Byla 2-1902-407/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Simpatija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas minėtos pareiškėjos skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartimi iškelta UAB ,,Baltijos plėtra“ bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB ,,Bankroto lyderiai“. 2015 m. spalio 14 d. nutartimi įmonės bankroto administratorė atstatydinta iš užimamų pareigų ir bankroto administratore paskirta UAB ,,Simpatija“.
 2. 2017 m. birželio 7 d. vykusio BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkimo metu pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstomas klausimas dėl bankroto administratorės UAB ,,Simpatija“ atlyginimo patvirtinimo. Bankroto administratorė siūlė patvirtinti jai 15 200 Eur plius PVM atlyginimą nuo nutarties paskirti UAB ,,Simpatija“ įmonės bankroto administratore įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Įmonės kreditoriai balsavo ,,prieš“ šį nutarimo projektą, t. y. nutarimas nebuvo priimtas.
 3. Pareiškėja bankroto administratorė UAB ,,Simpatija“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo, be kita ko, prašė patvirtinti jai nurodytą atlyginimą. Nurodė, kad įmonės kreditorių susirinkimas, įsiteisėjus teismo nutarčiai paskirti pareiškėją bankroto administratore, nesvarstė ir netvirtino administravimo išlaidų sąmatos, įskaitant atlyginimą bankroto administratorei. Kadangi kreditorių susirinkimas nesprendė klausimo dėl atlyginimo administratorei patvirtinimo, šį klausimą, pasak pareiškėjos, vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsniu, įsigaliojusiu nuo 2016 m. gegužės 1 d., privalo išspręsti teismas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartimi, be kita ko, klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo perdavė spręsti BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkimui.
 2. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė, siūlydama patvirtinti nurodomą atlyginimą, nedetalizavo atlyginimo dydžio, nenurodė, kodėl tokio atlyginimo prašoma, kreditorių susirinkimui nepateikė jokios veiklos ataskaitos, kokie darbai yra atlikti, kokius numatoma atlikti, kokios išlaidos patirtos ir kokias numatoma patirti, kodėl būtent toks atlyginimas yra reikalingas. Pasak teismo, aplinkybė, kad bankroto administratorė patikslintame skunde teismui paminėjo, jog organizavo ir šaukė kreditorių susirinkimus, vykdė įmonės reikalavimų teisių pardavimą, kad privalės sutvarkyti nenurodyto kiekio įmonės dokumentus bei juos perduoti į archyvą, gauti pažymas iš valstybės įgaliotų institucijų dėl įmonės pabaigos ir pan. nesudaro pagrindo sutapatinti, kad tokia informacija buvo pateikta kreditoriams. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad yra pagrindas šį klausimą pakartotinai perduoti spręsti kreditorių susirinkimui.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Pareiškėja bankroto administratorė UAB ,,Simpatija“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė patvirtinti pareiškėjai atlyginimą, ir šį klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti pareiškėjai nurodytą atlyginimą.
  1. Nurodo, kad tiek ĮBĮ, tiek suformuota teismų praktika numato kreditorių susirinkimo ne tiek teisę, kiek pareigą patvirtinti atlyginimą bankroto administratoriui. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, pagal kurią kreditorių susirinkimas, spręsdamas bankroto administratoriaus atlyginimo klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Nutarimo projektą pareiškėja pateikė atsižvelgdama į Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 415 ,,Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas bei į atliktus pareiškėjos veiksmus, vykdant įmonės bankroto procedūras. Pažymi, kad bankroto procedūras vykdė griežtai laikydamasi kreditorių susirinkimo nutarimų. Kadangi bankroto administravimo išlaidų sąmata nebuvo patvirtinta, visas bankroto procedūras pareiškėja vykdė savo lėšomis. Didžiausias įmonės kreditorius A. M. piktnaudžiauja savo teisėmis, nes netvirtino administravimo išlaidų sąmatos, nors privalėjo tai daryti.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Byloje kilęs ginčas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas, bankrutavusios įmonės kreditoriams nepriėmus nutarimo dėl bankroto administratorės atlyginimo nustatymo, šį klausimą grąžino kreditorių susirinkimui, o ne išsprendė pats. Atskirajame skunde pareiškėja įrodinėja, kad šį klausimą turėjo išspręsti pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, įsigaliojusia 2016 m. gegužės 1 d. Su tokiu atskirojo skundo argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
 2. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2010 m. vasario 17 d. nutartimi iškelta UAB ,,Baltijos plėtra“ bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB ,,Bankroto lyderiai“. Pirmajame 2010 m. spalio 26 d. BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkime laikotarpiui nuo pirmojo BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkimo iki įmonės pabaigos patvirtinta bendra 50 000 Lt administravimo sąmata, kurią sudaro 35 000 Lt atlyginimas bankroto administratorei ir 15 000 Lt kitos administravimo išlaidos. 2015 m. spalio 14 d. nutartimi įmonės bankroto administratorė UAB ,,Bankroto lyderiai“ atstatydinta iš užimamų pareigų ir bankroto administratore paskirta UAB ,,Simpatija“. Pareiškėja UAB ,,Simpatija“ 2017 m. birželio 7 d. vykusiame BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditorių susirinkime prašė patvirtinti jos atlyginimą (15 200 Eur plius PVM), skaičiuojamą nuo UAB ,,Simpatija“ paskyrimo bankroto administratore įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditoriai nutarimo nepriėmė. Pareiškėja pateikė skundą dėl šio nutarimo. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nurodė administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą pakartotinai spręsti kreditorių susirinkimui.
 3. Pareiškėjos teigimu, tokia nutartis yra nepagrįsta, nes vadovaujantis nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, kreditoriams nepatvirtinus bankroto administratorės atlyginimo, šį klausimą turėjo išspręsti teismas (ĮBĮ 36 str. 4 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėja nepagrįstai vadovaujasi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, galiojančia nuo 2016 m. gegužės 1 d.
 4. Pagal 2015 m. spalio 15 d. priimto ĮBĮ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1962 10 straipsnio 5 dalį šio įstatymo nuostatos taikomos bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui. Taigi paminėta įstatymo nuostata taikytiną ĮBĮ 36 straipsnio redakciją susiejo su atitinkamų procedūrų pradžios momentu.
 5. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių įmonių bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą, bei dėl šiam veiksmui taikytinos ĮBĮ redakcijos, yra išaiškinęs, kad bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai nėra savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos procedūros sudėtinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 6. Šiuo atveju, kaip minėta, bankroto administravimo išlaidų sąmata, įskaitant atlyginimą bankroto administratorei, pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 2010 m. spalio 26 d. Vadinasi, pagal pirmiau nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo dar galiojant ankstesnei ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad bankroto proceso eigoje pasikeitė įmonės bankroto administratorė, nelemia kitokio bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūros pradžios vertinimo, kadangi po buvusios bankroto administratorės atstatydinimo nauja bankroto administratorė (pareiškėja) įmonės bankroto procedūros nuo pradžių nevykdo, o tęsia jau pradėtą. Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1587-241/2017). Bankroto administravimo išlaidų tvirtinimas ir atlyginimas susideda iš keleto etapų, kurie atliekami tam tikra seka, tačiau tai nėra atskiros bankroto procedūros. Taigi atsižvelgiant į tai, kad BUAB ,,Baltijos plėtra“ administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas, kaip bankroto procedūra, prasidėjo dar galiojant ankstesnei ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai, todėl ir sprendžiant pareiškėjos atlyginimo tvirtinimo klausimą, turi būti vadovaujamasi iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ redakcija.
 7. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija administravimo išlaidų sąmatos klausimą priskyrė kreditorių susirinkimo kompetencijai, o pagal nusistovėjusią teismų praktiką, nustatęs pažeidimus, teismas grąžindavo šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo ir tik tam tikrais išskirtiniais atvejais galėjo įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015; 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).
 8. Šiuo atveju pareiškėjos atlyginimo tvirtinimo klausimas kreditorių susirinkime (vykusiame 2017 m. birželio 7 d.) buvo svarstomas pirmą kartą. Pirmosios instancijos teismas grąžino kreditorių susirinkimui pareiškėjos atlyginimo klausimą spręsti iš naujo, įvertinęs tai, kad kreditoriams nebuvo pateikta ir kreditoriai nevertino informacijos apie pareiškėjos atliekamų ir atliktų darbų pobūdį, kurie pagrįstų pareiškėjos prašomą patvirtinti atlyginimą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad BUAB ,,Baltijos plėtra“ kreditoriai 2017 m. birželio 7 d. vykusiame kreditorių susirinkime nepatvirtino pareiškėjos nurodomo atlyginimo vengdami įgyvendinti savo kompetenciją ar vilkindami bankroto procedūras. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir kasacinio teismo praktiką dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjos atlyginimo tvirtinimo klausimą grąžino svarstyti kreditorių susirinkimui.

5Remiantis išdėstytu, atskirojo skundo argumentais pagrindo naikinti skundžiamą nutartį nėra, todėl ji paliekama nepakeista.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai