Byla A2.8.-20-780/2015
Dėl ne Bendrijos prekių (cigarečių) įvertinimo patvirtina, kad vieno pakelio cigarečių „Golden Gate Red“ vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 2,19 EUR (b. l. 11-14)

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs R. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, vedusio, dirbančio UAB ( - ) mašinistu, gyvenančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje jam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1632 straipsnio 4 dalį,

Nustatė

2R. P. 2015 m. sausio 8 d. 12 val. Lazdijų r. sav. Būdviečio sen. Zelionkos k. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) bagažinėje, gabeno akcizais apmokestinamas prekes – 1500 pakelių cigarečių „Golden Gate Red“, nepažymėtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, cigarečių vertė įskaitant privalomus mokėti mokesčius yra 3 285 EUR, t. y. 87,23 minimalių gyvenimo lygių (MGL), tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Taisyklės) 2.1.1 punkte nustatytą akcizais apmokestintų prekių gabenimo ir laikymo tvarką, kuri nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, o fiziniams asmenims leidžiama gabenti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis nepaženklintus tabako gaminius, jeigu jie gabena įvežtus iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais nustatyto kiekio, leidžiamo keleiviams įvežti oro transportu iš trečiųjų šalių be importo muitų, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų (Taisyklių 3.3 punktas). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 439 (nauja redakcija nuo 2008-12-01) patvirtintų Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklių 8.1.1 punkte numatyta, kad keleiviams, atvykstantiems oro transportu, nustatomas įvežamų prekių, neapmokestinamų importo PVM ir akcizais, kiekis – 200 vienetų cigarečių.

3R. P. savo kaltę pripažino. Paaiškino, kad 1 500 pakelių cigarečių nusipirko prie Kybartų turgavietės iš nepažįstamo asmens. Ketindamas jas parduoti, nuvežė į mišką Zelionkos kaime ir paslėpė po šakomis, tačiau prie cigarečių buvo sulaikytas pareigūnų. Cigaretės buvo sudėtos į du turistinius krepšius ir į vieną kuprinę. Gailisi, prašo skirti minimalią baudą ir nekonfiskuoti automobilio, nes cigaretes vežė atvirai, jų neslėpė slėptuvėse, o automobilis reikalingas vaikams į mokyklą nuvežti ir į darbą nuvažiuoti.

4Be paties pažeidėjo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu (b. l. 5), Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūno tarnybiniu pranešimu (b. l. 6), daiktų (prekių) paėmimo protokolu (b. l. 8). Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija dėl ne Bendrijos prekių (cigarečių) įvertinimo patvirtina, kad vieno pakelio cigarečių „Golden Gate Red“ vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, yra 2,19 EUR (b. l. 11-14).

5Byloje nustatyta, kad rastos cigaretės nepažymėtos banderolėmis, todėl akivaizdu, kad šios prekės įvežtos ne iš Europos Sąjungos valstybės.

6Registracijos liudijimas (b. l. 10) ir autotransporto duomenys (b. l. 17-18) patvirtina, kad automobilio „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra R. P..

7Įvertinus ištirtus duomenis, pripažintina įrodytu, kad R. P., pažeisdamas nustatytą tvarką, laikė ir gabeno administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas akcizines prekes ir jo veika pagrįstai kvalifikuota pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį, nes bendra neteisėtai gabentų akcizais apmokestinamų prekių vertė viršija penkiasdešimties MGL dydžio sumą (sudaro 87,23 MGL).

8Pažymėtina, kad R. P. gabeno didelį kiekį cigarečių, kurių vertė daugiau kaip pusantro karto viršija ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą 50 MGL dydžio ribą, nuo kurios atsiranda atsakomybė pagal šią straipsnio dalį, todėl jo padarytas pažeidimas laikytinas vienu iš pavojingiausių ekonominių pažeidimų, kuriais daroma didelė žala ekonominiams (taip pat ir mokestiniams) santykiams, rinkos funkcionavimui ir sąžiningai konkurencijai. Jau vien sankcijos dydis parodo, kad valstybė tokius pažeidimus laiko pavojingais, todėl griežtai baustinais. Todėl sankcijoje numatyta didelė bauda ir galimas automobilio konfiskavimas savaime nėra per griežta ir teisingumo principo neatitinkanti nuobauda.

9Skiriamos nuobaudos dydį sankcijos ribose lemia ne tik pažeidimo pavojingumas, bet ir pažeidėjo asmenybė, lengvinančios ir sunkinančios atsakomybę aplinkybės, jo turtinė padėtis.

10R. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, per metus du kartus baustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, tačiau tokio pobūdžio pažeidimą padarė pirmą kartą. Jo turtinė padėtis nėra labai sunki, jis dirba ir gauna didesnį darbo užmokestį nei minimali alga, tačiau pažymėtina, kad jis turi ir finansinių įsipareigojimų išlaikant dukrą iš pirmos santuokos ir gražinant būsto paskolą bankui. Todėl už pirmą kartą padarytą tokio pobūdžio pažeidimą R. P. jam skirtina minimali sankcijoje numatyta bauda su cigarečių konfiskavimu.

11Nors už šį pažeidimą galimas ir automobilio konfiskavimas, tačiau pažymėtina, kad transporto priemonės, kuria pažeidžiant nustatytą tvarką gabenamos akcizais apmokestinamos prekės, konfiskavimas pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį nėra privalomas. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo specialiai pritaikyta pažeidimui daryti, ir jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys bylose Nr. N575-215/2009, N62-2803/2010, N575-320/2012, N662-1113/2012). Nors nagrinėjamu atveju R. P. neteisėtai gabeno 1 500 pakelių cigarečių, tačiau duomenų, kad automobilyje buvo įrengtos specialios slėptuvės, kad buvo perdarytos automobilio konstrukcijos, nėra, gabentos cigaretės nebuvo paslėptos ir automobilis nebuvo specialiai paruoštas tokiai neteisėtai veiklai vykdyti. Todėl atsižvelgiant į pinginės sankcijos griežtumą ir skirtinos baudos dydį bei pažeidėjo turtinę padėtį, pripažintina, kad už pirmą kartą padarytą tokį pažeidimą automobilio konfiskavimas nėra būtinas siekiant nuobaudos tikslų, nes tokia sankcija neatitiktų teisingumo ir atsakomybės proporcingumo principo šiuo konkrečiu atveju.

12Vadovaudamasis ATPK 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjas

Nutarė

13R. P. pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, ir nubausti 2 896 EUR (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų) bauda su prekių – 1 500 pakelių cigarečių „Golden Gate Red“, konfiskavimu.

14Automobilį „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) kėbulo Nr. ( - ), po nutarimo įsiteisėjimo grąžinti savininkui R. P..

15Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

16Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, arba Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, arba Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, arba Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ banke, arba Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos pavadinimas – administracinė bauda, įmokos kodas – 6097, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Paskirtą baudą galima sumokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuje ar „Perlo“ terminale. Atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu organas (pareigūnas) ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų. Asmuo, kuriam paskirtos baudos mokėjimas išdėstytas per tam tikrą laikotarpį, jeigu pasunkėja jo materialinė padėtis ar yra kitų reikšmingų aplinkybių, gali kreiptis į nutarimą priėmusį organą dėl nesumokėtos baudos dalies, ne mažesnės kaip du šimtai trisdešimt vienas euras, pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais. Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per nurodytą terminą, nutarimas skirti baudą siunčiamas antstoliui vykdyti. Baudą išieškant antstoliui priverstiniu būdu, pažeidėjas taip pat turi atlyginti ir vykdymo išlaidas.

Proceso dalyviai