Byla 2-540-322/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškiniu atsakovui K. G. dėl netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 2000 Lt netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo kilnojamojo turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą.

3Ieškinį atsisakoma priimti.

4Lietuvos Respublikos CPK 111 str. 5 d. nuostatos numato, kad procesiniame dokumente, kurį teismui pateikia atstovas, turi būti nurodyti šio straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatyti duomenys apie atstovą ir prie jo turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, jeigu tokio dokumento byloje dar nėra arba jeigu byloje esančio įgaliojimo terminas yra pasibaigę. Ieškinį juridinio asmens vardu gali paduoti advokatai, advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 str. 1 d. 1 p. ir 2p.), taip pat bylas juridinių asmenų vardu teisme gali vesti jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str.). Pažymėtina, jog pagal CPK 56 str. 2 d. nuostatą, juridinių asmenų atstovais teisme pagal pavedimą gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

5Iš teismui pateikto įgaliojimo atstovauti UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ matyti, kad ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ direktorė A. S. įgaliojo vadybininkę V. B. atstovauti bendrovę visuose Lietuvos Respublikos teismuose, atliekant visus reikalingus ir būtinus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, pateikti pranešimus, dokumentus, atsiimti dokumentus, pasirašyti dokumentus, priimti apmokėjimui su atstovavimu susijusias pateikiamas sąskaitas, bei atliekant kitus su tuo susijusius veiksmus. Kadangi teismui pateiktą ieškinį pasirašė vadybininkė V. B., o ieškovo atstovas nepateikė dokumentų, įrodančių, kad ieškinį pasirašęs asmuo, t. y. V. B. yra UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ vadybininkė, turinti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, laikytina, jog ieškinį teismui suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl ieškinį atsisakytina priimti (Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 8 p.).

6Ieškovas, paduodant ieškinį dėl netesybų priteisimo iš atsakovo K. G., yra sumokėjęs 71 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškinį atsisakyta priimti, todėl žyminis mokestis teismo iniciatyva yra grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui (Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 3 p., 3 d., 5 d.).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 3 p., 3 d., 5 d., 137 str. 2 d. 8 p., 290 str. ir 291 str., teisėja

Nutarė

8Atisakyti priimti ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškinį atsakovui K. G. dėl netesybų priteisimo.

9Įpareigoti Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“, buveinės adresas ( - ),, įmonės kodas ( - ), a. s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, sumokėto 2012 m. birželio 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 132 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai