Byla 2S-1253-123/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Danguolės Martinavičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų V. A. , UAB „Klaipėdos Luxoras“, J. V. V. individualios įmonės ir trečiųjų asmenų E. M. V. , J. V. V. , S. A. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų J. Ž. , T. Ž. ieškinį atsakovams V. A. , UAB „Klaipėdos Luxoras“, J. V. V. IĮ, J. V. V. , tretiesiems asmenims E. M. Viršilienei, E. Ž. , J. V. V. , S. A. , Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, akcininkų susirinkimo protokolo, akcijų pirkimo?pardavimo sutarties, įsakymo, įrašų, pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais ir kt. ir atsakovės V. A. priešieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, atsakovės J. V. V. IĮ priešieškinį dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, atsakovų J. V. V. IĮ, J. V. V. , E. M. V. priešieškinį dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami pripažinti negaliojančia 2005-06-01 UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp A. Ž. ir V. A. ; pripažinti negaliojančiais 2005-05-02 UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų savininko pažymėjimus Nr. 1-50, 2-50, 3-100; pripažinti negaliojančiais UAB „Klaipėdos Luxoras“ įrašus Nr. 1, 2, 3, padarytus bendrovės akcininkų registravimo knygoje; pripažinti negaliojančiu 2005-05-10 UAB „Klaipėdos Luxoras“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 1; pripažinti J. Ž. nuosavybės teisę į 60 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų; pripažinti T. Ž. nuosavybės teisę į 25 vienetus paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų; priteisti iš atsakovo J. V. V. individualios įmonės 38 000 Lt skolą, 23 400 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovė V. A. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu

42005-05-02 sandorį tarp J. V. V. ir E. M. V. bei J. Ž. .

5Atsakovė J. V. V. IĮ pateikė priešieškinį prašydama pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį tarp atsakovo J. V. V. ir ieškovų T. Ž. , J. Ž. ; pripažinti negaliojančia

62004-03-15 sutartį.

7Atsakovai J. V. V. IĮ, J. V. V. , E. M. V. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia 2004-03-15 tarpusavio susitarimo sutartį tarp J. V. V. IĮ ir J. V. V. ; pripažinti negaliojančia 2004-03-15 tarpusavio susitarimo sutartį nesukeliančią teisinių pasekmių

8J. V. V. ir J. V. V. IĮ; pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį tarp J. V. V. IĮ ir

9J. V. V. ; pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį nesukeliančią teisinių pasekmių J. V. V. ir J. V. V. IĮ; pripažinti J. V. V. ir J. V. V. IĮ prievoles pagal 2005-05-02 sutartį pasibaigusiomis; pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį tarp J. V. V. ir T. Ž. , J. Ž. .

10Ieškovai J. Ž. ir T. Ž. pateikė prašymą perduoti civilinę bylą nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui pagal teismingumą, nes atsakovės V. A. priešieškinio bei J. V. V. IĮ, J. V. V. , E. M. V. priešieškinio reikalavimų suma viršija 100 000 Lt sumą.

11Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-07-10 nutartimi perdavė civilinę bylą pagal teismingumą Klaipėdos apygardos teismui. Teismas konstatavo, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl

122005-05-02 sutarties pripažinimo negaliojančia yra turtinio pobūdžio ir šio materialinio pobūdžio ginčo vertė viršija 100 000 Lt. Nurodė, kad ginčijama sutartimi ieškovė J. Ž. , be kitų teisių įgijo teisę atlikti 642 870 Lt vertės veiksmus. Taip pat ginčijama 2005-05-02 sutartimi šalys susitarė, jog atsakovas J. V. V. perduoda atsakovei UAB „Klaipėdos Luxoras“ neatlygintinai pastatą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė pagal VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo pažymą yra 2 597 418 Lt.

13Apeliantai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-07-10 nutartį. Nurodo, kad priešieškiniais neprašoma pripažinti negaliojančiomis paskolos sutartis, kurių pagrindu galėtų atsirasti skola, o tik prašoma pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį, pagal kurią jokie ieškovo J. V. V. papildomi įsipareigojimai dėl skolų grąžinimo neatsiranda. Tai, kad įsipareigojimas perduoti neatlygintinai pastatą susijęs su trečiuoju asmeniu UAB „Klaipėdos Luxoras“, nesudaro pagrindo teigti, jog ieškinio kaina turi būti skaičiuojama nuo pastato vertės, be to, reikalavimo perduoti pastatą pareikšta nebuvo. Teigia, kad tik ieškovų reikalavimai yra turtinio pobūdžio, tačiau suminė išraiška neviršija 100 000 Lt, priešieškiniais pareikšti reikalavimai yra neturtinio pobūdžio.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Byloje kilo ginčas, ar Klaipėdos miesto apylinkės teismas pagrįstai vadovaudamasis CPK 34 straipsnio 1 dalies 4 punktu civilinę bylą pagal ieškovų ieškinį atsakovams dėl veiksmų pripažinimo neteisėtais, akcininkų susirinkimo protokolo, akcijų pirkimo?pardavimo sutarties, įsakymo, įrašų, pažymėjimų pripažinimo negaliojančiais ir kt. ir atsakovės V. A. priešieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, atsakovės J. V. V. IĮ priešieškinį dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, atsakovų J. V. V. IĮ, J. V. V. , E. M. V. priešieškinį dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pagal teismingumą perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

16Apeliantai teigia, kad tik ieškovų pareikšti reikalavimai yra turtinio pobūdžio, tačiau jų suminė išraiška neviršija 100 000 Lt, priešieškiniais pareikšti reikalavimai yra neturtinio pobūdžio. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantų argumentais nesutinka šiais motyvais.

17Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK yra numatytos taisyklės, pagal kurias nustatoma konkretaus teismo jurisdikcinė kompetencija. Teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus CPK 35 straipsnyje nustatytus atvejus bei pasikeitus rūšiniam teismingumui. CPK 26, 27 straipsniuose yra įtvirtintos rūšinio teismingumo taisyklės. Bendroji rūšinio teismingumo taisyklė yra ta, kad visas bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismas, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27 ir 28 straipsniuose (CPK 26 str. 1 d.). CPK 27 straipsnis numato kategorijas bylų, kurios teismingos tik apygardos teismams kaip pirmosios instancijos teismams. Bylų teismingumo apygardos teismams nustatymo kriterijai yra ginčo dalykas (pobūdis), ginčo subjektų (šalių) teisinės padėties ypatumai, ginčo suma. Bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai (CPK 27 str. 1 p.). Ieškinio suma nustatoma vadovaujantis CPK 85 straipsnio taisyklėmis.

18Turtiniais reikalavimais pripažįstami tokie ginčai, kurie vyksta dėl turto arba tiesiogiai susiję su turtu. Pagal civilinio proceso teisės teoriją ir praktiką reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu laikytinas turtiniu reikalavimu. Vienas iš ieškovų pareikštų reikalavimų pripažinti negaliojančia 2005-06-01 UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal ginčijamą sandorį A. Ž. pardavė V. A. 50 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos luxoras“ akcijų, parduodamos vienos akcijos nominali vertė buvo 100 Lt, tai ieškinio suma laikytina ginčijamoje sutartyje nurodyta akcijų pardavimo kaina, sudaranti 5 000 Lt. Ieškovai taip pat pareiškė reikalavimus pripažinti J. Ž. nuosavybės teisę į 60 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų ir pripažinti T. Ž. nuosavybės teisę į 25 vienetus paprastųjų vardinių UAB „Klaipėdos Luxoras“ akcijų, šie reikalavimai yra taip pat turtinio pobūdžio ir jų abiejų vertė yra 8 500 Lt. Ieškovai taip pat pareiškė turtinio pobūdžio reikalavimus dėl 38 000 Lt skolos ir 23 400 Lt delspinigių priteisimo. Kiti ieškovų pareikšti reikalavimai yra neturtinio pobūdžio. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovų pareikštų turtinių reikalavimų suma 74 900 Lt (CPK 85 str. 1 d. 1?2 p., 9 p., 2 d.).

19Civilinėje byloje atsakovai pareiškė priešieškinius, vienas iš jų bendrų pareikštų reikalavimų yra pripažinti negaliojančiu 2005-05-02 sandorį, kuriuo šalys J. Ž. , T. Ž. , J. V. V. , J. V. V. IĮ susitarė sureguliuoti tarpusavio skolinius santykius. Kiti reikalavimai pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį, nesukeliančią teisinių pasekmių atsakovams J. V. V. , J. V. V. IĮ, bei pripažinti J. V. V. ir J. V. V. IĮ prievoles pagal 2005-05-02 sutartį pasibaigusiomis. Iš 2005-05-02 susitarimo turinio matyti, kad atsakovas J. V. V. patvirtino, kad skoliningas ieškovei J. Ž. 642 870 Lt, o ieškovui T. Ž. 26 000 Lt, taip pat atsakovas J. V. V. įsipareigojo įsteigti UAB „Klaipėdos Luxoras“, o įmonės akcijas paskirstyti taip sekančiai: ieškovei J. Ž. 60 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, ieškovui T. Ž. 25 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, A. Ž. 10 vnt. paprastųjų vardinių akcijų (2005-05-02 susitarimo 1, 2 p.), o susitarimo 4 punktu atsakovas J. V. V. įsipareigojo neatlygintinai perduoti jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą, adresu ( - ). Pažymėtina, kad teismas tenkindamas ieškinio (priešieškinio) reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, privalo taikyti numatytas sandorio negaliojimo pasekmes. Šie teismo veiksmai neatskiriami nuo teismo sprendimo dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu net ir tuomet, kai šalys savo ieškinyje (priešieškinyje) tiesiogiai to neprašo. Todėl teismui patenkinus minėtus priešieškinių reikalavimus ir pripažinus 2005-05-02 sandorį negaliojančiu, šalys būtų grąžinamos į pradinę padėtį, taigi atsakovų įsipareigojimai pagal 2005-05-02 susitarimą pasibaigtų. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad priešieškiniais pareikšti minėti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su konkrečiu turtu ir yra turtinio pobūdžio. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tarp šalių kilęs ginčas dėl 2005-05-02 sutarties pripažinimo negaliojančia yra turtinio pobūdžio ir šio materialinio pobūdžio ginčo vertė viršija 100 000 Lt (CPK 85 str. 1 d. 2, 9, 10 p.).

20CPK 33 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, jog priešieškinis neatsižvelgiant į tai, koks teismingumas, pareiškiamas tos vietos teismui, kuriame nagrinėjamas pradinis iekšinys. Jeigu priešieškinio padavimas keičia rūšinį bylos teismingumą, pradinį ieškinį nagrinėjantis teismas perduoda visą bylą nagrinėti pagal rūšinį teismingumą. Nagrinėjamu atveju, ieškovų pareikšto ieškinio suma yra 74 900 Lt ir jų ieškinys yra teismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui kaip pirmosios instancijos teismui (CPK 26 str. 1 d., 27 str. 1 p.), tačiau byloje atsakovai pareiškė priešieškinius ir jų pareikštų reikalavimų suma viršija 100 000 Lt. Kadangi priešieškinių pareiškimas pakeitė bylos rūšinį teismingumą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai perdavė visą bylą nagrinėti pirmąja instancija Klaipėdos apygardos teismui (CPK 33 str. 2 d., 34 str. 1 d.).

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, todėl priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 328, 338 str.), kurios atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336–339 str.,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami pripažinti... 3. Atsakovė V. A. pateikė priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti... 4. 2005-05-02 sandorį tarp J. V. V. ir E. M. V. bei J. Ž. .... 5. Atsakovė J. V. V. IĮ pateikė priešieškinį prašydama pripažinti... 6. 2004-03-15 sutartį.... 7. Atsakovai J. V. V. IĮ, J. V. V. , E. M. V. pateikė priešieškinį, kuriuo... 8. J. V. V. ir J. V. V. IĮ; pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį tarp... 9. J. V. V. ; pripažinti negaliojančia 2005-05-02 sutartį nesukeliančią... 10. Ieškovai J. Ž. ir T. Ž. pateikė prašymą perduoti civilinę bylą... 11. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-07-10 nutartimi perdavė civilinę... 12. 2005-05-02 sutarties pripažinimo negaliojančia yra turtinio pobūdžio ir... 13. Apeliantai atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Byloje kilo ginčas, ar Klaipėdos miesto apylinkės teismas pagrįstai... 16. Apeliantai teigia, kad tik ieškovų pareikšti reikalavimai yra turtinio... 17. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis... 18. Turtiniais reikalavimais pripažįstami tokie ginčai, kurie vyksta dėl turto... 19. Civilinėje byloje atsakovai pareiškė priešieškinius, vienas iš jų... 20. CPK 33 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, jog priešieškinis... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336–339 str.,... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartį palikti...