Byla A-822-6-14
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. K. prašymą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas D. K. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos priteisti 1 291,97 Lt darbo užmokesčio dalį už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

7Prašyme nurodė, kad yra valstybinės tarnautojas, dirbantis Kalvarijos savivaldybės administracijoje. Laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. už darbą sumokėtas ne visas jam priklausantis darbo užmokestis. 2008 m. gruodžio 19 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas, kurio 3 straipsnis nuo 2009 m. sausio 1 d. sumažino valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį nuo 2008 metais galiojusio 490 Lt iki 475 Lt, t. y. 15 Lt, o 2009 m. liepos 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį sumažino iki 450 Lt, t. y. 40 Lt lyginant su 2008 metais galiojusiu dydžiu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. balandžio 20 d. sprendime išaiškino, jog tik kai yra oficialiai konstatuota, kad valstybėje susiklostė itin sunki netrumpalaikė ekonominė, finansinė padėtis, dėl kurios valstybė nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, įstatymų leidėjas gali laikinai mažinti iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamų institucijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų atlyginimus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė tik 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl ekonominio sunkmečio“ oficialiai konstatavo, jog Lietuvos Respublikoje susiklostė itin sunki netrumpalaikė ekonominė padėtis, todėl laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. jam buvo neteisėtai sumažintas darbo užmokestis, dėl to susidariusi nepriemoka turi būti priteista iš atsakovo. Kadangi anksčiau priimti 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas ir 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytiems teisėtų lūkesčių ir teisinės valstybės principams, nes yra priimti prieš tai, kai buvo oficialiai konstatuota, kad valstybėje susiklostė itin sunki netrumpalaikė ekonominė padėtis, pareiškėjas prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl aptariamų įstatymų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

8Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo prašymu nesutinka.

9Atsakovas pažymėjo, jog Kalvarijos savivaldybės administracija, laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjui darbo užmokestį, vadovavosi galiojančiomis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – ir VTĮ) 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo yra nepagrįstas. Tačiau, atsakovo nuomone, yra pakankamas pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl aptariamų įstatymų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

10II.

11Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu pareiškėjo prašymą atmetė kaip nepagrįstą.

12Teismas įvertino VTĮ 24 straipsnio 2 dalyje (2008 m. gruodžio 19 d. redakcija Nr. XI-84) įtvirtintą reguliavimą ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendime pateiktus motyvus ir akcentavo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nors ir išaiškino, jog iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamų valstybės institucijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų atlyginimai gali būti mažinami tik išskirtiniais atvejais, tačiau pripažino, jog toks mažinimas valstybėje susidarius ypatingai situacijai (kilus ekonomikos krizei ir kt.) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ Nr. XI-52 patvirtino Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, kurios antroje dalyje – Krizės įveikimo planas – konstatuojama, jog daugelis makroekonomikos rodiklių ir jų prognozės akivaizdžiai rodo, kad Lietuva atsidūrė ekonomikos krizėje. Šioje programoje, anot teismo, jau buvo numatytos taupymo ir efektyvaus mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo priemonės. Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą programą Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. priėmė nutarimą Nr. 1295 „Dėl ekonominio sunkmečio“, kuriame dar kartą pažymėjo, jog valstybėje 2008 metų pabaigoje prasidėjo precedento neturintis ekonomikos sunkmetis. Nutarimas priimtas siekiant užtikrinti, kad išlaidų mažinimas kuo mažiau pakenktų socialinių išmokų sektoriui. Teismas sprendė, kad minėtas nutarimas laikytinas tik viena iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 metų programos įgyvendinimo priemonių, jis nėra susijęs su valstybės tarnyba ir nelaikytinas pirmu oficialiu paskelbimu apie prasidėjusią ekonominę krizę. Teismas padarė išvadą, kad Kalvarijos savivaldybės administracija, apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjui darbo užmokestį, pagrįstai vadovavosi galiojančiais teisės aktais. Taip pat teismas netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar 2008 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnis ir 2009 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymas atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, nes pareiškėjas nepagrindė prašymo teisiniais argumentais, o teismui jokių abejonių, kad pareiškėjo nurodytos įstatymų nuostatos prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nekilo.

13III.

14Pareiškėjas D. K. nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą tenkinti.

15Pareiškėjas pažymi, kad kreipėsi į teismą nurodydamas, jog teisės aktai, kurių pagrindu sumažėjo jos darbo užmokestis, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, o pirmosios instancijos teismui nepagrįstai nekilo abejonių dėl šių aktų konstitucingumo. Apeliacinį skundą grindžia argumentais, išdėstytais prašyme, adresuotame pirmosios instancijos teismui, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu ir tvirtindama, kad tik 2009 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio“ oficialiai buvo konstatuota, kad Lietuvos Respublikoje susiklostė itin sunki netrumpalaikė ekonominė padėtis. Nurodo, kad yra pakankamas pagrindas šioje byloje teismui kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl aptariamų įstatymų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės ir teisėtų lūkesčių principui.

16Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą su juo nesutinka, prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

17Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas vykdė ir vykdo galiojančius teisės aktus dėl valstybės tarnautojų darbo užmokesčio. Atsakovas pareiškėjo darbo užmokestį skaičiavo, taikydamas aktualiu laikotarpiu galiojusį (atlyginimo) bazinį dydį, o pareiškėjas savo skunde neteigia, kad jo darbo užmokestis buvo skaičiuojamas ne pagal galiojančius teisės aktus. Esant šioms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad prašymą atmeta, nes teismas negali spręsti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio padidinimo klausimo, vadovaudamasis politiniais ar ekonominiais motyvais.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui D. K. neišmokėtos 1 291,97 Lt darbo užmokesčio dalies už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., kuri susidarė sumažinus pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį, taikant Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio (2008 m. gruodžio 19 d., 2009 m. liepos 17 d. redakcijos) nuostatas.

212008 m. gruodžio 19 d. priimtu Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsniu nuo 2009 m. sausio 1 d. buvo sumažintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis iki 475 Lt.

222009 m. liepos 17 d. priėmus Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymą, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. sumažintas iki 475 Lt, o nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. – iki 450 Lt.

23Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl Seimo 2009 m. liepos 17 d. priimto Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio konstitucingumo, 2013 m. liepos 1 d. nutarime konstatavo, kad Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsniu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. valstybės politikų, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos, Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimai ir karių tarnybiniai atlyginimai, vertinant procentais, sumažinti vienodu mastu (proporcingai) ir tam pačiam laikotarpiui; taigi nėra pagrindo teigti, kad šiuo įstatymu nustatytas teisėjų atlyginimų mažinimo mastas buvo neproporcingas ar diskriminacinis. Šiame nutarime taip pat pažymėjo, kad Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsniu padarytas nukrypimas nuo inter alia iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio imperatyvo, kad leisdamas įstatymus Seimas yra saistomas savo paties priimtų įstatymų, konstituciškai pateisinamas siekiu užtikrinti svarbų viešąjį interesą, – garantuoti viešųjų finansų stabilumą, neleisti susidaryti pernelyg dideliam biudžeto deficitui valstybėje dėl ekonomikos krizės susiklosčius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, – lemiančiu skubių ir veiksmingų sprendimų būtinybę. Taigi šioje konstitucinės justicijos byloje Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 91-3915) 1 straipsnis tiek, kiek jame teisėjams nustatytas laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. taikomas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) 450 Lt bazinis dydis, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

24Taigi minėtame nutarime Konstitucinis Teismas padarė išvadą, jog valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio mažinimas nepažeidė Konstitucijos (susiklosčius itin sunkiai ekonominei-finansinei padėčiai valstybėje įstatymų leidėjas galėjo nuspręsti sumažinti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį). Šis bazinis dydis buvo mažinamas nuosekliai, t. y. nuo 490 Lt iki 475 Lt, o vėlesne įstatymo redakcija – iki 450 Lt, todėl valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas ir vėlesnė jo redakcija atitiko objektyvų siekį – garantuoti viešųjų finansų stabilumą.

25Esant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimui, pareiškėjo argumentai, jog nurodytos įstatymų redakcijos buvo priimtos iki oficialiai buvo konstatuota, kad valstybėje susiklostė itin sunki ne trumpalaikė ekonominė padėtis, yra nereikšmingi. Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ Nr. XI-52 buvo konstatuota, kad Lietuva atsidūrė ekonomikos krizėje, o iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamų valstybės institucijų pareigūnų ir valstybės tarnautojų (kitų darbuotojų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų) atlyginimų mažinimas, susiklosčius tokiai padėčiai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl ekonominio sunkmečio“ nelaikytinas pirmu oficialiu paskelbimu apie prasidėjusią ekonominę krizę.

26Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjant šį administracinį ginčą, buvo visapusiškai ištirtos ir įvertintos ginčui reikšmingos aplinkybės, ir pagrįstai padaryta išvada, jog Kalvarijos savivaldybės administracija, apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjui darbo užmokestį, pagrįstai vadovavosi tuo metu galiojančiomis Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriaus nuostatomis, reglamentuojančiomis darbo užmokesčio valstybės tarnautojams apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymu. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą, remiantis jame nurodytais motyvais, nėra jokio pagrindo, todėl skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą atmesti.

29Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas D. K. kreipėsi į Kauno apygardos... 7. Prašyme nurodė, kad yra valstybinės tarnautojas, dirbantis Kalvarijos... 8. Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, kad su... 9. Atsakovas pažymėjo, jog Kalvarijos savivaldybės administracija, laikotarpiu... 10. II.... 11. Kauno apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 12. Teismas įvertino VTĮ 24 straipsnio 2 dalyje (2008 m. gruodžio 19 d.... 13. III.... 14. Pareiškėjas D. K. nesutikdamas su Kauno apygardos... 15. Pareiškėjas pažymi, kad kreipėsi į teismą nurodydamas, jog teisės aktai,... 16. Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjo... 17. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui 21. 2008 m. gruodžio 19 d. priimtu Lietuvos Respublikos valstybės politikų,... 22. 2009 m. liepos 17 d. priėmus Lietuvos Respublikos valstybės politikų,... 23. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl Seimo 2009 m.... 24. Taigi minėtame nutarime Konstitucinis Teismas padarė išvadą, jog valstybės... 25. Esant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimui, pareiškėjo... 26. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog nagrinėjant... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. Pareiškėjo D. K. apeliacinį skundą atmesti.... 29. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą... 30. Nutartis neskundžiama....