulis 2010-07-25 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. E 852925 (toliau – Protokolas), kuriame nurodė, kad V. G. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 127 str. 2 d., nes jis 2010-07-25 apie 12.50 val. Gerbutavičiaus g.-Asanavičiūtės g., Vilniuje, vairuodamas automobilį Ford Ranger, valst. Nr. ( - ), sustojo kairėje kelio pusėje, kur kelią skiria dviguba ištisinė linija, bei pradėdamas važiuoti ir apsisukinėdamas priešpriešinėje eismo juostoje nedavė kelio ir susidūrė su automobiliu Porsche Cayenne, valst. Nr. ( - ) , važiuojančiu tuo keliu. Įvykio metu buvo apgadintos abi transporto priemonės. Tokiais veiksmais V. G. pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 105, 106 ir 146 p. reikalavimus (b. l. 6, 12, 20, 22).

4Vilniaus AVPK KPV Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas, išnagrinėjęs V. G. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2010-09-16 Nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. E 852925 (toliau – Nutarimas), vadovaudamasis ATPK 302 str. ir 127 str. 2 d., paskyrė jam administracinę nuobaudą – 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) dydžio piniginę baudą (b. l. 8, 13).

5Skunde teismui (b. l. 1-3) V.G. prašė Nutarimą panaikinti ir bylą grąžinti Vilniaus AVPK KPV nagrinėti iš naujo bei tinkamai kvalifikuoti padarytą teisės pažeidimą.. Nurodė, kad įvykio dieną, jis su žmona S. P. važiavo Asanavičiūtės g. nuo Kavoliuko g. link Gerbutavičiaus g. Ties Karoliniškių turgum, įsitikinęs, kad niekam iš eismo dalyvių netrukdo, kirsdamas punktyrinę kelio ženklinimo juostą, prisiparkavo prie šaligatvio turgaus pusėje, priešingoje Gerbutavičiaus g. Pajudėdamas iš parkavimo vietos turėjo judėti Kojelavičiaus g. link, todėl apsisukinėjo sankryžoje su Gerbutavičiaus g., nežymiai išvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą ir kirsdamas siaurą brūkšninę liniją, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas.Tuo metu, kai jis atlikinėjo apsisukimo manevrą ir buvo užėmęs didžiąją dalį važiuojamosios kelio dalies, iš šalutinės Gerbutavičiaus g. priartėjo automobilis Porche Cayenne ir jo vairuotojas, nepaisydamas KET 164 p., nemažindamas greičio, įvažiavo į sankryžą ir trenkėsi į jo vairuojamo automobilio kairįjį priekinio bamperio kampą savo automobilio priekiniu dešiniuoju kampu. Manevrą, t. y. posūkį į kairę, Porche Cayenne vairuotojas atliko visu automobilio korpusu išvažiuodamas į priešpriešinio eismo juostą. Mano, kad priimdami Nutarimą, Vilniaus AVPK KPV pareigūnai surašė iš esmės neatitinkantį įvykio aplinkybių Protokolą. V. G. nuomone, nurodymai „sustojo kairėje kelio pusėje“ yra ginčytini, nes tai priklauso nuo to, kokia kryptim stovi tai vertinantis asmuo. Sustojimas parkavimui leidžiamoje zonoje nėra ribojamas automobilio pastatymo krypties; „kur kelią skiria dviguba ištisinė linija“ yra neteisingas iš esmės ir tai įrodo įvykio vietoje padarytos foto nuotraukos; „pradėdamas manevruoti ir apsisukinėdamas priešpriešinėje eismo juostoje nedavė kelio“ yra taip pat neteisingas iš esmės, nes Asanavičiūtės g., kurioje vyko manevras, jis apsisukinėjo tuo metu, kai jokiai kitai transporto priemonei nekliudė važiuoti ar manevruoti ja; „ir susidūrė su automobiliu, važiuojančiu tuo keliu“ yra iš esmės neteisingas, nes automobilis Porche Cayenne važiavo ne Asanavičiūtės g., o suko į ją iš šalutinės Gerbutavičiaus g. ir neleido jam pabaigti manevro sąmoningai susidurdamas su jo vairuojamu automobiliu.Tvirtino, kad V. G. išsiuntė paaiškinimą, kuriame išdėstė savo nesutikimą su Protokolo turiniu ir nurodė pareigūnų klaidas įvykio vertinime, pateikė jo įvykio versiją patvirtinančias įvykio fotonuotraukas, į tai nebuvo atsižvelgta. Vilniaus AVPK KPV du kartus, neišklausydami abiejų įvykio dalyvių, nubaudė eismo įvykio dalyvius. V. M. mėnesiu anksčiau, nei jį, nubaudė už pavojingą ir chuliganišką vairavimą, papildomai įvertindami sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, o V.G. nubaudė už KET, nulėmusį turto sugadinimą. Pažymėjo, kad su juo važiavusi žmona S.P. nebuvo apklausta, nors paaiškinimas iš karto po įvykio iš jos buvo paimtas. Eismo įvykio kaltininkas nenustatytas ir neįvardintas. V.G. parodymai, nors ir pagrįsti eismo įvykio liudininkės S. P. paaiškinimu ir nuotraukomis iš įvykio vietos, buvo atmesti interpretuojant, kad nors nuotraukoje matoma siaura brūkšninė linija, ant kurios stovi susidūrę automobiliai, bet gali būti, kad toliau (po automobiliu) yra jau dviguba ištisinė juosta ir pan. Be kita ko, pabrėžė, kad niekur pareigūnų Protokole neminima, kad V. M. atlikinėjo manevrą sukdamas į kairę ne lygiareikšmėje sankryžoje, bet išsuko iš šalutinės gatvės. Saro prielaidą, kad eismo įvykio dalyviai vertinti šališkai, paliekant galimybę vienam iš jų išvengti atsakomybės dėl eismo įvykio, visą kaltę perkeliant kitai pusei.

6Teismo posėdyje V. G. patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą tenkinti. Papildomai nurodė, kad jis iš dalies pripažįsta, kad pažeidė KET, tačiau iš priekio atvažiuojantis automobilis turėjo gerai matyti, kad jis daro manevrą ir išvengti susidūrimo (žr. teismo posėdžio protokolą).

7Institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta atstovui nedalyvaujant (b. l. 33, 43).

8Teismo posėdyje kaip liudytojai apklausti policijos patruliai R. Š. ir V. M. parodė, kad dėl eismo įvykio vienareikšmiškai kaltas V. G. Būtent jo padarytas pažeidimas, t. y. apsisukimas priešpriešinėje eismo juostoje, ir sąlygojo eismo įvykį, nes kitas eismo įvykio dalyvis iš anksto negalėjo matyti, kad automobilis staiga išvažiuos į priešingą eismo juostą (žr. teismo posėdžio protokolą).

9Teismo posėdyje kaip liudytojas apklaustas V. M. parodė, kad jis, išvažiuodamas į pagrindinę gatvę, pasižiūrėjo tiek į kairę, tiek į dešinę puses, nieko nebuvo ir staiga pamatė apsisukantį priešais automobilį. Bandydamas išvengti susidūrimo, šiek tiek išvažiavo į priešingą eismo juostą, dėl to ir buvo nubaustas administracine tvarka. Nutarimo neskundė, nes jam neturi reikšmės, nes jo automobilis draustas „Casco“ draudimu. Nesitikėjo, kad taip gali važiuoti vairuotojas (žr. teismo posėdžio protokolą).

10Skundas netenkintinas.

11Pagal ATPK 127 str. 2 d. (2007-12-13 redakcija Nr. X-1365), Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo trijų iki šešių mėnesių, (...).

12Teismas pažymi, kad administracinei atsakomybei pagal ATPK 127 str. 2 d. atsirasti yra svarbus ne tik veikos padarymas – KET pažeidimas, bet ir pasekmės – kitam asmeniui priklausančios transporto priemonės apgadinimas bei priežastinis ryšys tarp padarytos veikos ir kilusių pasekmių. Pasekmės ir priežastinis ryšys yra administracinio teisės pažeidimo sudėties objektyviosios pusės elementai, kurie administracinio teisės pažeidimo byloje, kaip ir pati veika, turi būti įrodyti. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą dėl ATPK 127 str. 2 d. numatyto pažeidimo, būtina nustatyti, kuris eismo dalyvis pažeidė KET ir ar tas pažeidimas buvo pagrindine priežastimi eismo įvykiui kilti.

13Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) privalo įvertinti įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone (ATPK 257 str.). Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinė nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, padaryta kai išnagrinėjami reikšmingi faktai, galimos versijos, kada įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais.

