Byla 2-6218-650/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S.Imperija Creditor.lt“ ieškinį atsakovei A. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės, kaip mirusiojo skolininko V. P. teisių perėmėjos ir palikimą priėmusios A. P. 599,00 Lt skolą, 1078,20 Lt delspinigius, 150,00 Lt baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas - 54,00 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau ji per teismo nustatytą 30 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad UAB „S.Imperija Creditor.lt“ su V. P. 2010-04-12 sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti šiam asmeniui kreditą, o V. P. įsipareigojo gautą kreditą grąžinti laiku, sumokėti kredito mokestį ir netesybas (Sutarties 9.1. p.) (b. l. 10-15). Ieškovas 2010-10-04 suteikė V. P. 500,00 Lt kreditą, numatant kredito grąžinimo terminą iki 2010-12-09. Suėjus terminams atsakovas kreditų su kredito mokesčiais negrąžino. Kredito gavėjui laiku neatsiskaičius su ieškovu, jis įsipareigojo mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų kitų nei kreditas pagal sutartį numatytų sumų (Sutarties 6, 9.1. p.). Kredito gavėjui neatsiskaičius su ieškovu už paskolas buvo priskaičiuotos baudos pagal sutarties 9.3 punktą, ir V. P. liko skolingas 150,00 Lt baudos. Ieškovas teigia, kad šis skolininkas sutartinių įsipareigojimų nevykdė, sutartyje numatytomis sąlygomis kredito negrąžino, į ieškovo raginimus sumokėti skolą nereagavo. Ieškinyje nurodyta, kad V. P. liko skolingas ieškovui 599,00 Lt skolos, 1078,20 Lt delspinigių, 150,00 Lt baudos. Duomenų, jog šis skolininkas būtų atsiskaitęs su ieškovu byloje nėra. Iš 2014-06-27 Tauragės 2-ojo notarų biuro teikto ieškovui pranešimo Nr. S-77 matyti, kad V. P. mirė 2012-04-16, Tauragės rajono 2-ajame notaro biure užvesta paveldėjimo byla; palikimą priėmė mirusiojo dukterėčia A. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ). Todėl konstatuotina, kad visos palikėjo V. P. teisės ir pareigos A. P., priėmus palikimą kreipiantis su pareiškimu į notarą perėjo jai, todėl iš jos išieškotina ieškovo reikalaujama skola, delspinigiai, bauda, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos (CK 5.52 str., 6.4; 6.37 str., 6.128 str. 1 d.).

6Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai - suteikė paskolą, tačiau V. P. savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino ir kitų mokesčių nesumokėjo. Jis pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200, 6.205 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), todėl iš atsakovės A. P. ieškovui priteistina V. P. 599,00 Lt negrąžinta skola.

7Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformtuotą praktiką, netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog V. P. sutarties sudarymo su ieškovu metu buvo vartotojas, turintis ribotas galimybes derėtis dėl standartinių sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant tokią sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti iš skolininko V. P. teisių perėmėjos A. P. delspinigiai, kurie siekia 1078,20 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (599,00 Lt), teismo manymu, yra aiškiai per dideli.

8CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Kaip jau minėta, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, ne verslo subjektas, ir sudarant sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, neturinti galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų, yra pagrindas laikyti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra nepagrįstai didelė ir prieštarauja esminiams civilinių teisinių santykių principams: sąžiningumo, protingumo ir teisingumo. Konstatuotina, kad ieškovas nesiėmė aktyvių priemonių išieškoti skolą, nesikreipė savalaikiai į teismą savo teisių gynimui. Dėl minėtos priežasties skola išieškoma ne iš V. P., o iš jo teisių perėmėjos. Tokie ieškovo neaktyvūs veiksmai lėmė neadekvačias ir viršijančias skolos sumą netesybas. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė su kreditoriumi sudarytos sutarties ir nesiėmė veiksmų skolai padengti pagal sutartį ieškovui, tačiau ši aplinkybė, įvertinus aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nelaikytina objektyviai svarbia ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl nerūpestingo atsakovo elgesio. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, atsakovei delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina atsakovei prašomi priteisti už negrąžintą 599,00 Lt skolą delspinigiai skaičiuotini po 0,05 procento ir mažintini iki 53,91 Lt. Teismo vertinimu, tokia priteistina delspinigių suma iš atsakovės (teisių perėmėjos) laikytina pakankama atlyginti ieškovo nuostolius, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o likusi reikalavimo dėl delspinigių už pagrindinę skolą priteisimo dalis atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 straipsnio 7 dalis, CK 1.5 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis).

9Pagal Sutarties 9.3 punktą V. P. neatsiskaičius su ieškove buvo priskaičiuota 150,00 Lt bauda, kuri priteistina iš mirusiojo skolininko teisių perėmėjos atsakovės A. P.. Be to pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d., atsakovė privalo ieškovui mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 802,91 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-07-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 54,00 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str.1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 82 b. l.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės A. P. ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „S.Imperija Creditor.lt“ 599,00 Lt (penkių šimtų devyniasdešimt devynių litų) skolą, 53,91 Lt (penkiasdešimt trijų litų, 91 cento) delspinigius, 150,00 Lt (vieno šimto penkiasdešimt litų) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 802,91 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2014-07-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų) bylinėjimosi išlaidas.

14Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai