Byla e2-461-372/2019
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2sekretoriaujant D. T.,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui P. K.,

4atsakovo atstovams advokatui V. K., E. Ž., A. Č., žodinio teismo posėdžio metu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Enerstena“ ieškinį atsakovei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ dėl nuostolių atlyginimo ir

Nustatė

51.

6Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Enerstena“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydama priteisti iš UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 214 653,00 Eur dydžio nuostolių atlyginimą, 8 proc. dydžio kompensacinių palūkanų (t. y. 2 964,15 Eur (skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 17 d. iki 2019 m. kovo 20 d.)), tokio paties dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško nevykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72.

8Nurodė, jog 2015 m. balandžio 3 d. ieškovė ir atsakovė viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 155977) būdu sudarė „Mažeikių katilinės rekonstravimo, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 kW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus, darbų pirkimo sutartį Nr. PA-15-034/29“. Pagal Sutarties 2.1 p. ieškovė įsipareigojo „per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti Mažeikių katilinės rekonstravimo, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 MW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus, bendrastatybinius ir montavimo darbus, įskaitant techninio ir darbo projektų parengimą“, o atsakovė – „priimti Darbų rezultatą ir sumokėti rangovei bendrą Sutarties kainą“.

93.

10Ieškovė visus pagal Sutartį numatytus darbus atliko tinkamai ir laiku (darbai buvo užbaigti 2015 m. lapkričio 5 d.), tačiau atsakovė iki šiol nėra atsiskaičiusi už atliktus papildomus ir negarantinius darbus, tokią poziciją grįsdama tuo, jog atsakovė pakurose pastebėjo tokius trūkumus – „periodiškai stringa ardynai“, „pelenai iš katilo rausvos spalvos“ (atsakovės 2016 m. sausio 8 d. raštas Nr. V5/07-16/18 „Dėl pastebėtų trūkumų šalinimo“), o vėliau pateikdama informaciją ir dėl to, kad prakiuro vandens šildymo katilo kaitriniai vamzdžiai.

114.

12Ieškovė atliko išsamius tyrimus dėl, atsakovės nuomone, pastebėtų trūkumų ir identifikavo, kad: 1) „buvo naudotas kuras, turintis žymiai didesnius šių elementų kiekius, negu medienos kuras. Kai kuriuose apnašų pavyzdžiuose buvo rasti didelio natrio kiekai, kas taip pat nėra būdinga medienos kurui“; „sieros ir chloro junginių korozija pasireiškia ypač aktyviai ir tai priklauso nuo jų koncentracijos kure bei metalo paviršių temperatūros“; „kadangi tiekiamo vandens temperatūra į katilą palaikoma apie 70-80 C, o metalas įgauna temperatūrą, artimą vandens, o ne dūmų temperatūrai – tokiomis sąlygomis gali vykti intensyvi vamzdžių vidinių paviršių žematemperatūrinė sieros rūgšties ir aktyvuota chloridų korozija pagal sulfatavimo mechanizmą“ (Ataskaitos Nr. 2017.06/26 dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ biokuro vandens šildymo katilų VHB 8000 korozijos“ išvadų; 2) „remiantis rezultatais galima daryti išvadą, kad vamzdžių charakteristikos pablogėjo dėl skirtingų korozijos mechanizmų. Dabar tiriami vamzdžiai nukentėjo nuo karštos korozijos, o ankstesni sugadinimai buvo atsiradę dėl rūgščių rasojimo sukeltos korozijos. <...> Pagrindinė sugadinimo priežasties tiek šiuo, tiek ir ankstesniu atveju yra koroziją sukeliantys kuro elementai. Jei sieros / chloro balansas dūmų dujose yra nepalankus, o dujinių šarmų ir / arba sunkiųjų metalų bei vandens garų kiekis yra didelis, atsiranda tam tikros formos korozija. Rekomenduojama griežtesnė kuro kokybės kontrolė“ (Kaitintuvo vamzdžio korozijos analizės išvadų ištraukos).

135.

14Ieškovė pažymėjo, kad būtent atsakovė yra atsakinga už atsiradusius defektus (kadangi dėl jos kaltės, t. y. netinkamo kuro naudojimo (nesilaikant Taisyklėse, Instrukcijoje ir Techninėje užduotyje nurodytų reikalavimų) atsirado erozijos. Ieškovė laikotarpiu nuo 2017 iki 2018 metų atliko katilų K-4 ir 4-7 gedimo šalinimo darbus, kurie negali būti laikomi ieškovės atliktų darbų rezultato kokybės garantiniais darbais tiek dėl to, jog šie darbai nėra įtraukti į Sutarties kainą, tiek dėl to, jog tokie darbai (atsiradę dėl pačios atsakovės kaltės) negali būti laikomi papildomais darbais pagal Sutarties 11.2 p. nuostatas.