14Iš byloje esančio vyr. patrulio R. Š. tarnybinio pranešimo (b. l. 15), jo ir kito policijos pareigūno V.M. parodymų teismo posėdyje, matyti, kad V. G., pradėdamas važiuoti ir apsisukinėdamas priešpriešinėje eismo juostoje, pažeidė KET ir tai buvo pagrindinė eismo įvykio kilimo priežastis. Kitas eismo įvykio dalyvis, įvažiuodamas iš šalutinio kelio, negalėjo iš anksto matyti ir išvengti susidūrimo. Analogiškus parodymus teismo posėdyje davė ir kitas eismo įvykio dalyvis V. M.. Jis nubaustas už tai, kad sukdamas sankryžoje į kairę važiuojamųjų dalių sankirtoje, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Tokį išvažiavimą sąlygojo pastangos išvengti susidūrimo, kuris buvo nulemtas dėl V.G. daromo KET pažeidimo. Tokius liudytojų parodymus atitinka ir kiti byloje esantys įrodymai: Protokolas (b. l. 6, 12), įvykio schema (b. l. 20, 31), fotonuotraukos (b. l. 9).

15Automobilių padėtis po eismo įvykio ir jų apgadinimų pobūdis, užfiksuotas eismo įvykio vietos schemoje, eismo įvykio dalyvių ir policijos pareigūnų parodymai teismo posėdyje, neginčytinai patvirtina, kad eismo įvykio kilimo mechanizmas atitinka Protokole ir Nutarime nurodytas eismo įvykio aplinkybes bei, kad V. G. pažeidė KET 146, 105, 106 p. reikalavimus ir šie pažeidimai buvo pagrindine priežastimi eismo įvykiui kilti.

16V. G. paaiškinimai teismo posėdyje pripažįstant, kad jis pažeidė KET, bet kitas vairuotojas, kuris važiavo nepažeisdamas KET, galėjo iš anksto pamatyti ir išvengti susidūrimo, atmestini kaip nepagrįsti. Kitas eismo įvykio dalyvis kaip tik bandydamas išvengti susidūrimo išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir tokius jo parodymus patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. V. G. paaiškinimus teismas laiko pasirinkta jo teisinės gynybos priemone, kad išvengtų administracinės atsakomybės.

17Teismas, visapusiškai įvertinęs ir ištyręs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad yra nepagrįsti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skunde ir teismo posėdyje nurodyti argumentai, kad Nutarimas yra neteisėtas. Teismas daro išvadą, kad V. G. padarė administracinio teisės pažeidimą, numatytą ATPK 127 str. 2 d., jo veika kvalifikuota teisingai, administracinė nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, nuobauda paskirta iš esmės laikantis administracinių nuobaudų skyrimo taisyklių, todėl naikinti Nutarimą nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

18Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d. 1 p., 3 d., 4 d., 128 str. ir 129 str.,

Nutarė

19V. G. skundo nepatenkinti.

20Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresniojo specialisto 2010-09-16 Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. E 852925, kuriuo V. G., vadovaujantis ATPK 302 str. ir 127 str. 2 d., buvo paskirta administracinė nuobauda – 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) dydžio piniginė bauda, palikti nepakeistą.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liuda Arlauskienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 4. Vilniaus AVPK KPV Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas,... 5. Skunde teismui (b. l. 1-3) V.G. prašė Nutarimą panaikinti ir bylą... 6. Teismo posėdyje V. G. patvirtino skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė... 7. Institucijos, priėmusios Nutarimą, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 8. Teismo posėdyje kaip liudytojai apklausti policijos patruliai R. Š. ir V. M.... 9. Teismo posėdyje kaip liudytojas apklaustas V. M. parodė, kad jis,... 10. Skundas netenkintinas.... 11. Pagal ATPK 127 str. 2 d. (2007-12-13 redakcija Nr. X-1365), Kelių eismo... 12. Teismas pažymi, kad administracinei atsakomybei pagal ATPK 127 str. 2 d.... 13. Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas)... 14. Iš byloje esančio vyr. patrulio R. Š. tarnybinio pranešimo (b. l. 15), jo... 15. Automobilių padėtis po eismo įvykio ir jų apgadinimų pobūdis,... 16. V. G. paaiškinimai teismo posėdyje pripažįstant, kad jis pažeidė KET, bet... 17. Teismas, visapusiškai įvertinęs ir ištyręs byloje esančius įrodymus,... 18. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi ABTĮ 123 str., 124 str. 1 d.... 19. V. G. skundo nepatenkinti.... 20. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...