Byla e2-6721-287/2018
Dėl tėvų atskyrimo nuo vaiko bei išlaikymo ir išlaikymo skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Razumienė, sekretoriaujant Janinai Juozaitienei, dalyvaujant ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pakruojo rajono savivaldybėje atstovei E. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pakruojo rajono savivaldybėje, atstovaujančio nepilnametės I. B. interesus, ieškinį atsakovams V. M., atstovaujamai globėjos/rūpintojos L. M. ir T. B. dėl tėvų atskyrimo nuo vaiko bei išlaikymo ir išlaikymo skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (nuo 2018 m. liepos 1 d. jo teises perėmė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Pakruojo rajono savivaldybėje) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas atskirti nepilnametę I. B., gimusią ( - ), asmens kodas ( - ) nuo jos tėvų – T. B., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ir V. M., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - )., nustatyti I. B. gyvenamąją vietą kartu su laikinuoju globėju jo gyvenamojoje vietoje iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo, priteisti iš atsakovų T. B. ir V. M. išlaikymą dukrai I. B. periodinėmis išmokomis po 75 (septyniasdešimt penkis) eurus nuo 2018 m. balandžio 23 d., indeksuojant jas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, kol vaikas taps pilnamečiu, priteisti įsiskolinimą už vaiko I. B. išlaikymą nuo 2017 m. birželio 21 d. iki 2018 m. balandžio 22 d. (75 eurai į mėnesį x 10 mėnesių = 750 eurų), viso po 750 (septynis šimtus penkiasdešimt) eurų iš kiekvieno tėvo. Sprendimo dalį dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo prašo vykdyti skubiai. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovai V. M. ir T. B. turi mažametę dukrą I. B., gimusią ( - ), kuri yra likusi be tėvų globos. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. AS-138(3.3) „Dėl laikinosios globos nustatymo I. B.“ nuo 2017 m. birželio 21 d. jai nustatyta laikinoji globa šeimoje. Atsakovų T. B. ir V. M. šeima nuo 2017 m. birželio 13 d. įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 160 T. B. skirtos socialinės paslaugos: socialinė priežiūra – apgyvendinimas Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose, o 2017 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. 205 skirta socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslauga. 2017 m. gegužės 22 d. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė raštu Nr. S-2875 nurodė, kad V. M. ( - ) Psichiatrijos klinikoje pagimdė mergaitę, tačiau dėl gydymo pati ja pasirūpinti negali. 2017 m. gegužės 12 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-15- 287/2017 m. V. M. pripažinta neveiksnia turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais, asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan., kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo, nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo, paveldėjimo teisiniai santykiai bei neturtinių santykių srityse: sveikatos priežiūros srityje, šeimos santykių srityje, darbo teisinių santykių srityje, politinių teisių srityje bei pripažinta ribotai veiksnia neturtinių santykių srityje: savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamo būsto priežiūra ir pan.). 2017 m. birželio 23 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2YT-680- 287/2017 m. V. M. nustatyta globa/rūpyba ir jos globėja/rūpintoja bei turto administratore paskirta motina L. M.. 2017 m. gegužės 26 d. T. B. kartu su savo dukra I. B. apsigyveno Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras 2017 m. birželio 6 d. raštu Nr. S-272 nurodė, kad T. B. trūksta socialinių ir tėvystės įgūdžių, pasitikėjimo savimi, dėl ko jis negali savarankiškai spręsti su dukros priežiūra susijusių klausimų, reikalinga nuolatinė Laikino gyvenimo namų darbuotojų pagalba, T. B. teigė, jog atsisakys pats auginti dukrą. 2017 m. birželio 20 d. T. B. raštu pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad nebenori pats auginti dukros, kadangi psichologiškai nebegali ir prašo surasti jai globėjus. Šeimos aplankymo aktuose nurodyta, kad V. M. ir T. B. visiškai nesidomi dukra, neteikia jai išlaikymo. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatas pranešė, kad 2017 m. gruodžio 31 d. tarp V. M. (nustatytas 1,82 prom. neblaivumas) ir sugyventinio T. B. (nustatytas 2,32 prom. neblaivumas) įvyko žodinis konfliktas. 2018 m. sausio 3 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Atvejo aprašyme bei T. B. paaiškinime nurodyta, kad T. B. ir V. M. vartojo alkoholį, dėl nepažįstamo vyro skambučio tarp jų įvyko konfliktas, dėl ko buvo iškviesti policijos pareigūnai. 2018 m. kovo 22 d. tarp V. M. (nustatytas 1,63 promilės) ir mamos L. M. (nustatytas 2,10 promilės) įvyko žodinis konfliktas. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras pateikė informaciją, kad T. B. ir V. M. šeimoje fiksuojami girtavimo atvejai, tėvai V. M. ir T. B. dukra nesidomi, išlaikymo neteikia, namuose gyvenimo sąlygos prastos, stogas prakiuręs, pelėsis sienose. T. B. gyvena kartu su V. M., ( - ), dirba ( - ) žemės ūkio bendrovėje. Iš pateiktų šeimos aplankymo aktų, policijos pranešimų matyti, kad tiek V. M., tiek T. B. piktnaudžiauja alkoholiu, vyras pats pripažįsta, kad vienas nesugebėtų pasirūpinti dukra, ja nesidomi, išlaikymo neteikia. Atsakovams patiems reikalinga pagalba tvarkantis tiek socialinius, tiek finansinius reikalus ir jiems padeda V. M. motina L. M.. Dėl susiklosčiusios faktinės situacijos, atsakovės V. M. neveiksnumo, atsakovo T. B. nesugebėjimo ir atsisakymo savarankiškai auginti dukrą ir ja pilnavertiškai pasirūpinti, emocinio ryšio nebuvimo su dukra, atsakovai šiuo metu negali tinkamai įgyvendinti savo kaip tėvų pareigų, todėl ieškovo nuomone galima teigti, kad yra pagrindas taikyti vaiko atskyrimą nuo tėvų institutą. Ieškovo nuomone, atsakovų dukters I. B. gyvenamoji vieta nustatytina laikinojo globėjo gyvenamojoje vietoje. Atsakovai dalį lėšų privalo skirti savo nepilnametės dukros išlaikymui, kurį ieškovas prašo priteisti periodinėmis išmokomis po 75 (septyniasdešimt penkis) eurus, kas mėnesį iki I. B. pilnametystės bei įsiskolinimą nuo 2017-06-21 iki 2018-04-22 (75 eurų į mėnesį x 10 mėnesių = 750 eurų), viso po 750 (septynis šimtus penkiasdešimt eurų) iš kiekvieno tėvo.

5Ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Pakruojo rajono savivaldybėje atstovė E. K. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė pilna apimtimi ir nurodė tas pačias aplinkybes, kaip ir ieškinyje.

6Atsakovas T. B. ir atsakovės V. M. globėja/rūpintoja L. M. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į parengiamąjį teismo posėdį ir į teismo posėdį neatvyko, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant, kadangi bylos procesiniai dokumentai jiems buvo įteikti ir apie bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai (CPK 246 str.).

7Teismas konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas.

9Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, kur numatyta, jog tėvų teisė ir pareiga yra auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Iš šios konstitucinės nuostatos inter alia kildinamos prigimtinės tėvų pareigos įgyvendinti tėvų valdžią vaikų atžvilgiu. Tėvų valdžia reiškia tėvų teisių ir pareigų, susijusių su savo nepilnamečiais vaikais, visumą. Tėvų valdžios įgyvendinimas ir šios valdžios neįgyvendinimo teisiniai padariniai reglamentuojami atskiruose įstatymuose, t. y., pirmiausia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Vaiko teisių konvencijoje ir t.t., kuriuose įtvirtintos principinės vaikų teisių apsaugos srities nuostatos, numatančios, kad būtent tėvų teisės ir pareigos vaikams yra išimtinės, kad tėvai yra savo nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymus, būtent tėvams tenka pagrindinė atsakomybė už vaikų auklėjimą ir vystymąsi, tėvai, atlikdami šias pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis ir pan. Išskirti vaiką su tėvais prieš vaiko, taip pat tėvų valią galima tik išimtiniais įstatymų numatytais atvejais bei nustatyta tvarka, vadovaujantis teismo sprendimu (nuosprendžiu) ir kai toks išskyrimas vaikui yra būtinas (siekiama išvengti pavojaus vaiko gyvybei, sveikatai, būtina pasirūpinti jo priežiūra, auklėjimu, apsaugoti kitus svarbius vaiko interesus ir t.t.). Taigi, aiškinant ir taikant materialinės teisės normas, reglamentuojančias tam tikrus visuomeninius santykius, visų pirma būtina atsižvelgti į tos teisės šakos teisinio reglamentavimo principus. Būtent Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnis detaliau įtvirtina tėvų valdžios turinį, kuriame nurodyta, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi (šio straipsnio 1 dalis) ir kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenei (šio straipsnio 2 dalis). Tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja (CK 3.159 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos CK 3.165 straipsnio 1 dalyje nustatytas tėvų asmeninių teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams turinys – tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Taigi, tėvų valdžia yra skirta įgyvendinti prigimtinėms vaiko teisėms, ji apima tėvų su savo vaikais susijusias ne tik teises, bet ir pareigas, todėl yra privaloma ir nė vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais teisei. Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms, dėl kurių vaiko tėvai ar vienas iš jų negali gyventi su vaiku ir juo rūpintis, gali būti priimtas sprendimas atskirti vaiką nuo tėvų ar vieno iš jų (CK 3.179 str.), o vengiant vykdyti savo pareigas, taikomas tėvų valdžios apribojimas (CK 3.180 str.). Tėvų valdžios ribojimas – tai tėvų teisių, susijusių su vaiku, įgyvendinimo ir pareigų vykdymo ribojimas, sustabdymas. Ir tai yra griežčiausia atsakomybė šeimos teisės požiūriu. Tėvų valdžia gali būti apribota ne kaip nors kitaip, o tik įstatymo nustatyta tvarka.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2010 yra išaiškinęs, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalis. Šis principas, be kita ko, reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi tėvų valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvų, vaiko nuolatinės globos, globos vietos nustatymo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. Vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką ir darnią raidą, kad vaikas būtų parengtas savarankiškai gyventi visuomenėje, taip pat užtikrintų jo sveikatą, darnią fizinę ir psichologinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.179 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos). Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė, kuri taikoma, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams dėl tam tikrų aplinkybių, nesant tėvų kaltės. Nurodytos priemonės taikymui būtina nustatyti dvi aplinkybes, t. y.: 1) abu tėvai ar vienas iš jų dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių negyvena ar negali gyventi su vaiku; 2) reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas.

12Iš byloje surinktų duomenų nustatyta, kad mažametės I. B. motina V. M. Pakruojo rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-15-287/2017 pripažinta neveiksnia visose asmeninių neturtinių santykių bei turtinių santykių srityse, išskyrus savitvarkos įgūdžių sritį (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.), kurioje pripažinta ribotai veiksnia ir jai nustatyta globa/rūpyba, o jos globėja/rūpintoja bei turto administratore paskirta jos motina L. M. ir kad dukros negalėjo auginti, prižiūrėti ir ja pasirūpinti nuo pat gimimo (VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės 2017 m. gegužės 22 d. raštas Nr. S-2875(1.20) „Dėl V. M. naujagimės“). Iš to, kas nustatyta, akivaizdu, kad V. M. negali rūpintis savo mažamete dukra I. B. dėl savo neveiksnumo, todėl vaikas nuo jos atskirtinas.

13Mažametė I. B. kartu su tėvu T. B. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus 2017 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 160 „Dėl socialinių paslaugų T. B. šeimai skyrimo“, buvo apgyvendinta Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras 2017 m. birželio 6 d. raštu Nr. S-272 „Dėl informacijos pateikimo“ Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių informavo, kad mažametė I. B. kartu su tėvu T. B. Laikino gyvenimo namuose praleido tris paras. T. B. buvo stebimas, kaip rūpinasi dukra, tačiau be socialinių darbuotojų padėjėjų jis nebūtų sugebėjęs ja pasirūpinti, nes jam trūksta tėvystės įgūdžių. Ne kartą teigė, kad atsisakys dukros, nes jam per sunku ją auginti vienam. Po savaitės, po medikų apžiūros, mergaitė buvo paguldyta į Šiaulių miesto moters ir vaiko kliniką.

14Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. AS-131-(3.3) T. B. ir V. M. buvo įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą dėl socialinių įgūdžių stokos. 2017 m. birželio 20 d. T. B. raštu nurodė, kad nebegali pats auginti dukros, nes jam psichologiškai sunku ir paprašė dukrai surasti globėjus.

15Iš prie bylos pridėtų šeimos aplankymo aktų nustatyta, kad mažametės tėvai T. B. ir V. M. gyvena name, kuriame reikalingas remontas, pro kiaurą stogą laša vanduo. T. B. pasiteiravus, ar jis domisi dukra, šis ne kartą nurodė, kad neturi tam laiko, auginti jos nepageidauja, nes nėra pajėgus vienas pasirūpinti vaiku. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, akivaizdu, kad T. B. stokoja tėvystės įgūdžių, emocinis ryšys su vaiku nutrūkęs, buities sąlygos nepritaikytos auginti vaiką, todėl šiuo metu jis nepajėgus pasirūpinti savo mažamete dukra I. B. bei suteikti jai tinkamų sąlygų, todėl vaikas nuo T. B. atskirtinas.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 406 straipsnio 2 dalis nustato, jog priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas išsprendžia klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo su asmeniu arba vaikų globos (rūpybos) įstaigoje, nurodytais ieškinyje arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadoje.

17Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. AS-138-(3.3) „Dėl laikinos globos nustatymo I. B.“ I. B. buvo nustatyta laikina globa ir paskirti laikinieji globėjai. Iš viešosios įstaigos Vaiko ir tėvų centro „Aš ir mes“ globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo akto nustatyta, kad globėjai užtikrina globojamo vaiko fiziologinius poreikius, jie myli vaiką ir vaikas pamažu pradeda prie jų prisirišti. Sutuoktiniai turi pakankamai žinių ir noro, kad užtikrintų vaiko gerovę, jiems rūpi I. B. sveikata, ugdymas ir emocinis ryšys. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta išvadoje, bei kitus byloje esančius duomenis, I. B. gyvenamoji vieta nustatytina su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. AS-138-(3.3) „Dėl laikinos globos nustatymo I. B.“ paskirtais laikinaisiais globėjais, iki teismo sprendimo dėl nuolatinės vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo.

18Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis, CK 3.192 straipsnio 1 dalis). Ši pareiga išlieka ir apribojus tėvų valdžią, atskyrus vaiką nuo tėvų, išskyrus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.). Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia (CK 3.194 str. 1 d.). Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Kartu, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo (CK 23.3 straipsnio 1 dalis). Vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas maksimaliai patenkinti vaiko poreikius ir interesus. Vaikų poreikiai ir interesai yra pagrindiniai kriterijai, nulemiantys išlaikymo dydį ir formą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), jei ne tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Toks orientacinis kriterijus dėl priteistino išlaikymo dydžio nustatytinas atsižvelgiant į CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Tuo atveju, kai vaiko tėvo (motinos) turtinė padėtis yra sunki ir ji pagrįsta byloje surinktais įrodymais, teismas gali nustatyti ir mažesnį nei minimali mėnesinė alga išlaikymą, tačiau išlaikymo dydis, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį. Išlaikymas turi būti priteisiamas ir iš tėvo (motinos), gaunančio tik minimalią mėnesio algą, senatvės pensiją ar kitokias minimalias pajamas. Sunki tėvų turtinė padėtis turi reikšmės išlaikymo dydžiui, tačiau negali būti pagrindas atleisti tėvą (motiną) nuo pareigos išlaikyti vaikus. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, bei siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien tik minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje).

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 407 straipsnyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo ir priteisia išlaikymą vaikui.

20Nustatyta, kad atsakovai V. M. ir T. B. neišlaikė ir neišlaiko savo mažametės dukros I. B., todėl ieškinys šioje dalyje tenkinamas visiškai, priteisiant iš kiekvieno atsakovo, V. M. ir T. B., išlaikymą jų mažametei dukrai I. B. periodinėmis išmokomis po 75 (septyniasdešimt penkis) eurus kas mėnesį nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki jos pilnametystės, indeksuojant priteistas lėšas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, bei priteisiant iš kiekvieno atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 21 d. iki 2018 m. balandžio 22 d., po 750 eurų, skaičiuojant po 75 eurus per mėnesį iš kiekvieno atsakovo.

21Kai vaikui yra nustatyta globa (rūpyba), išieškomų lėšų ir (ar) turto tvarkytoju skiriamas globėjas (rūpintojas) (CK 3.202 straipsnio 1 dalis), kuris gaunamą išlaikymą tvarko Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis, 4.236-4.252 straipsniai), todėl iš atsakovų V. M. ir T. B. jų mažametei dukrai priteisto išlaikymo lėšų tvarkytojais uzufrukto teise skirtini I. B. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. AS-138-(3.3) „Dėl laikinos globos nustatymo I. B.“ paskirti laikinieji globėjai, iki kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas dėl nuolatinės globos I. B. nustatymo.

22Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas).

23Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai.

24Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį, todėl šioje byloje mokėtinas 75,00 eurų žyminis mokestis už neturtinį reikalavimą dėl vaiko atskyrimo nuo tėvų priteistinas iš atsakovo T. B.. Kadangi ieškinys yra patenkintas visiškai, iš atsakovo T. B. priteistinas žyminis mokestis už išlaikymo vaikui priteisimą – 37,00 eurai. Iš atsakovo T. B. taip pat priteistinos 6,94 eurų procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

25Teismas nusprendė, kad iš atsakovės V. M. bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes ji teismo sprendimu yra pripažinta neveiksnia (CPK 96 straipsnio 5 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-271, 279, 282, 406, 407 straipsniais,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti.

28Atskirti nepilnametę I. B., gimusią ( - ), asmens kodas ( - ) nuo tėvo (atsakovo) T. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ir nuo motinos (atsakovės) V. M., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ).

29Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), dirbančio ( - ) žemės ūkio bendrovėje, išlaikymą nepilnametei dukrai I. B., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) periodinėmis išmokomis po 75 (septyniasdešimt penkis) eurus, mokamomis kas mėnesį, nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki I. B. pilnametystės ( - ), indeksuojat priteistas lėšas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

30Priteisti iš atsakovės V. M., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), išlaikymą nepilnametei dukrai I. B., gimusiai ( - ), asmens kodas ( - ) periodinėmis išmokomis po 75 (septyniasdešimt penkis) eurus, mokamomis kas mėnesį, nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki I. B. pilnametystės (( - ) indeksuojat priteistas lėšas kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

31Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) ir atsakovės V. M., asmens kodas ( - ) gyvenančių ( - ), nepilnametės dukros I. B., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymo skolą po 750 (septynis šimtus penkiasdešimt) eurų iš kiekvieno atsakovo.

32Priteisto išlaikymo nepilnametei I. B. lėšų tvarkytojais uzufrukto teise paskirti I. B. laikinuosius globėjus, iki teismo sprendimo dėl nuolatinės globos (rūpybos) nepilnametei nustatymo įsiteisėjimo.

33Sprendimo dalį dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti skubiai.

34Iki teismo sprendimo dėl nuolatinės globos nepilnametei I. B. nustatymo įsiteisėjimo jos gyvenamąją vietą nustatyti su jai paskirtais laikinaisiais globėjais.

35Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), dirbančio ( - ) žemės ūkio bendrovėje, 118,94 eurų (vieną šimtą aštuoniolika eurų ir 94 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660.

36Atsakovams T. B. ir V. M., atstovaujamai globėjos/rūpintojos L. M., išaiškinti vaikų atskyrimo nuo tėvų teisines pasekmes, kad atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, pagrįstos giminyste; kad atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos), tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų, kad kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku (CK 3.179 str. 2 d., 3 d.); kad vaiko atskyrimas nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinamas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvų atskirtas; kad jeigu atskirti tėvai (tėvas ar motina) nuo vaikų savo tėvų valdžią naudoja priešingai vaikų interesams, jiems gali būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas; kad prašymą panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos) gali paduoti tėvai, vienas iš tėvų, vaiko globėjas (rūpintojas), artimieji vaiko giminaičiai, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, prokuroras (3.181 str. 1 d., 5 d., 3.182 str. 4 d.).

37Priimti atskirą nutartį, kuria pradėti nuolatinės globos I. B. nustatymo procesą.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 5. Ieškovo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie... 6. Atsakovas T. B. ir atsakovės V. M. globėja/rūpintoja L. M. per teismo... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. balandžio 13 d. nutartimi... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.179 straipsnis numato, kad tais... 12. Iš byloje surinktų duomenų nustatyta, kad mažametės I. B. motina V. M.... 13. Mažametė I. B. kartu su tėvu T. B. Pakruojo rajono savivaldybės... 14. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 13... 15. Iš prie bylos pridėtų šeimos aplankymo aktų nustatyta, kad mažametės... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 406 straipsnio 2 dalis nustato,... 17. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 21... 18. Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 407 straipsnyje nustatyta, kad... 20. Nustatyta, kad atsakovai V. M. ir T. B. neišlaikė ir neišlaiko savo... 21. Kai vaikui yra nustatyta globa (rūpyba), išieškomų lėšų ir (ar) turto... 22. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis... 23. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalyje... 24. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5... 25. Teismas nusprendė, kad iš atsakovės V. M. bylinėjimosi išlaidos... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 27. Ieškinį tenkinti.... 28. Atskirti nepilnametę I. B., gimusią ( - ), asmens kodas ( - ) nuo tėvo... 29. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), dirbančio... 30. Priteisti iš atsakovės V. M., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ),... 31. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) ir atsakovės V. M., asmens... 32. Priteisto išlaikymo nepilnametei I. B. lėšų tvarkytojais uzufrukto teise... 33. Sprendimo dalį dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis priteisimo vykdyti... 34. Iki teismo sprendimo dėl nuolatinės globos nepilnametei I. B. nustatymo... 35. Priteisti iš atsakovo T. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), dirbančio... 36. Atsakovams T. B. ir V. M., atstovaujamai globėjos/rūpintojos L. M.,... 37. Priimti atskirą nutartį, kuria pradėti nuolatinės globos I. B. nustatymo... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...