Byla 2-1512-231/2012
Dėl 503,38 Lt žalos priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinį atsakovei E. D. (K.) dėl 503,38 Lt žalos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 503,38 Lt žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui (toliau-PSDF).

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ieškovui pranešta įstatymo nustatyta tvarka, teisme gautas ieškovo prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant.

4Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau - Vilniaus TLK) gavo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) tarnybinius pranešimus dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. VLK Tarptautinių ryšių skyrius, vadovaudamasis VLK direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr. 1K-27 patvirtintomis Europos Sąjungos (toliau - ES) kompetentingų institucijų pateiktų formos E 125 pažymų priėmimo VLK ir sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų kitose ES šalyse narėse privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims, apmokėjimo taisyklėmis, patikrino, ar ES, Europos ekonominės erdvės šalių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau - ES šalys) kompetentingų sveikatos draudimo įstaigų pateiktose sąskaitose nurodyti asmenys sveikatos priežiūros paslaugų gavimo metu buvo apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir turėjo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau - ESDK), patvirtintą Europos Bendrijos darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1993-06-18 sprendimu Nr. 202, ar sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau - sertifikatas).

5Ieškinyje nurodyta, kad 2008-12-19 VLK iš Vokietijos kompetentingos institucijos gavo sąskaitas (E 125 formos pažymas), patvirtinančias, kad Vokietijos Federacinėje Respublikoje E. D. (K.), buvo suteiktos būtinosios sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pateiktos sąskaitos buvo apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis. Tačiau remiantis privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra" ir Apdraustųjų privalomuoju sveiktos draudimu registro duomenimis, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu nuo 2007-09-20 iki 2007-11-07 atsakovė E. D. (K.) nebuvo apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, todėl neturėjo teisės pateikti ESDK Vokietijos sveikatos priežiūros įstaigai.

6Ieškovas ieškinyje nurodė, kad asmuo, kuriam buvo išduota ESDK, pasirašytinai įsipareigoja informuoti ESDK išdavusią teritorinę ligonių kasą apie draustumo statuso pasikeitimą ar kortelės praradimą (LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-510 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims" 10 p.). Priešingu atveju šis asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka, nes asmens sveikatos priežiūros išlaidos PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos tik apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims.

7Ieškovas nurodė, kad E. D. (K.), Vokietijos sveikatos priežiūros įstaigai pateikusi ESDK, gavo sveikatos priežiūros paslaugas, nors tuo metu nebuvo drausta privalomuoju sveikatos draudimu, tokiu būdu sveikatos priežiūros išlaidos buvo apmokėtos PSDF lėšomis ir dėl to padaryta PSDF biudžetui 503,38 Lt žala, kurią prašo regreso tvarka priteisti iš atsakovės, nes LR CK 6.280 str. nustatyta, kad, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Tokiu būdu, prašo priteisti iš atsakovės 503,38 Lt.

8Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką atsakovui pranešta įstatymo nustatyta tvarka-viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į bylos nagrinėjimą neatvyko.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš 2009-01-23 tarnybinio pranešimo matyti, kad E. K. pateikė ESDK Vokietijos sveikatos priežiūros įstaigai, tuo metu nebūdama apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu. Už atsakovei suteiktas paslaugas ieškovas privalėjo sumokėti (b.l. 6). Iš 2008 m. suvestinės matyti, kad E. K. (eilės Nr. 115) buvo suteikta paslaugų už 229,49 EUR (b.l. 7-14). Pagal 2008-12-18 tarptautinį mokėjimo pavedimą už piliečių gydymą buvo sumokėta 171416,20 EUR (b.l. 15). Iš 2010-02-05 ir 2011-04-22 raštu matyti, kad atsakovė buvo paraginta sumokėti 503,38 Lt sumą (b.l. 17). Iš 2009-08-17 pasižadėjimo matyti, kad E. D. (K.) pasižadėjo, kad praneš apie Europos sveikatos draudimo kortelės praradimą, draustumo statuto pasikeitimą (b.l. 21). Tokiu būdu bylos duomenis patvirtina, kad atsakovė, įsipareigojusi pranešti apie draustumo statusą pasikeitimą ar kortelės praradimą ir patvirtinusi tai savo parašu, nepranešė ieškovui apie kortelės praradimą ar draustumo statuso pasikeitimą, ir nebūdama drausta privalomuoju sveikatos draudimu, kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinųjų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias ieškovas apmokėjo. Asmuo, kuriam buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse, nepranešęs apie draudiminio statuso pasikeitimą ar kortelės praradimą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka, nes asmens sveikatos priežiūros išlaidos PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos tik apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims

11Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovas įgijo teisę regreso tvarka ieškoti iš atsakovės sumą, kurią jie apmokėjo už būtinas sveikatos priežiūros paslaugas.

12LR CK 6.280 str. nustatyta, kad, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, jog ieškovas įgijo 503,38 Lt atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakovą.

13Byloje duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas atlygino aukščiau nurodytus nuostolius, nėra, todėl konstatuotina, kad ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

14Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo priteistina 50,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

15Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro 5,10 Lt, mažiau nei 10,00 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 80, 83, 88, 92, 96, 176-178, 259-260, 268-270 str. str., teismas,

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai:

18priteisti iš E. D. (K.) 503,38 Lt nuostolių atlyginimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui ir 50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai