Byla T-386-633/2015
Dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš nuteistojo V. B. UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ priverstiniam vykdymui (b. l. 188, 189, 7 tome)

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prokuroro prašymą panaikinti skirtą baudžiamajame procese laikiną nuosavybės teisių apribojimą nuteistajam V. B., ir

Nustatė

2Atliekant ikiteisminį tyrimą Vilkaviškio r. policijos komisariato baudžiamojoje byloje Nr. 56-1-00108-04, 2005-03-14 Vilkaviškio r. apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, siekiant užtikrinti civilinius ieškinius, įtariamajam ir civiliniam atsakovui V. B. buvo paskirtas laikinas jo nuosavybės teisių į kilnojamą turtą apribojimas, turto arešto aktas įregistruotas 2005-06-20 Nr. 0705001151 (b. l. 81, 82-83, 6 tome).

32006-03-07 Vilkaviškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu V. B. buvo pripažintas kaltu įvykdęs nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 24 str. 6 d. ir 300 str. bei 182 str. 1 d., ir jam paskirta 1 m. laisvės apribojimo bausmė. Tuo pačiu nuosprendžiu iš nuteistojo V. B. solidariai su kt. nuteistaisiais priteista 4170,60 Lt žalos atlyginimo UAB „Bitė Lietuva“ ir 3523,43 Lt – UAB „Omnitel“ (b. l. 103-134, 7 tome).

42006-04-24 teismas išdavė vykdomuosius raštus dėl žalos atlyginimo išieškojimo iš nuteistojo V. B. UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Omnitel“ priverstiniam vykdymui (b. l. 188, 189, 7 tome).

52015-10-09 Marijampolės apylinkės prokuroras pateikė teismui prašymą panaikinti nuteistojo V. B. laikiną nuosavybės teisių apribojimą (b. l. 130-131, 8 tome).

6Prašymas teisėtas, todėl tenkinamas.

7Pagal teismo reikalavimą antstolis A. M. į bylą pateikė duomenis, jog šio antstolio kontoroje vykdomieji dokumentai Nr. 1-7-91/2006 dėl žalos išieškojimo iš nuteistojo V. B. vykdyti antstoliui iki šios dienos pateikti nebuvo (b. l. 148, 7 tome). Duomenų apie galimą priverstinio vykdymo veiksmų pradėjimą kitur nuteistosios kreditoriai irgi nepateikė.

8Lietuvos Respublikos BPK (toliau, - BPK) 151 str. 6 d. nustatyta, kad bylą perdavus teismui, dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo, kaip procesinės prievartos priemonės, tolimesnio taikymo sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, o to paties straipsnio 8-oje dalyje pasakyta, kad ši priemonė teismo nutartimi panaikinama, jeigu tampa nebereikalinga. Teismo nuosprendžio, priimto baudžiamojoje byloje, dalis dėl piniginių prievolių nustatymo priverstinai yra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos CPK (toliau, - CPK) taisykles (normas), - BPK 113 str. 2 d., CPK 587 str. 1 p.

9CPK 150 str. 3-ioje dalyje įstatymų leidėjo yra imperatyviai nustatyta, kad teismui patenkinus civilinį ieškinį (taigi, ir baudžiamajame procese), byloje taikytos laikinos apsaugos priemonės (šiuo atveju kaltinamojo ir civilinio atsakovo kilnojamo turto areštas) galioja iki teismo sprendimo (nuosprendžio dalies dėl nustatytos piniginės prievolės) visiško įvykdymo; antstolis, įvykdęs teismo sprendimą (vykdomąjį dokumentą išduotą baudžiamojoje byloje), praneša atitinkamo viešo registro tvarkytojui apie laikinų apsaugos priemonių byloje pabaigą.

10CPK 606 str. 2-oje dalyje yra nustatytas vykdomųjų dokumentų pagal teismų sprendimus (nuosprendžius) pateikimo vykdyti senaties terminas – 5 metai nuo teismo sprendimo (nuosprendžio) įsiteisėjimo dienos. Šios bylos atveju senaties termino pabaiga – 2011-04-20 (b. l. 168, 7 tome).

11Iš aukščiau pateikto nagrinėjamo santykio teisinio reguliavimo daroma išvada, jog priimdamas 2006-03-07 nuosprendį teismas ne tik galėjo, bet ir privalėjo laikiną nuosavybės teisių apribojimą palikti galioti, jo nenaikinti, iki nuosprendžio dalies dėl žalos atlyginimo priteisimo visiško įvykdymo, be to, priėmus teismo sprendimą ar nuosprendį, įstatymas nereikalauja periodiškai spręsti aptariamos procesinės prievartos priemonės tolimesnio taikymo (pratęsimo) klausimo, - priešingai nei iki tol (kol vyksta ikiteisminis tyrimas ir teisminis bylos nagrinėjimas).

12Kadangi jau daugiau nei 4 m. yra suėjęs vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui priverstinai vykdyti senaties terminas, termino praleidimo laikas ženklus, praleistą terminą atnaujinti neprašoma, nors apie teikimo procesą abiems išieškotojams teismo buvo pranešta, aplinkybių, kurios senaties terminą būtų sustabdę ar nutraukę, byloje nenustatyta, todėl tolimesnis nuosavybės teisių apribojimo taikymas V. B. nebeturi pagrindo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 361 str. 2 d., 362 str. 4 d., 364 str., teismas

Nutarė

14Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro prašymą tenkinti ir panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros prokuroro 2005-03-14 nutarimu baudžiamojoje byloje Nr. 56-1-00108-04 paskirtą V. B., asmens kodas – ( - ) laikiną nuosavybės teisių apribojimą į kilnojamąjį turtą, - turto arešto aktas įregistruotas 2005-06-20, Nr. 0705001151.

15Nutarties nuorašus išsiųsti Marijampolės apylinkės prokuratūrai, V. B., UAB „Omnitel“ ir UAB „Bitė Lietuva“.

16Nutartis per 7 dienas nuo nuorašų įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai