Byla e2-2349-230/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank“, akcinės bendrovės ieškinį atsakovui K. K., trečiajam asmeniui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Festina“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė „Swedbank“, AB pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovo K. K. ieškovei „Swedbank“, AB 62 345,34 Eur skolą, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2012 m. vasario 13 d. „Swedbank“, AB ir UAB „Festina“ pasirašė kredito sutartį Nr. 12-006144-IN, kurios sąlygos buvo keistos/papildytos vėlesniu 2013 m. lapkričio 27 d. susitarimu Nr. 12-006144-IN-1 dėl 2012 m. vasario 13 d. kredito sutarties Nr. 12-006144-IN sąlygų pakeitimo ir papildymo, kuriame yra išdėstyta nauja visų sutarties sąlygų redakcija ir pagal kurią kredito gavėjui buvo suteiktas 307 446,00 Eur dydžio kreditas. Ieškovė „Swedbank“, AB ir atsakovas K. K. 2012 m. vasario 13 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 12-006144-LA1 ir 2013 m. lapkričio 27 d. laidavimo sutartį Nr. 12-006144-LA1, kuria remiantis laiduotojas laidavo, kad kredito gavėjas įvykdys visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Taip pat kredito gavėjo įsipareigojimų pagal kredito sutartį tinkamas įvykdymas užtikrintas bankui pagal sutartinės hipotekos lakštą Nr. 0212020002100 įkeistu turtu – 10,9700 ha žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1692-601/2014 UAB „Festina“ iškėlė bankroto bylą ir jos administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi buvo patvirtintas banko kreditorinis reikalavimas UAB „Festina“ bankroto byloje 279 310,14 Eur sumai. 2016 m. liepos 21 d. turto priėmimo–perdavimo kreditoriui aktu BUAB „Festina“ perdavė bankui įkeistą 10,9700 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ). BUAB „Festina“ ir bankas susitarė, kad 216 964,80 Eur yra įskaitoma banko finansinio reikalavimo patenkinimui, o likęs nepatenkintas banko finansinis reikalavimas BUAB „Festina“ po sumažinimo sudarys 62 345,34 Eur. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-206-601/2017 patvirtino banko finansinį reikalavimą 62 345,34 Eur sumai. Laiduotojas savo sutartinių įsipareigojimų bankui neįvykdė, nustatytu laiku suteikto kredito negrąžino bei neatliko kitų privalomų mokėjimų, dėl to bankas laidavimo sutarties nustatyta tvarka 2014 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. SR/14-24243 kreipėsi į laiduotoją su pasiūlymu taikiai spręsti susidariusią situaciją, įvykdant uždelstus sutartinius įsipareigojimus per papildomai nustatytą terminą, priešingu atveju įspėjo, kad bankas kreipsis į teismą. Įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, todėl bankas kreipėsi į teismą dėl 62 345,34 Eur skolos prisiteisimo iš laiduotojo K. K..

4Ieškovė „Swedbank“, AB ieškinyje nurodė, kad jei atsakovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų ar neatvyks į parengiamąjį ir/ar teismo posėdį, prašo, kad byloje būtų priimtas sprendimas už akių. Atsakovui K. K. registruotu paštu jo deklaruotos ir ieškinyje nurodytos gyvenamosios vietos adresu ( - ) tris kartus siųsti procesiniai dokumentai buvo grąžinti teismui neįteikti su prierašu „neatsiėmė pašte“, laidavimo sutartyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ) siųsti procesiniai dokumentai taip pat grąžinti teismui neįteikti su prierašu „neatsiėmė pašte“, be to, procesiniai dokumentai buvo išsiųsti atsakovui ir per teismų informacinės sistemos „Liteko“ VEP posistemį, tačiau atsakovo paskyra nėra aktyvi (atsakovas paskutinį kartą buvo prisijungęs prie sistemos 2014 m. kovo 11 d. 03.00 val.). Atsižvelgiant į tai, jog tiksli atsakovo gyvenamoji nėra žinoma, atsakovas Sodros duomenimis niekur nedirba, ieškovė ieškinyje sutiko, jog tuo atveju, jeigu teismui nepavyktų įteikti procesinių dokumentų atsakovui pagal gyvenamąją vietą, procesiniai dokumentai būtų įteikti viešo paskelbimo būdu, todėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi atsakovui K. K. procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, pranešimą patalpinant specialiame interneto tinklalapyje. Trečiajam asmeniui UAB „Festina“ (jo atstovui – bankroto administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras) procesiniai dokumentai įteikti 2017 m. birželio 30 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6CPK 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Sutinkamai su CPK 285 straipsnio 2 dalimi teismas vertina, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog jos reikalavimas yra pagrįstas.

7Iš ieškovės teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė „Swedbank“, AB ir trečiasis asmuo UAB „Festina“ 2012 m. vasario 13 d. sudarė kredito sutartį, kurios sąlygos buvo keistos/papildytos vėlesniu 2013 m. lapkričio 27 d. susitarimu Nr. 12-006144-IN-1 dėl 2012 m. vasario 13 d. kredito sutarties Nr. 12-006144-IN sąlygų pakeitimo ir papildymo, kuriame yra išdėstyta nauja visų sutarties sąlygų redakcija ir pagal kurią kredito gavėjui UAB „Festina“ buvo suteiktas 307 446,00 Eur dydžio kreditas. Kredito grąžinimo terminas – 2014 m. gruodžio 31 d. Kredito gavėjo prievolių pagal kredito sutartį tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas turto įkeitimu (sutartinė hipoteka). Be to, UAB „Festina“ įsipareigojimų „Swedbank“, AB įvykdymas buvo užtikrintas atsakovo K. K. laidavimu pagal 2012 m. vasario 13 d. ir 2013 m. lapkričio 27 d. laidavimo sutartis Nr. 12-006144-LA1. Laidavimo sutartimis atsakovas K. K. įsipareigojo, kredito gavėjui neįvykdžius visų ar dalies savo piniginių prievolių pagal kredito sutartį, kartu su kredito gavėju bankui atsakyti kaip solidarūs skolininkai (Laidavimo sutarčių 3.1. punktas). 2012 m. vasario 13 d. ir 2013 m. lapkričio 27 d. laidavimo sutarčių 3.3. punkte numatyta, kad laiduotojas už savo prievolių pagal sutartį nevykdymą atsako bankui visu savo turtu. Pagal laidavimo sutarčių 4.4. punktą tuo atveju, jeigu kredito gavėjo prievolių pagal kredito sutartį įvykdymas yra užtikrintas ir kitomis užtikrinimo priemonėmis (hipoteka, įkeitimu, kitu laidavimu ir pan.) ir kredito gavėjas nevykdo visų ar dalies piniginių prievolių pagal kredito sutartį, bankas turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kurias kredito gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi trečiajam asmeniui UAB „Festina“ buvo iškelta bankroto byla. Atsižvelgiant į tai, ieškovė 2014 m. rugpjūčio 20 d. išsiuntė atsakovui K. K. įspėjimo raštą dėl skolos ir pareikalavo vėliausiai iki 2014 m. rugsėjo 5 d. įvykdyti laidavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tačiau atsakovas K. K. neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovei „Swedbank“, AB pagal laidavimo sutartis, todėl ieškovė „Swedbank“, AB, kreipėsi į UAB „Festina“ bankroto administratorių dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Festina“ bankroto byloje. Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi buvo patvirtintas „Swedbank“, AB kreditorinis reikalavimas UAB „Festina“ bankroto byloje 279 310,14 Eur sumai. 2016 m. liepos 21 d. turto priėmimo–perdavimo kreditoriui aktu BUAB „Festina“ perdavė bankui įkeistą 10,9700 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ). BUAB „Festina“ ir bankas susitarė, kad 216 964,80 Eur yra įskaitoma banko finansinio reikalavimo patenkinimui, o likęs nepatenkintas banko finansinis reikalavimas BUAB „Festina“ po sumažinimo sudarys 62 345,34 Eur. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 7 d. nutartimi patvirtino banko likusį nepatenkintą finansinį reikalavimą 62 345,34 Eur sumai, kurį ir prašoma priteisti iš atsakovo K. K. šioje civilinėje byloje.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.76 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 straipsnio 2 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 3 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). CK 6.205 straipsnyje nurodyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.6 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų vertinimą, sprendžia, kad trečiasis asmuo BUAB „Festina“ ir atsakovas K. K. laikomi pažeidusiais savo įsipareigojimus pagal minėtas kredito ir laidavimo sutartis, byloje esantys duomenys patvirtina, kad kreditas nėra grąžintas, todėl ieškovės „Swedbank“, AB ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas, priteisiant iš atsakovo, kaip laiduotojo (solidaraus skolininko), ieškovės prašomą negrąžinto kredito dalį – 62 345,34 Eur (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 1-2 dalys, 6.881 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dalį. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas nustatė, kad atsakovas K. K. nevykdė prievolės ieškovei, todėl ieškovės prašymas šioje dalyje taip pat yra tenkintinas ir iš atsakovo K. K. ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

11Ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi elektroninių ryšių priemonėmis ir už pareikštą ieškinį sumokėjo 1 152 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 7 dalis), todėl iš atsakovo K. K. ieškovės naudai taip pat priteistinas sumokėtas 1 152 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, sudaro 5,66 Eur, todėl šios išlaidos iš atsakovo priteistinos valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

13Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti ieškovei „Swedbank“, akcinei bendrovei, juridinio asmens kodas 112029651, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 62 345,34 Eur (šešiasdešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt penkių eurų ir 34 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017 m. birželio 22 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 152 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

17Priteisti iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 5,66 Eur (penkis eurus ir 66 euro centus) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pervedant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Kauno apygardos teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Šį sprendimą per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos ieškovė gali apskųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai