Byla AS-822-244-10
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovui Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionui dėl drausminių nuobaudų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas V. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vado 2009-12-30 įsakymu Nr. P-256 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo eil. V. B.“ už Kariuomenės drausmės statuto 75 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; 2) panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vado 2010-01-05 įsakymu Nr. P-1 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo eil. V. B.“ už Kariuomenės drausmės statuto 75 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjo V. B. skundą atsisakė priimti.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašo panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vado įsakymus, kuriais jam paskirtos drausminės nuobaudos. Atsakovu byloje pareiškėjas nurodo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos batalioną, kurio buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškyje, todėl, teismo vertinimu, skundo nagrinėjimas priskirtinas Šiaulių apygardos administracinio teismo kompetencijai.

8Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundą teismas atsisakė priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Išaiškino pareiškėjui teisę skundą paduoti Šiaulių apygardos administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra atsakovo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono buveinė.

9III.

10Pareiškėjas V. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį bei skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Paaiškino, kad Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Lietuvos kariuomenė yra vientisa institucija, turinti viešojo juridinio asmens statusą, o kariuomenės daliniai, junginiai, tarnybos ir kitokie kariniai vienetai atstovauja kariuomenei ir veikia jos vardu. Kadangi Lietuvos kariuomenės buveinė Vilniuje, skundo nagrinėjimas priskirtinas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai. Atkreipia dėmesį, kad teikdamas skundą teismui pareiškėjas vadovavosi administracinių teismų praktika analogiškose bylose (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-1231-171/2009).

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Apeliacinės instancijos teismo nesaisto atskirojo skundo argumentai, todėl kolegija peržiūrės visą bylą, kiek tai yra susiję su skundo priėmimu (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 str. 2 d., 148 str.).

15Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas 1) panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vado 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. P-256 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo eil. V. B.“ už Kariuomenės drausmės statuto 75 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą; 2) panaikinti Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vado 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. P-1 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo eil. V. B.“ už Kariuomenės drausmės statuto 75 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą.

16Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad, atsižvelgiant į Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalį, Lietuvos kariuomenė yra vientisa institucija, turinti viešojo juridinio asmens statusą, o kariuomenės daliniai, junginiai, tarnybos ir kitokie kariniai vienetai atstovauja kariuomenei ir veikia jos vardu.

17Krašto apsaugos sistemos organizavimo, valdymo ir kontrolės pagrindus, karo tarnybos atlikimo ir karių aprūpinimo tvarką, taip pat civilių tarnybos krašto apsaugos sistemoje ypatumus nustato Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (toliau – ir KASOKTĮ). Šio įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ginčai dėl priėmimo į karo tarnybą, nušalinimo nuo pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, dėl karių laipsnių, drausminių nuobaudų, kario tarnybos sutarties pratęsimo nagrinėjami krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sprendimas gali būti apskųstas pagal pavaldumą aukštesniajam vadui ar pareigūnui iki krašto apsaugos ministro imtinai. Ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto (toliau – ir Statutas), kurio 40 ir 75 straipsnio 1 dalimi vadovaujantis pareiškėjui skundžiamais įsakymais buvo paskirtos drausminės nuobaudos, 57 – 64 straipsniai.

18Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. liepos 2 d. nutarime yra pažymėjęs, kad krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos santykiai turi savo ypatumų, į kuriuos atsižvelgiant įstatymais gali būti nustatyti įvairūs ginčų dėl teisių ar laisvių pažeidimo sprendimo būdai, taip pat ikiteisminė tokių ginčų sprendimo tvarka.

19ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų pasinaudojęs išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl kreipimosi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą dieną, pareiškėjas ABTĮ 25 straipsnio prasme nebuvo įgijęs teisės kreiptis su skundu į teismą.

20Esant šioms aplinkybėms teismas, atsisakydamas priimti skundą, iš esmės priėmė teisingą nutartį, tačiau netinkamai taikė įstatymą, todėl keistina šios nutarties rezoliucinė dalis ir pareiškėjo skundą atsisakytina priimti dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai nustatytos ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22pareiškėjo V. B. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartį ir pareiškėjo skundą atsisakyti priimti dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai nustatytos ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai