Byla 2-2166/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus J. E. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutarties dalies, kuria nutarta patvirtinti akcinės bendrovės DnB NORD bankas ir uždarosios akcinės bendrovės „Alvora“ finansinius reikalavimus uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto byloje Nr. B2-4718-345/2011.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi UAB „Archidis“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Administravimas ir auditas“. Minėta nutartimi įmonės kreditoriams buvo nustatytas 45 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

5Administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti BUAB „Archidis“ kreditorių reikalavimus pagal kreditorių pateiktus bankroto administratoriui dokumentus iki 2010-04-09 , iš viso 14 797 846,77 Lt sumai, ginčijamų kreditorinių reikalavimų tvirtinimą atidėti iki bus visiškai įsitikinta jų pagrįstumu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi nutarė bankrutuojančios UAB „Archidis“ administratoriaus UAB „Administravimas ir auditas“ įgalioto asmens J. L. prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo tenkinti ir patvirtino bankrutuojančios UAB „Archidis“ kreditorių sąrašą, įskaitant AB DnB NORD banko (bendras kreditorinis reikalavimas 14055572,99 Lt) ir UAB „Alvora“ (bendras kreditorinis reikalavimas 231346,48 Lt) bei jų finansinius reikalavimus. Teismas nurodė, kad BUAB „Archidis” administratoriaus įgalioto asmens prašymas yra pagrįstas ir tenkintinas, o iš pateikto kreditorių sąrašo bei jų finansinių reikalavimų matyti, kad įmonės administratorius kreditorių finansinius reikalavimus pripažįsta 14797846,77 Lt sumai.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu kreditorius J. E. prašo panaikini 2011 m. birželio 1 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį, dalyje dėl AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Alvora“ kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ir perduoti klausimą dėl AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Alvora“ kreditorinių reikalavimų tvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

101. Šiuo konkrečiu atveju, nebuvo tinkamai įvertintas AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Alvora“ reikalavimų pagrįstumas, nebuvo išanalizuotos visos reikšmingos aplinkybės, kas sąlygojo nepagrįstų reikalavimų patvirtinimą.

112. AB „DnB NORD bankas“, pateikdamas administratoriui prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, nurodė tik reikalavimo dydį išskaidytą į negrąžintos paskolos, nesumokėtų palūkanų ir delspinigių dalis. Kaip reikalavimą pagrindžiančius dokumentus AB „DnB NORD bankas“ pateikė tik kreditavimo sutartis ir hipotekos lakštų kopijas, tačiau nebuvo pateikti jokie dokumentai, pagrindžiantys, kad nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai yra būtent tokio dydžio, koks nurodomas prašyme. Taip pat, nėra jokių duomenų apie tai, ar buvo gražinta dalis kredito ar ne.

123. Tvirtinant UAB „Alvora“ reikalavimą Vilniaus apygardos teismas tinkamai neįvertino svarbių faktinių aplinkybių dėl UAB „Alvora“ finansinio reikalavimo, neatsižvelgė į vykstančius teisminius ginčus

13Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Archidis“ administratoriaus UAB „Administravimas ir auditas“ įgaliotas asmuo J. L. prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą, o trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad įsiskolinimas UAB „Alvora“ yra pagrįstas ir teisėtas, šiai įmonei, po beveik penkis metus trukusio bylinėjimosi, yra priteista skola, kuri realiai egzistuoja ir tai patvirtina teismų priimtos nutartys ir įmonės apskaitos dokumentai. Atsiliepime nurodoma, kad AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Archidis“ sudarė dvi kreditavimo sutartis (2007-11-14 Nr. K-2400-2007-813 ir 2007-08-09 Nr. K-2400-2007-590), kurių įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka bei nurodo kaip buvo skaičiuojamas kreditorinio reikalavimo dydis.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Alvora“ prašo atmesti J. E. atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimuose nurodyta, kad UAB „Alvora“ ir AB „DnB NORD bankas“ nesutinka su atskirajame skunde nurodytais teiginiais ir mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančiai įmonei pareikštų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo.

18CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

19Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Todėl administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, o gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

20Apeliantas skunde nurodo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo tinkamai įvertintas AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Alvora“ reikalavimų pagrįstumas, nebuvo išanalizuotos visos reikšmingos aplinkybės, kas sąlygojo nepagrįstų reikalavimų patvirtinimą.

21Dėl UAB „Alvora“ finansinio reikalavimo

22Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Archidis“ kreditorių sąrašą, įskaitant UAB „Alvora“, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 174366,40 Lt, delspinigiai, palūkanos, netesybos sudaro 56980,08 Lt, tai reiškia, kad bendras kreditorinis reikalavimas sudaro 231346,48 Lt. Apeliantas skunde akcentuoja, kad UAB „Alvora“ finansinis reikalavimas negalėjo būti patvirtintas, nes civilinėje byloje Nr. 2-71-450/2011 Vilniaus apygardos teisme BUAB „Archidis“ yra pateikęs priešieškinį UAB „Alvora“. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutikti negali. Pagal Liteko informacinės sistemos duomenis, minėtoje civilinėje byloje BUAB „Archidis“ yra ieškovas, o UAB „Alvora“ yra atsakovas. Teisėjų kolegijos nuomone jei civilinėje byloje Nr. 2-71-450/2011 būtų patenkintas ieškovo ieškinys ir būtų priteista BUAB „Archidis“ reikalaujama suma, tai tokiu atveju teismo priteista suma turėtų būti nurodyta BUAB „Archidis“ debitorių sąraše. Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo UAB „Alvora“, nei ĮBĮ, nei kiti teisės aktai nenumato debitorinių ir kreditorinių reikalavimų įskaitymo galimybės bankroto byloje, kadangi priešingu atveju būtų paneigtas kreditorių lygiateisiškumo principas bankroto procese. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atidėti UAB „Alvora“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimą kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-71-450/2011. Nors apeliantas skunde nurodo, kad nutartimi galėjo būti patvirtinta tik neginčytina UAB „Alvora“ reikalavimo dalis, o kitoje dalyje reikalavimo tvirtinimas privalėjo būti atidėtas, tačiau atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei į tai, kad dalis kreditorinio reikalavimo yra priteista įsiteisėjusia teismo nutartimi (Vilniaus apygardos teismo 2007-10-04 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1788- 45/2007, kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2009-04-20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-34/2009 paliktas nepakeistas) ir skundžiama nutartimi patvirtinti tik bankroto administratoriaus neginčyti kreditoriaus UAB „Alvora“ reikalavimai, o ginčytini reikalavimai dėl kurių vyksta teisminiai ginčai teismo tvirtinami nebuvo, todėl apelianto argumentai laikytini nepagrįstais.

23Dėl AB „DnB NORD bankas“ finansinio reikalavimo

24Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Archidis“ kreditorių sąrašą, įskaitant AB „DnB NORD bankas“, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 13896871,18 Lt, delspinigiai, palūkanos, netesybos sudaro 158701,81 Lt, tai reiškia, kad bendras kreditorinis reikalavimas sudaro 14055572,99 Lt.

25AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Archidis“ sudarė dvi kreditavimo sutartis (2007-11-14 Nr. K-2400-2007-813 ir 2007-08-09 Nr. K-2400-2007-590), kurių įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka (hipotekos 2007-11-19 d. lakšto identifikavimo kodas Nr. 01120070033091 ir 2007-08-21 d. lakšto indent, kodas Nr. 01120070023383).

26Atskirajame skunde nurodyta, kad nebuvo pateikti jokie dokumentai, pagrindžiantys, jog nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai yra būtent tokio dydžio, kokie nurodomi prašyme. AB „DnB NORD bankas“ teismui papildomai pateikė skolos grafiko pagal 2007-11-14 Kreditavimo sutartį Nr. K- 2400-2007-813 ir Skolos grafiko pagal 2007-08-09 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-590 kopijas. Iš pateiktų paskaičiavimų matyti taikyta palūkanų norma, palūkanų už pradelstą paskolą paskaičiavimas, skolos ir delspinigių sumų kitimas. Minėti dokumentai įrodo, kad bendra BUAB „Archidis“ skola AB „DnB NORD bankui yra 14 055 572,99 Lt.

27Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas UAB „Alvora“ 231346,48 Lt, o AB „DnB NORD bankas“ 14055572,99 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Archidis“ bankroto byloje, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista. Kitų argumentų, kodėl skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta, kaip neteisėta ar nepagrįsta, apeliantas nenurodė. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį panaikinti ar pakeisti ir sprendžia, kad apelianto atskirasis skundas netenkintinas, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutarties dalis, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „Alvora“ finansinis reikalavimas 231346,48 Lt sumai ir kreditoriaus AB „DnB NORD bankas“ finansinis reikalavimas 14055572,99 Lt sumai, paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus AB DnB NORD bankas finansinis reikalavimas 14055572,99 Lt sumai ir kreditoriaus UAB „Alvora“ finansinis reikalavimas 231346,48 Lt sumai, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi UAB „Archidis“... 5. Administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi nutarė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu kreditorius J. E. prašo panaikini 2011 m. birželio 1 d.... 10. 1. Šiuo konkrečiu atveju, nebuvo tinkamai įvertintas AB „DnB NORD... 11. 2. AB „DnB NORD bankas“, pateikdamas administratoriui prašymą dėl... 12. 3. Tvirtinant UAB „Alvora“ reikalavimą Vilniaus apygardos teismas tinkamai... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Archidis“ administratoriaus UAB... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Alvora“... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančiai įmonei pareikštų kreditorinių... 18. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 19. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 20. Apeliantas skunde nurodo, kad nagrinėjamu atveju nebuvo tinkamai įvertintas... 21. Dėl UAB „Alvora“ finansinio reikalavimo... 22. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino... 23. Dėl AB „DnB NORD bankas“ finansinio reikalavimo... 24. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. nutartimi patvirtino... 25. AB „DnB NORD bankas“ ir UAB „Archidis“ sudarė dvi kreditavimo sutartis... 26. Atskirajame skunde nurodyta, kad nebuvo pateikti jokie dokumentai,... 27. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. nutarties dalį, kuria buvo...