Byla 2-398-466/2017
Dėl atsisakymo nuo ieškinio reikalavimų civilinėje byloje pagal ieškovų akcinės bendrovės „Civinity“ (buvusios uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“) ir Ž. K. ieškinį atsakovams R. D., R. T., uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės vystymo grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Pas gandrus“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šilėja“, dėl uždraudimo atlikti veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio reikalavimų civilinėje byloje pagal ieškovų akcinės bendrovės „Civinity“ (buvusios uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“) ir Ž. K. ieškinį atsakovams R. D., R. T., uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės vystymo grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Pas gandrus“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šilėja“, dėl uždraudimo atlikti veiksmus,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovų akcinės bendrovės (toliau – AB) „Civinity“ (buvusios uždarosios akcinės bendrovės „Facilities Management“) ir Ž. K. atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų ir prašymas bylą nutraukti. Ieškovai nurodė, kad jiems yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

4Prašymas tenkintinas.

5Prašyme nurodyta, kad ieškovai atsisako nuo atsakovams pareikštų reikalavimų. Ieškinio reikalavimų atsisakymas neprieštarauja įstatymui ir nepažeidžia kitų asmenų teisių nei įstatymo saugomų interesų, todėl atsisakymas nuo ieškinio priimtinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, byla nutrauktina.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei UAB „Civinity“ grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

7Civilinės bylos nagrinėjimo metu ieškovų prašymu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014‑07-22 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nustatytas UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ paprastasis administravimas, administratoriumi paskirta UAB „Ekvalda“. Vilniaus apygardos teismo 2014-10-06 nutartimi nutartis, kuria nustatytas administravimas, buvo panaikinta. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014‑10-09 ir 2014-01-17 nutartimis ieškovų prašymai nustatyti UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ paprastąjį administravimą buvo atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2015-02-18 nutartimi nutartys paliktos nepakeistos. Turto administratorė UAB „Ekvalda“ prašė nustatyti jei teisę į atlyginimą: 4000,00 Lt + PVM per mėnesį už UAB „Šilėja“ administravimą, 500,00 Lt + PVM per mėnesį už UAB „Sostinės vystymo grupė“ administravimą ir 500,00 Lt + PVM per mėnesį už UAB „Pas gandrus“ administravimą (92-93 b. l., I tomas). Administravimas buvo vykdomas laikotarpiu nuo 2014-07-24 iki 2014-10-06, todėl per šį laikotarpį susidarė 4 380,50 eurų administravimo išlaidos (185 b. l., II tomas).

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.238 straipsnio 1 dalį turto administratorius turi teisę į atlyginimą, nustatytą administravimą nustatančiame akte, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą administravimas yra nemokamas. Jeigu akte, nustatančiame administravimą, atlyginimo dydis nenustatytas, jį nustato teismas, atsižvelgdamas į administratoriaus teikiamų paslaugų rinkos vertę. Įstatymas įsakmiai nenumato, kas turi mokėti teismo nustatytą atlyginimą paskirtam turto administratoriui, todėl nagrinėjamu atveju, taikant įstatymo analogiją, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos CK 90 straipsnio 1 dalimi, nustatančia, kad šalis, kuri pateikė prašymą atlikti ekspertizę, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti. Be to, pagal Lietuvos Respublikos CPK 147 straipsnio 1 dalį, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Įvertinus nurodytas nuostatas darytina išvada, kad asmuo, prašęs administratoriaus paskyrimo, privalo mokėti administratoriui atlyginimą ir visas su administravimu susijusias išlaidas ar kitais būdais garantuoti administratoriaus atlyginimą. Dėl nurodytų priežasčių iš ieškovų, kurie prašė civilinėje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti įmonėms administravimą, solidariai priteistinas 4 380,50 eurų administravimo išlaidos UAB „Ekvalda“ naudai.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 straipsnio 2 dalimi, 90, 147 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

10priimti ieškovų UAB „Facilities Management“ ir Ž. K. atsisakymą nuo ieškinio atsakovams R. D., R. T., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Pas gandrus“ ir UAB „Šilėja“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus bei nutraukti civilinę bylą Nr. 2-398-466/2017.

11Grąžinti UAB „Facilities Management“, į. k. 304151376, 93,84 eurų (324,00 Lt) sumokėto žyminio mokesčio (2014-07-11 mokėjimo nurodymas Nr. 549 ir 2014-07-14 mokėjimo nurodymas Nr. 550, AB SEB bankas), išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šia įsiteisėjusia nutartimi.

12Priteisti solidariai iš ieškovų AB „Civinity“, į. k. 302247881, ir Ž. K., a. k. ( - ), 4 380,50 eurų administravimo išlaidas UAB „Ekvalda“, į. k. 302775793, naudai.

13Atšaukti 2017 m. rugsėjo 19 d. 930 val. paskirtą teismo posėdį.

14Nutartis dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo ir administravimo išlaidų priteisimo per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą, kitoje dalyje neskundžiama.

Proceso dalyviai