Byla 2S-1380-485/2008
Dėl skolos priteisimo, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Jolitos Cirulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Gilius ir Ko“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Gilius ir Ko“ ieškinį atsakovui SIA „Brivtrans“ dėl skolos priteisimo, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Gilius ir Ko“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 3399,66 Lt skolą, 618,72 Lt delspinigių, 1350,26 Lt prekybinės nuolaidos, bylinėjimosi išlaidas, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad pagal pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas UAB „Gilius ir Ko“ įsipareigojo parduoti, o pirkėjas SIA „Brivtrans“ - priimti prekes užsakytas pagal pirkėjo pateiktus užsakymus ir apmokėti už jas pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus t.y. apmokėti už prekes pagal pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Atsakovas nėra apmokėjęs 2007-11-08 PVM sąskaitos faktūros 3399,66 Lt už jam pateiktas prekes.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atsisakė priimti D. V. UAB „Gilius ir Ko“ vardu pareikštą ieškininį, ir jį kartu su pateiktais dokumentais gražino ieškinį jį pareiškusiam asmeniui. Teismas, iš ieškinyje nurodytų ir teismui pateiktų dokumentų sprendė, kad ieškinį suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, todėl atsisakė ieškinį priimti.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Gilius ir Ko“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti UAB „Gilius ir Ko“ ieškinį, pareikštą SIA „Brivtrans“. Apelianto nuomone teismo nutartis yra neteisėta, nepagrįsta, nes: 1) teismui kartu su ieškiniu buvo pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, kad D. V. šiuo metu yra UAB „Gilius ir Ko“ direktorius t.y. 2006-07-05 UAB „Gilius ir Ko“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas; 2) teismas galėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti; 3) teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškinyje nėra nurodytas konkretus CPK straipsnis, kurio pagrindu ieškovas teigia, kad ieškinys teismingas Kauno miesto apylinkės teismui. Prie ieškinio pridėtos šalių sudarytos sutarties 12.8 p. numatyta, kad visus ginčus šalys spręs Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu būdu darytina išvada, kad šalys rašytiniu susitarimu susitarė dėl teismingumo.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ši teisė įgyvendinama specialia CPK nustatyta procesine tvarka. Kreipdamasis į teismą asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurių nesilaikymas sukelia atitinkamus procesinius padarinius. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Gilius ir Ko“ vardu D. V. pateikė teismui procesinį dokumentą – ieškinio pareiškimą. Pirmosios instancijos teismas, susipažinęs su ieškinio pareiškimu, sprendė, jog ieškinys paduotas neįgalioto asmens, kadangi teismui kartu su ieškiniu yra pateiktas tiktai 2006 m. liepos 05 d. įvykusio UAB „Gilius ir Ko“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas, iš kurio matyti tiktai tai, kad D. V. akcininkų sprendimu UAB „Gilius ir Ko“ direktoriumi buvo paskirtas 2006 m. liepos 05 d., t.y. daugiau negu prieš dvejus metus. Tačiau iš pateikto protokolo ir jame nurodytų sprendimų visiškai nematyti nei tai ar D. V. pasirašė darbo sutartį ir tuo metu pradėjo eiti UAB „Gilius ir Ko“ direktoriaus pareigas, nei tai ar jis šias pareigas eina šiuo metu. Teisėjų kolegija su tokiomis teismo išvadomis nesutinka. Pažymėtina, kad įstatymas nustato minimalius ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimus. Kiekviename ieškininiame pareiškime ieškovas privalo nurodyti savo ieškinio elementus - ieškinio dalyką (ieškovo reikalavimą) ir pagrindą (aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą bei šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus) (CPK 135 str). Jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas - prie ieškinio pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas (CPK 111 str. 4 d.). Prie ieškinio yra pateiktas 2006-07-05 dienos akcininkų susirinkimo protokolas iš kurio matyti, kad akcininkų sprendimu UAB „Gilius ir Ko“ direktoriumi buvo paskirtas D. V.. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog kilus abejonių ar pareiškimas suinteresuoto asmens vardu paduotas įgalioto asmens - teismas turėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, o ne atsisakyti priimti ieškinį. Pirmosios instancijos teismas atkreipė ieškinį pareiškusio asmens dėmesį, kad šiuo metu teismui pateiktame ieškinyje taip pat nėra nurodyta kurio konkretaus Civilinio proceso kodekso straipsnio, dalies ir punkto pagrindu remdamasis ieškovas teigia kad ieškinys yra teismingas Kauno miesto apylinkės teismui, t.y. ieškovo buveinės registracijos vietos teismui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš ieškovo nereikalaujama nurodyti teisinį ieškinio pagrindą ar konkrečius Civilinio proceso kodekso straipsnius, todėl CPK straipsnių nenurodymas nėra pagrindas teismui atsisakyti priimti ieškinį. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškinys yra reiškiamas užsienio valstybės subjektui, todėl teismas ex officio privalo patikrinti, ar jis yra kompetentingas nagrinėti šį ieškinį. Apeliantas atskiruoju skundu taip pat prašo išspręsti ieškinio priėmimo klausimą iš esmės. Šis prašymas netenkintinas, nes apeliacinės instancijos teismas nesprendžia ieškinio priėmimo klausimų, šio klausimo sprendimas priklauso pirmosios instancijos teismo kompetencijai.

8Esant nurodytiems motyvams teismo priimta nutartis naikintina (CPK 329 straipsnio 1 dalis) ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas tam pačiam teismui spręsti iš naujo.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, kolegija,

Nutarė

10Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai