Byla 2A-833-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Daliai Višinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutuojančios UAB „Vitaugė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1338-599/2009 pagal ieškovo Bankrutuojančios UAB „Vitaugė“ ieškinį atsakovui UAB „Artakija“ dėl skolos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

32008-09-15 ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 16276,92 Lt įsiskolinimą už atliktus darbus, 2987,38 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-09-09 su atsakovu sudarė Rangos sutartį Nr. 06/09/09, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus statybos darbus ( - ), Birštone, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už ieškovo atliktus darbus. Ieškovas sutartyje numatytus įsipareigojimus įvykdė bei kreipėsi į atsakovą, prašydamas pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą. Atsakovas darbų priėmimo – perdavimo akto iki šiol nepasirašė bei neapmokėjo už ieškovo atliktus darbus (LR CK 6.681 str., 6.687 str.).

4Atsakovas UAB „Artakija“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas netinkamai ir ne laiku vykdė rangos sutartyje prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas ne kartą informavo ieškovą apie netinkamą ir nekokybišką darbų atlikimą bei vėlavimą atlikti minėtoje rangos sutartyje nurodytus darbus. Ieškovas į atsakovo raginimus nereagavo, todėl atsakovas buvo priverstas samdyti kitus rangovus darbams atlikti bei pabaigti, bandydamas išvengti didesnių nuostolių (CK 6.10 str., 6.71 str., 6.245 str. – 6.249 str., 6.256 str., 6.655 str., 6.658 str., 6.665 str.).

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-09-29 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovo UAB „Vitaugė“ reikalavimo įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Artakija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas 19264,30 Lt sumai.

6Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo UAB „Atakija“ atskirąjį skundą, 2009-01-13 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-09-29 nutartį pakeitė. Teisėjų kolegija Nutarė

71) Pakeisti nutarties dalį, kuria areštuotas atsakovui UAB „Artakija” nuosavybės teise priklausantis turtas ar piniginės lėšos 19264,30 Lt sumai, nurodant, kad ieškovo UAB „Vitaugė“ (į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), Alytuje) reikalavimams užtikrinti yra areštuojamas atsakovui UAB „Artakija” (į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), Vilniuje) nuosavybės teise priklausantis 19264,30 Lt vertės nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas, uždraudžiant tuo turtu disponuoti, nesant ar esant nepakankamai UAB „Artakija” priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštuojamos UAB „Artakija” piniginės lėšos, esančios atsikaitomosiose sąskaitose, leidžiant atsakovui UAB „Artakija” atlikti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, valstybiniam socialiniam draudimui ir su darbo santykiais susijusius mokėjimus.

82) Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-03-24 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad šalys sudarė Rangos sutartį Nr. 06/09/09, kuria ieškovas įsipareigojo statybos objektuose, esančiuose ( - ) bei ( - ), Birštone, per 30 dienų nuo objekto savininko sutikimo bei įrangos pateikimo dienos atlikti keturių šilumos modulių gamybą, prijungimą prie tinklų, elektros maitinimo privedimą prie šilumos mazgo bei priduoti objektą šilumos tinklams Birštono mieste, o atsakovas įsipareigojo, per 35 dienas nuo akto pasirašymo datos pilnai atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus. Teismas konstatavo, jog ieškovas minėtų darbų nustatytu laiku neatliko bei minėtus darbus atliko su trūkumais, todėl atsakovas, siekiant laiku priduoti objektus bei ištaisyti ieškovo atliktų darbų broką, buvo priverstas samdyti kitą rangovą, ir ginčo objektuose visus darbus iš naujo atliko, juos perdarė bei pridavė kitas rangovas. Šalys nepasirašė atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto, pagal kurį būtų galima spręsti apie ieškovo dalinai ar pilnai atliktus darbus bei jų atlikimo kokybę. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys yra nepagrįstas bei neįrodytas (CK 6.662 str. – 6.665 str.).

10Ieškovas BUAB „Vitaugė“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-03-24 sprendimą ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 16276,92 Lt įsiskolinimą už atliktus darbus, 2987,38 Lt delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, 2009-06-01 buvo gautas ieškovo BUAB „Vitaugė“ ir atsakovo UAB „Artakija“ prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti ieškovo BUAB „Vitaugė“ ir atsakovo UAB „Artakija“ 2009-05-25 sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje. Šalys patvirtino, kad joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos CPK 293 str. 3 p., kad teismui patvirtinus sutartį, byla yra nutraukiama ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima. Šia sutartimi šalys prašė teismo ne vėliau kaip taikos sutarties įsiteisėjimo dieną, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikomas atsakovui 2008-09-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1338-599/2009. Šalys pareiškė, kad atskiras prašymas dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nebus teikiamas.

12Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą (LR CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p., Įmonių bankroto įstatymas). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas ir bylos nutraukimas sudaro pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo 2009-03-24 sprendimą.

13Ieškovas yra sumokėjęs šioje byloje už ieškinį 578 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1). Sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio šioje byloje, atsižvelgiant į tai, kad žyminis mokestis buvo sumokėtas iki bankroto bylos iškėlimo. Šalių prašymu naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos šioje byloje pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-09-29 nutartį, pakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-01-13 nutartimi (Turto arešto aktas Nr.1008001713).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 150 str. 1 d., 293 str. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

15Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 24 d. sprendimą.

16Patvirtinti tarp ieškovo BUAB „Vitaugė“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), Alytus, a/s ( - ), AB DnB NORD bankas, ir atsakovo UAB „Artakija“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), Vilnius, a/s ( - ), AB SEB bankas, sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

17„1. Šalys patvirtina, kad ši sutartis yra abiems šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo užkertamas kelias tolimesniems ginčams.

182. Šalys susitaria, kad atsakovas UAB „Artakija“ sumoka ieškovui BUAB „Vitaugė“ 3000 Lt ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

193. Šalys susitaria, kad šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos tenka joms pačioms ir iš kitos šalies nepriteisiamos.

204. Ieškovas įsipareigoja sumokėti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

215. Šalys susitaria, kad, įsigaliojus šiai sutarčiai, jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų viena kitos atžvilgiu neturės ir nereikš ateityje.

226. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 293 str. 3 p.), kad teismui patvirtinus taikos sutartį, byla yra nutraukiama ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.“

23Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutuojančios UAB „Vitaugė“ ieškinį atsakovui UAB „Artakija“ dėl skolos išieškojimo.

24Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartį, pakeistą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 13 d. nutartimi, kuria buvo areštuotas atsakovui UAB „Artakija” nuosavybės teise priklausantis turtas ar piniginės lėšos 19264,30 Lt sumai, nurodant, kad ieškovo BUAB „Vitaugė“ (į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), Alytuje) reikalavimams užtikrinti yra areštuojamas atsakovui UAB „Artakija” (į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), Vilniuje) nuosavybės teise priklausantis 19264,30 Lt vertės nekilnojamasis turtas, kilnojamasis turtas, uždraudžiant tuo turtu disponuoti, o nesant ar esant nepakankamai UAB „Artakija” priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštuojamos UAB „Artakija” piniginės lėšos, esančios atsikaitomosiose sąskaitose, leidžiant atsakovui UAB „Artakija” atlikti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, valstybiniam socialiniam draudimui ir su darbo santykiais susijusius mokėjimus, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Turto arešto aktų registrui (Turto arešto aktas Nr.1008001713).

25Grąžinti ieškovui Bankrutuojančiai UAB „Vitaugė“ (j. a. k. ( - )) 433,50 Lt (keturis šimtus trisdešimt tris litus 50 ct) sumokėto žyminio mokesčio, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 2008-09-15 ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 16276,92 Lt... 4. Atsakovas UAB „Artakija“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti.... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008-09-29 nutartimi ieškovo prašymą... 6. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 7. 1) Pakeisti nutarties dalį, kuria areštuotas atsakovui UAB „Artakija”... 8. 2) Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-03-24 sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Ieškovas BUAB „Vitaugė“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 11. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, 2009-06-01 buvo gautas... 12. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos... 13. Ieškovas yra sumokėjęs šioje byloje už ieškinį 578 Lt žyminio mokesčio... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 150 str. 1 d., 293 str. 5... 15. Panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. kovo 24 d. sprendimą.... 16. Patvirtinti tarp ieškovo BUAB „Vitaugė“, juridinio asmens kodas ( - ),... 17. „1. Šalys patvirtina, kad ši sutartis yra abiems šalims priimtinas... 18. 2. Šalys susitaria, kad atsakovas UAB „Artakija“ sumoka ieškovui BUAB... 19. 3. Šalys susitaria, kad šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos tenka joms... 20. 4. Ieškovas įsipareigoja sumokėti išlaidas, susijusias su procesinių... 21. 5. Šalys susitaria, kad, įsigaliojus šiai sutarčiai, jokių pretenzijų ir... 22. 6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 23. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutuojančios UAB „Vitaugė“... 24. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas pagal Vilniaus miesto 1... 25. Grąžinti ieškovui Bankrutuojančiai UAB „Vitaugė“ (j. a. k. ( - ))...