Byla 2-3293-862/2016
Dėl tėvystės nustatymo, suinteresuoti asmenys L. G., G. G., K. G., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Donatai Matuzevičienei, dalyvaujant pareiškėjai I. N., jos atstovei advokatei Violetai Zabielienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos I. N. pareiškimą dėl tėvystės nustatymo, suinteresuoti asmenys L. G., G. G., K. G., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad A. B., miręs 2015-08-25, yra jos tėvas. Nurodė, kad jos tėvas yra A. B., o mama M. N.. Gimimo liudijime nurodytas A. N., Aniceto, tačiau toks įrašas padarytas vadovaujantis SŠK 61 straipsnio pagrindu, t.y. vaiko, gimusio iš vienišos motinos, vaiko tėvo pavardė įrašoma pagal motinos pavardę, o tėvo vardas, tėvavardis ir tautybė – motinos nurodymu. Kadangi pareiškėjos motinos pavardė buvo „„duomenys neskelbtini““, tai ir pareiškėjos pavardė gimimo liudijime buvo įrašyta „„duomenys neskelbtini““, o tėvo vardas buvo įrašytas toks, koks buvo iš tikrųjų – „duomenys neskelbtini“. Pareiškėja kreiptis dėl tėvystės nustatymo dar esant gyvam A. B. nespėjo, kadangi tiek pareiškėja, tiek ir pats A. B. negalėjo numatyti ir prognozuoti, kad jo liga taip greit progresuos. Juo labiau, kad pareiškėja ir A. B. artimiau bendrauti pradėjo tik 2015 metų pavasarį. Pareiškėja nuo pat vaikystės žinojo, kad A. B. yra jos tėvas. A. B. dažnai leisdavo laiką su pareiškėja, dalyvavo jos krikštynose. Kadangi pareiškėjos motina nenorėjo, jog pareiškėja bendrautų su A. B., jų santykiai nutrūko iki pareiškėjai suėjo 16 metų. Pareiškėjos motinai susirgus ir mirus 2009 metais, pareiškėja atnaujino bendravimą su A. B., tačiau pareiškėjai išvykus į Angliją mokytis, jų santykiai vėl nutrūko. Bendravimas atsinaujino 2012 metais. Visą laiką A. B. susirašydavo su pareiškėja per didžiąsias šventes, jos gimtadienius, o glaudesnis ir artimesnis bendravimas užsimezgė 2015 metų pavasarį.

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius pateiktame atsiliepime į pareiškėjos prašymą nurodė, jog Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriuje yra saugomas pareiškėjos gimimo įrašas Nr. 7058, kurio skiltyje „Žinios apie motiną“ įrašyta „M. N., Romualdo, gimusi 1970-03-03“, o skiltyje „Žinios apie tėvą“ įrašyta „A. N., Aniceto, lietuvis“. Šie duomenys apie pareiškėjos tėvą yra fiktyvūs – tėvo pavardė įrašyta pagal motinos pavardę, tėvo vardas ir tautybė įrašyti motinos nurodymu. Pareiškimo reikalavimus prašė spręsti teismo nuožiūra.

4Suinteresuotas asmuo L. G. atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog nesutinka su pareiškimu. Nurodo, kad A. B. niekada nepripažino savo tėvystės pareiškėjai. Pareiškėjos motina niekada nesikreipė į teismą dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo, kadangi pati, pasak suinteresuoto asmens, nebuvo tikra kas yra pareiškėjos tėvas, o ir pati pareiškėja, sulaukusi pilnametystės, nesikreipė į teismą dėl tėvystės nustatymo. Nėra aišku, kodėl pareiškėja, žinodama apie A. B. ligą, nesikreipė į teismą dėl tėvystės nustatymo jam dar gyvam esant. Pats A. B. iki pat mirties neminėjo, kad pripažino savo tėvystę pareiškėjai, o taip pat neužsiminė ir apie jo bendravimą su pareiškėja. Aplinkybė, jog A. B. dalyvavo pareiškėjos krikštynose nėra pakankamas įrodymas, kad A. B. yra pareiškėjos tėvas. A. B. buvo priklausomas nuo alkoholio, todėl turėjo ir psichikos sutrikimų, dėl ko buvo du kartus gydomas stacionariai. A. B. dėl šių priežasčių dažnai neadekvačiai vertino padėtį, visiškai pasitikėdavo nepažįstamais žmonėmis.

5Suinteresuoti asmenys G. G. ir K. G. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

6Teismo posėdžio metu buvo išklausyti liudytojai G. V., R. S., D. S., L. M..

7Pareiškimas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 391 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu, kol teisme nebuvo pradėta nagrinėti byla dėl tėvystės nustatymo, miršta spėjamas vaiko tėvas, teismas nagrinėja tėvystės nustatymo bylą CPK V dalies XXVI skyriuje nustatyta tvarka.

9CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas nagrinėja bylas dėl giminystės santykių nustatymo.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjos gimimo įrašo akte Nr. 7058, ir gimimo liudijime motina įrašyta M. N., tėvu įrašytas A. N., Aniceto (b.l. 7, 8).

11Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad su A. B. visada palaikė ryšį, jis lankydavo pareiškėją. Daugiau bendrauti pradėjo tada, kai pareiškėjai buvo apie 16 metų, tada jos motina susirgo. Pareiškėjos ir A. B. ryšiai trumpam nutrūko, kai pareiškėja išvyko į Angliją mokytis, tačiau nuo 2010 metų jų bendravimas vėl atsinaujino. Apie A. B. ligą pareiškėja sužinojo 2015 metų balandžio mėnesio gale.

12Liudytojas G. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad pažinojo A. B.. Pareiškėją jis pirmą kartą pamatė prieš teismo posėdį, anksčiau jos nebuvo matęs. G. V. taip pat nurodė, kad A. B. jam yra sakęs, jog turi dukrą, kuri yra išvykusi mokytis į užsienį.

13Liudytoja R. S. teismo posėdžio metu nurodė, jog ji yra pareiškėjos motinos M. N. sesuo. R. S. pažymėjo, jog A. B. kartu su M. N. buvo liudytojais R. S. vestuvėse. A. B. savo tėvystę pareiškėjai pripažino.

14Liudytojas D. S. nurodė, kad yra pareiškėjos dėdė. Nurodė, jog pažinojo A. B., susipažino maždaug 1989 metais. Jo sutuoktinė R. S. yra M. N. sesuo. Kai pareiškėja gimė, A. B. važiavo jos lankyti į ligoninę.

15Liudytoja L. M. nurodė, jog jos pusseserė yra M. N., pareiškėjos motina. Nurodo, kad visiems buvo žinoma, jog pareiškėja yra A. B. dukra.

16Nagrinėjant bylą, tarp byloje dalyvaujančių asmenų iškilo ginčas. Suinteresuotas asmuo L. G. tiek atsiliepime į pareiškėjos pareiškimą, tiek teismo posėdyje nurodė, jog nesutinka su pareiškimu, nurodydama, kad A. B. nėra pareiškėjos tėvas ir jis, būdamas gyvas, niekada nepripažino, jog pareiškėja yra jo dukra. 2016-02-11 teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens L. G. atstovė išreiškė prašymą byloje skirti DNR tyrimą, ir nustatyti ar pareiškėja yra A. B. dukra, taip pat 2016-03-01 teismui pateikė prašymą skirti byloje DNR ekspertizę.

17Pagrindas tėvystei nustatyti arba paneigti yra moksliniai įrodymai – DNR ekspertizės išvados, bei įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę – bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, įrodymai, patvirtinantys, tėvystės pripažinimą, taip pat ir kiti įrodymai (CK 3.148, CPK 389 straipsniai).

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-14 nutartimi byloje paskyrė DNR ekspertizę tam, kad nustatyti ar A. B. gali būti pareiškėjos tėvu. Teisme 2016-05-03 gautas ekspertizės aktas Nr. ES 78/2016(01), kuriame nurodoma, kad A. B., miręs 2015-08-25, yra pareiškėjos tėvas su 99,99997 procentų tikimybe (b.l. 116 – 118).

19Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą yra pagrindas konstatuoti, kad A. B. yra pareiškėjos tėvas, o ši yra A. B. dukra (CK 3.149 straipsnio 2 dalis).

20Teismas nepasisako dėl kitų išsakytų argumentų, pateiktų įrodymų laikydamas, kad jie nebuvo esminiais nustatinėjant juridinę reikšmę turintį faktą.

21Suinteresuotas asmuo L. G. 2016-05-13 pateikė prašymą dėl 333,35 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidų, susijusių su DNR ekspertizės atlikimu, priteisimo iš pareiškėjos. Šiame prašyme suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėja, esant gyvam A. B., nesikreipė dėl tėvystės nustatymo, nors tam turėjo visas galimybes, todėl siekiant nustatyti objektyvią tiesą, suinteresuotas asmuo buvo priverstas skirti DNR ekspertizę, nustatyti ar A. B. yra pareiškėjos tėvas. todėl suinteresuoto asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos atsirado dėl pareiškėjos veiksmų.

22Teismo posėdžio metu pareiškėja nesutiko su tokiu suinteresuoto asmens prašymu priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su DNR ekspertizės atlikimu. Nurodė, jog A. B. liga progresavo labai greitai, todėl nespėjo kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo, A. B. dar esant gyvam.

23CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka, dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

24Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika – paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Įstatyme nustatyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-421/2016).

25Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotas asmuo L. G. prieštaravo pareiškėjos prašymui nustatyti, kad pareiškėja yra A. B. dukra, ir į tai, jog atlikus DNR ekspertizę paaiškėjo, jog pareiškėja yra A. B. dukra, o taip pat į tai, kad visi byloje apklausti liudytojai nurodė, kad A. B. pareiškėją buvo pripažinęs savo dukra, o liudytoja L. M. paaiškino, jog visiems A. B. pažinojusiems žmonėms, o taip pat ir suinteresuotam asmeniui L. G., buvo žinoma, jog pareiškėja yra A. B. dukra, suinteresuoto asmens prašymas priteisti iš pareiškėjos suinteresuoto asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su DNR ekspertizės atlikimu, atmestinas.

26Pareiškėja sumokėjo 41 EUR dydžio žyminį mokestį, taip pat patyrė 550 EUR bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą (b.l. 6, 137, 138). Kadangi suinteresuotas asmuo L. G. prašė pareiškėjos prašymą atmesti, t.y. turėjo priešingą suinteresuotumą bylos baigtimi, iš suinteresuoto asmens L. G. pareiškėjos naudai priteistinos pareiškėjos patirtos bylinėjimosi išlaidos, iš viso 591 EUR.

27Nagrinėjant bylą patirta 12,90 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, šios išlaidos priteistinos iš suinteresuoto asmens L. G. valstybės naudai.

28Vadovaudamasis CPK 259, 265 – 270, 391 – 392, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

29pareiškimą tenkinti.

30Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. B., miręs 2015-08-25, a.k. ( - ) yra I. N., a.k. ( - ) tėvas, o I. N., a.k. ( - ) yra A. B., mirusio 2015-08-25, a.k. ( - ) dukra.

31Priteisti iš suinteresuoto asmens L. G., a.k. ( - ) pareiškėjos I. N., a.k. ( - ) naudai 591 EUR (penki šimtai devyniasdešimt vienas euras) dydžio bylinėjimosi išlaidas.

32Priteisti iš suinteresuoto asmens L. G., a.k. ( - ) valstybės naudai 12,90 EUR (dvylika eurų, 90 euro centų) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

33Įsiteisėjusį teismo sprendimą per 3 darbo dienas išsiųsti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriui.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo ir priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, kad A. B., miręs... 3. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės... 4. Suinteresuotas asmuo L. G. atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog nesutinka... 5. Suinteresuoti asmenys G. G. ir K. G. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė,... 6. Teismo posėdžio metu buvo išklausyti liudytojai G. V., R. S., D. S., L. M..... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 391 straipsnio... 9. CPK 444 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas nustato faktus, nuo kurių... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjos gimimo įrašo akte... 11. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, kad su A. B. visada palaikė... 12. Liudytojas G. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad pažinojo A. B..... 13. Liudytoja R. S. teismo posėdžio metu nurodė, jog ji yra pareiškėjos... 14. Liudytojas D. S. nurodė, kad yra pareiškėjos dėdė. Nurodė, jog pažinojo... 15. Liudytoja L. M. nurodė, jog jos pusseserė yra M. N., pareiškėjos motina.... 16. Nagrinėjant bylą, tarp byloje dalyvaujančių asmenų iškilo ginčas.... 17. Pagrindas tėvystei nustatyti arba paneigti yra moksliniai įrodymai – DNR... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-03-14 nutartimi byloje paskyrė DNR... 19. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą yra pagrindas konstatuoti, kad A. B.... 20. Teismas nepasisako dėl kitų išsakytų argumentų, pateiktų įrodymų... 21. Suinteresuotas asmuo L. G. 2016-05-13 pateikė prašymą dėl 333,35 EUR... 22. Teismo posėdžio metu pareiškėja nesutiko su tokiu suinteresuoto asmens... 23. CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad nagrinėjant bylas ypatingosios... 24. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus... 25. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotas asmuo L. G. prieštaravo... 26. Pareiškėja sumokėjo 41 EUR dydžio žyminį mokestį, taip pat patyrė 550... 27. Nagrinėjant bylą patirta 12,90 EUR procesinių dokumentų įteikimo... 28. Vadovaudamasis CPK 259, 265 – 270, 391 – 392, 441 straipsniais, teismas... 29. pareiškimą tenkinti.... 30. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. B., miręs 2015-08-25,... 31. Priteisti iš suinteresuoto asmens L. G., a.k. ( - ) pareiškėjos I. N., a.k.... 32. Priteisti iš suinteresuoto asmens L. G., a.k. ( - ) valstybės naudai 12,90... 33. Įsiteisėjusį teismo sprendimą per 3 darbo dienas išsiųsti Vilniaus miesto... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo ir priėmimo dienos gali būti...