Byla 2A-533-555/2016
Dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo bei žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Buzelio, Albinos Rimdeikaitės ir Egidijaus Tamašausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, Miglei Lukoševičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ atstovui advokatui V. R.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ ir atsakovo S. A. apeliacinius skundus dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-903-305/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ ieškinį atsakovui S. A. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo bei žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6Ginčo esmė

7

  1. Ieškovė ieškiniu prašė teismo panaikinti Lietuvos Valstybinės darbo Inspekcijos Alytaus skyriaus darbo ginčų komisijos 2015 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. APS-112-955; priteisti ieškovei UAB „Hertransus“ iš atsakovo S. A. 1 709,72 Eur žalos atlyginimo, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas ieškovo turėtas bylos vedimo išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog 2005 m. rugpjūčio 17 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. 246, kurios pagrindu atsakovas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. iki 2014 m. birželio 25 d. dirbo vairuotoju-ekspeditoriumi. Atsakovas vykdydamas jam pavestas darbo funkcijas, laikotarpyje nuo 2013 m. rugsėjo 19 d. iki 2013 m. lapkričio 15 d., remiantis 2013 m. rugsėjo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. K-052-09, buvo komandiruotėje. Atsakovas komandiruotės metu vairuodamas jam patikėtą automobilį IVECO Valst. Nr. ( - ) su priekaba LOHR Valst. Nr. ( - ) 2013 m. spalio 30 d. teritorijoje Kecskemete pasikrovimo metu apgadino kraunamą automobilį Mercedes Benz ( - ), VIN Nr. ( - ), juodos spalvos, t. y. apgadino bamperį (buferį). Kraunamas automobilis buvo visiškai naujas. Taip pat atsakovas vykdydamas jam pavestas darbo funkcijas, laikotarpyje nuo 2014 m. kovo 25 d. iki 2014 m. gegužės 30 d., remiantis 2014 m. kovo 25 d. direktoriaus įsakymu Nr. K-146, buvo komandiruotėje. Atsakovas komandiruotės metu vairuodamas jam patikėtą automobilį IVECO Valst. Nr. ( - ) su priekaba LOHR Valst. Nr. ( - ) bei gabendamas pakrautus automobilius (krovinį), t. y. priėmęs gabenimui automobilius, vieną iš jų krovinio gavėjui UAB Autohaus Gebr. Siekmann GmbH pristatė apgadintą, t. y. pristatė naują automobilį BMW Mini Cooper ( - ) su įbrėžtomis priekinėmis keleivio pusės durelėmis. Ieškovė su 2015 m. sausio 16 d. prašymu kreipėsi į Lietuvos Valstybinės darbo Inspekcijos Alytaus skyriaus darbo ginčų komisiją dėl 1 709,72 Eur sumos, kaip žalos atlyginimo, išieškojimo iš atsakovo. 2015 m. kovo 19 d. priimtas sprendimas, kuriuo komisija nusprendė ieškovės prašymą atsakovui dėl žalos atlyginimo atmesti. Byloje ieškovė įrodinėjo, kad yra visos DK 245 straipsnyje numatytos materialinės atsakomybės sąlygos.
  2. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė teismo jį atmesti, 2015 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-1219 darbo ginčo byloje Nr. APS-112-955/2015 palikti nepakeistą, ir nurodė, jog darbo sutartyje, vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginiuose nuostatose ir visiškos materialinės atsakomybės sutartyje nėra numatyta atsakovui pareigos atklikti automobilių pakrovimo ir iškrovimo darbus. Tuo tarpu, net ir ieškovei leidus atsakovui krauti krovinius ir jam atlikus pakrovimo darbus, ieškovė veikė savo rizika, kadangi nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų apmokintas, kaip tinkamai atlikti pakrovimo darbus. Be to, ieškovė neįrodė žalos fakto, t. y. kad ji užsakovams buvo atlyginta.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
  1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Panaikino Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2015 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. DGKS-1219, iš atsakovo S. A. priteisė 1 302,14 Eur žalos atlyginimo, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 302,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. balandžio 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 668,68 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Hertransus“. Kitoje dalyje ieškinio netenkino, priteisė iš atsakovo S. A. 9,60 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei, o iš ieškovės UAB „Hertransus“ 3,00 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.
  2. Teismas nurodė, kad dėl automobilio Mercedes Benz ( - ), VIN Nr. ( - ), apgadinimo yra visos DK 246 straipsnyje baigtiniu sąrašu apibrėžtos sąlygos atsakovo materialinei atsakomybei atsirasti. Dėl padarytos žalos teismas sprendė, jog ieškovė patyrė 1 302,14 Eur nuostolių, kadangi tenkino teisėtą ir pagrįstą užsakovo CAT GmbH pretenziją atlyginti dėl automobilio Mercedes Benz ( - ), VIN Nr. ( - ), apgadinimo patirtą tokio dydžio žalą. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra pateikta duomenų, jog buvo pagrindas, kuriuo ieškovas, kaip vežėjas, galėtų būti atleistas nuo atsakomybės už krovinio sugadinimą pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas. Atsakovas ir jo atstovas žalos dydžio taip pat neginčijo. Teismas konstatavo, kad minėto automobilio apgadinimo atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atsakovas, pakraudamas minėtą automobilį į autovežį, pakrovimo darbus atliko netinkamai, ne pagal taisykles. Tuo tarpu vairuotojo – ekspeditoriaus pareiga pačiam pakrauti ir iškrauti automobilius į/iš autovežį(io) buvo numatyta Vairuotojo ekspeditoriaus darbų saugos ir sveikatos instrukcijoje. Aplinkybę, kad yra nusistovėjusi ilgalaikė praktika pervežimo paslaugas teikiančiose įmonėse, jog automobilius į autovežį pasikrauna patys autovežių vairuotojai, patvirtino ir pats atsakovas. Teismas taip pat vertino, kad atsakovo teiginys, jog jis nebuvo tinkamai apmokintas atlikti pakrovimo darbus, yra nuneigtas tiek rašytiniais įrodymais, tiek ir faktu, kad atsakovas iki žalos padarymo dienos vairuotojo ekspeditoriaus pareigose buvo dirbęs daugiau kaip 8 metus. Atsakovui netinkamai atliekant automobilio pakrovimą, automobilis buvo apgadintas, o užsakovas pareiškė teisėtą ir pagrįstą pretenziją ieškovei, kaip vežėjui, atlyginti dėl automobilio apgadinimo patirtą žalą, kurią ieškovas užsakovui atlygino. Teismas konstatavo, jog atsakovas ginčo atveju savo darbines pareigas atliko nepakankamai rūpestingai ir atidžiai, t. y. pažeidimą padarė dėl neatsargumo. Tuo tarpu aplinkybė, jog žalos atlyginimo reikalavimo pareiškimo dieną darbo sutartis jau yra nutraukta ir pasibaigę darbo santykiai, nepanaikina buvusio darbuotojo (atsakovo) prievolės atlyginti žalą.
  3. Teismas nurodė, kad dėl automobilio BMW Mini Cooper ( - ) nėra įrodyta, kad ieškovei buvo padaryta 407,58 Eur žala, kadangi nėra įrodymų, jog minėtą sumą ieškovė užsakovui atlygino. Todėl šiuo atveju teismas konstatavo, kad ne visos sąlygos atsakovo materialinei atsakomybei atsirasti yra nustatytos, todėl šioje dalyje ieškinio netenkino.
  4. Teismas taip pat pažymėjo, jog ieškovė su atsakovu yra sudariusi visiškos materialinės atsakomybės sutartį, todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovei visą dėl automobilio Mercedes Benz ( - ), VIN Nr. ( - ), apgadinimo padarytą 1302,14 Eur materialinę žalą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Apeliaciniu skundu atsakovas S. A. prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Hertransus“ ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas, pagal vairuotojo – ekspeditoriaus pareiginius nuostatus, įsipareigojo dirbti ir krovinių pakrovimo darbus. Vien tik iš darbo sutarties ir pareigybės aprašymo galima spręsti apie darbuotojo pareigų turinį, o ne iš darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, nes jose tik apibrėžiama kaip saugiai ir tinkamai vykdyti jau priimtas funkcijas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas turėtų transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimą (ISO 216-A7 formato) ar, kad būtų laikęs egzaminą jam įsigyti. Ieškovė turėjo užtikrinti, kad atsakovas būtų tinkamai apmokytas prižiūrėti ir pakrauti krovinius.
   2. Tarp ginčo šalių pasirašytoje materialinės atsakomybės sutartyje yra įtvirtina ir darbdavio pareiga supažindinti darbuotoją su jam patikėtų materialinių vertybių saugojimo, priėmimo, perdavimo, vežimo ar naudojimo gamybos procese instrukcijomis, normatyvais ir taisyklėmis. Jokių kitokių byloje duomenų apie atsakovo supažindinimą su minėtais aktais nėra. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino šią aplinkybę ir netyrė, ar darbdavys vykdė įsipareigojimus įtvirtinus materialinės atsakomybės sutartyje apmokyti darbuotoją tinkamai dirbti, supažindinti jį kitomis krovinių vežimo taisyklėmis, bei nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų įgyvendinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. 2B-313 nurodyti įpareigojimai.
   3. Pirmosios instancijos teismas netyrė sąvokų „CAT“ ir WWL“ reikšmių, neanalizavo jų turinio, nesiaiškino ar jų turinys neprieštarauja imperatyvių teisės normų reikalavimams. Dėl to padarytos išvados dėl atsakovo veiksmų neteisėtumo ir kaltės yra visiškai nepagrįstos. Pirmosios instancijos teismas taip pat netyrė ir dėl kokių priežasčių įvyko apgadinimai, todėl nemotyvuotai sprendė dėl kilusios žalos, t. y. neteisingai aiškino prievolių užskaitymo atsakomybę.
  2. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Hertransus“ prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą dalyje, kurioje atmestas ieškovės ieškinys dėl žalos, kuri atsirado atsakovui apgadinus automobilį BMW Mini Cooper ( - ), ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti papildomai 407,58 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

88.1. Pirmosios instancijos teismas dėl kilusios žalos apgadinus automobilį BMW Mini Cooper ( - ) nepagrįstai sprendė, kad jog ieškovė būtų atlyginusi 407,58 Eur sumą užsakovui, kadangi byloje liko neištirtas ir neįvertintas vienas rašytinis įrodymas, kuriuo ieškovė grindė savo reikalavimus dėl 407,58 Eur žalos atlyginimo, o būtent 2014 m. lapkričio 12 d. įeinančio tarptautinio pavedimo Nr. 141112L01264T, kurį atliko užsakovas Wallenius Wilhelmsen Logistics Vokietija GmbH. Kodėl buvo nesiremta šiuo įrodymu, pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime nėra pasisakęs.

98.2. 2014 m. lapkričio 12 d. įeinančiame tarptautiniame pavedime Nr. 141112L01264T, kurį atliko užsakovas ir yra nurodyta jo mokėjimo detalės, t. y. kad iš sąskaitos Nr. 10172038 daroma išskaita pagal regresinę žalos sąskaitą Nr. 10170347. Kadangi užsakovas 2014 m. spalio 31 d. pateikė ieškovei regresinę žalos atlyginimo sąskaitą Nr. 10170347, reikalaudamas apmokėti padarytą žalą sumoje 407,58 Eur, todėl 2014 m. lapkričio 12 d. atlikdamas savo apmokėjimą ieškovei už ieškovės atliktas pervežimo paslaugas, regresinio reikalavimo sumą 407,58 Eur išskaitė iš paskutiniosios už ieškovės atliktas pervežimo paslaugas sąskaitos sumos ir šias aplinkybes nurodė 2014 m. lapkričio 12 d. įeinančiame tarptautiniame pavedime Nr. 141112L01264T, t. y. kad daroma išskaita pagal regresinę žalos sąskaitą Nr. 10170347.

108.3. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. lapkričio 12 d. įeinančio tarptautinio pavedimo Nr. 141112L01264T byloje nevertino ir dėl jo ryšio su kitais byloje esančiais įrodymais nepasisakė, todėl teismo padaryta išvada yra nepagrįsta ir neteisinga.

  1. Ieškovė atsiliepimu į atsakovo S. A. apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: atsakovo nurodytas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2B-313 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ginčo atveju netaikytinas, kadangi atsakovas jokio pavojingo krovinio negabeno ir neturėjo gabenti. Pažymi, kad atsakovas ieškovės įmonėje dirba nuo 2015 m., nuo pat savo darbo pradžios niekada jokių pavojingų krovinių negabeno, todėl ieškovė neturėjo jokios pareigos apelianto mokyti vežti pavojingus krovinius, visą savo darbo laiką, apie 10 metų, išimtinai gabeno tik vienos rūšies krovinius – transporto priemones, kurios nėra priskirtinos pavojingam kroviniui. Tuo tarpu pats atsakovas pripažino, jog buvo supažindintas su automobilių krovos taisyklėmis, buvo instruktuotas, gerai žinojo automobilių pakrovimo procedūrą. Atsakovas jokio papildomo sutartimi nesulygto darbo neatliko, priešingai teismo posėdžio metu pats nurodė, kad niekada jokių pretenzijų darbdaviui dėl krovimo/iškrovimo gabenamų transporto priemonių nereiškė ir visuomet šį darbą atliko. Atsakovas buvo supažindintas su bendrovių, iš kurių gabeno ginčo transporto priemones, automobilių pasikrovimo instrukcijomis, šią aplinkybę patvirtina jo paties parašai, tai pat patvirtino ir jis pats teismo posėdžio metu.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
  1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK str. 2 d., 329 str. 2 d.).
  2. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo panaikintas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-03-19 sprendimas Nr. DGKS-1219 darbo byloje Nr. APS-112-955/2015, teisėtumo ir pagrįstumo.
  3. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2005 m. rugpjūčio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovo S. A. buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. 246, kurios pagrindu atsakovas nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. iki 2014 m. birželio 25 d. dirbo vairuotoju-ekspeditoriumi (b. l. 16-22, 1 t.). Sudarius darbo sutartį ieškovė su atsakovu taip pat pasirašė Visiškos materialinės atsakomybės sutartį Nr. 246, pagal kurią atsakovas prisiėmė visišką materialinę atsakomybę, kad užtikrintų darbdavio jam perduotų vertybių (krovinių, siuntų ir pan.) saugumą (b. l. 26, 1 t.). Atsakovas 2005 m. rugpjūčio 17 d. buvo pasirašytinai supažindintas su Vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginiais nuostatais, patvirtintais 2005 m. liepos 12 d. UAB „Hertransus“ generalinio direktoriaus, kuriuos atsakovas įsipareigojo vykdyti (b. l. 23-25, 1 t.) bei su 2010 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinta UAB „Hertransus“ Vairuotojo ekspeditoriaus darbų saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 19 (b. l. 139-144, 146, 1 t.).
  4. Ieškovė, nagrinėjamos bylos atveju, įrodinėja, jog vykdydamas savo pareigas atsakovas transportavimo metu 2013 m. spalio 31 d. apgadino transporto priemonę Mercedes-Benz BM 117 CLA, taip pat laikotarpyje nuo 2014 m. kovo 25 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. buvo išvykęs į komandiruotę, kurios metu veždamas krovinį apgadino vežamą transporto priemonę BMW Mini Cooper ( - ). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl transporto priemonės Mercedes-Benz BM 117 CLA ir atsiradusios žalos darbdaviui atsakingas yra atsakovas, dėl žalos atlyginimo dėl transporto priemonės BMW Mini Cooper ( - ) apgadinimo spręsta, kad darbdavys neįrodė, jog apgadinus šią transporto priemonę darbdavys patyrė žalą.
  5. Apeliaciniame skunde apelianto atstovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pagal vairuotojo-ekspeditoriaus pareiginius nuostatus darbuotojas įsipareigojo dirbti ir krovinių pakrovimo darbus, kadangi pagal pareiginius nuostatus jis privalėjo tik sekti, kad krovinys būtų gerai pakrautas ir pritvirtintas pagal ADR reikalavimus, pagal kuriuos jis (atsakovas) nebuvo apmokytas tai atlikti. Be to, apelianto atstovo teigimu, pirmosios instancijos teismas netyrė, ar darbdavys vykdė įsipareigojimus įtvirtintus materialinės atsakomybės sutartyje apmokyti darbuotoją tinkamai dirbti, supažindinti jį su krovinių vežimo taisyklėmis.
  6. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų darbo sąlygų: darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų (DK 95 str. 1 d.). Darbo sutartis laikoma sudaryta tada, kai šalys susitarė dėl sutarties sąlygų, numatytų DK 95 straipsnyje. Darbo funkcijos nustatymas yra svarbi darbo sutarties sąlyga, nes darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojai atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi (DK 119 str.).
  7. Darbo sutartyje nurodyta, kad atsakovas S. A. yra priimtas vairuotoju-ekspeditoriumi. Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas (DK 94 str. 1 d.). Kadangi darbo sutartyje detaliai nenustatytos darbuotojo teisės ir pareigos, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie vairuotojo-ekspeditoriaus darbo funkcijas, analizavo ne tik šalių darbo sutarties nuostatas (b. l. 16-22, 1 t. ), bet ir pareiginius vairuotojo-ekspeditoriaus nuostatus (b. l. 23-25, 1 t. ), vidaus darbo taisykles (b. l. 137-138, 1 t.), vairuotojo-ekspeditoriaus darbų saugos instrukciją Nr. 19 (b. l. 139-144, 1 t. ), kuriose atskleistos darbo sutarties šalių teisės ir pareigos. Išanalizavęs ieškovės lokalinius aktus pirmosios instancijos teismas, kolegijos vertinimu, pagrįstai sprendė, kad į atsakovo darbo funkcijas įėjo ir ginčo automobilių pakrovimas.
  8. Minėta, kad 2005 m. liepos 18 d. tarp šalių sudaryta Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Kolegijos vertinimu, minėtoje sutartyje yra aiškiai įvardyti visiškos materialinės atsakomybės objektai, todėl yra aišku, už kokias tiksliai materialines vertybes atsakovas privalo materialiai atsakyti. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad su darbuotoju sudarytoje visiškos materialinės atsakomybės sutartyje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę jų sužalojimo, praradimo ar kitokio nuvertėjimo (dėl darbuotojo kaltės) atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2012).
  9. Iš 2005 m. liepos 18 d. Visiškos materialinės atsakomybės sutarties teksto matyti, kad atsakovas, eidamas vairuotojo-ekspeditoriaus pareigas, betarpiškai susijusias su siuntų, smulkių krovinių vežimu nurodytu adresu, prisiėmė visišką materialinę atsakomybę už ieškovės perduotų materialinių vertybių išsaugojimą (Sutarties 1 p.). Taigi, sprendžiant iš šio sutarties punkto formuluotės, darytina išvada, kad atsakovas prisiėmė visišką atsakomybę už jam perduotus krovinius ir kitokias materialines vertybes. Byloje esantys duomenys – šalių atstovų paaiškinimai, ieškovės pateikti įmonės lokaliniai aktai, automobilių pasikrovimo taisyklės patvirtina, kad ieškovė atsakovą supažindino su reikalavimais dėl krovinių pakrovimo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, išskyrus savo paaiškinimus, kurie pagrįstų faktą, jog automobiliai nebuvo apgadinti krovos ar gabenimo metu. Atsakovas apeliaciniame skunde argumentuoja, jog nebuvo apmokytas, kaip turėtų vykdyti krovinio krovos darbus, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas, būdamas profesionaliu darbuotoju (vairuotoju), vairuojančiu krovininį sunkvežimį ir dirbdamas pagal darbo sutartį daugiau nei 10 metų, kaip protingas, rūpestingas, atsakingas darbuotojas turėjo galimybę prieš pradedant vykdyti darbines funkcijas, pasidomėti kokia krovinio pakrovimo procedūra (krovinio dokumentų gavimas, krovinio apžiūra, krova, krovinio gabenimas). Įrodymų, jog atsakovas per darbo pas ieškovę laikotarpį būtų informavęs darbdavį apie kompetencijos trūkumą gabenant ar kraunant krovinį, byloje nėra. Iš atsakovo elgesio ir jo paaiškinimų duotų darbdaviui dėl gabenamų krovinių apgadinimo, matyti, kad atsakovas nenurodė, kad jam-atsakovui nebuvo žinoma gabenamo krovinio pakrovimo ar tvirtinimo tvarka, nes, jo manymu, gabenamų transporto priemonių apgadinimai buvo padaryti prieš pakrovimą.
  10. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, kad darbuotojas nesilaikydamas krovinio pakrovimo ir gabenimo taisyklių veikė nerūpestingai, neatsakingai ir savo rizika, o tokiais savo veiksmais sukėlė padarinius – žalą darbdaviui. Žala padaryta atsakovui atliekant darbo pareigas, kuri atsirado dėl atsakovo netinkamai atliktų darbo pareigų. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovas nebuvo išklausęs pavojingų krovinių vežimo kelių transportu žinių kurso pagal ADR reikalavimus (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2B-313 „Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, mokymo ir egzaminavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) nagrinėjamos bylos atveju nereikšmingi ir nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovei neigiami padariniai kilo dėl neteisėtų pačios ieškovės veiksmų, netinkamai apmokant vairuotoją, netinkamai organizuojant jo darbą ir netinkamai jį kontroliuojant, ir priežastinio ryšio tarp atsakovo padarytos veikos bei neteisėtų paties ieškovės veikos atsakovo kaltės nebuvimo, kadangi žala kildinama dėl krovinio, kuris nepriskiriamas pavojingų krovinių kategorijai, apgadinimo.
  11. Nagrinėjamu atveju nustačius, kad ieškovę ir atsakovą siejo darbo teisiniai santykiai, ieškovė žalą patyrė negautų pajamų forma, atsakovui atliekant darbo funkcijas, t. y. žalos atsiradimas susijęs su darbo teisiniais santykiais, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas reglamentuojančias įrodymų vertinimą dėl darbuotojo veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio tarp atsakovo kaltų veiksmų ir kilusių padarinių darbdaviui, taip pat teisingai sprendė jog nustatytos sąlygos darbuotojo materialinei atsakomybei kilti (DK 256 str. 1 d.).
  12. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatęs faktines aplinkybes, jog egzistuoja visos atsakovo atsakomybei kilti būtinosios sąlygos, nepagrįstai sprendė, jog dėl atsakovo gabento automobilio BMW Mini Cooper ( - ) apgadinimo ieškovė žalos nepatyrė.
  13. Viena iš būtinųjų materialinės atsakomybės sąlygų yra ta, kad darbuotojas darbdaviui turi būti padaręs savo neteisėta veika materialinę žalą. Įstatymų nustatyta, kad atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos (DK 257 str. 1 d.).
  14. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog ieškovės vykdyto pervežimo metu buvo apgadintas automobilis Mini Cooper. Ginčas, jog šį pervežimą vykdė ieškovės darbuotojas S. A. byloje nekyla (b. l. 65-67, 1 t.). Atsakovas, teigdamas paaiškinimus dėl gabentos transporto priemonės apgadinimo, nurodė, kad keleivio pusės priekinių durelių „pabraukimo“ galimai nepastebėjo prieš krovimą. Minėta, kad atsakovas yra atsakingas už jam perduotas materialines vertybes, todėl nustatytas gabenamos transporto priemonės apgadinimas, nepriklausomai ar jis buvo nepastebėtas prieš pakrovimą, ar apgadinimas buvo padarytas automobilio pakrovimo metu, sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovas tiek priimdamas, tiek pakraudamas jam patikėtas materialines vertybes netinkamai atliko jam pavestą darbą. Byloje pateikta sąskaita (b. l. 72, 77, t. 1) patvirtina, kad automobilio BMW Mini Cooper ( - ) priekinių durelių remonto išlaidos sudarė 413,10 Eur. Išlaidas patyręs asmuo Wallenius Wilhelmsen Logistcs Vokietija GmbH pervežėjui-šios bylos ieškovei pateikė 407,58 Eur pretenziją (b. l. 70, 75, t. 1). Pagal ieškovės UAB „Hertransus“ pateiktus duomenis nustatyta, kad ieškovė Wallenius Wilhelmsen Logistcs Vokietija GmbH suteikė pervežimo paslaugas 2 262,25 Eur sumai (b. l 40-46, t. 2), už kurias paslaugas gavęs asmuo sumokėjo 1 854,67 Eur, t. y. iš ieškovei mokėtinos sumos išskaičiavęs pretenzijoje nurodytą sumą. Minėti byloje pateikti rašytiniai įrodymai, kolegijos vertinimu, pagrindžia ieškovės nurodomas aplinkybes, jog užsakovui padaryta žala buvo atlyginta padarius išskaitas iš ieškovei mokėtinų sumų už atliktus pervežimus.
  15. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė, jog pretenzijoje nurodyta suma buvo sumažinta paslaugų, už suteiktas vežėjo paslaugas, kaina.
  16. Esant nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas, reglamentuojančias darbuotojo atsakomybę darbdaviui ir pagrįstai pripažino, kad darbuotojas nesilaikydamas krovinio pakrovimo ir gabenimo taisyklių veikė nerūpestingai ir neatsakingai ir savo rizika, ir tokiais savo veiksmais sukėlė padarinius – žalą darbdaviui. Esant pagrindui spręsti, jog byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pretenzijoje nurodyta suma buvo sumažinta paslaugų už suteiktas vežėjo paslaugas kaina, pirmosios instancijos teismo ginčijamas sprendimas keistinas, ieškovei iš atsakovo priteistina ir 407,58 Eur žalos atlyginimas už automobilio BMW Mini Cooper ( - ) apgadinimą.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Teismas, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, gali nukrypti nuo šio straipsnio 1-3 dalyse nustatytų paskirstymo taisyklių. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 str. 4 d.). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).
  2. Patenkinus ieškovės UAB „Hertransus“ apeliacinį skundą ir sprendimu ieškinį tenkinus visiškai, atitinkamai paskirstytinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str. 1, 3 d.). Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė šioje byloje turėjo iš viso 878,00 Eur bylinėjimosi išlaidų: sumokėjo 51,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 1, t. 1), 127,00 Eur už vertimo paslaugas (b. l. 83,84, 172, 173, t. 1) ir 700,00 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas (b. l. 98, 99, 165, 166, 168-171, t. 1), kurias pagal ieškovės pateiktą lentelę sudaro atstovavimas darbo ginčų komisijoje, ieškinio, atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimas, atstovavimas teismo posėdžiuose.
  3. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Vadovaujantis LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), 7 punktu, 8.2 punktu, 8.16 punktu, 8.19 punktu prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos, todėl ieškovės naudai iš atsakovo, ieškinį tenkinus visiškai, priteistina iš viso 878,00 Eur (51+127+700) bylinėjimosi išlaidų turėtų pirmosios instancijos teisme.
  4. Tenkinus ieškovės UAB „Hertransus“ apeliacinį skundą, o atsakovo S. A. apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d. 3 d.), kurias kaip ieškovė nurodo, sudaro 150,00 Eur už apeliacinio skundo parengimą (b. l. 12-13, 15, t. 2), 15,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 14, t. 2), 100,00 Eur atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimas (b. l. 22-24, t. 2), 120,00 Eur kelionės Marijampolės-Kaunas-Marijampolė išlaidos ir atstovavimo išlaidos, 10,00 Eur vertimo paslaugos (b. l. 53, t. 2). Vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, 8.10 punktu, 8.11 punktu bylinėjimosi išlaidos už apeliacinį skundą ir atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą yra pagrįstos, neviršija nustatytų maksimalių dydžių (713,90*1,7; 735,10*1,3). Pažymėtina, kad ieškovės atstovas dalyvavo 2016 m. gegužės 10 d. teismo posėdyje kuris truko apytiksliai apie 30 minučių, vadovaujantis Rekomendacijų 7 punktu, 8.19 punktu, šios išlaidos sudarytų 37,85 Eur (0,1*0,5*756,90), tuo tarpu jokių išlaidų, pagrindžiančių kelionės išlaidas ieškovė nėra pateikusi, todėl prašomos priteisti 120,00 Eur išlaidos yra mažintinos iki 60,00 Eur, ir ieškovės naudai iš atsakovo priteistina iš viso 335,00 Eur (150+100+15+10+60) turėtų apeliacinės instancijos teisme.
  5. Kadangi, pirmosios instancijos teismas turėjo 12,60 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškovės ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,47 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl tenkinus ieškovės apeliacinį skundą, o atsakavo apeliacinį skundą atmetus, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą pakeisti:

15Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteistą iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ (j. a. k. 185300064) naudai žalos atlyginimo sumą padidinti 407,58 Eur (keturis šimtus septynis eurus penkiasdešimt aštuonis euro centus) suma, t. y. iki 1 709,72 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų devynių eurų septyniasdešimt dviejų euro centų), priteistas 5 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuoti nuo priteistos sumos – 1 709,72 Eur.

17Priteistą iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ (j. a. k. 185300064) naudai bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, sumą padidinti iki 878,00 Eur (aštuonių šimtų septyniasdešimt aštuonių eurų 00 ct).

18Priteistą valstybei iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo sumą padidinti iki 12,60 Eur (dvylikos eurų šešiasdešimt euro centų).

19Likusioje dalyje Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ (j. a. k. 185300064) naudai 335,00 Eur (tris šimtus trisdešimt penkis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

21Priteisti valstybei iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) 4,47 Eur (keturis eurus keturiasdešimt septynis euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo, kurias patyrė apeliacinės instancijos teismas (nurodytą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

22Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, Miglei Lukoševičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija... 6. Ginčo esmė... 7.
  1. Ieškovė ieškiniu prašė teismo panaikinti... 8. 8.1. Pirmosios instancijos teismas dėl kilusios žalos apgadinus automobilį... 9. 8.2. 2014 m. lapkričio 12 d. įeinančiame tarptautiniame pavedime Nr.... 10. 8.3. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. lapkričio 12 d. įeinančio... 11. Teisėjų kolegija... 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų
     13. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. sprendimą... 15. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hertransus“ ieškinį tenkinti... 16. Priteistą iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) ieškovės uždarosios akcinės... 17. Priteistą iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) ieškovės uždarosios akcinės... 18. Priteistą valstybei iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) išlaidų, susijusių su... 19. Likusioje dalyje Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d.... 20. Priteisti iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) ieškovės uždarosios akcinės... 21. Priteisti valstybei iš atsakovo S. A. (a. k. ( - ) 4,47 Eur (keturis eurus... 22. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....