156.

16Galiojantis reglamentavimas aiškiai patvirtina atsakovės prievolę atlyginti ieškovės nuostolius, patirtus dėl papildomų darbų atlikimo defektams ištaisyti (kai Ataskaitoje ir Analizėje aiškiai konstatuota būtent atsakovės kaltė dėl defektų atsiradimo). Atsakovė katilą eksploatavo netinkamai, t. y. pažeisdama tiek Techninėje užduotyje, tiek Taisyklėse, tiek ir Instrukcijoje nurodytus reikalavimus. Dėl šios priežasties ji pati privalo prisiimti su tokiais veiksmais susijusią finansinę riziką ir atlyginti ieškovei jos patirtus nuostolius.

177.

18Kaip matyti iš Analizės ir Ataskaitos, būtent pati atsakovė yra atsakinga už atsiradusius defektus. Ir nors šiuo konkrečiu atveju ieškovė laikosi pozicijos, jog iš šios situacijos kylantys reikalavimai yra susiję su papildomais (taigi, į Sutarties apimtį jau nebepatenkančiais) darbais, tačiau net ir tuo atveju, jeigu šiuos darbus vertintume Sutarties kontekste, pagal Analizėje ir Ataskaitoje užfiksuotus duomenis ir pagal CK 6.259 str. bei Sutarties 11.2 p. nuostatas, defektai (ieškovės atliktų darbų kontekste) laikytini atsiradusiais dėl kreditorės (t. y. atsakovės) kaltės. Tai lemia, kad pati atsakovė dėl neteisingos įrenginių eksploatacijos privalo prisiimti su tuo susijusią finansinę riziką.

198.

20Ieškovė nurodė, kad atsakovė katilus eksploatavo, be kita ko, pažeisdama Taisyklių 4 ir 21 p. nuostatas, pagal kurias būtent katilo savininkui (šiuo atveju – atsakovei) tenka pareiga užtikrinti tinkamą katilo eksploataciją (įskaitant ir tinkamo kuro naudojimą eksploatacijos procese). Tai reiškia, kad atsakovė šiuo atveju gali būti laikoms pažeidusi ir norminio reglamentavimo nuostatas, susijusias su katilo eksploatacijos procesu ir vien jau tai, ieškovės nuomone, galėtų būti laikoma tinkamu atsakovės kaltės patvirtinimu.

219.

22Tokia situacija (kai ieškovė savo sąskaita atlieka papildomus gana didelės vertės darbus defektams ištaisyti, nors dėl tokių defektų yra aiškiai konstatuota paties atsakovės kaltė), neatitinka ir CK 1.5 str. įtvirtintų teisingumo ir sąžiningumo principų. Kaip matyti, Sutartis buvo tinkamai užbaigta dar 2015 m. lapkričio 5 d. (dėl darbų užbaigimo atsakovė ieškovei nepateikė jokių pretenzijų), o tai reiškia, kad papildomus (t. y. dėl paties atsakovės kaltės atsiradusių defektų pašalinimo) darbus ieškovė atliko savo sąskaita, nors už šiuos darbus atlyginti turi pati atsakovė.

2310.

24Atsakovė klaidina Teismą, pateikdama 2019 m. sausio mėn. tyrimų rezultatus. Rausvų pelenų susidarymas fiksuotas gerokai anksčiau, t. y. kai atsakovė netinkamai eksploatavo katilus, naudodamas blogos kokybės kurą (2016-2018 m.). Ieškovė kartu su šiuo dubliku pateikia tai pagrindžiančius įrodymus. Be to, atsakovė jokiais konkrečiais įrodymais nepagrindė, kad dėl rausvų pelenų susidarymo egzistuoja ieškovės kaltė. Ieškovė pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad rausvi pelenai atsirado būtent dėl netinkamo kuro struktūros, t. y. dėl to, jog atsakovė netinkamai eksploatavo katilus.

2511.

26Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė 2019 m. sausio 16 d. raštu Nr. SD-40 „Dėl kuro ir pelenų mėginių paėmimo ir išlaidų pagrindimo“ nurodė konkretų laiką (2019 m. sausio 18 d. 10:00) tyrimui atlikti, tai reiškia, kad iš anksto pasirengė tyrimui. Ieškovė atkreipė dėmesį, jog dar 2019 m. sausio 17 d. raštu Nr. IS-039 „Dėl kuro ir pelenų mėginių paėmimo“ nurodė, kad „toks planinis kuro ir pelenų mėginių ėmimas, priešingai nei teigiama Rašte, nebus objektyvus, todėl netikslingas“.

2712.

28Šios aplinkybės patvirtina, kad pati atsakovė galėjo tinkamai suplanuoti tyrimą taip, jog mėginiai būtų tinkamos kokybės. Atsižvelgiant į kartu su atsiliepimu pateiktus įrodymus dėl atlikto mėginių paėmimo, panašu, kad taip ir įvyko. Dėl šios priežasties atsakovės atliktas tyrimas ir jo rezultatai (ypač įvertinus tai, jog jie atlikti 2019 m. sausio mėnesį, t. y. po to, kai atsakovei buvo pateikta 2019-01-02 pretenzija Nr. IS-002 „Dėl negarantinio aptarnavimo bei atliktų negarantinių darbų išlaidų kompensavimo“) vienareikšmiškai vertintini kritiškai ir teismas turėtų į juos apskritai neatsižvelgti.

2913.

30Ieškovė nurodė, kad atsakovė į bylą nepateikė jokių ankstesnio laikotarpio (2016-2018 metų) duomenų (tyrimų, ataskaitų ir pan.), kurie patvirtintų jos nurodomas aplinkybes. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką – „faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja“.

3114.

32Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė objektyvius įrodymus – Ataskaitą Nr. 2017.06/26 dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ biokuro vandens šildymo katilų VHB 8000 korozijos“ ir Kaitintuvo vamzdžio korozijos analizę. Analizės 10 psl. aiškiai nurodyta, jog „pagrindinė sugadinimo priežastis tiek šiuo, tiek ir ankstesniu atveju yra koroziją sukeliantys kuro elementai. Jei sieros / chloro balansas dūmų dujose yra nepalankus, o dujinių šarmų ir / arba sunkiųjų metalų bei vandens garų kiekis yra didelis, atsiranda tam tikros formos korozija. Rekomenduojama griežtesnė kuro kokybės kontrolė“. Šiuose dokumentuose padarytų išvadų teisingumo atsakovė neginčijo, taip pat nesiėmė veiksmų, kad pati (ar jo pasamdyti ekspertai) įvertintų korozijos atsiradimo priežastis.

3315.

34Dar ieškinyje ieškovė nurodė, kad pagal Standartą medienos skiedroje kūrenimui sieros gali būti 0,1 proc. ir mažiau, o chloro – 0,05 proc. ir mažiau. Tuo tarpu atlikus atsakovės naudojamo kuro tyrimus, buvo nustatyta (ir tai taip pat yra nurodyta ieškinyje), kad vien sieros kiekis siekė 0,18 proc., o kitose vietose šie rodikliai buvo dar didesni (pelenuose katilo apačioje: sieros 2,64-4,8 proc., chloro – 0,67-1,26 proc.; katilo vamzdžių apnašose: sieros – 21,87 proc.; multiciklono pelenuose: sieros – 2,97 proc., chloro – 0,64 proc.; kondensacinio ekonomaizerio dumble: sieros – 12,07 proc., chloro – 0,4 proc.). Svarbu ir tai, jog pats katilas kaip įrenginys negamina jokių nuosėdų, todėl technologiniu atžvilgiu tokios nuosėdos aiškiai patvirtina, jog yra / buvo naudojamas blogos kokybės kuras (tuo tarpu pats įrenginys šiuo atveju neturi jokios reikšmės).

3516.

36Ieškovės nuomone, katile aptariama korozija atsirado būtent dėl netinkamos katilo eksploatacijos (naudojant netinkamos kokybės kurą) ir tokiu būdu pažeidžiant kurui taikomus normatyvus ir kitus reikalavimus. Ši aplinkybė, vadovaujantis CPK 178 str. įtvirtintomis įrodinėjimo taisyklėmis ir nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, laikytina įrodyta, todėl dėl defektų atsiradimo egzistuoja pačios atsakovės kaltė. Atitinkamai sąnaudos, susijusios su šių defektų ištaisymu, turi tekti pačiai atsakovei.

3717.

38Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad Civilinio kodekso 6.697 straipsnio 1 dalis nustato, kad rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Sutinkamai su CK 6.697 straipsnio 3 dalimi rangovas, projektuotojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Užsakovas, per garantinį laiką nustatę objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui (CK 6.697 straipsnio 5 dalis).

3918.

40Paminėtos materialiosios teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo naštos paskirstymą teisme sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų. Kasacinio teismo nutartyse akcentuojama, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės, nes užsakovas privalo įrodyti tik defektu faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis.

4119.

42Ieškovė, pateikdama Pasiūlymą atsakovės organizuotame viešajame pirkime, patvirtino, kad ji įvertino pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus, užsakovės užduotį, o sudarydama Sutartį, rangovė patvirtino, kad yra gavusi visą būtiną informaciją, kurią rangovė, panaudodama savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos bendrai Sutarties kainai arba darbams; ieškovė garantavo, kad darbai atitiks pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

4320.

44Ieškovė, žinodama atsakovės katilinėje įrengiamų katilų K-4 ir K-7 darbui keliamus reikalavimus, turėjo suprojektuoti ir pastatyti tinkamus katilinės darbui katilus, tačiau byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad šios savo prievolės tinkamai neįvykdė. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai ir paaiškinimai patvirtina, kad ieškovė suprojektavo ir pagamino katilus K-4 ir K-7 su konstrukcijos trūkumais, nes ieškovės sumontuotų katilų konstrukcija buvo netinkama darbui atsakovės Techninėje užduotyje ir Sutartyje nurodytu režimu. Vadinasi atsakovė negavo to, ko tikėjosi, nes nebuvo įvykdyti viešojo pirkimo tikslai. Ieškovė atliko tiek projektavimo, tiek statybos darbus, todėl turėjo parinkti tokią katilų konstrukciją, kuri tenkintų atsakovės poreikius. Ieškovė yra savo veiklos profesionalė, todėl jai taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip atsakomybės už savo veiklą standartai.

4521.

46Darbų kokybės garantija yra užtikrinimas, kad darbų rezultatas turi atitikti nustatytos kokybės reikalavimus ir neturės kokybės trūkumų. Pastarieji – tai trūkumai dėl netinkamos įrenginio konstrukcijos, jo surinkimo, įrenginio komplektuojančių dalių ar kitokių įrenginio kokybės trūkumų. Garantinis užtikrinimas galioja tam tikrą įstatymo ar sutarties nustatytą laiką – garantinį terminą. Jo eigos metu atsiradus defektams atsiranda rangovo atsakomybė dėl darbų kokybės. Reikalavimai darbų kokybei keliami jų perdavimo užsakovui momentu, o kokybė turi atitikti reikalavimus visą garantinį terminą.

4722.

48Teismui pateikti rašytiniai įrodymai dėl 2019 m. sausio mėnesį atsakovės atlikto ginčo katiluose naudojamo biokuro sieros ir chloro tyrimo laboratorijoje (mėginio pakuotės indentifikacinis Nr. IA4984312). Bandymų rezultatai tvirtina, kad C1 (chloro) kiekis - 0,013 proc. sausos masės. Energijos išteklių birža rašte Nr. SD-19 nurodžiusi, kad sieros ir chloro kiekius kietajame biokure reguliuoja 2017-12-06 Energetikos ministro įsakymas Nr.I-310 „Dėl kietojo biokuro reikalavimų patvirtinimo“; šio Įsakymo priede 4 yra nustatyta, jog gamybos ir pramonės paskirties pastate įrengtame 1MW ir didesnės vardinės (nominalios) galios deginimo įrenginyje, kuriame užtikrinama ne mažesnė kaip 85 degimo temperatūra ir kuriame įrengtos šios temperatūros kontrolės priemonės, naudojamo kietojo biokuro sieros ir chloro kiekis (% masės, sausos būsenos) turi būti ne mažiau nei 0,6 % ir 0,3 % atitinkamai. Taigi gauti tyrimo rezultatai tvirtina, kad atsakovės kūrenamas biokuras Mažeikių katilinėje atitinka kokybės reikalavimus.

4923.

50Nėra pagrindo sutikti su ieškovės teiginiais, jog atsakovė priėmė ieškovės perduodamus katilus, todėl ieškovė nėra kalta dėl atsiradusių defektų. Katilų defektai ir jų trūkumai paaiškėjo garantiniu laikotarpiu, po tam tikro katilų eksploatavimo laiko, jie negalėjo būti žinomi katilų priėmimo - perdavimo metu. Katilų trūkumams paaiškėjus, atsakovė nedelsiant per protingą terminą po jų nustatymo kreipdavosi į ieškovę, reikalaudama šalinti pastebėtus defektus. Tokiu būdu aplinkybė, kad dar iki eksploatacijos pradžios katilai buvo pripažinti tinkamais naudoti, šioje byloje nėra esminė.

5124.

52Teismui pateikti įrodymai, kad viena priežasčių, kuri turėjo esminės įtakos katilų vamzdžių surūdijimui, buvo ieškovės projektavimo metu techninėje dokumentacijoje klaidingai nustatytas katilų temperatūrinis režimas. Ieškovė atsakovei perduotų katilų darbo režimą sudarė 2015-11-13, o atsakovei vos pradėjus eksploatuoti katilus, nuo jų darbo pradžios 2015 m. lapkričio mėnesio, jau buvo pastebėtas rausvų pelenų susidarymas. Po daugkartinių atsakovės pateiktų pretenzijų ieškovei dėl katilų defektų ieškovė 2018-10-04 atliko katilų darbo režimo temperatūrinius pakeitimus, nuo to laiko nebestebimas rausvų pelenų susidarymas. (Ieškovės 2015-11-13 sudarytoje Katilo Nr.4 Režiminėje kortelėje eilutėje Nr.7 nurodyta vandens temperatūra už katilo 102,2 - 101,3 -101,3 -102,3 laipsniai; 2017- 11-03 Režiminėje kortelėje: 95,8 - 100,5 - 100,5 - 103,1 laipsniai, 2018-10-04 Režiminėje kortelėje: 113,4 - 111,1 - 113,2 - 114,3 laipsniai). Atsakovės Techninėje užduotyje nurodyti duomenys buvo pakankama informacija ieškovei, kaip savo srities profesionaliai rangovvei suvokti, kad atsakovės naudojamo biokuro degimo procesas tinkamai negali vykti esant 2015-11-13 Režiminėje kortelėje nustatytai temperatūrai. Ieškovei neįvertinus šio sprendinio ir kilo atitinkamos pasekmės – katilų vamzdžių korozija.

53Ieškinys atmestinas.

5425.

55Teismas nustatė, kad ieškovė su atsakove sudarė Mažeikių katilinės rekonstravimo, keičiant du susidėvėjusius garo ir vandens šildymo katilus į du naujus po 8 kW nominalios galios vandens šildymo biokuro katilus, darbų pirkimo sutartį Nr.PA-15-034/29, pagal kurią ieškovė suprojektavo ir pagamino katilus, dėl kurių kokybės ir yra kilęs ginčas. Techninėje užduotyje numatyta, kad biokuras yra medienos 90 proc. skiedra ir 10 proc. pjuvenos ir kito medžio apdirbimo smulkinto mišinio. Biokure negali būti priemaišų (metalo, betono, žemės, ledo gabalų, akmenų, chemiškai apdorotos medienos, smėlio, sprogstamos medžiagos ar kitos priemaišos, galinčios pakenkti degimo procesui bei katilinės mechanizmams).

5626.

57Kaitintuvo vamzdžio korozijos analizė, atlikta Suomijoje, patvirtino, kad vamzdžių gedimai atsirado 17000 iki 25000 valandų tarnavimo laikotarpiu. Kaip nurodyta išvadoje, šis terminas yra labai mažas. Ekspertas nurodė, kad pagrindinė katilo vamzdžių sugadinimo priežastis yra korozija, kurią kelia kuro elementai. Kito ieškovės ir atsakovės įrangos kokybės lūkesčių, t.y. darbų rezultatų pažeidimo nenustatyta.

5827.

59Teismas sprendžia, kad katilai buvo sumontuoti 2015-10-29. Ginčo dėl to nėra. Dvejiems metams jiems buvo suteikta garantija. Pirmasis atsakovės reikalavimas pašalinti gedimus buvo gautas 2017-04-25, prakiurus kaitriniams vamzdžiams. Taigi, gedimai atsirado anksčiau, nei baigėsi garantinis laikotarpis. Pagal Sutarties 11.2 punktą numatyta, kad darbų garantinis terminas nustatomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektus arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba su bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

6028.

61Teismas daro išvadą, kad ieškovė privalo įrodyti, jog atsakovė kokiais nors veiksmais yra kalta dėl katilų sugedimu (korozijos), tik tokiu atveju nebegaliotų jos teisė į defektinių trūkumų šalinimą. Tuo tarpu nėra nuneigta ir atsakovės nuostata, kad ieškovė projektavimo metu neteisingai nustatė katilų temperatūrinį režimą, kurį reguliavo tik pati ieškovė. Teismas neturi pareigos rinkti įrodymų tokio pobūdžio bylose, kokia yra nagrinėjama, todėl primygtinai siūlyti atlikti ekspertizę nėra pagrindo. Tuo tarpu surinkti įrodymai neįrodė ieškovės reikalavimų pagrįstumo.

6229.

63Atmetant ieškinį, iš ieškovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos atsakovei (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

64Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

65Ieškovės UAB „Enerstena“ ieškinį atsakovei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atmesti.

66Priteisti iš ieškovės UAB „Enerstena“ atsakovei UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 4936,82 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt šešis eurus aštuoniasdešimt du centus) bylinėjimosi išlaidų.

67Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. sekretoriaujant D. T.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui P. K.,... 4. atsakovo atstovams advokatui V. K., E. Ž., A. Č., žodinio teismo posėdžio... 5. 1.... 6. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Enerstena“ kreipėsi į... 7. 2.... 8. Nurodė, jog 2015 m. balandžio 3 d. ieškovė ir atsakovė viešojo pirkimo... 9. 3.... 10. Ieškovė visus pagal Sutartį numatytus darbus atliko tinkamai ir laiku... 11. 4.... 12. Ieškovė atliko išsamius tyrimus dėl, atsakovės nuomone, pastebėtų... 13. 5.... 14. Ieškovė pažymėjo, kad būtent atsakovė yra atsakinga už atsiradusius... 15. 6.... 16. Galiojantis reglamentavimas aiškiai patvirtina atsakovės prievolę atlyginti... 17. 7.... 18. Kaip matyti iš Analizės ir Ataskaitos, būtent pati atsakovė yra atsakinga... 19. 8.... 20. Ieškovė nurodė, kad atsakovė katilus eksploatavo, be kita ko, pažeisdama... 21. 9.... 22. Tokia situacija (kai ieškovė savo sąskaita atlieka papildomus gana didelės... 23. 10.... 24. Atsakovė klaidina Teismą, pateikdama 2019 m. sausio mėn. tyrimų rezultatus.... 25. 11.... 26. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė 2019 m. sausio 16 d. raštu Nr. SD-40... 27. 12.... 28. Šios aplinkybės patvirtina, kad pati atsakovė galėjo tinkamai suplanuoti... 29. 13.... 30. Ieškovė nurodė, kad atsakovė į bylą nepateikė jokių ankstesnio... 31. 14.... 32. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė objektyvius įrodymus – Ataskaitą Nr.... 33. 15.... 34. Dar ieškinyje ieškovė nurodė, kad pagal Standartą medienos skiedroje... 35. 16.... 36. Ieškovės nuomone, katile aptariama korozija atsirado būtent dėl netinkamos... 37. 17.... 38. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė prašė ieškinį atmesti. Ji nurodė, kad... 39. 18.... 40. Paminėtos materialiosios teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo... 41. 19.... 42. Ieškovė, pateikdama Pasiūlymą atsakovės organizuotame viešajame pirkime,... 43. 20.... 44. Ieškovė, žinodama atsakovės katilinėje įrengiamų katilų K-4 ir K-7... 45. 21.... 46. Darbų kokybės garantija yra užtikrinimas, kad darbų rezultatas turi... 47. 22.... 48. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai dėl 2019 m. sausio mėnesį atsakovės... 49. 23.... 50. Nėra pagrindo sutikti su ieškovės teiginiais, jog atsakovė priėmė... 51. 24.... 52. Teismui pateikti įrodymai, kad viena priežasčių, kuri turėjo esminės... 53. Ieškinys atmestinas.... 54. 25.... 55. Teismas nustatė, kad ieškovė su atsakove sudarė Mažeikių katilinės... 56. 26.... 57. Kaitintuvo vamzdžio korozijos analizė, atlikta Suomijoje, patvirtino, kad... 58. 27.... 59. Teismas sprendžia, kad katilai buvo sumontuoti 2015-10-29. Ginčo dėl to... 60. 28.... 61. Teismas daro išvadą, kad ieškovė privalo įrodyti, jog atsakovė kokiais... 62. 29.... 63. Atmetant ieškinį, iš ieškovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos... 64. Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas... 65. Ieškovės UAB „Enerstena“ ieškinį atsakovei UAB „Mažeikių šilumos... 66. Priteisti iš ieškovės UAB „Enerstena“ atsakovei UAB „Mažeikių... 67. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...