Byla 2-378-805/2012
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant L. A., dalyvaujant pareiškėjai R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal R. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims - D. A. V., Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėja pareiškimu prašo (b.l.2-4) atnaujinti įstatymų nustatytą terminą V. V., a.k. ( - ) mirusio 1994-02-22, palikimui priimti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Apklausti teisme liudytoju jos pusbrolį A. K..

3Pareiškime nurodė, kad jos tėvas V. V., a.k. ( - ) mirė 1994-02-22. Su J. V., kuri yra pareiškėjos motina, palikėjas susilaukė trijų vaikų: V. V., gim. ( - ), (mirė 1966-11-16), D. A. V., gim. ( - ), ir pareiškėjos R. B. (ikisantuokinė pavardė – V.), gim. ( - ). Su pirmąja žmona J. V. V. V. išsituokė 1973-07-18. V. V. sudarė antrąją santuoką su S. V., jis, gyvendamas antrojoje santuokoje, vaikų nesusilaukė. Antroji jo sutuoktinė S. V. mirė 2011-10-26. Po tėvo V. V. mirties pareiškėja į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė ir palikimo priėmimo neįformino, kadangi nežinojo esant jokio paveldimo turto. 2012-01-18 iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus gavo pranešimą dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo. Šiuo pranešimu buvo informuota, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-09-20 sprendimu Nr. 79-9727 V. V., mirusio 1994-02-22, vardu nuosavybės teisės atkurtos į žemės ūkio paskirties 3,41 ha žemės, esančios ( - ), grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su bendrasavininkais: M. K. 3,41 ha ir O. M. 3,11 ha, bendrą 9,93 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai. M. V. V. vardu priimtas sprendimas saugomas Trakų žemėtvarkos skyriuje, kuris bus įteiktas paveldėtojams, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą. Tokiu būdu matyti, kad pareiškėjos tėvas V. V. jau po savo mirties tapo minėto žemės sklypo savininku. Pareiškėja yra pirmosios eilės įpėdinė pagal įstatymą. Apie tai, kad jos tėvui V. V. po jo mirties atkurtos nuosavybės teisės į žemę pareiškėja sužinojo tik 2011-12-22, kuomet jai telefonu paskambino ir prisistatė pusbrolis A. K., kuris yra tėvo sesers M. K. sūnus. Pareiškėja anksčiau M. K. nepažinojo, nes ryšiai su savo tėvu nutrūko apie 1980 m. A. V. V. žinojo tik tiek, kad jis yra sukūręs antrą šeimą, kur jis gyveno nežinojo, taip pat nežinojo kada mirė tėvas. Jokių ryšių tiek su tėvu, tiek su artimaisiais iš jo pusės nepalaikė. Pareiškėja, 2011-12-22 sužinojusi, kad V. V. turi paveldimo turto, 2012-01-05 kreipėsi į Prienų rajono I - jo notaro biuro notarą. Notarė, peržiūrėjusi turimus dokumentus, nurodė, kad yra praleistas terminas palikimui priimti ir patarė kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl informacijos suteikimo ar yra V. V. atkurtos nuosavybės teisės į žemę. Tą pačią dieną pareiškėja kreipėsi į Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrių dėl V. V. nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų. 2012-01-18 Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad jos tėvas V. V. turi nuosavybės teisę į 3,41 ha žemės plotą, ( - ). Gavusi iš žemėtvarkos dokumentus iš karto kreipėsi į advokatų kontorą, kad paruoštų procesinius dokumentus teismui dėl termino atnaujinimo palikimui priimti.

4Suinteresuotas asmuo Dalia A. V. atsiliepime nurodė, kad į tėvo palikimą nepretenduoja, palikimo atsisako ir paveldėjimo reikalų tvarkyti neketina. Su pareiškėjos prašymu sutinka ir prašo jį tenkinti (b.l.30-31).

5Suinteresuotas asmuo - Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, jog pareiškėjos nurodytos priežastys nelaikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l.22).

6Suinteresuotas asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodė, kad prašymo pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra. Prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l.34-35).

7Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad šeimoje buvo jauniausia dukra, tėvams išsiskyrus ji buvo visai maža, klausdavo mamos, kodėl tėvas jų neaplanko, tačiau ji atsakiusi, kad jis turi kitą šeimą. Tėvams nutraukus santuoką tėvas dar kelis metus gyveno su motina, vėliau jis išsikėlė gyventi kitur. Ji su tėvo giminėmis jokių ryšių nepalaikė, tiesiog manė, jog giminių iš tėvo pusės iš viso nėra. Tėvo siluetą atkuria jai buvus kokių penkerių metų amžiaus. Po to jo nematė, su juo nebendravo. Per įstatymo nustatytą šešių mėnesių terminą nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, nes apie tėvo mirtį nežinojo, niekas apie tai jai nepranešė, be to, nežinojo kokį turtą tėvas turėjo ir koks palikimas liko po jo mirties. Susitikusi su pusbroliu A. K. išsiaiškino minėtas aplinkybes, susirado tėvo kapavietę Prienų kapinėse. Iš pusbrolio sužinojo, kad tėvo vardu yra likusi žemė, kad tėvo abi seserys taip pat mirusios. Oficialiuoju pranešim iš žemėtvarkos skyriaus 2012-01-18 buvo informuota apie mirusiojo vardu atkurtas nuosavybės teises. Sužinojusi šias aplinkybes kreipėsi į notarą, o notaras nukreipė pas advokatą, kad paruošti dokumentus teismui. Sesuo žino apie bylos esmę, prašymui neprieštarauja, brolis miręs, jokių kitų įpėdinių nėra. Kadangi anksčiau pareiškėja apie tai nežinojo ir neturėjo jokių dokumentų, patvirtinančių minėtas aplinkybes, todėl laiku nesikreipė pas notarą dėl po tėvo mirties likusio turto paveldėjimo.

8Liudytojas A. K., apklaustas teismo posėdžio metu, parodė, kad R. B. yra jo mamos brolio dukra. Paaiškino, kad yra tik dvi V. V. dukros iš pirmosios santuokos, su antrąja žmona V. V. gyveno ( - ), vaikų neturėjo. Antroji dėdės žmona pergyveno jį eilę metų. Nurodė, kad liudytojo senelė turėjo žemės Trakų rajone, kuri atiteko trims vaikams, tame tarpe ir pareiškėjos tėvui. Žeme ilgą laiką naudojosi vienos iš pareiškėjos tėvo seserų, O. M., vaikai. Pareiškėjos tėvas ir jo seserys mirę, anūkai dirbti žemės nenori. Visi giminaičiai nutarė, kad reikalinga sutvarkyti žemės, kuri nėra atribota gabalais, neatlikti geodeziniai matavimai, dokumentus, dėl ko ir susirado pareiškėją, pranešdami tokias aplinkybes.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1864) 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinio kodekso penktosios knygos normos taikomos paveldėjimo santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui, t.y. po 2001 m. liepos 1 d. V. V., a.k. ( - ) mirė 1994-02-22, todėl šiuo atveju turi būti taikomos 1964 m. liepos 7 d. patvirtinto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos. Palikimą, kuris paveldėjimo teise pereina įpėdiniams, sudaro palikėjo turtinės teisės ir pareigos, ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės. Pagal CK 588 straipsnio 1 dalį CK 587 straipsnyje nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali prailginti, jeigu jis pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. ( - ) straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia reikalavimus. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį prie pareiškimo dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys aplinkybes, sudarančias pagrindą terminui atnaujinti. CK 569 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas. Pagal CK 587 straipsnio 2 dalį laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. CK 587 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad CK 587 straipsnio 2 dalyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Mirties momentu V. V. turėjo turtinę teisę į nuosavybės atkūrimą. Nuosavybės teisės į žemės sklypus V. V. atkurtos Vilniaus apskrities viršininko 2001-09-20 sprendimu, dėl ko žemės sklypo negalima laikyti turtu, kurį įpėdinis galėjo šešis per mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos priimti faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1997-07-01 Nr. ( - ) 2 straipsnio 2 dalį, jeigu piliečiai, kurie nustatytu laiku pateikė prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui. Pagal CK 587 straipsnio 1 dalį palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti, todėl nuosavybės teisės, atkurtos mirusiojo vardu, perduodamos įpėdiniui, priėmusiam palikimą. Paveldėjimo teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai nustato specifinę įpėdinio teisių į palikimą įgyvendinimo tvarką. Paveldėjimo teisinių santykių reglamentavimas tiek pagal 1964 m. Civilinį kodeksą, tiek pagal šiuo metu galiojančius įstatymus yra iš esmės analogiškas. Pagal CK 5.50 straipsnio 3 dalį įpėdinis turi priimti palikimą per tris mėnesius nuo jo atsiradimo dienos; tai yra teisės į palikimą įgyvendinimo, o ne jos gynimo terminas (CK 5.57 straipsnis). 1964 m. CK 587 straipsnio 3 dalyje buvo nustatytas ilgesnis - šešių mėnesių - terminas palikimui priimti, tačiau šio termino teisinė reikšmė ta pati. 1964 m. Civiliniame kodekse specialių ieškinio senaties terminų paveldėjimo teisiniuose santykiuose nenustatyta. Pagal Lietuvos A. T. termino palikimui priimti pratęsimo klausimu suformuotą teismų praktiką, teismai, spręsdami dėl termino palikimui priimti pratęsimo, privalo įvertinti objektyvias aplinkybes, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, taip pat asmens, prašančio pratęsti terminą, elgesį.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad V. V. 1963-09-07 susituokė su J. V. (b.l.13). P. R. V. gimė ( - ) (b.l.7), ji 1993-05-08 susituokė su A. B. (b.l.8). Suinteresuotas asmuo D. A. V., gimusi ( - ), yra vyriausioji mirusiojo V. V. dukra (b.l. 11). P. V. V. sūnus V., gimęs ( - ), mirė 1966-11-18 (b.l.12-12a). Iš ištuokos liudijimo matyti, kad V. V. ir J. V. santuoka nutraukta 1973-07-18 (b.l.14). Pareiškėjos tėvas V. V. mirė 1994-02-22, įrašo Nr. 67 (b.l.9). Paveldėjimo byla į 1994-02-22 mirusio V. V., asmens kodas ( - ) palikimą neužvesta (b.l.15). 2012-01-18 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Trakų ir Elektrėnų žemėtvarkos skyrius raštu dėl nuosavybės teisių šį žemę atkūrimo pranešė pareiškėjai, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-09-20 sprendimu Nr. 79-9727 V. V. atkurtos nuosavybės teisės į 3,41 ha žemės plotą, ( - ), grąžinant natūra bendrosios nuosavybės teise su šiais bendrasavininkiais: M. K. 3,41 ha ir O. M. 3,11 ha, bendrą 9,93 ha (vertė 5981 Lt) žemės sklypą žemės ūkio veiklai (b.l.16). Gyventojų registro tarnybos duomenys apie V. V. šeimos sudėtį patvirtina, kad, 2011-10-26 mirus antrajai jo sutuoktinei Salomėjai, daugiau jokių kitų įpėdinių neliko (b.l.10). Taigi, iš bylos duomenų akivaizdu, kad nuosavybės teisės į žemę po V. V. mirties buvo atkurtos ženkliai vėliau. Apie palikimą, kurį priimti prašo pratęsti terminą, pareiškėjai tapo neseniai žinoma iš pusbrolio A. K.. Tokias aplinkybes patvirtina ne tik rašytiniai bylos duomenys, bet ir teismo posėdyje apklausto liudytojo A. K. parodymai. Byloje surinktais rašytiniais įrodymais bei pareiškėjos ir liudytojo paaiškinimais nustatyta, kad apie tėvo mirtį pareiškėja nežinojo, palikėjo mirties momentu paveldimo turto nebuvo, pareiškėjai nebuvo žinomos turtinės reikalavimo teisės, kas sutrukdė įstatymo nustatytais terminais kreiptis dėl palikimo priėmimo į notarą bei laiku įgyvendinti subjektines teises paveldėjimo tikslu. Pareiškėja siekti priimti palikimą pradėjo tada, kuomet 2012-01-18 oficialiuoju dokumentu sužinojo, jog palikimo sudėtyje buvusi turtinė teisė į nuosavybės teisių atkūrimą buvo įgyvendinta V. V. vardu. Pagal 1964 m. CK 588 straipsnio 1 dalį palikimo priėmimo veiksmų neatlikusiam per šešis mėnesius asmeniui šis terminas gali būti prailgintas teismo, jeigu jis pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos A. T. teisės normų dėl termino palikimui priimti pratęsimo aiškinimo ir taikymo praktikoje ne vieną kartą konstatuota, kad su materialinės teisės normomis nustatytų terminų pabaiga yra siejamas teisių ar pareigų atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas, dėl to spręsdami termino palikimui priimti pratęsimo klausimą teismai turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas ir tai, kiek jis praleistas, bet ir į kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios palikimui priimti priežastys pripažintinos svarbiomis ir ar jos yra pagrindas terminui pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisines pasekmes, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą), teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes. Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai. Įstatyme nenurodyta, kokios priežastys pripažįstamos svarbiomis, taigi kiekvienoje byloje teismas, įvertinęs konkrečias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, ar yra pagrindas atnaujinti pareiškėjo praleistą terminą palikimui priimti. Įrodinėjimo tikslas teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad ji egzistuoja (( - ) str. 1 d.). Teismas įvertina įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (( - ) str. 1 d.).

12Kiekvienos žemesnės eilės įpėdiniai paveldi tik jei nėra aukštesnės eilės įpėdinių, jie atsisakė palikimo, nepriėmė palikimo per įstatymo nustatytą terminą jį priimti, neturi teisės paveldėti pagal CK 5.6 straipsnį arba palikėjas testamentu atėmė iš jų paveldėjimo teisę. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad pareiškėja yra V. V., mirusio 1994-02-22, pirmosios eilės įstatyminė įpėdinė. Su tėvu, kuris paliko šeimą, būnant pareiškėjai mažamečiu vaiku, jos motina ir kiti šeimos nariai nebendravo, giminystės ryšių su tėvo artimais giminėmis nepalaikė, niekas apie tėvo mirtį jai nepranešė. Palikėjas, sudaręs antrąją santuoką, vaikų nesusilaukė, jo sutuoktinė S. V. mirė 2011-10-26. Suinteresuotas asmuo D. A. V., kuri taip pat yra pirmosios eilės įstatyminė įpėdinė, pareiškėjos prašymui neprieštarauja, jokių kitų įpėdinių nėra, kito turto, kurį faktiškai būtų buvę galima priimti per įstatymų nustatytą terminą po palikėjo mirties, nebuvo. Todėl, atsižvelgiant į visas aukščiau aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėja paveldėjimo teisės neįgyvendino dėl svarbių priežasčių, tokio elgesio negalima laikyti aplaidžiu ir nesąžiningu. Teismas, turėdamas diskrecijos teisę, ir konkrečiu atveju atsižvelgdamas į įpėdinio turtinę - socialinę padėtį, kitas reikšmingas bylai aplinkybes, į tai, kad pareiškėja yra vienintelė pirmosios eilės įstatyminė įpėdinė, kuri pretenduoja į tėvo palikimą, bei tai, kad mirties dieną paveldimo nekilnojamojo ar kito registruotino turto mirusysis neturėjo, apie turtinę reikalavimo teisę anksčiau pareiškėja nežinojo, sprendžia, kad terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių, jo atnaujinimas sukurs pareiškėjai teisines pasekmes, nes ji galės kreiptis į notarų biurą dėl palikimo priėmimo ir paveldėti mirusiojo turtą, todėl praleistas terminas atnaujintinas (( - ) str.).

13Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str.) valstybei.

14eismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 578 str.,

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti.

16P. R. B., a.k. ( - ) pratęsti terminą palikimui priimti, atsiradusį po V. V., asmens kodas ( - ) mirties 1994-02-22.

17Priteisti iš R. B., a.k. ( - ) 23,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

18Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai