Byla A2.3.-1106-586/2013

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas V. Vainius, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui E. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo E. R., a. k. ( - ), anksčiau nebausto, gyv. ( - ),

2administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

32013 m. rugsėjo mėn., UAB ( - ), Triušių kaime, Klaipėdos rajone, kadastrinis Nr. 5545/0003:37, VĮ Kretingos miškų urėdija, Klaipėdos girininkijos 823 kv., 8,14,16 a. sklype, UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančiame miške, neteisėtai, savavališkai iškirto žalius medžius, t. y. neteisėtai iškirto 185,05 kietmetrių medienos. Tokiu būdu ( - ) pažeidė Miškų įstatymo II sk. 9 str. 5, 6 d. reikalavimus ir padarė žalą aplinkai, kuri paskaičiuota vadovaujantis 2002-04-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos bei fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“ ir yra 4814,34 Lt bei pažeidė Miškų kirtimo taisyklių 3 priedo reikalavimus ir tokiu būdu padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 621str. 3 d. Tai įrodo administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. AM 086785 ir kita byloje surinkta medžiaga.

4Teismo posėdžio metu E. R. paaiškino, kad administracinės teisės pažeidimas padarytas dėl neatsargumo, nes tuo metu buvo kitame miške ir dėl didelio užimtumo nespėjo sukontroliuoti kirtėjų brigados. Prašė taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. bei paskirti mažesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje.

5Pažeidėjas pripažino savo kaltę, dėl padaryto pažeidimo gailisi, tai pripažintina jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kita vertus, pažeidimas padarytas dėl neatsargumo, padaryta žala aplinkai atlyginta, E. R. anksčiau nėra baustas už panašaus pobūdžio pažeidimus. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas E. R. taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostatas ir skirti mažesnę nuobaudą, nei numatyta sankcijoje.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286-288 str.,

Nutarė

7E. R. dėl padaryto pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 621str. 3 d., pritaikius Lietuvos Respublikos ATPK 301str., paskirti 1000,00 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

8Informuoti E. R., kad paskirta bauda turi būti sumokama ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus šį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Baudą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 57255.

9Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai